Page 78

Transitiemodel richting integriteit grote opdrachtgevers Erkennen belang

Herkennen

81%

81%

Vertalen naar eigen organisatie

Inhoudelijk kennen

72%

89%

45%

62%

Gedragsverandering

37%

82%

30%

81%

Transitiemodel richting integriteit kleine opdrachtgevers

Erkennen belang

Herkennen

66%

66%

Vertalen naar eigen organisatie

Inhoudelijk kennen

57%

87%

23%

40%

Gedragsverandering

5%

24%

4%

71%

Transitiemodel richting transparantie grote opdrachtgevers Erkennen belang

Herkennen

78%

78%

Vertalen naar eigen organisatie

Inhoudelijk kennen

67%

86%

43%

65%

Gedragsverandering

35%

80%

21%

61%

Transitiemodel richting transparantie kleine opdrachtgevers

Erkennen belang

Herkennen

66%

80%

66%

Vertalen naar eigen organisatie

Inhoudelijk kennen

43%

53%

Gedragsverandering

35%

23%

83%

8%

7%

78

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement