Page 77

De ontwikkeling van het algemeen vertrouwen en de communicatie met de wederpartij bij opdrachtgevers is weergegeven in de onderstaande tabel. Op deze aspecten hebben meer kleine opdrachtgevers een positieve beoordeling gegeven dan grote opdrachtgevers. Zowel de ervaringen als de verwachtingen omtrent de voorziening van alle relevante informatie en het volledige vertrouwen van acquisitie tot en met oplevering zijn beter bij de kleine opdrachtgevers dan bij de grote opdrachtgevers. Vertrouwen – Opdrachtgevers (% mee eens + % zeer mee eens) Groot

Klein

Verschil

Rekening houden met belangen en risico‟s (verwacht)

81%

88%

-6%

Rekening houden met belangen en risico‟s (ervaren)

66%

72%

-6%

Voorziening alle relevante informatie (verwacht)

84%

98%

-14%

Voorziening alle relevante informatie (ervaren)

70%

81%

-11%

Groei vertrouwen tijdens project (verwacht)

72%

75%

-4%

Groei vertrouwen tijdens project (ervaren)

51%

53%

-2%

Volledig vertrouwen van acquisitie tot oplevering (verwacht)

91%

94%

-3%

Volledig vertrouwen van acquisitie tot oplevering (ervaren)

70%

85%

-14%

Op de volgende pagina staan de transitie modellen richting integriteit en transparantie. Er kan geconcludeerd worden dat de grote opdrachtgevers de voorlopers zijn in de transitie naar vernieuwing van de sector op het gebied van integriteit en transparantie. Op beide thema‟s zijn de grote opdrachtgevers namelijk veel verder gevorderd dan de kleine opdrachtnemende partijen. Vooral het verschil in de laatste drie fasen is groot.

77

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement