Page 69

ver zijn in het veranderingsproces. Organisaties die verder zijn in het veranderingsproces geven vaker aan dat de kans geheel niet aan de orde is dat de onderneming (in zijn huidige vorm) ophoudt te bestaan.

Het is voor ons bedrijf makkelijker om personeel te werven dan voor onze concurrenten Integriteit

Transparantie

Niet

Midden

Top

Niet

Midden

Top

Zeer mee eens

2%

1%

2%

1%

2%

3%

Mee eens

11%

16%

27%

13%

16%

24%

Noch eens, noch oneens

31%

30%

26%

31%

30%

27%

Mee oneens

30%

32%

24%

30%

30%

28%

Zeer mee oneens

4%

4%

2%

4%

4%

3%

Weet niet/geen mening

22%

17%

18%

22%

19%

15%

Daarnaast blijkt ook dat opdrachtnemers die verder zijn in het veranderingsproces richting zowel integer als transparant handelen, vaker aangeven dat het voor hun bedrijf makkelijker is om personeel te werven dan voor de concurrenten.

Uit het bovenstaande komt duidelijk naar voren dat opdrachtnemers die verder zijn in het veranderingsproces richting integer en transparant handelen betere toekomstperspectieven hebben dan opdrachtnemers die minder ver zijn in het veranderingsproces.

4.6.2

Perspectieven van opdrachtgevers

In deze paragraaf wordt meer inzicht gegeven in de invloed die de positie in het veranderingsproces richting respectievelijk integer en transparant handelen heeft op de kans dat de onderneming van de opdrachtgever ophoudt te bestaan in 2010 als gevolg van de economische recessie. Kans dat onderneming ophoudt te bestaan Integriteit

Transparantie

Niet

Midden

Top

Niet

Midden

Top

Is geheel niet aan de orde

64%

66%

78%

64%

66%

79%

Kans is zeer gering

17%

22%

13%

15%

24%

12%

Kans is gering

8%

6%

5%

8%

6%

5%

Kans is aanwezig

6%

4%

1%

6%

2%

2%

Weet niet/geen mening

6%

2%

3%

8%

1%

2%

69

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement