Page 75

4.7.2

Segmentatie analyse opdrachtgevers

Voor wat betreft de acquisitiefase valt op dat er duidelijke verschillen zijn in de verwachtingen en ervaringen die grote en kleine opdrachtgevers hebben. Grote opdrachtgevers verwachten vaker van de wederpartij dat men een bedrijfs- of gedragscode toepast voor integer handelen. Bovendien ervaart men vaker dat dit het geval is. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het feit dat grote opdrachtgevers meer zaken doen met grote opdrachtnemers die hier op hun beurt weer vaker over beschikken.

De ervaringen met betrekking tot het wijzen op fouten en tekortkomingen in het bestek door opdrachtnemers en het niet aanbieden van dure relatiegeschenken zijn beter bij de grote opdrachtgevers.

Acquisitie fase – Opdrachtgevers (% mee eens + % zeer mee eens) Groot

Klein

Verschil

Inzage prijsopbouw offerte (verwacht)

84%

72%

12%

Inzage prijsopbouw offerte (ervaren)

80%

80%

0%

Inzicht planning activiteiten offerte (verwacht)

87%

81%

5%

Inzicht planning activiteiten offerte (ervaren)

87%

79%

8%

Tekortkom. bestek aanwijzen door opdrachtnemer (verwacht)

79%

81%

-2%

Tekortkom. bestek aanwijzen door opdrachtnemer (ervaren)

42%

28%

14%

Bedrijfs- of gedragscode opdrachtnemer (verwacht)

89%

62%

27%

Bedrijfs- of gedragscode opdrachtnemer (ervaren)

51%

33%

18%

Geen dure relatiegeschenken (verwacht)

87%

77%

10%

Geen dure relatiegeschenken (ervaren)

68%

53%

15%

Eerlijke verdeling van risico‟s (verwacht)

67%

77%

-11%

Eerlijke verdeling van risico‟s (ervaren)

67%

58%

9%

75

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector