Page 40

3 GEVOLGEN VAN DE ECONOMISCHE RECESSIE

3.1

Inleiding

In 2008 schokte de financiële wereld op haar grondvesten toen een aantal grote banken onderuit ging, doordat zij niet langer aan de kredietverplichtingen konden voldoen. Dit had een direct gevolg voor het vertrouwen op de beurzen. De monetaire wereld raakte verlamd en dit sloeg al snel over op de reële sfeer. Het consumentenvertrouwen daalde en de huizenmarkt stortte in; de economische recessie was een feit. De invloed van de economische recessie die, hoewel het over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn, momenteel nog steeds gaande is, heeft dan ook grote gevolgen (gehad) voor de bouwwereld. Het is niet alleen interessant om te zien wat voor impact de recessie heeft gehad op de verscheidene partijen in de bouw, maar ook wat de invloed is op de thema‟s integer en transparant handelen. Zijn deze thema‟s door de recessie naar de achtergrond verdwenen? En hebben organisaties waar integer en transparant handelen een integraal onderdeel vormt een voorsprong op bedrijven die dit nog niet omarmd hebben? Met andere woorden, loont integer en transparant handelen in tijden van recessie?

3.2

Stand van zaken

Alvorens er gekeken kan worden naar het effect van de economische recessie op integriteit en transparantie in de bouwkolom dient eerst de huidige stand van zaken in kaart gebracht te worden. De eerste stap is het in kaart brengen in hoeverre de economische recessie de organisatie tot dusver beïnvloed heeft. In de onderstaande figuur is te zien in hoeverre opdrachtgevers en opdrachtnemers gevolgen hebben ondervonden van de verslechterde economie.

40

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement