Page 56

©2010 USP MARKETING CONSULTANCY BV

Allereerst dient er gekeken te worden naar de bekendheid van de initiatieven van Regieraad Bouw in het algemeen. Opdrachtgevende partijen zijn beter op de hoogte van de initiatieven van de Regieraad Bouw (32%) dan opdrachtnemers (26%).

Bekend met initiatieven van Regieraad Bouw Opdrachtnemers

Opdrachtgevers

Lid bij partner

Niet lid bij partner

Lid bij partner

Niet lid bij partner

Ja

32%

24%

45%

26%

Nee

65%

75%

51%

72%

Weet niet/geen mening

3%

2%

4%

1%

In de bovenstaande tabel is een onderscheid gemaakt tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers die lid zijn bij één van de partner brancheverenigingen en partijen die dit niet zijn. Leden van de partners zijn beduidend vaker op de hoogte van de initiatieven van de Regieraad Bouw dan niet-leden. Met name bij opdrachtgevers is dit vaak het geval (45% tegenover 26%).

56

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector