Page 1

Impact aanbestedingswet Ditmar Waterman Inkoopsamenwerking IJmond Kennemerland


Kader • Eerder kern inhoud wet gepresenteerd, nu impact wet op gemeenten • Wet is door EK aangenomen op 30 oktober 2012 • Inwerkingtreding voorzien 1 januari 2013 (bron: twitter EL&I) • Gids Proportionaliteit (Gids P) dan ook in werking • Netto iets meer dan een maand voorbereidingstijd!


Opmerkelijk Conclusies behandeling EK Gids P: •

Er is verplichting om Gids als een soort checklist te volgen

Motiveren bij afwijking moet in beginsel. Echter: er volgt volgens EK/minister niet direct sanctie op niet motiveren van een afwijking!

Niet motiveren: vermoeden van disproportionaliteit

Echter: dit moet worden vastgesteld door rechter of commissie van experts obv proportionaliteitsbeginsel

Twijfels wetenschap delegatiegrondslag meerdere voorschriften Gids Prop (Chris Jansen in Cobouw van 30 oktober)

Zie voor een complete weergave het verslag beraadslaging EK op ww.pianoo.nl


Impact 1 •

Veel verplichtingen tot uitleg, vnl bij commerciële beslissingen voorfase: • • • •

• • •

Procedurekeuze Leverancierskeuze Samenvoegen of niet (bepalen voorwerp opdracht) Contractbepalingen

Veel extra juridische mogelijkheden voor ondernemers Daarnaast is wet op veel punten onduidelijk (rechtersrecht) Veel beslissingen (ook colleges) kunnen dus niet meer op zelfde manier (bijv. partnerkeuze MVO)


Impact 2 • Gevolgen gaan breder dan inkoopclub, raakt de gehele organisatie: – Voor inkopers geldt dan niet meer 1.0, maar 0.1 of 2.0 (niet meer op routine!) – Momentum om professionaliteit verder door te voeren! – Organisatie: bewustmaken, voorlichten/ trainen en instrumenten

• Strategie wordt centraal document, nu ook onder drempel • Soep heet gegeten? Kunnen we het risico nemen?


Innovatie impact •

Wijzigingen in wet: – EMVI tenzij: LP doodt innovatie – Geen verplichting tot alternatieven (afgewezen) – Meer MKB, meer innovatie?

Veel innovatiegericht aanbesteden kan al: – Functioneel uitvragen – Procedures: prijsvraag en concurrentiegerichte dialoog – Alternatieven – Value engineering (contract)

Lijkt persoonlijk meer mentaliteits/kennis-issue dan wetgeving


Vervolgacties • Zoals gezegd: haast (vanaf 1 januari blootstelling) • Kennis: sessies PIANOo: – 22 november: Gemeente Enschede – 23 november: Provincie Overijssel, Zwolle – 6 december: Gemeente Eindhoven

• Stel voor gemeente plan van aanpak op • Zoek voor invulling beleid contact met MKB (bijv. www.ondernemendaanbesteden.nl)


Vragen? Ditmar Waterman Email: ditmar.waterman@stichtingrijk.nl Tel: 06-45 99 27 97

Impact aanbestedingswet  
Impact aanbestedingswet  

Presentatie over de nieuwe aanbestedingswet voor het BPPO van 16-11-2012 verzorgd door Ditmar Waterman (directeur stichting Rijk)

Advertisement