Page 26

1.6.1

Vordering in transitie op het gebied van integriteit

Herkennen

Erkennen belang

60%

60%

Vertalen naar eigen organisatie

Inhoudelijk kennen

50%

85%

23%

46%

Gedragsverandering

7%

32%

7%

92%

De bovenstaande figuur laat zien hoeveel procent van de opdrachtnemende partijen zich in iedere fase van het veranderingsproces bevindt. Tevens is weergegeven hoe groot de conversiegraad is; hoeveel procent maakt de stap van de ene fase in het veranderingsproces naar de andere. Een laag percentage duidt er in dat geval op dat de conversie van de ene stap naar de andere niet soepel verloopt en er dus relatief gezien veel organisaties afhaken.

Van de opdrachtgevende partijen herkent 60% het toegenomen belang van integriteit in de bouw. De helft van alle opdrachtgevende partijen erkent ook dat integriteit zowel op korte als op lange termijn een voorwaarde is voor bedrijven om te bestaan. De conversie van het herkennen van het thema integriteit naar het erkennen van het belang is 85%. Hier zijn dus weinig problemen.

De stap naar het inhoudelijk kennen van integriteit wordt door aanzienlijk minder bedrijven gemaakt; een kwart van de opdrachtnemers maakt deze. De conversiegraad is 46%. Ook de vertaalslag naar de eigen organisatie wordt nog door maar weinig bedrijven gemaakt; 7% heeft het thema integriteit momenteel vertaald naar de eigen organisatie. De conversiegraad van het inhoudelijk kennen van het thema naar de vertaling naar de eigen organisatie is 32%. De grootste problemen in conversie zitten dus in deze stappen. Bij bijna alle bedrijven die de vertaalslag hebben gemaakt is ook daadwerkelijk sprake van een gedragsverandering; indien men een gedragscode heeft ten aanzien van integer handelen wordt deze bijna altijd actief nageleefd.

26

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement