Page 50

Vertrouwen in opdrachtgevers Commercieel

Publiekelijk

Rekening houden met belangen en risico's

59%

58%

Voorziening alle relevante informatie

77%

73%

Volledig vertrouwen van acquisitie tot oplevering

89%

88%

Groei vertrouwen tijdens project

67%

65%

4.2.2

Verwachtingen over commerciële en publieke opdrachtgevers

Niet alleen de ervaringen met de publieke opdrachtgevers zijn beter dan met commerciële opdrachtgevers ook de verwachtingen zijn hoger. Met name de verwachtingen omtrent een heldere toelichting bij afwijzing, het houden van een kick-off meeting en de evaluatie van het project zijn beduidend hoger bij publieke opdrachtgevers. Verwachtingen over opdrachtgevers Commercieel

Publiekelijk

Fase

Eerlijke kans bij intekening

65%

66%

Acquisitie

Criteria opdracht helder

82%

87%

Acquisitie

Heldere toelichting afwijzing

60%

78%

Acquisitie

Toelichting bij opstellen offerte

88%

94%

Acquisitie

Eerlijke verdeling risico's

65%

65%

Acquisitie

Kick off meeting

70%

83%

Uitvoering

Tijdige informatie opdrachtgever

84%

85%

Uitvoering

Positieve houding opdrachtgever bij problemen

88%

92%

Uitvoering

Stipte betaling opdrachtgever

83%

83%

Oplevering

Reële omgang meer/minderwerk opdrachtgever

83%

83%

Oplevering

Gezamenlijke projectevaluatie

67%

75%

Oplevering

Bij publieke opdrachtgevers heeft men er a priori meer vertrouwen in dat er rekening wordt gehouden met de belangen en risico‟s van de opdrachtnemers en dat het vertrouwen groeit tijdens het proces. Van commerciële opdrachtgevers verwacht men echter vaker dat men volledig wordt vertrouwd van acquisitie tot oplevering.

50

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  
Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement