Page 1

RADAR 2010 -2020 DE WERELD VAN DE INSTALLATEUR Trends voor de toekomst van de installatiebranche

Frans Pleijster Paula van Hoorik Ad Zwinkels


Agenda  Opdracht en Doel van de RADAR  Hoe is de RADAR in beeld gebracht?  Wat heeft de RADAR in beeld gebracht?  Wat betekent dit voor de installatiebranche?  Wat betekent dit voor UNETO-VNI en OTIB?


Doel: Verkrijgen van een zicht op toekomstige trends in de brede omgeving van de installatiebranche en de impact daarvan op de installatiesector, teneinde daarop ondersteunend beleid te kunnen ontwikkelen voor de installatiebranche vanuit OTIB en UNETO-VNI.

Opdracht : Stel een RADAR op die voldoet aan de volgende kenmerken - Toekomstkijker voor de installatiebranche - Detector van relevante ontwikkelingen - Documentatie- en volgsysteem - Informatie-instrument voor ondernemers - Beleidsinstrument voor OTIB en UNETO-VNI


Blikveld RADAR bedrijfsomgeving

kerndisciplines

klimaattechniek


Onze blik positie installateur nu

positie installateur toekomst

wereld installateur nu

wereld installateur toekomst


Resultaat van deze stappen • Trendscan 70 Nieuwe ontwikkelingen • 40 Maatschappelijke trends • 30 technologische trends • Driverbeeld achter de trends • Themavertaling van de trends • Gebundelde trends • Impact trends voor installatiebranche • Tijdsperspectief • Een werkdag van de installateur in 2025…..


Resultaat van deze stappen Trendscan 70 Nieuwe ontwikkelingen 40 Maatschappelijke trends 30 Technologische trends Driverbeeld achter de trends Themavertaling van de trends Gebundelde trends Impact trends voor installatiebranche Tijdsperspectief Een werkdag van de installateur in 2025…..


Wereldbeeld, Drivers enThema’s planet

Renovatie evolutie

groen, groener, groenst

Intelligente energievoorziening

economie

Comfortabel Leven

individualisme vergrijzing

internet verbindt alles bedrijfsleven

people

Integraal Installeren

profit Installeren nieuwe stijl

Nieuwe businessmodellen


Stuwende krachten: Drivers achter innovatietrends Economie drijft innovatie: geld (macro) Groen, groener, groenst: milieu en maatschappij Vergrijzing: demografie Individualisme: persoonlijk, oplossingen op maat Internet verbindt alles: communicatie Bedrijfsleven: Winst, Waarde, Werk (micro)


Thema’s Integraal Installeren: Duurzaam installeren: maatschappijvisies in totaal installatieconcept Renovatie evolutie: Renoveren vanuit schaarste perspectief: energetisch renoveren Comfortabel leven: Zorgenvrij hoogwaardig leven: transsectoraal innoveren Intelligente energievoorziening: Installatie vanuit decentrale energiestromen Nieuwe businessmodellen: Netwerk als basis: Working Apart Together Installeren nieuwe stijl: Van installateur tot installatieambassadeur


2020

Vraaggestuurd ventileren

Materiaalschaarste

2015

Hergebruik van gebouwen Energetisch renoveren

2010

Integrale oplossingen Warmte-koude opslag

Sturen elektriciteitsvraag Smart living Smart Grids

Afstemmen van oplossingen

Renovatie evolutie

Zorg op afstand Comfortabel Leven

Nieuwe businessmodellen

Flexibele arbeidsrelaties Nieuwe verdienmodellen Multidisciplinair werken

Integraal installeren Installeren nieuwe stijl

Micro WKK Intelligente energievoorziening

Crowdsourcing Miniaturisatie Augmented reality


De nieuwbouwprojectenkolom 2010

2025

opdrachtgever

opdrachtgever

projectontwikkelaar

projectontwikkelaar

aannemer

aannemer

installateur

installateur

eindgebruiker

eindgebruiker


De uitdagingen voor de installateur nu Hij moet zorgen dat hij goed voorbereid is op een installatiewereld waarin  Installatiedisciplines steeds meer met elkaar verweven zijn  Technieken/processen en producten steeds sneller verouderen en dus sneller vernieuwen  Opdrachtgevers steeds meer eisen van de installateur  De installateur het installatievoortouw kan nemen van concept tot nazorg.

Technisch innoveren alleen is niet voldoende Sociaal innoveren is minstens zo belangrijk


Waar moet de installateur dan nu in investeren?  In kennis duurzame technieken, materiaalkennis, bouwfysica  In specialistische renovatiekennis, integrale oplossingen  In kennis zorg en woonwensen  In kennis over ICT, ICT-netwerken en vergroenende ICT  In kennis nieuwe energietechnieken en energie–infrastructuur  In relaties binnen de keten…  … maar ook buiten de branche (zorg, ICT)


Welke competenties moet de installateur binnen zijn bedrijf ontwikkelen?

Het is tijd voor sociale competentie ontwikkeling in de installatiebranche! Netwerken, samenwerken, verbinden Klantgericht ontwerpen, communicatie met klanten, Behoeften van klanten uitvragen en vertalen naar een oplossing Creativiteit: oplossingen / verdienmodellen/ samenwerking Visies ontwikkelen en organiseren Projectmanagement, Marketing, businessmanagement


Stellingen ďƒ˜De spilfunctie van de (elektrotechnische) installateur in 2020 is zeker geen utopie ďƒ˜Stimuleren van sociale innovatie is duidelijk harder nodig dan het stimuleren van technologische innovatie ďƒ˜Bouwen op maat betekent ook dat de aansturing van de keten in 2020 geschiedt door de eindgebruiker.

Toekomstvisie installatiewereld  
Toekomstvisie installatiewereld  

DE WERELD VAN DE INSTALLATEUR Trends voor de toekomst van de installatiebranche Frans Pleijster Paula van Hoorik Ad Zwinkels  Wat betekent...

Advertisement