Page 1

PROGRAMMA 2 februari 2011, Universiteit Twente

Congres:

‘Ondernemend Samenwerken tussen markt en overheid’ Realiseer uw ambities met optimale inzet van de markt

14.30 uur

Ontvangst

14.50 uur – 15.20 uur

drs. Jan Bron opent het congres.

15.20 uur– 15.40 uur

De heer drs. ing. Hans Boes legt de koppeling naar de dagelijkse praktijk van bestuurders aan de hand van zijn onderzoek: ‘Ondernemen door de storm’. Start masterclasses in de diverse zalen:

U kunt kiezen uit 2 van de 4 masterclasses: 15.45 – 16.30 uur ronde 1 16.35 – 17.20 uur ronde 2

Masterclass 1 PPS constructie Hart van Zuid in Hengelo, in het regeerakkoord als speerpunt neergelegd ter bevordering van de ontwikkeling van Twente. Het gaat om binnenstedelijke herstructurering van een voormalig bedrijventerrein van vijftig hectare. Op de industrieterreinen van Stork en Dikkers moet een nieuw stadsdeel ontstaan, met stedelijkheid, functiemenging en behoud van industrieel erfgoed als kernbegrippen. Door drs. Wout Haasjes van Van Wijnen en de gemeente Hengelo. Masterclass 2 Infrastructuur; waardevolle praktijkervaringen van een innovatieve aanbesteding door de Dienst Landelijk Gebied door ing. Chantal Schrijver, uitleg en discussie over Gunnen op Waarde door ing. Teun van Reeuwijk van CROW ir. Paul Kuijpers van Balance & Result. Masterclass 3 Gebiedsontwikkeling/PPS; structurele effecten van de crisis op de grondbanken, nieuwe samenwerkingsmodellen (gerelateerd aan aanbesteden) en betekenis voor (gezamenlijke) planvorming. Door Jeroen Hatenboer, stadsdeelwethouder van de gemeente Enschede en Roger Kersten van Akro Consult.


Masterclass 4 Uiteenzetting over samenwerken na contracteren door ir. Paul Janssen, presentatie door Fred Snoek MSc van NL Ingenieurs over ketensamenwerking en de rol van de ingenieursbureaus, discussie onder leiding van prof.dr.ir.ing. André Dorée Universiteit Twente. 17.30 uur

Plenaire terugkoppeling en ondertekening Convenant Vernieuwend Opdrachtgeverschap onder leiding van prof.dr.ir.ing. André Dorée.

18.00 uur

Afsluiting door de dagvoorzitter drs. Jan Bron, wethouder gemeente Hengelo en voorzitter Pioneering.

18.15 uur

Netwerkborrel met buffet

Programma congres  

Programma congres

Programma congres  

Programma congres

Advertisement