Page 106

2.

Welke maatregelen heeft uw bedrijf genomen als gevolg van de economische crisis? [oplezen] 0

Afstoten van personeel

0

Verlagen van uw offerte prijzen

0

Interne kostenreductie

0

Werktijdverkorting/deeltijd WW aangevraagd

0

Integriteitsbeleid binnen de organisatie extra aandacht gegeven

0

Integriteitsbeleid binnen de organisatie minder aandacht gegeven

0

Meer kennis delen met andere partijen die bij een project betrokken zijn

3.

Heeft u buiten de voorgelegde zaken nog andere maatregelen genomen als gevolg van de economische crisis? 0

Ja, namelijk….

0

Nee

4.

Hoe groot acht u de kans dat uw bedrijf in 2010 als gevolg van de economische crisis (in zijn huidige vorm) ophoudt te bestaan? 0%

Is geheel niet aan de orde

31-70%

De kans is er zeker als het zo door gaat

1-10%

Kans is zeer gering

71-90%

Kans is zeer reëel, maar op heel korte termijn niet

11-30%

Kans is gering

91-100%

Als niet snel wat gebeurt moeten we stoppen

BLOK G: BEDRIJFSECONOMISCHE GEGEVENS 1.

Tevens zouden wij een aantal algemene bedrijfseconomische zaken willen weten. Wat was in 2009 de jaaromzet van uw organisatie? [aandringen op schatting]

…€ 2.

Wat voor omzet index had u in 2009 ten opzichte van 2008 (een index van 95 impliceert een 5% lagere omzet; een index van 103 duidt op een omzetstijging van 3% tov 2008)? [aandringen op schatting]

…%

3.

Wat is in 2009 de gemiddelde winstmarge geweest op projecten? [aandringen op schatting]

…%

4.

Hoe hoog schat u uw faalkosten over 2009 als percentage van de omzet? [aandringen op schatting]

…%

5.

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling: “Het is voor ons bedrijf makkelijker om personeel te werven dan voor onze concurrenten”

Zeer mee eens, mee eens, noch eens / noch oneens, mee oneens, zeer mee oneens

106

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement