Page 22

zowel de verwachting als de ervaring omtrent het volledige vertrouwen van acquisitie tot oplevering is toegenomen. De ervaringen omtrent het rekening houden van de opdrachtgever met de belangen en risico‟s van de opdrachtnemer en de groei in vertrouwen tijdens het project zijn wel beduidend negatiever. Ook de verwachting dat de opdrachtgever de opdrachtnemer van alle relevante informatie voorziet is lager dan in 2008.

Vertrouwen – Opdrachtnemers (% mee eens + % zeer mee eens) 2010

2008

Saldo

Rekening houden met belangen en risico‟s (verwacht)

69%

72%

-3%

Rekening houden met belangen en risico‟s (ervaren)

58%

67%

-8%

Voorziening alle relevante informatie (verwacht)

84%

87%

-4%

Voorziening alle relevante informatie (ervaren)

76%

75%

0%

Volledig vertrouwen van acquisitie tot oplevering (verwacht)

91%

88%

4%

Volledig vertrouwen van acquisitie tot oplevering (ervaren)

89%

85%

4%

Groei vertrouwen tijdens project (verwacht)

83%

83%

-1%

Groei vertrouwen tijdens project (ervaren)

66%

79%

-13%

1.4

Waardering voor de verschillende opdrachtgevers

Naast verwachtingen en ervaringen is de opdrachtnemers eveneens gevraagd middels een cijfer (1 t/m 10) aan te geven hoe de ervaring is met de verschillende opdrachtgevers waar men de afgelopen 5 jaar zaken mee heeft gedaan. De beoordelingen van de opdrachtgevende partijen zijn in de tabel voor elk van de drie fasen zijn terug te vinden, alsmede de beoordeling op het aspect vertrouwen. Het vertrouwen is opgesplitst in de vraag naar hoeveel vertrouwen (weergegeven als rapportcijfer) men heeft in opdrachtgevers en de vraag naar een schatting van het vertrouwen dat opdrachtgevers in hen zouden hebben. Ook zijn de resultaten van de 0-meting weergegeven in de tabel.

Er kan worden gesteld dat, door de verschillende fasen heen, de opdrachtgevers met een (ruim) voldoende beoordeeld worden. Particulieren, onderwijsinstellingen en woningcorporaties zijn de opdrachtgevers die over het algemeen het best beoordeeld worden door de opdrachtnemers. De beoordeling van de opdrachtnemende partijen voor aannemers, gemeenten, installateurs en particulieren is in alle fasen gestegen t en opzichte van 2008. Ook de beoordeling van het vertrouwen in en het vertrouwen van deze opdrachtgevende partijen is gestegen.

22

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement