Page 1

Keteninnovatie vanuit gebruikswaarde Marlies Krol-Cools Theo Konijn Perica Savanović

Vernieuwing Bouw congres ‘Innovatie onze kracht’, 25 november 2010


Opzet

- Samenvatting congres 4 november (4min) - Reflectie op het congres (4min) - Probleemstelling (5min) - Werksessie (25min) - Afsluiting (2min)


Congres ‘Ketensamenwerking in de woningbouw’ 4 november 2010, Amersfoort


Ketensamenwerking

Dagvoorzitter Hans de Jonge (TU Delft / Brink Groep): –De nog altijd torenhoge faalkosten vragen om een andere aanpak.

Karin van Dreven (Haag Wonen) –Het begint allemaal met vertrouwen. “Maar bedenk wel: vertrouwen geven is zelf verstand van zaken hebben.”

Henk Homberg (ERA Contour) –Ketensamenwerking draait vooral om co-creatie met als gemeenschappelijk doel het creëren van zakelijk voordeel.


Voorbeelden

Herstructurering (Wherestad) –Crisissituatie, bouwteam-aanpak, met het resultaat: een korte bouwtijd en lagere stichtingskosten dan begroot.

Efficiënt onderhoud door Lean Management (WoonWaard) –Het verkorten van de doorlooptijd met 35%, het in een keer goed werk afleveren, besparingen voot duurzaamheidsmaatregelen.

Vroegtijdige betrokkenheid van alle stakeholders (Wonion) –Het aanbesteden op integrale duurzaamheid, via ‘Soft Selection Methodology’ selectiecriteria zoals kennis en competentie.


Reflectie

Door een ketenregisseur met ervaring in een heel ander veld, nl. het sociale domein.


Reflectie

Wat viel mij op: - De zachte sector blijkt soms minder zacht dan de harde; - Alle aandacht gaat naar het (korte) bouwproces; - Weinig aandacht gaat naar de (lange) exploitatieperiode;


Reflectie

Wat viel mij op: - Geen aandacht is er voor de gebruikswaarde (klant); - Waardecreatie door innovatie is geen ketendoel; - Afwezig is het belang van de overheid (openbare ruimte, plankosten, wijkgebruikswaarde lange termijn).


Vraagstelling

‘we focussen als bouwers op het bouwproces, terwijl gebruik en exploitatie veel grotere effecten hebben’


Vraagstelling

‘de opgave is dan het belang van de gebruiker in het proces op te nemen’


Vraagstelling

De zaal splitst zich in twee groepen Groep 1 beantwoordt de vraag ‘welke inhoudelijke prestaties en prestatie eisen op exploitatie en gebruikswaarde kunnen innovatieve oplossingen bevorderen?’ Groep 2 beantwoordt de vraag ‘hoe krijgen we een integraal proces, van ontwikkeling t/m exploitatie, waarin de klant centraal staat en met innovatie garantie?’

Keteninnovatie vanuit gebruikswaarde  

Marlies Krol-Cools Theo Konijn Perica Savanović Vernieuwing Bouw congres ‘Innovatie onze kracht’, 25 november 2010 - Werksessie (25min) - Pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you