Page 29

2010 USP MARKETING CONSULTANCY BV

Ook in de uitvoerende fase zijn de verwachtingen uitgesproken positief en volgen de ervaringen veelal deze positieve lijn in de verwachtingen. Zo geeft bijvoorbeeld 72% van de opdrachtgevers aan dat de opdrachtnemer een positieve en welwillende houding had toen er problemen optraden tijdens de uitvoer en ruim tweederde (68%) geeft aan conform afspraak op de hoogte te zijn gehouden van de voortgang.

Wat opvalt is dat 94% van alle opdrachtgevers verwacht bij veranderingen en fouten in bijvoorbeeld ontwerp, uitvoer of kosten direct op de hoogte te worden gesteld. Dit wordt in 56% van de gevallen ook daadwerkelijk zo ervaren. Op dit gebied is dus nog een grote slag te maken.

29

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement