Page 48

4 VOORLOPERS IN HET VERANDERINGSPROCES

4.1

Inleiding

In het veranderingsproces richting integer en transparant handelen zijn er bepaalde groepen die een voorsprong hebben op de rest en dus een voorbeeld functie kunnen vormen voor de gehele bouwkolom. Om deze voorlopers te identificeren zal er in dit hoofdstuk getoond worden welke segmenten een voorsprong hebben op de andere partijen.

Allereerst zal er in paragraaf 4.2 worden ingegaan op de verschillen tussen publieke opdrachtgevers en commerciële opdrachtgevers. In paragraaf 4.3 zal de invloed van de brancheorganisatie nader bestudeerd worden. Hierna wordt in paragraaf 4.4 getoond wat de verschillen zijn tussen hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers. Ten slotte zal er in paragraaf 4.5 een onderscheid gemaakt worden tussen de groep die kan worden bestempeld als voorloper in het veranderingsproces en de groep die nog niet zo ver is. De verschillen in ervaringen met de andere partij zullen in deze paragraaf besproken worden.

4.2

Publiek versus commercieel opdrachtgeverschap

In deze paragraaf zal er een onderscheid worden gemaakt tussen twee typen organisaties, te weten: de publieke opdrachtgever en de commerciële opdrachtgever. Een publieke opdrachtgever houdt zich met name bezig met projecten in de maatschappelijke sfeer. Een commerciële opdrachtgever is voornamelijk actief in de private sector.

Een publieke opdrachtgever is een overheidsorganisatie of een woningbouwcorporatie. Een commerciële opdrachtgever is een projectontwikkelaar of een opdrachtgevende aannemer, daar zij zich voornamelijk bezig zullen houden met opdrachten in de private sfeer.

Bij opdrachtnemers wordt er gekeken naar de ervaringen en verwachtingen van opdrachtnemers over publieke opdrachtgevers en commerciële opdrachtgevers. Dit onderscheid is gemaakt op basis van de opdrachtgevende partij bij het laatst afgeronde project van de opdrachtnemer.

48

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement