Page 100

BLOK C: STELLINGEN OPDRACHTGEVENDE PARTIJEN (naast de voor de handliggende opdrachtgevers zijn dit ook de verwerkende partijen (i.r.t. onderaannemers, handel en fabrikanten)

C1

Stellingen acquisitiefase t.b.v. opdrachtgevers(/klanten)

1.

Ik verwacht inzage in de prijsopbouw van een offerte.*

2.

Bij het laatst afgeronde project had ik inzicht in de prijsopbouw.

3.

Ik verwacht in een offerte inzicht in de planning van de verschillende activiteiten.*

4.

Bij het laatst afgeronde project had ik inzicht in de planning van de verschillende activiteiten.

5.

Ik verwacht van opdrachtnemers dat zij mij wijzen op fouten in de opdracht (/bestek).*

6.

Bij het laatst afgeronde project ben ik gewezen op tekortkomingen/fouten in de opdracht (/bestek). ((antwoord cat toevoegen: „was geen sprake van‟)

7.

Ik verwacht dat opdrachtnemers een bedrijfs- of gedragscode toepassen voor integer handelen.*

8.

De opdrachtnemer bij het laatst afgeronde project had een bedrijfs- of gedragscode voor integer handelen.

9.

Ik verwacht dat opdrachtnemende partijen geen dure relatiegeschenken aanbieden (> € 75 ).*

10.

Geen van de opdrachtnemende partijen die het laatst afgeronde project wilde, heeft een duur relatiegeschenk aangeboden.

11.

Vóór aanvang van het project verwacht ik dat de risico‟ s tussen opdrachtgever en –nemer eerlijk verdeeld zijn.*

12.

De risico‟ s waren voor aanvang van het laatst afgeronde project tussen opdrachtgever- en nemer eerlijk verdeeld.

(hier komen opdrachtnemers terug waar men zaken voor doet, obv vrg 3 en 4) Hoe is uw ervaring met de volgende 13.

opdrachtnemende partijen voor wat betreft de acquisitiefase? U kunt u hierbij antwoorden met een cijfer 1 tot en met 10 waarbij 1 is zeer negatief en 10 zeer positief.

C2 14. 15.

16.

Stellingen uitvoerende fase t.b.v. opdrachtgevers(/klanten) (niet stellen indien al gehad als opdrachtnemer) Een project dient altijd te beginnen met een kick off meeting („project start up‟) waar opdrachtgever en opdrachtnemer om de tafel zitten. Het laatst afgeronde project is begonnen met een dergelijke kick off meeting.

Ik verwacht door opdrachtnemers op de vooraf afgesproken momenten op de hoogte gehouden te worden van de voortgang.*

100

Rapportage Integriteit en Transparantie in de bouwsector  

1-meting van USP over Integriteit en Transparantie in de bouwsector

Advertisement