Page 94

6.2

Bijlage 2: Vragenlijst

VRAGENLIJST REGIERAAD BOUW Onderzoek Integriteit en transparantie 2010 Achtergrond Onderstaande vragenlijst zal ten grondslag liggen aan de kwantitatieve fase van het onderzoek naar integer en transparant handelen in de bouw.

Het gekozen model en de specifieke invulling ervan hebben hun basis in de kwalitatieve voorfase van dit onderzoek; de kwalitatieve voorfase bestond uit desk research en diepte-interviews.

De opbouw en invulling van het model zijn terug te vinden in de (samenvatting van de) verslaglegging van de kwalitatieve voorfase.

In de vragenlijst worden de volgende blokken onderscheiden. Blok A: Kenmerken laatst afgeronde project Blok B: Stellingen opdrachtnemende partijen Blok C: Stellingen opdrachtgevende partijen Blok D: Integriteit en transparantie binnen de eigen organisatie Blok E: Veranderingsproces richting integer en transparant handelen Blok F: Economische crisis Blok G: Bedrijfseconomische gegevens Blok H: Achtergrondvariabelen

BLOK A: KENMERKEN LAATST AFGERONDE PROJECT 1.

Ik wil u straks een aantal stellingen voorleggen met betrekking tot het project dat u (/uw organisatie) het meest recent af heeft gerond. Vandaar dat ik graag eerst een aantal kenmerken wil weten van dat laatst afgeronde project. Betrof het project een werk in de utiliteitsbouw, woningbouw of in de grond, weg- en waterbouw (GWW/Infra)?

0

Utiliteitsbouw

0

Woningbouw

0

Infra / (Grond Weg-, Waterbouw)

0

Anders, namelijk‌.

2.

En betrof het nieuwbouw of renovatie?

0

Nieuwbouw

0

Renovatie

94

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement