Page 71

4.7 Segmentatie analyse naar grootteklasse Naar aanleiding van de bestuursvergadering van Vernieuwing Bouw is USP Marketing Consultancy gevraagd een aanvullende analyse te maken van de belangrijkste verschillen tussen grote en kleine partijen in de bouwkolom. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn hierbij onderverdeeld op basis van het aantal FTE. De grens tussen groot of klein ligt bij opdrachtgevers bij 15 medewerkers en bij opdrachtnemers, die over het algemeen minder werknemers in dienst hebben, bij 5 FTE.

De grenzen zijn gesteld op basis van een gelijkmatige verdeling tussen de groepen groot en klein. Bij opdrachtnemers zijn een aantal marktpartijen meegenomen in het onderzoek waarbij het aandeel zzp-ers in de markt hoog is, zoals schilders, stukadoors, tegelzetters, installateurs en klusbedrijven. Bij schildersbedrijven is het aandeel zzp-ers in de markt bijvoorbeeld 65%. Om deze reden ligt de grens tussen groot en klein bij opdrachtnemers veel lager. Bovendien zijn de zojuist genoemde marktpartijen oververtegenwoordigd in de groep kleine opdrachtnemers.

In paragraaf 1.2 worden de belangrijkste resultaten van de segmentatie analyse onder opdrachtnemers getoond en in paragraaf 1.3 worden de resultaten voor de opdrachtgevers weergegeven.

4.7.1

Segmentatie analyse opdrachtnemers

In de acquisitiefase valt vooral op dat de ervaringen die grote opdrachtnemers hebben met de wederpartij over het algemeen beter zijn dan bij de kleine opdrachtnemers. Met name de ervaringen omtrent een eerlijke kans bij intekening zijn beduidend positiever bij de grote opdrachtnemers. Voor de kleine opdrachtnemers zijn de criteria van de opdracht vaker helder. Dit valt te verklaren uit het feit dat projecten die aan kleine opdrachtnemers worden verstrekt over het algemeen minder complex zijn.

71

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement