Page 1

Begrip

Projecten

Katalysator Leerproces

Vertrouwen

Professionaliteit

Slimmer

Kwaliteit Kennis

Praktijkleren: hands-on leren in projecten


Praktijkleren: hands-on leren in projecten Het programma Praktijkleren is ontwikkeld - na signalen uit de markt en samen met de markt - in opdracht van Vernieuwing Bouw. De uitvoering is in handen van Traverse/CURNET. Het programma is geïnspireerd door het succes van Kennis in het Groot (King). Waar King zich richt op opdrachtgevers, ligt het initiatief van Praktijkleren bij de markt. Omdat juist de markt concreet vraagt om leren en innoveren. En omdat een nieuwe bouwsector natuurlijk bij de bouwbedrijven zelf begint!

‘Benoemen en vasthouden wat goed gaat’ ‘Meer begrip en respect voor elkaar zorgt voor vertrouwen in elkaar’


Aanleiding

kunt u dat wat goed gaat bewust en effectiever inzetten? Hoe zijn belemmerende patronen te doorbreken en duurzaam om te buigen? Hoe komen de keyspelers ‘samen door hun plafond’? Hoe komt u van kennis, via begrip tot respect voor elkaar en dan tot vertrouwen? Hoe brengt u ervaringen van elders productief in? Hoe stimuleert u het succesvol zoeken naar het gemeenschappelijke?

Veranderende rollen, complexiteit en andere vraag (integrale uitvoering) maken dat er nieuwe manieren van samenwerken gezocht en in de praktijk ontwikkeld moeten worden. Van alle partijen wordt verwacht dat zij integraal samenwerken. Nieuwe verhoudingen vormen de sleutel tot betere prestaties. Uw project kan beter presteren door betere samenwerking en/of een betere aanpak. Het programma Praktijkleren biedt u als marktpartij en als opdrachtgever gereedschap om op concrete en praktische wijze deze samenwerking te verbeteren.

Resultaten die horen bij Praktijkleren, zijn: slimmer, sneller, beter, bewuster, goedkoper en aantrekkelijker. Uw project kan meer bereiken - in termen van kwaliteit, geld en risico’s - wanneer alle betrokkenen in hun onderlinge samenwerking beter functioneren.

Project en professionals centraal Praktijkleren helpt bij projecten die goed gaan, die minder goed gaan of zelfs fout lopen. Vragen die hierbij horen, zijn bijvoorbeeld: hoe

Leerlandschap van Vernieuwers in de Bouw

Systeeminterventies op gedrag

Individueel netwerkleren Individueel leren overheidsprojectmanagers

Praktijkleren richt zich daarom primair op de individuele professionals in uw project. Zij werken immers met elkaar en hebben beelden, inzichten en ervaringen opgebouwd.

Rollende stenen

Baanbrekers in de bouw

Rijksprojectenacademie

Bouwreflectie Praktijkleren

Kennis in het groot

Feedbackgerichte projectreflecties m.b.t. samenwerking

Actiegericht grensoverschrijdend samenwerken in projecten met direct betrokken professionals

Leren van ervaringen projectmanagement opdrachtgevers


Werkwijze Als marktpartij meldt u zelf uw project aan voor deelname aan Praktijkleren. Uw eigen urgentie en wensen staan hierbij centraal. Het uitgangspunt ‘the whole system in one room’, vereist dat ook de opdrachtgever en de omgeving volop meedoen. Na een intake met de sleutelpersonen, gaat uw project een leertraject in dat in het teken staat van beter presteren door betere samenwerking. De weg verloopt via een grensoverschrijdende samenwerking op twee niveaus. Niveau 1: Project Deelnemers uit bij uw project betrokken organisaties, nemen deel aan drie sessies die verspreid over een jaar plaatsvinden. Binnen Praktijkleren gaan de deelnemers van en met elkaar leren over hun eigen functioneren. Zulke sessies, ‘ontwikkeltafels’ genoemd, zijn intensief en niet vrijblijvend. Professionele

facilitatoren begeleiden de sessies. Begeleiders met ervaring in procesmanagement en met inhoudelijke affiniteit. Zij zorgen voor maatwerk binnen het ontwikkelde concept. Niveau 2: Community of Practice Sommige belemmerende patronen zijn zo hardnekkig, dat de aanpak ervan op een hoger niveau getild moet worden. De opbrengsten van de verschillende projecten komen daarom samen in een overkoepelende Community of Practice (CoP). Per project nemen één of meerdere personen hieraan deel, en daarnaast sleutelpersonen uit de sector. Doel van de CoP is het doorontwikkelen en opschalen van de generieke geleerde lessen. Zo laat Praktijkleren de deelnemers grens- én roloverschrijdend leren: het is precies deze manier van leren die werkt als katalysator voor vernieuwing en innovatie!

Het leerproces binnen Praktijkleren Bedrijven Project

Project

CoP

Project

Project

Project

Sector

CoP

Sector

Project

Bedrijven


Opschalen resultaten Praktijkleren geeft -vanuit concrete projecteninzicht in de vaste patronen, de herkenbare fricties en de succesvolle werkwijzen. Doel is om de geleerde lessen niet alleen in de projecten zelf terug te brengen, maar ook in de verschillende moederorganisaties waar de projecten onder vallen. Daarnaast worden de resultaten ook aan andere stakeholders beschikbaar gesteld (via publicaties, website, seminars…) zodat ten slotte de sector als geheel er profijt van heeft.

Verbinding met initiatieven Vernieuwing Bouw heeft uitdrukkelijk als doel de resultaten van Praktijkleren waar mogelijk te verbinden met bestaande vernieuwingsinitiatieven. De inhoud en werkwijze van Praktijkleren is zorgvuldig afgestemd met het veld: wat wordt er op dit gebied al aangeboden, wat ontbreekt er nog?

Wat levert deelname aan Praktijkleren op? • Competentere projectmedewerkers. • Meer succes van uw concrete projecten. • Door terugkoppeling meer kennis en competenties binnen uw organisatie. • Door intensieve communicatie een beter presterende bouwsector. Daarom is Praktijkleren de beste keuze als u op zoek bent naar hands-on leren binnen projecten! Praktijkleren is geen vaststaand programma, maar veel meer een traject, dat we samen met u verder willen ontwikkelen. Er is alle ruimte voor uw inbreng en analyses. Met ambassadeurschap wordt de inhoud immers nog verder gedragen. Praktijkleren is ontwikkeld met en voor de markt. Aan deelname zijn kosten verbonden.

Zie voor de positionering voor Praktijkleren de illustratie ‘Leerlandschap van Vernieuwers in de Bouw’.

‘Geleerde lessen delen in een CoP’ ‘De projecten zelf worden direct beter van Praktijkleren’


Interesse? Heeft u een project dat u in aanmerking wilt laten komen voor Praktijkleren? Neem dan contact op met Freek Hasselaar, directeur van Traverse: Telefoon 0182 - 54 08 40 Mobiel 06 - 46 22 88 44 E-mail hasselaar@traverse.nl

Lettertype CorpoS

Zilverstraat 69, 4e etage Postbus 662 2700 AR Zoetermeer Tel. (079) 325 24 23 info@vernieuwingbouw.nl www.vernieuwingbouw.nl

Wij bouwen aan vernieuwing

C0% M 35 % Y 100 % K0%

Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda C0% Tel. (0182) 54 08 40 M 90 % Y 86 % info@traverse.nl K0% www.traverse.nl C 50 % M0% Y 100 % K0% C 55 %

Praktijkleren: hands-on leren in projecten  

Het programma Praktijkleren is ontwikkeld - na signalen uit de markt en samen met de markt - in opdracht van Vernieuwing Bouw. De uitvoering...