Page 107

BLOK H: ACHTERGRONDVARIABELEN 1.

Tot slot kort nog een aantal achtergrondvragen. Hoe lang werkt u bij deze organisatie?

…. Jaar

2.

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

Lagere school Lts/Lbo/Mavo/Mulo/Vmbo Havo/Vwo Mts/Meao/Mbo HBO WO

3.

Wat is uw leeftijd? En hoe lang werkt u al in de bouw?

…. Jaar leeftijd …. Jaar in de bouw

4.

Hoeveel mensen werken er bij uw organisatie (inclusief uzelf)?

… mensen

5.

In hoeverre zijn de volgende stellingen van toepassing op uw bedrijf? U kunt antwoorden met zeer van toepassing, van toepassing, neutraal, niet van toepassing, helemaal niet van toepassing.

Ons management is relatief jong (< 40 jaar) In vergelijk met andere soortgelijke bedrijven zijn we goed geautomatiseerd

In vergelijk met andere soortgelijke bedrijven hebben we goed geschoold personeel Ons management is met name technisch opgeleid, economen en bedrijfskundigen hebben we niet

6.

Wat zijn de cijfers van uw postcode (van het bedrijf)?

7.

(indien aannemende partij) Hoeveel procent van uw omzet verkrijgt u uit onderaanneming, openbare aanbestedingen, eigen ontwikkeling, direct via particuliere opdracht verstrekking en direct via verstrekking via bedrijven?

…% per categorie

8.

Mogen wij u over ongeveer een jaar, per e-mail, nog eens benaderen voor dit onderzoek?

Ja, en mijn emailadres is…. Nee

107

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement