Page 66

Ervaringen met opdrachtgevers – Vertrouwen Niet

Midden

Top

Rekening houden met belangen en risicoâ€&#x;s

51%

60%

70%

Voorziening alle relevante informatie

73%

75%

82%

Groei vertrouwen tijdens project

86%

90%

91%

Volledig vertrouwen van acquisitie tot oplevering

59%

66%

77%

4.5.4

Ervaringen van opdrachtgevers per segment: Transparantie

Ten slotte kan er worden gekeken naar het effect van transparant handelen door opdrachtgevende partijen op de ervaringen en het vertrouwen. In de onderstaande tabellen zullen dan ook respectievelijk de ervaringen met opdrachtnemers in de acquisitie fase, uitvoerende fase, opleverfase en het vertrouwen aan bod komen.

Net als integer handelen heeft ook transparant handelen een positief effect op de ervaringen met opdrachtnemende partijen in de acquisitiefase. Met name de ervaringen omtrent het bezit van een gedragscode door de opdrachtnemende partij zijn beter naarmate transparantie een grotere rol speelt in de organisatie.

Ook de ervaringen met opdrachtnemende partijen in de uitvoerende fase zijn beduidend beter wanneer een organisatie aandacht besteedt aan transparant handelen. Met name de ervaringen met updates omtrent de voortgang zijn beduidend beter wanneer de opdrachtgever meer aandacht besteedt aan transparant handelen.

De ervaringen met opdrachtnemende partijen in de opleverfase zijn ook beduidend beter bij partijen die in ieder geval het thema transparant handelen herkennen dan bij partijen die dit niet doen.

De ervaringen met opdrachtnemers omtrent het vertrouwen zijn ook beduidend beter wanneer een organisatie het thema transparantie op zijn minst herkent.

Het komt dus duidelijk naar voren dat zowel de opdrachtnemende als de opdrachtgevende partijen die aandacht besteden aan integer en transparant handelen betere ervaringen hebben met de andere partij dan organisaties die dit niet doen.

66

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector