Page 19

1.2.2

Veranderingen ten opzichte van de 0-meting

Om de veranderingen ten opzichte van de 0-meting in 2008 in kaart te brengen, zijn de resultaten van de meting in 2008 in de onderstaande tabel weergegeven, evenals de resultaten van de huidige meting en het verschil tussen beide. Groen gemarkeerde resultaten geven aan dat het verschil tussen beide metingen significant en positief is (een verbetering). Wanneer het resultaat rood gemarkeerd is, geeft dit aan dat het verschil significant en negatief is (een achteruitgang).

In de acquisitiefase valt met name op dat de verwachtingen op de meeste aspecten lager zijn geworden, terwijl de ervaringen over de gehele linie genomen positiever zijn geworden. Dit leidt ertoe dat de verwachtingen en de ervaringen dichter bij elkaar komen te liggen, wat op de lange termijn ook logisch is, aangezien de verwachting wordt gebaseerd op de ervaringen die men heeft. De verwachtingen omtrent een heldere toelichting bij afwijzing zijn met name lager dan twee jaar geleden.

Opdrachtnemers hebben ten opzichte van 2008 voor wat betreft de acquisitiefase op de meeste aspecten een positievere houding. Met name de ervaringen omtrent een eerlijke kans bij intekening wanneer men het project niet heeft gekregen zijn beduidend positiever dan in 2008. Opdrachtnemers zijn wel negatiever geworden over de ervaringen voor wat betreft de toelichting bij het opstellen van de offerte.

Acquisitie fase – Opdrachtnemers (% mee eens + % zeer mee eens) 2010

2008

Saldo

Eerlijke kans bij intekening (verwacht)

65%

68%

-3%

Eerlijke kans bij intekening (ervaring niet gekregen project)

60%

51%

9%

Eerlijke kans bij intekening (ervaring laatst afgeronde project)

63%

59%

4%

Criteria opdracht helder (verwacht)

81%

77%

4%

Criteria opdracht helder (ervaring niet gekregen project)

61%

59%

3%

Criteria opdracht helder (ervaring laatst afgeronde project)

80%

78%

2%

Heldere toelichting afwijzing (verwacht)

63%

70%

-7%

Heldere toelichting afwijzing (ervaren)

41%

36%

5%

Toelichting bij opstellen offerte (verwacht)

89%

89%

0%

Toelichting bij opstellen offerte (ervaren)

70%

77%

-7%

Eerlijke verdeling van risicoâ€&#x;s (verwacht)

63%

66%

-3%

Eerlijke verdeling van risicoâ€&#x;s (ervaren)

62%

59%

2%

Bij de uitvoerende fase zijn er weinig veranderingen in de verwachtingen en ervaringen van opdrachtnemers. De verwachting omtrent de kick-off meeting aan het begin van een project is wel significant lager. Een overduidelijk

19

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement