Page 1

BouwInnovatieKaart ‘Vernieuwende projecten in beeld’

Algemeen Organisatie Contactpersoon Telefoonnummer / mobiel E-mailadres

Gemeente Alphen aan den Rijn L. Wassenburg 0172-465404 lwassenburg@aadr.nl

Korte samenvatting van het vernieuwende project   

Projectnaam: Fietsappel URL / website van het project: www.alphenaandenrijn.nl/station, Beschrijving: Nieuwbouw van een fietsenstalling welke plaats biedt aan ca. 970 fietsen

Aanleiding Wat was de aanleiding om het vernieuwende project te starten? Bij de bouw van de nieuwe stationsonderdoorgang is het oude stationsgebouw gesloopt. In plaats hiervan werd een nieuwe blikvanger gezocht. Uiteindelijk heeft de combinatie van duurzaam ruimtegebruik (gestapelde fietsenstalling) i.c.m. vernieuwende architectuur geleidt tot de fietsappel.

Randvoorwaarden Welke middelen en vaardigheden zijn noodzakelijk/randvoorwaardelijk om het vernieuwende project uit te voeren?

De juiste adviseurs en architect (Wytze Patijn van KuiperCompagnons) vinden om een blikvanger te ontwerpen.

Resultaat Wat heeft het vernieuwende project opgeleverd, is er een meetbaar resultaat? Een zichtbare blikvanger en een gratis stalling voor 970 fietsen welke inmiddels in gebruik is genomen.

Succesfactoren Wat zijn de leermomenten – lessons learned / adviezen / richtlijnen die uit het vernieuwende project gehaald kunnen worden? Een dergelijk complex project leent zich niet goed voor een design en constructopdracht. Bij het DO moeten van zo’n complex project 3-D tekeningen beschikbaar zijn.

Pagina 1 van 1

VernieuwendProject fietsappel  

Resultaat Organisatie Gemeente Alphen aan den Rijn Contactpersoon L. Wassenburg Telefoonnummer / mobiel 0172-465404 E-mailadres lwassenburg@...