Page 1

“Ketenintegratie in de praktijk” Babette van den Ancker – André Klouwen

9 februari 2011

Doelen en belangen • Com·wonen – Tevreden klanten – Realiseren betaalbare woningen – Realiseren woningen van goede kwaliteit – Waarborgen financiële continuïteit – In stand houden voorraad

• Dura Vermeer Bouw Rotterdam – Continuïteit en rendement – Uitvoeringsdeskundige plus – Innovatieve bouwer – Perfecte partner – Tevreden klanten en medewerkers

www.succesvolbouwen.nl


Aanleiding “vechtmodel” <

> kosten door wantrouwen Faalkosten

Kostendeskundige g Ei

Matige kwaliteit

en be la ng

ng la be en

Ei g

Toezicht

Ei g

Schijnzekerheid

Project Juristen

Adviseurs ng la be en

:-(

-Klant -Medewerkers

Project

g Ei

en be la ng

Fragmentatie

Projectgebonden www.succesvolbouwen.nl

Ketenintegratie Bij elkaar brengen zakelijke doelen en belangen • • • • •

Projectongebonden, over meerdere projecten Denken en handelen als één organisatie Leereffecten door continuïteit Vertrouwen, openheid en transparantie Respect voor elkaars bedrijfsvoering

www.succesvolbouwen.nl

Tijdverlies


Doelen strategische samenwerking • Beter KT = 7,5

• Sneller -/- 1½ jaar

• Goedkoper -/-25%

•Gezamenlijke denkkracht •Kwaliteitverbetering •Tevreden eindgebruikers •Tevreden medewerkers •Innovatieve werkwijze •Kortere doorlooptijden

•Efficiëntere processen •Kostenreductie, faalkosten

www.succesvolbouwen.nl

Meten is weten • • • •

Nul-meting verricht KPI’s gedefinieerd Meten bij alle betrokkenen Onafhankelijk meten door Deloitte

www.succesvolbouwen.nl


Ketenintegratie: Ketenintegratie • Kosten beheerst Demping

• Vaste doorlooptijd • Gegarandeerde kwaliteit

+

Voorspelbaarheid

= Tevreden klanten = Tevreden stakeholders = Tevreden medewerkers

www.succesvolbouwen.nl

Lifecycle principe: • Total cost of ownership • Ontwikkelingskosten • Bouwkosten • Exploitatiekosten

• Beheer en onderhoud betrekken • Duurzaamheid

+

Lifecycle principe www.succesvolbouwen.nl


Succesvolle keten Voorspelbaarheid door zakelijk vertrouwen Hoge kwaliteit

Vakmanschap

Kostenreductie

Ambities

Verbinding op alle niveaus Projectongebonden / leren Innovatie

Project

Gezamenlijke denkkracht

:-)

-Klant -Medewerkers

Openheid en transparantie

Klant

Procesoptimalisaties

Meten en bijsturen: Monitor Partner Performance

Lifecycle denken

www.succesvolbouwen.nl

De geĂŻntegreerde keten â&#x20AC;Śheeft alles in/aan huis Strategische samenwerking

Regie

onderhoud

Architect Constructeur, Adviseur

Ketenpartners

nieuwbouw

Tekenbureau, BIM Bouwspecialisten

Toeleveranciers Specialisme www.succesvolbouwen.nl

Tijdwinst


Waar staan we nu? Begeleiden

Partnerships

Projecten

Contract

Ketenorganisatie Meerdere ketens Strategie Vastleggen

Leren - evalueren

Procesinnovatie www.succesvolbouwen.nl

Ketenorganisatie

www.succesvolbouwen.nl


Themaâ&#x20AC;&#x2122;s

www.succesvolbouwen.nl

Basisproces Ketenintegratie

www.succesvolbouwen.nl


Contract Het Mooie Plan fase 1 Artikel 2 Ketenintegratie Partijen verklaren samen te werken en te beslissen vanuit de principes van Ketenintegratie t.w. wederzijdse openheid, wederzijds vertrouwen en volledige transparantie met als gezamenlijk doel de realisatie van het werk met de beste kwaliteit, voor de laagste kosten in de kortste tijd.

www.succesvolbouwen.nl

Contract strategische samenwerking 10 september 2010 ondertekening – – – –

Less is more (4xA4) Zo weinig mogelijk clausules Vertrouwen is leading Contract doorleggen naar ketenpartners 16 www.succesvolbouwen.nl


Contractvorm Ketenintegratie Raamovereenkomst KS

R.O.K. Looptijd 5 jaar

Algemene afspraken / Projectongebonden

Samenwerkingsovereenkomst

S.O.K. Looptijd 1 jaar

KI Proces / taakverdeling / Projecten

Jaarlijks bijgesteld en ondertekend

Projectovereenkomst

P.O.K. Looptijd projectafhankelijk

Projectgebonden / van definitiefase t/m realisatie

definitie

definitie

definitie

definitie

ontwerp

ontwerp

ontwerp

ontwerp

realisatie

realisatie

realisatie

realisatie

exploitatie

exploitatie

exploitatie

exploitatie

Gezamenlijk activeren van fase na Directiebesluit Com·wonen

R.O.K. – S.O.K. – P.O.K. partnerspecifiek

Doorleggen en gezamenlijk opstellen

www.succesvolbouwen.nl

Ketenpartners Noodzakelijk voor behalen doelstellingen • • • • • • •

Projectongebonden Processen afstemmen Adoptie doelen en problemen Meedenken en ontwerpen Samen risico’s managen Investeren Elkaar versterken www.succesvolbouwen.nl


Zorgvuldig selectieproces De “beste” kunnen worden • • • • • • • •

Een ander gesprek Objectief Filters Stapsgewijs Draagvlak Harde & zachte criteria Gezamenlijk Leerproces www.succesvolbouwen.nl

Na selectie Meerdere tranches (adviseurs, bouwspecialisten) • • • • • •

ROK – SOK – POK Overlegstructuur Ambities Meten LEAN De keten van de partner www.succesvolbouwen.nl


Gemeente en Nuts • • • •

Efficient en voorspelbaar Samen optrekken, geen verrassingen Betere kwaliteit bebouwde omgeving Wederzijds respect en begrip

www.succesvolbouwen.nl

Intentieverklaring Gemeente R’dam • De wet is het kader • De samenwerking is uniek in Nederland • Pilot Het Mooie Plan fase 2

LEF = Trots = Rotterdams!

www.succesvolbouwen.nl


Tools voor Ketenintegratie • • • • • • • • •

Klantgesprekken Portal BIM LEAN Meten Partnering Basisproces Begeleiding betrokkenen Collaborative design / engineering www.succesvolbouwen.nl

Bouw Informatie Model • Faalkostenreductie – Werken in één model – Clashcontrole

• Kwaliteitsverbetering – Alle output uit het model – Investeren door partners – Projectongebonden

www.succesvolbouwen.nl


Bouw Informatie Model • • • •

Ontwikkelen referenties Sneller proces Beheer en onderhoud Communicatie klant stakeholders partners BIM, een impuls voor Ketenintegratie www.succesvolbouwen.nl

Enkele ervaringen Proj.ongebonden

HMP 1

Landbouwbuurt

HMP 2

Complex 208

Tijd

Contract 5-10 jaar Investeren in strategie Ontdekken kost tijd

Op tijd

Start gehaald Versnelling door KI Werkdruk door ingrijpen KI

10 wk ontw.door LEAN-planning Op tijd Handhaving (nieuwe cultuur)

Geinvesteerd in de haalbaarheid Interne trad procedures

Geld

Investeren in de samenwering Efficienter Faalkostenreductie “Financieel geweten”

-/- 12% Gezam. inkopen Fin.gew. Grote verschillen is geen doel

Budget gehaald Faalkostenreductie met BIM Leergeld BIM

Op budget Spraak- / begripsverwarring

Gezamenlijke verantwoordelijkheid Volkshuisvestelijke taak

Kwaliteit product

Kwaliteitsslag PVE Betere product door beter proces Klein beginnen

1/3 nul punten oplevering Gezamenlijke verantw.heid

BIM Tekenwerk Input klant en partners ontbreekt

Klantinspraak Duurzaamheid Omgevingsfactoren

Goed onderbouwd scenario

Kwaliteit proces

Lerende organisaties Olievlekken Cultuuromslag OA > Ketenpartners! “Heilige huisjes” Draagvlak

Prettig samenwerken Veel inzet / begeleiding Partners te laat geselecteerd

Kwaliteit Onbekend – onbemind, procesverstoring

Voorspelbaar proces Traditioneel gedrag partijen. Rolinvulling

Gelijkwaardigheid en goede rolvervulling Vakmanschap = & werkplezier

www.succesvolbouwen.nl


www.succesvolbouwen.nl

â&#x20AC;Śeen recept voor succes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Respect voor elkaars bedrijfsvoering (basis) Verenigen van zakelijke belangen (strategie) Vertrouwen - Openheid - Transparantie (middel) Projectongebonden (kunnen leren en investeren) Zichtbaar commitment & Enthousiasme (lef, bottom up) Gericht op toegevoegde waarde (middel) Zichtbaar maken van de resultaten (meten) De klant centraal (doel) Het is mensenwerk - Samen doen! (succes) www.succesvolbouwen.nl


Film BIM - Landbouwbuurt

www.succesvolbouwen.nl

Presentatie Com.wonen en Dura Vermeer  

• Dura Vermeer Bouw Rotterdam – Continuïteit en rendement – Uitvoeringsdeskundige plus – Innovatieve bouwer – Perfecte partner – Tevreden kl...