Page 82

Opdrachtgevers Aan de opdrachtgevers zijn voor de uitvoerende de volgende aspecten voorgelegd: •

Project vangt aan met een kick off meeting waar opdrachtgever en –nemer aanwezig zijn;

Door opdrachtnemers op vooraf afgesproken momenten op de hoogte gehouden worden over de voortgang;

Opstelling opdrachtnemers positief en welwillend bij problemen tijdens uitvoer;

Bij veranderingen en fouten in ontwerp, uitvoer of kosten direct op de hoogte gesteld worden.

Ongeacht welk van bovenstaande aspecten voorgelegd wordt, heeft minimaal 80% van de opdrachtgevers positieve /hoge verwachtingen ten aanzien van deze aspecten. Maar, logischerwijs, blijkt, net als bij de opdrachtnemers, de kick-off meeting niet altijd plaats te vinden. Daarnaast blijkt in de praktijk de directe melding van fouten en veranderingen tijdens de uitvoer niet altijd aan de hoge verwachtingen te kunnen voldoen.

5.2.3

Opleveringsfase

Opdrachtnemers Ten aanzien van de opleveringsfase zijn de volgende aspecten voorgelegd: •

Stipt op tijd betaald worden;

Reëel omgaan met meerwerk;

Projecten samen met opdrachtgever evalueren.

Van de opdrachtnemers heeft minimaal 65% op bijna alle aspecten positieve verwachtingen met opdrachtgevers. De ervaring is ook overwegend positief zij het in iets mindere mate dan de verwachtingen die men heeft.

In vergelijking met twee jaar geleden zijn de verwachtingen die de opdrachtgevers hebben sterk gedaald. De opdrachtnemers verwachten dat opdrachtgevers minder stipt zullen zijn met betalingen en de reële omgang met meerwerk. Echter de ervaring die men heeft is amper veranderd ten opzichte van 2008. Wel is er een duidelijke teruggang in het aantal projecten dat gezamenlijk wordt geëvalueerd. Tijdens de 1-meting gaf 57% van de opdrachtnemers aan het laatste project gezamenlijk met de opdrachtgever te hebben geëvalueerd.

Opdrachtgevers De volgende aspecten zijn voorgelegd: •

Duidelijk en zorgvuldig opgestelde facturen;

Reële omgang met meer-/minderwerk;

Projecten samen met opdrachtnemer evalueren.

In de opleveringsfase zijn de verwachtingen ten aanzien van de opdrachtnemers hoog; de feitelijke ervaring is echter iets minder positief. Desalniettemin is de ervaring die opdrachtgevers hebben in de opleveringsfase wel

82

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement