Page 49

4.2.1

Ervaringen met commerciële en publieke opdrachtgevers

In de onderstaande tabel zijn de ervaringen van opdrachtnemers met publieke en commercieel georiënteerde opdrachtgevers weergegeven. De ervaringen met publieke ondernemingen zijn in alle fasen van het bouwproces beter dan de ervaringen met commerciële ondernemingen, met uitzondering van de eerlijke verdeling van risico‟s; hier zijn de ervaringen met de commerciële opdrachtgevers beter. Ervaringen met opdrachtgevers Commercieel

Publiekelijk

Fase

Eerlijke kans bij intekening (niet gekregen project)

60%

66%

Acquisitie

Eerlijke kans bij intekening (laatst afgeronde project)

62%

74%

Acquisitie

Criteria opdracht helder (niet gekregen project)

62%

62%

Acquisitie

Criteria opdracht helder (laatst afgeronde project)

81%

80%

Acquistie

Heldere toelichting afwijzing

41%

49%

Acquisitie

Toelichting bij opstellen offerte

70%

71%

Acquisitie

Eerlijke verdeling risico's

63%

59%

Acquisitie

Kick off meeting

61%

70%

Uitvoering

Tijdige informatie opdrachtgever

61%

62%

Uitvoering

Positieve houding opdrachtgever bij problemen

78%

82%

Uitvoering

Stipte betaling opdrachtgever

65%

63%

Oplevering

Reële omgang meer/minderwerk opdrachtgever

72%

78%

Oplevering

Gezamenlijke project evaluatie

58%

58%

Oplevering

Ondanks dat de ervaringen met de publieke opdrachtgevers beter zijn dan de ervaringen met de commerciële opdrachtgevers, is het vertrouwen in de commerciële opdrachtgevers gelijk aan of hoger dan het vertrouwen in de publieke opdrachtgevers. Met name het vertrouwen dat men van alle relevante informatie wordt voorzien is hoger bij commerciële ondernemingen dan bij publieke ondernemingen.

49

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement