Page 54

Š2010 USP MARKETING CONSULTANCY BV

Uit de bovenstaande figuur blijkt dat 33% van de partijen in de bouw lid is een branchevereniging behorende tot de groep partners van Vernieuwing Bouw. Dit betekent dus dat tweederde lid is bij een andere branchevereniging of zich bij geen enkele brancheorganisatie heeft aangesloten.

4.3.1

Vordering in transitie op het gebied van integriteit

Om het effect van de branchevereniging op het veranderingsproces richting integer en transparant handelen in kaart te brengen, zal er in deze en de volgende paragraaf in kaart worden gebracht wat de verschillen zijn in de positie in het veranderingsproces tussen enerzijds partijen die zich hebben aangesloten bij een van de partners van Vernieuwing Bouw en anderzijds partijen die dit niet hebben gedaan. In deze paragraaf zal er worden ingegaan op het thema integriteit.

Veranderingsproces richting integriteit Partner

Geen partner

Stap 1: Herkennen

67%

60%

Stap 2: Erkennen belang

58%

51%

Stap 3: Inhoudelijk kennen

28%

23%

Stap 4: Vertalen naar eigen organisatie

15%

7%

Stap 5: Gedragsverandering

12%

6%

Partijen die lid zijn bij een van de brancheverenigingen die partner zijn van Vernieuwing Bouw zijn iets verder in het veranderingsproces van partijen die dit niet zijn. Wat voornamelijk opvalt is dat leden van de partners beter in

54

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement