Page 70

Uit de bovenstaande tabel komt duidelijk naar voren dat opdrachtgevers die verder zijn in het veranderingsproces richting zowel integer als transparant handelen betere toekomstperspectieven hebben dan opdrachtgevers die minder ver gevorderd zijn in het veranderingsproces; Opdrachtgevers die verder zijn in het veranderingsproces geven vaker aan dat de kans geheel niet aan de orde is dat de onderneming ophoudt te bestaan in 2010.

Het is voor ons bedrijf makkelijker om personeel te werven dan voor onze concurrenten Integriteit

Transparantie

Niet

Midden

Top

Niet

Midden

Top

Zeer mee eens

1%

3%

5%

2%

3%

5%

Mee eens

14%

16%

26%

17%

14%

27%

Noch eens, noch oneens

30%

32%

25%

31%

32%

24%

Mee oneens

30%

34%

26%

30%

34%

27%

Zeer mee oneens

3%

3%

4%

2%

5%

3%

Weet niet/geen mening

21%

10%

14%

18%

12%

13%

Vervolgens geeft de bovenstaande tabel aan dat het voor opdrachtgevers die verder zijn in het veranderingsproces richting integer en transparant handelen makkelijker is om personeel te werven, vergeleken met de concurrentie, dan voor opdrachtgevers die minder ver zijn in het veranderingsproces.

Voor opdrachtgevers valt dus, net als voor opdrachtnemers, te concluderen dat naarmate zij verder zijn in het veranderingsproces de toekomstperspectieven beter zijn; de ondernemingen geven vaker aan dat er geen enkele kans bestaat dat de onderneming ophoudt te bestaan als gevolg van de recessie en het is voor hen ook makkelijker om personeel te werven dan voor de concurrentie.

70

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector