Page 98

(hier komen opdrachtgevers terug waar men zaken voor doet, obv vrg 3 en 4) Hoe is uw ervaring met de volgende 13.

opdrachtgevende partijen voor wat betreft de acquisitiefase? U kunt u hierbij antwoorden met een cijfer 1 tot en met 10 waarbij 1 is zeer negatief en 10 zeer positief.

B2 14.

15.

16.

17.

18.

19.

Stellingen uitvoerende fase t.b.v. opdrachtnemers(/leveranciers) Een project dient altijd te beginnen met een kick off meeting („project start up‟) waar opdrachtgever en opdrachtnemer om de tafel zitten. Het laatst afgeronde project is begonnen met een kick off meeting („project start up‟) waar opdrachtgever en opdrachtnemer om de tafel zaten.

Ik verwacht door opdrachtgevers tijdig geïnformeerd te worden bij zaken die mijn bedrijfsproces kunnen beïnvloeden.* Tijdens het laatst afgeronde project ben ik door de opdrachtgever tijdig geïnformeerd bij zaken die mijn bedrijfsproces beïnvloedden. (antwoord cat toevoegen: „was geen sprake van‟)

Ik verwacht van opdrachtgevers dat zij zich positief en welwillend opstellen bij problemen tijdens de uitvoer van de opdracht. * De opdrachtgever van het laatst afgeronde project stelde zich positief en welwillend op bij problemen tijdens de uitvoer. (antwoord cat toevoegen: „was geen sprake van‟)

hier komen opdrachtgevers terug waar men zaken voor doet, obv vrg 3 en 4) Hoe is uw ervaring met de volgende 20.

opdrachtgevende partijen voor wat betreft de uitvoerende fase? U kunt u hierbij antwoorden met een cijfer 1 tot en met 10 waarbij 1 is zeer negatief en 10 zeer positief.

B3

Stellingen opleveringsfase t.b.v. opdrachtnemers(/leveranciers)

21.

Ik verwacht door opdrachtgevers stipt op tijd betaald te worden.*

22.

Bij het laatst afgeronde project ben ik stipt op tijd betaald.

23.

Ik verwacht dat opdrachtgevers reëel omgaan met meer-/minderwerk.*

24.

Bij het laatst afgeronde project is de opdrachtgever reëel omgegaan met meer-/minderwerk. (antwoord cat toevoegen: „was geen sprake van‟)

25.

Ik verwacht dat projecten samen met de opdrachtnemer geëvalueerd worden.

26.

Het laatst afgeronde project is samen met de opdrachtgever geëvalueerd.

98

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement