Page 42

Š2010 USP MARKETING CONSULTANCY BV

Opdrachtgevers hebben iets vaker dan opdrachtnemers maatregelen genomen als gevolg van de recessie; 70% van de opdrachtnemers heeft maatregelen genomen tegenover 74% van de opdrachtgevende partijen. Indien men maatregelen heeft genomen, is men voornamelijk meer gaan doen aan acquisitie of marketing, heeft men de offerte prijzen verlaagd of hebben er interne kostenreducties plaatsgevonden.

Opdrachtnemende partijen zijn met name meer gaan doen aan acquisitie en marketing (40%), terwijl opdrachtgevers de offerteprijzen hebben verlaagd (40%) of intern in de kosten hebben gesnede n (25%).

Ten slotte dient het verwachte effect van de recessie op de organisatie bepaald te worden. De onderstaande figuur geeft inzicht in hoe groot men de kans acht dat de organisaite in 2010 als gevolg van de recessie ophoudt te bestaan.

42

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement