Page 1

BouwInnovatieKaart ‘Vernieuwende projecten in beeld’

Algemeen Organisatie Contactpersoon Telefoonnummer / mobiel E-mailadres

Gemeente Utrecht, IBU Stadsingenieurs De heer D.J. Bekker 030 – 286 4316 d.bekker@utrecht.nl

Korte samenvatting van het vernieuwende project Het betreft het project 'Gestuurde boring Geuzenplantsoen' te Utrecht. Hierbij gaat het om de aanleg van het hoofdtransportriool, dat middels een grondboor een achthonderd meter lange tunnel van de Cabeliaustraat naar Ondiep heeft gegraven. Het traject is geboord in twee delen. Het eerste deel vanaf de Geuzenstraat naar het bergbezinkbassin aan de Cabeliaustraat. Het tweede deel van de Geuzenstraat naar de ontvangstkuip bij de kruising Hogelanden-Ondiep.

Aanleiding Bij de aanleg van het nieuwe riool is gekozen voor een boring in plaats van de traditionele manier van rioolaanleg. Daarbij wordt een sleuf gegraven waarbij veel grondwater wordt onttrokken. Hierdoor ontstaat gevaar op verzakking bij woningen. Met een boring is dit voorkomen. Daarnaast hoeven bij een boring geen bomen gekapt te worden en is er minder bouwoverlast voor de buurt.

Randvoorwaarden Gemeente Utrecht heeft gekozen voor een bouwteamverband met de aannemer Van Boekel Zeeland BV, waarin de specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van uitvoerings- en kostentechnische aspecten tijdens de voorbereiding van het project wordt overgedragen.

Resultaat Het oude riool langs de Vecht was aan vervanging toe. Het nieuwe riool heeft een grotere capaciteit, waardoor er meer berging in het rioolstelsel is, zodat er in de toekomst minder overstort nodig is in de Vecht. Zo draagt de gemeente bij aan een betere waterkwaliteit.

Succesfactoren Naast de benodigde informatie dat uit het grond-/radaronderzoek m.b.t. de ligging van de kabels en leidingen naar voren komt, is het van essentieel belang om te weten wat er in de diepere lagen ten aanzien van ondergrondse infrastructuur aanwezig zijn. Vooraf is er een geotechnisch lengteprofiel gemaakt, waardoor de boormeester de boordruk kon aanpassen aan de grondslag. Schadegevoelige objecten zijn in een monitoringstraject opgenomen. Voorafgaande de uitvoeringswerkzaamheden is er een vooropname uitgevoerd en prisma's op de gevels van de woningen aangebracht. De prisma neemt eventuele verzakkingen van de woning nauwlettend waar tijdens de uitvoeringsfase van de rioleringswerkzaamheden. Deze informatie is van belang ten aanzien van de aansprakelijkheid van de Gemeente bij eventueel ontstane schade tijdens de uitvoering.

Pagina 1 van 1

Gestuurde boring Geuzenplantsoen  

Gestuurde boring Geuzenplantsoen

Gestuurde boring Geuzenplantsoen  

Gestuurde boring Geuzenplantsoen

Advertisement