Page 53

Ook voor het thema transparantie valt op dat, vergeleken met de commerciële opdrachtgevers, een beduidend groter deel van de publieke opdrachtgevers het thema herkent (79%). Bijna 70% erkent het belang van transparant handelen ook. De stap naar het inhoudelijk kennen van transparant handelen wordt door iets minder dan de helft van de publieke opdrachtgevers gemaakt. Vervolgens maakt 38% de vertaalslag naar de eigen organisatie en bij een kwart is er sprake van een daadwerkelijke gedragsverandering.

Ook op het gebied van transparantie zijn publieke opdrachtgevers beduidend verder in het veranderingsproces dan commerciële opdrachtnemers. De grootste stap die hier nog gemaakt kan worden is het bewerkstelligen van een daadwerkelijke gedragsverandering nadat het thema is vertaald naar de eigen organisatie.

Erkennen belang

Herkennen

79%

79%

Inhoudelijk kennen

68%

85%

Vertalen naar eigen organisatie

48%

71%

Gedragsverandering

38%

79%

25%

65%

De thema‟s integer en transparant handelen liggen momenteel al goed verankerd in de fundamenten van veel publieke opdrachtgevers. Hiermee vergeleken valt er bij de commerciële opdrachtgevers nog veel terrein te winnen. Beide opdrachtgevers kunnen zich verbeteren op het gebied van inhoudelijke kennis van de thema‟s.

4.3

Invloed van de branchevereniging

De bouwwereld kent veel verschillende brancheverenigingen. Voor bijna iedere specialisatie binnen de bouwkolom is er wel een branchevereniging actief. Een aantal grote brancheverenigingen heeft zich aangesloten als partner bij Vernieuwing Bouw en in het verleden ook bij de Regieraad Bouw. Deze brancheverenigingen hebben de thema‟s integriteit en transparantie actief onder de aandacht gebracht bij hun leden. Het is daarom dan ook interessant om te zien of er verschillen zijn tussen organisaties die bij één van de partners lid zijn en organisaties die hier geen lid van zijn.

53

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement