Page 102

33.

Bij het laatst afgeronde project heeft de opdrachtnemer mij voorzien van alle relevante informatie.

hier komen opdrachtnemers terug waar men zaken voor doet, obv vrg 3 en 4) Hoe beoordeelt u uw vertrouwen in de 34.

volgende opdrachtnemende partijen? U kunt u hierbij antwoorden met een cijfer 1 tot en met 10 waarbij 1 is zeer weinig vertrouwen en 10 zeer veel vertrouwen.

35.

Ik verwacht dat tijdens een project het vertrouwen in de opdrachtnemer groeit.*

36.

Tijdens het laatst afgeronde project is het vertrouwen in de opdrachtnemer gegroeid.

37.

Ik verwacht dat opdrachtnemers mij van acquisitie tot en met oplevering volledig vertrouwen.*

38.

De opdrachtnemer van het laatst afgerond project heeft ons van acquisitie tot en met oplevering volledig vertrouwd.

hier komen opdrachtnemers terug waar men zaken voor doet, obv vrg 3 en 4) Hoe schat u het vertrouwen van de 39.

volgende opdrachtnemers in u in? U kunt u hierbij antwoorden met een cijfer 1 tot en met 10 waarbij 1 is zeer weinig vertrouwen en 10 zeer veel vertrouwen.

C5 40. 41.

De volgende stellingen hebben betrekking op de opdrachtnemer binnen het laatst afgeronde project. U kunt weer aangeven in hoeverre u het eens bent met de stellingen. (10 puntsschaal) Als ik de mogelijkheid zou hebben, zou ik betreffende opdrachtnemer bij een volgend project 1 op 1 selecteren. Als de omstandigheden het toelaten, zou ik alvorens de opdracht definitief te verstrekken, betreffende opdrachtnemer het laatste woord geven.

42.

Ik zou betreffende opdrachtnemer ook kiezen als hij 5% duurder dan andere aanbieders zou zijn.

43.

Betreffende opdrachtnemer raad ik aan bij collegaâ€&#x;s en anderen

44.

Ik zou betreffende opdrachtnemer ook kiezen als ik de start van een project een maand zou moeten verschuiven.

45.

Bij betreffende opdrachtnemer heb ik meer begrip voor facturen voor meerwerk.

46.

Betreffende opdrachtnemer is tevreden met het financiĂŤle eindresultaat

BLOK D: INTEGRITEIT EN TRANSPARANTIE BINNEN DE EIGEN ORGANISATIE 1.

In welke mate bent u het eens met de volgende stellingen ten aanzien van de cultuur binnen uw organisatie? (5 puntsschaal)

0

Binnen onze organisatie gaat men open met elkaar om

0

Binnen onze organisatie gaat men respectvol met elkaar om

0

Binnen onze organisatie wordt een gedeeld gevoel voor waarden en normen aangemoedigd

0

Binnen onze organisatie is er ruimte om misstanden aan de kaak te stellen

0

Binnen onze organisatie wordt het gedrag van medewerkers strikt gecontroleerd

0

Binnen onze organisatie worden medewerkers geholpen om goede besluiten te nemen

102

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector