Page 5

3.2 3.3

Stand van zaken ................................................................................................................. 40 Gevolgen van recessie op de samenwerking in de bouw ..................................................... 43

4 Voorlopers in het veranderingsproces .............................................................................................. 48 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7 4.7.1 4.7.2 5

Samenvatting & Conclusies .......................................................................................................... 79 5.1 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.3 5.4 5.5

6

Inleiding .............................................................................................................................. 48 Publiek versus commercieel opdrachtgeverschap ................................................................ 48 Ervaringen met commerciĂŤle en publieke opdrachtgevers .................................................... 49 Verwachtingen over commerciĂŤle en publieke opdrachtgevers............................................. 50 Vordering in transitie: CommerciĂŤle opdrachtgevers ............................................................ 51 Vordering in transitie: Publieke opdrachtgevers ................................................................... 52 Invloed van de branchevereniging ....................................................................................... 53 Vordering in transitie op het gebied van integriteit ............................................................... 54 Vordering in transitie richting transparant handelen ............................................................. 55 Effect branchevereniging op bekendheid initiatieven Regieraad Bouw ................................. 55 Bouw- en infrabedrijven versus gespecialiseerde aannemers .............................................. 57 Vordering in transitie: Bouw- en infrabedrijven ..................................................................... 58 Vordering in transitie: Gespecialiseerde aannemers ............................................................ 59 Verschillen tussen bouw- en infrabedrijven en gespecialiseerde aannemers ........................ 60 Segmentatie analyse ........................................................................................................... 60 Ervaringen van opdrachtnemers per segment: Integriteit ..................................................... 61 Ervaringen van opdrachtgevers per segment: Integriteit ...................................................... 63 Ervaringen van opdrachtnemers per segment: Transparantie .............................................. 64 Ervaringen van opdrachtgevers per segment: Transparantie ................................................ 66 Betere samenwerking en betere perspectieven.................................................................... 68 Perspectieven van opdrachtnemers ..................................................................................... 68 Perspectieven van opdrachtgevers ...................................................................................... 69 Segmentatie analyse naar grootteklasse ............................................................................. 71 Segmentatie analyse opdrachtnemers ................................................................................. 71 Segmentatie analyse opdrachtgevers .................................................................................. 75

Inleiding .............................................................................................................................. 79 Ontwikkeling samenwerking opdrachtgevers en opdrachtnemers ......................................... 80 Acquisitiefase ..................................................................................................................... 80 Uitvoerende fase ................................................................................................................. 81 Opleveringsfase .................................................................................................................. 82 Algemeen vertrouwen en communicatie .............................................................................. 83 Resumerend ....................................................................................................................... 84 Status in veranderingsproces .............................................................................................. 85 Economische recessie ........................................................................................................ 86 Voorlopers in het veranderingsproces ................................................................................. 87

Bijlagen ........................................................................................................................................ 89 6.1 6.2

Bijlage 1: Achtergrond ......................................................................................................... 89 Bijlage 2: Vragenlijst ........................................................................................................... 99

5

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement