Page 1


Hold da op et forår – der er fart på! Foråret 2013 vil jeg nok huske som et helt særligt forår. En hektisk og noget turbulent tid. I min naivitet havde jeg slet ikke forestillet mig, at truslen om en lockout pr. 1. april ville blive effektueret. Men jeg blev klogere. På Ladelund Efterskole var 11 lærere omfattet af lockouten, og det betød, at vi lige pludselig stod med en helt anden hverdag. En hverdag med ændringer i skemaer og vagtplaner og et savn af de lærere, der lige pludselig ikke kunne være på skolen. Ved fælles hjælp lykkedes det os at holde skole i 3 uger, og det var en stor dag, da alle igen kunne holde normal hverdag fra mandag den 29. april. Prøverne blev udsat, men da alle igen mødte ind med positiv energi og glæde over igen at kunne undervise, har vi fra 1. maj har haft to gode måneder med fuld fart på. Under lockouten var hele elevholdet med til DGI’s Gallagymnastikopvisning i Esbjerg. Det gik godt; også selvom selv jeg måtte på gulvet for at tage imod til spring. Det store efterskolegymnastikstævne i Løgumkloster blev også gennemført. En stor dag i april var kommende elevers aften. Det er altid spændende at møde de kommende elever og deres forældre. Der er fyldt hold til næste skoleår og det glæder os alle. Det er ikke længere en

selvfølge at skolen er fyldt. Tilmeldingerne kommer senere og vi mærker at årgangene bliver mindre, samtidig med at flere forældre ikke sender deres børn på efterskole i to år. 4. maj havde vi igen jubilar- og elevmøde. En god flok jubilarer var mødt op til mødet – mange 10 års jubilarer – det er dejligt at møde de gamle elever og sjovt at høre om, hvad de nu hver især har udrettet i tiden efter Ladelund. Der var også en god flok 40 - og 50 års jubilarer. Elevforeningen havde i år taget et nyt initiativ til en aftenfest. Det blev en succes. Der kunne sagtens være flere med til arrangementet, men det var en hyggelig aften, men god mad, sang og underholdning. Denne model kræver en gentagelse til næste år – bare med endnu flere deltagere. I år fandt vi måske ud af navnet på dagen har betydning for fremmødet. Det viser sig at mange gamle efterskoleelever ikke synes om ordet elevmøde, så for fremtiden kommer dagen nok til at hedde Gammel elevdag. Skolekredsen har også holdt den årlige generalforsamling. Her gav både formand Egon Fræhr og jeg en beretning om hvorledes det går på skolen. Temaerne i den efterfølgende debat var: elevrekruttering, skolepenge, antal skoleuger og rekruttering af nye skolekredsmedlemmer. Anna Simonsen Jensen, Eva Fredslund og Hans Elbæk blev genvalgt til bestyrelsen. DGI’s landsstævne i Esbjerg nærmer sig og de 73 elever fra Ladelund, som har valgt at være med på det store Efterskolehold, er gået i skarp træning. Den 28. maj var alle 4600 efterskoleelever samlet


i Esbjerg og det var en super flot dag med sol, hård træning og højt humør. Da vi er en af de skoler der ligger tæt på Esbjerg, havde vi en del praktiske opgaver med musikanlæg, opmærkning, paller, der skulle skrues sammen osv. Der var ros til både elever og lærere, der her gjorde en god indsats for det store arrangement. Vi glæder os til Landstævnet og får helt sikkert en enestående oplevelser sammen med de mange elever. Her i juni har vi traditionen tro afviklet grundlovsmøde sammen med MaltFolding Pastorat. Præst fra Sydhavnen i København Per Ramsdal holdt en virkelig god tale, som gav stof til eftertanke. En meget personlig tale, som rettede sig mod alle aldersgrupper. Det var en god eftermiddag med tale, sang, lege, musik og selvfølgelig kaffe og grundlovskage. Juni måned betyder også afsluttende prøver. I løbet af et par uger gennemfører vi prøverne og er i skrivende stund midt i dette ræs. Mange gør deres bedste og får bevist, at det nytter noget at arbejde med tingene og gøre sig umage. Snart er dette skoleår slut. I den sidste uge skal vi rydde op, gøre rent og få sagt ordentlig farvel til hinanden. Så starter sommerferien og den 18. august starter så det nye hold. Det glæder vi os til. Som tidligere nævnt er det kommende

hold også fyldt – det er ikke nogen selvfølge. Vi skal hele tiden gøre opmærksom på hvad vi står for og hvad Ladelund Efterskole kan tilbyde. De bedste ambassadører for skolen er tidligere elever, forældre og skolekredsen. Og det er vigtigt, at vi arbejder på mange fronter for at oplyse om Ladelund – både strategisk markedsføring, men også, at hver enkelt at jer, der på en eller anden måde føler tilknytning til skolen, hjælper med at fortælle om skolen og hvad skolen står for, så vi også fremover kan holde skole her med fyldt hold. Så et emne, vi skal have mere fokus på, er elevrekruttering og blandt andet dertil ansættes en viceforstander fra august. At dette er muligt skyldes, at Christian Christoffersen, som har været lærer her siden 2006, skal være viceskoleinspektør og vender derfor tilbage til folkeskolen. Han har i sine 7 år på Ladelund udviklet linjefaget Medie og Journalistik både hvad angår indhold og udstyr, så faget i dag er helt med fremme i front og jeg vil her gerne benytte lejligheden til at takke Christian for indsatsen for Ladelund Efterskole. Lene Kvistholm er vendt tilbage efter barselsorlov og i næste skoleår skal Gitte på barselsorlov. Så både på den ene og anden måde er der ”grøde” på Ladelund Efterskole – der er hele tiden gang i et eller andet. En efterskole skal være et sted med liv og glæde – et sted hvor dannelse og uddannelse er i centrum – et sted hvor unge kan udvikles og modnes. Den opgave er og blive vigtig for alle os, der arbejder her på skolen. Tak til alle for skoleåret 2012-2013 og jeg vil ønske alle en rigtig god sommer. Steffen B. Pedersen


Tak for en super god Gammel Elevdag 2013. Vi håber på at se mange flere gamle elever til næste års Gammel Elevdag, der bliver afholdt den 24. maj 2014 – så sæt kryds i kalenderen allerede nu! Følg med på vores Facebookside—Søg efter Ladelund Elevforening. Det er os på billedet herunder. Hilsen Elevforeningens bestyrelse.

Under konflikten mellem lærerne og Kommunernes Landsforening var der stadig undervisning for eleverne på Ladelund Efterskole. Men med en lærerbesætning på fire og en enkelt forstander skulle der tænkes ud af boksen, hvilket bl.a. endte ud i en ekskursion til de sydlige himmelstrøg – mere præcist Danfoss Universe på Als. Valget på Danfoss Universe frem for andre steder begrundede lærergruppen med stedets udvalg af undervisningsforløb i naturvidenskab. Eleverne var delt op i hold på fem som på skift roterede mellem fire aktiviteter. Heriblandt deltog hvert hold i et af følgende undervisningsforløb: Innovationsspecialist, Mads Patent, miljøspecialisten, mærk matematikken og raketspeci-

alist. Alle gode undervisningsforløb som kombinerede læring og praktik på en god facon. Resten af dagen gik med 5D film, eksperimentarium, Segway og ikke mindst hygge eleverne imellem. En lærerig og spændende dag i en ellers træls og frustrerende periode. Christian Christoffersen, lærer


Følgende artikel blev udgivet i Fyns Stiftstidende under lockouten. Lockouten set med mine øjne? I mine øjne er det uretfærdigt. Det er uretfærdigt, at jeg som efterskoleelev skal få ødelagt de sidste 2 måneder af året. Et efterskoleår skulle være det bedste år i ens liv, men nu er skolen lukket, og der er ingen efterskole. Det er uretfærdig for de 9. klasser, der skal op til eksamen lige om lidt. De får ikke det sidste undervisning med, så de er klar til ek -samen. Måske får de slet ikke deres eksamen. Jeg synes, det er uretfærdigt for alle de andre elever, der ikke må komme i skole og være sammen med deres venner derfra. Jeg synes, det er uretfærdigt, at lærerne ikke må komme på arbejde, og lave det de så godt kan lide. Nemlig at undervise os elever. Regeringen vil lave en heldagsskole, så vi børn lærer mere, KL vælger så at lukke skolerne, men regeringen vil ikke træde ind. Hvad sker der for det?! Jeg kan ikke se pointen i at ville lave en hel-dagsskole, men alligevel ikke ville åbne skolerne igen. Hvordan kan det være? Der er sikkert mange andre, der stiller samme spørgsmål. Som efterskoleelev går det mig meget på, at der er lockout. Nok mere end det gør for folkeskoleelever. Det er svært at holde skolen kørende med kun 4 lærere og en forstander. Lærerne bliver stresset, og de lukker skolen. Det betyder, at jeg ikke kan være på skolen, og se alle de dejlige personer jeg hat lært at kende. Jeg savner mine lærere utroligt meget. Mere end man normalt ville gøre. Men et forhold mellem en efterskoleelev og – lærer er noget helt specielt. Man er bare mere knyttet til lærerne på efterskolen end i folkeskolen. De har lige så stor betydning for mig som eleverne har. Lærerne er en del af den store familie og det store fællesskab, som vi har på skolen. På en efterskole kommer vi fra forskellige steder i landet, så hvis vi vil se hinan-

den i lockouttiden, skal vi bruge ekstrem mange penge på transporten. Min hverdag er vendt på hovedet. Det føles som om jeg har ferie, men det har jeg ikke. Jeg er blevet forbudt at gå i skole. Normalt skal man ”tvinge” børn i skole, nu må vi ikke gå i skole. Jeg vil i skole! Jeg savner min skole. Selvom vi er på skolen imens der er lockout, får vi ikke ordentlig undervisning. Fra min efterskole er vi 73 elever der skal til Landstævnet til sommer. Vi får rigtig travl med at lære alle serier efter lockouten. Mange gymnastikefterskoler må aflyse deres opvisninger, heldigvis er vi ikke en af dem. Men opvisningerne er da helt klart noget af det, man vil huske, når man tænker tilbage på efterskolen. Det er så synd og ødelægger så meget, for dem der ikke kan lave deres opvisninger. Jeg synes ikke, at det er i orden at lukke skolerne. Der burde snart ske noget ved for -handlings-bordet. Har de ikke lært ligesom os, at man skal kunne forhandle om tingene? Hvordan vil de have at de voksne skal lære os at forhandle om tingene, når de ikke engang selv kan? De skulle til at opføre sig som de voksne de går for at være! Rikke Marie Pilgren, elev


I et år med DGI’s Landstævne, kan dette komme til at fylde meget i både dagligdagen samt fritiden, vi er derfor meget opmærksomme på den gruppe elever, som ikke har tilmeldt sig stævnet. Tirsdag den 28. maj var der fællestræning for de elever, der havde tilmeldt sig landsstævnet, vi var meget opsatte på, at lave et godt og sjovt program for de elever, der ikke skulle til Landsstævne. Efter en udmærket morgensamling mødtes vi med de elever vi skulle tilbringe dagen sammen med ca. 55 stk. Et par elever måtte på grund af diverse skavanker blive tilbage på skolen. Vi andre begav os af sted mod Jels. Undertegnede forrest, Jakob Ø og Tina var placeret strategiske steder i flokken. Cykelturen gik fantastisk, der var de obligatoriske pauser, snak om cykeldisciplin og vejret var super godt. Da vi nåede Jels Voldsted kom Gitte med noget tiltrængt formiddagsforfriskning. Derefter cyklede vi det sidste stykke om til planetariet i Jels.

På planetariet fik et rigtig godt foredrag om nattehimlen i maj måned. Der blev fortalt om planeter, stjernebilleder, de mest lysstærke stjerner på nattehimlen og meget meget mere. Alt i alt en rigtig god oplevelse, der helt klart kan anbefales, hvis man en dag skulle komme forbi. Det var lidt hårdt for øjnene at komme ud i det stærke lys efter turen ud i rummet, men nu skulle der grilles. Gitte havde medbragt skolens store grill og mens vi tændte op, blev der spillet forskellige spil på den store plæne foran planetariet og gået på opdagelse ved Jels sø og i Valhalla (hvor der hvert år spilles Vikingespil). Med maverne godt fulde af salat, flankesteak og kartoffelsalat gik turen nu tilbage mod Ladelund, der blev skulet lidt mod himlen, da skyerne var begyndt at trække sig lidt sammen, men det holdt tørvejr. En rigtig god dag for både elever og lærere. Glenn Frandsen, lærer


Kære elever, tidligere elever, forældre og især kvindelige kollegaer. 7. marts skete der igen et vidunder. Jeg blev far for anden gang. Denne gang til en lille velskabt dreng – en rigtig lille ”mini-Niller”. Som mandlig efterskolelærer på Ladelund kan man selvfølgelig både overskue 2 børn, samt det at drive god efterskole. Jeg behøver ikke 1 års barselsorlov, som mine kvindelige kollegaer trænger til og længes efter. Der laves stadig mad, handles ind, gøres rent og forberedes, som før jeg blev far. Dog får man ikke længere sin velfortjente middagslur og sammenhængende nattesøvn. Derfor kan man til tider godt se lidt brugt og træt ud, når man møder ind kl. 8.00 på lærerværelset. Her har man jo allerede været i gang et par timer med de sædvanlige morgenrutiner. Oveni alt dette kommer så overskuddet til, at hjælpe de kvindelige kollegaer af med deres frustrationer over ditten og datten. - Der-

for er sofaen og jeg på lærerværelset måske lige blevet lidt for gode venner, når der er middagspause på skolen. Ja og atter ja, det er bare det bedste i verden at blive far. Hilsen Niels Stenumgaard, lærer


vores airtrack, så der kunne hoppes igennem. En træstub var også medbragt sammen med hammer og søm. Derudover var der en flok elever, der havde fremstillet en kyssebod, hvor det var muligt at få forskellige slags kys i sommervarmen. De andre skoler havde også sat boder op.

En dejlig torsdag i maj deltog vi i Askov Efterskoles Musikfestival. Der var 14 deltagende efterskoler – nogle af dem havde kun deres bands med, mens vi mødte op med alle elever fra Ladelund til musik og hygge. Arrangementet var fra kl. 12 til 20 og allerede 12.30 var et band fra Ladelund på scenen. Det var ”Ludvigs Tarteletter” der gav den gas på scenen. I alt fem bands fra Ladelund spillede på festivalen – og de gjorde det alle godt. Der var god opbakning til de enkelte bands fra Ladelunds publikum. Udover musikken havde vi medbragt

Ved aftenstide kom vagtlærerne med grillen, og vi spiste på festivalpladsen. Kl. 19 kom det danske dancehall band ”Bli’ Glad” og spillede en koncert for os. Det var en hyggelig dag på plænen i et herligt sommervejr. Se en lille film fra festivalen på vores facebook side – Ladelund LIVE Verner Storm, lærer


Den 5. juni holdt Ladelund Efterskole og Askov/Malt pastorat, traditionen tro, grundlovsmøde på Ladelund Efterskole. Flaget der vajede smukt i gården, sendte invitation langt ud i området om, at Ladelund var klar til at modtage gæster. Da parken stadig er ved at blive færdiggjort og der for nylig er blevet sået græs, valgte vi i år at henlægge arrangementet til gården. Det gav en hyggelig atmosfære med det store flag, talerstolen, bordene til kaffen og scenen til skolens bands og so-

leoptræden. Alt sammen rammet ind af skolens gamle bygninger. Årets taler var præst Per Ramsbøl, der i flere år har været ungdomspræst på Nørrebro. Han fortalte om sit arbejde. Bl.a. kom han ind på de mange kirkelukninger, der er varslet i København og hans holdning til at foretage vielser af par af samme køn. Alt i alt en meget oplysende og nærværende skildring af en ungdomspræsts arbejde i en storby. Efter talen var der stort kaffebord med Danebrogs-lagkager og der var mulighed for både at få en ridetur, bage pandekager, gå på skattejagt og hoppe på airtrack. En helt igennem dejlig dag med højt humør, god stemning og dejligt vejr. Rebecca Noer, Lærer


På trods af lockout blev kommende elevers aften gennemført, 128 forventningsfulde elever mødte op til en aften med mange indtryk, og de fik set hinanden lidt an. 89 piger og 41 drenge, det er første gang i LE’s historie, at fordelingen af kønnene er så ulige, men det ser vi kun som en positiv udfordring, og bestemt til drengenes fordel! Aftenen blev indledt med det nuværende elevholds flotte gymnastikopvisning, og selvfølgelig også tænkt som en lille teaser til de kommende elever, én af de helt store fællesoplevelser for et efterskolehold. Skoletrøjen blev prøvet og bestilt, så den forhåbentlig ligger klar, når vi starter efter ferien. I løbet af aftenen blev der fyldt en masse informationer på både forældre og elever, bl.a. om

vores LE10 forløb og 9. Klasse. Og hvad man kan forvente sig af et efterskoleår på LE, og hvilke forventninger vi har til de kommende elever. Desværre var en del af lærerne af gode grunde forhindret i at møde op på grund af lock outen, men vi forsøgte i bogstaveligste forstand, at sætte ansigter på vores kolleger, om ikke andet var underholdningsværdien god. Vi glæder os til at lære det kommende elevhold 2013/14 at kende og få mange gode og uforglemmelige oplevelser sammen. Dorthe Dissing, lærer


Hvor fedt er det lige at få bind for øjnene, at smides ind i en overfyldt bil og transporteres i timer rundt på grusveje til man er ved at blive godt køresyg? Hvor fedt er det lige at blive sat af ude ”in the middle of nowhere”, hvor der udleveres et kort med 30 poster på, 10 kuverter med opgaver og mobil nr. på ens lærere? Hvor fedt er det at gå og gå hele aftenen og gang på gang løse opgaver og sende disse over mobil til ens lærere (som man i øvrigt ikke aner hvor er) Hvor fedt er det ikke at vide, om man kommer til at sove om natten og hvor målet er? Hvor fedt er det lige at ringe til ens lærere kl. 01.00 om natten og bare få at vide, at man blot skal vandre videre? Og hvor er det så fedt at ankomme til Spejdercenteret i Ødsted, hvor ens lærere har lavet bål, ristet pølser og varmet vand til kakao. Hvor er det så fedt at kunne finde sin sovepose og krybe ned i den, og vide at man i det mindste kan sove 4 timer. Og bedre endnu når ens lærere så vækker en kl. 06.00, og tager en med ud at gå – uden at vide at målet er en silo 3 km væk, som man i næste øjeblik skal kaste sig ud over kanten fra! Helt ærligt – det var der 8 seje elever fra Ladelund, der syntes var rigtig fedt ! Jacob Ørnsbjerg og Karin Skjøth


Elever, der går på Ladelund Efterskole, og som videreuddanner sig på Kjærgård Landbrugsskole kan søge et legat. Fonden, som uddeler legatet, hedder Kjærgård Landbrugsskoles Landbrugslegat og stammer blandt andet oprindeligt fra tiden, hvor Ladelund var landbrugsskole. Fondsbestyrelsen har tildelt efterskoleelev Emil Pedersen et legat efter ansøgning. Emil starter på Kjærgård Landbrugsskole til august og har med legatet fået støtte til uddannelsen og studiebøger. I 2012 fik et par tidligere Ladelundelever også et legat – det var Jakob Nim Jensen og Daniel Bjerregaard. Det er muligt for andre tidligere Ladelundelever, som har gået eller går på

Kjærgård Landbrugsskole, at søge fonden med henblik på støtte til bogpakker, uddannelse indenfor landbrug eller rejselegater. Henvendelse og ansøgning til Steffen Pedersen.


Jeg har haft et fantastisk år på Ladelund Efterskole. Jeg er en canadisk udve k s l i n g ss t u d e nt med en dansk forælder. Jeg er blevet sendt til Danmark for at lære sproget og mere om min danske kulturarv. På weekender jeg havde mulighed for at gå til min bedstemors hus. Det meste af den tid, jeg boede på Ladelund Efterskole. Jeg tror en Efterskole er det bedste sted at finde sig selv, og det bedste sted at blive sendt til som udvekslingsstudent. Der er virkelig ingen efterskoler derhjemme, da jeg fortalte mine venner, jeg bor sammen med 17 andre fyre, de troede, jeg var

skør, men jeg elsker det. Jeg har oplevet så mange nye ting her i Danmark. Jeg elsker det danske skolesystem, og det er meget mere laid-back og mindre stressende end hjemme på min skole. Jeg elsker også det faktum, at jeg bor sammen med mine bedste venner, fra da jeg vågner op, indtil jeg falder i søvn jeg med nogle af de bedste venner jeg kunne bede om. Jeg har modnet meget i mit år på Ladelund både følelsesmæssigt og fysisk. Jeg er en helt anden person, end jeg var før jeg forlod Canada, og jeg er virkelig taknemmelig. Mit år på Ladelund bliver et år jeg aldrig glemmer. Daniel Jakobsen, elev


25/3 2013 Kære dagbog! I dag har været en god dag. Vi har alle sammen taget toget fra Brørup til København, hvor vi skal være de næste tre dage. Dagen startede lidt dårligt, for vi skulle gå hele vejen til Brørup for at tage toget. Vi hyggede os meget i toget og spiste vores madpakker. Da vi kom til København, skulle vi først indkvarteres på Oehlenschlægersgades Skole. Det er en meget gammel og slidt byskole, der ligger lige ved Istedgade, og helt inde i centrum af København. Da vi havde lagt vores luftmadrasser ud på gulvet i gymnastiksalen, skulle vi ind til DGI-Byen for at danse med en ægte københavner. Det var sjovt! Da alle var færdige med at danse, gik vi tilbage til skolen for at spise aftensmad, og slappe lidt af inden vi skulle i biografen. Så skulle vi gå igen, jeg tror mindst, vi har gået 100 km i dag! Vi skulle se filmen “Les Miserable”, det er fransk, og betyder noget med “de elendige”. Den var lidt mærkelig for alle skuespillerne sang hele tiden, men den var mega-god! Nu er vi endelig kommet tilbage på skolen, og jeg ligger i min sovepose i gymnastiksalen. Desværre har jeg opdaget, at der er hul i min luftmadras... Nu kommer lærerne og siger vi skal være stille. Godnat!

26/3 2013 I dag har også været en god dag:-) Det startede med at vi spiste morgenmad i kantinen på skolen. Så havde vi valgt nogle ture, vi skulle på sammen med lærerne. Jeg skulle i Zoologisk have. Det havde jeg glædet mig meget til, for man kunne se en ægte isbjørn og en lille elefantunge. Først skulle vi dog lige gå tre km. for at komme derhen. Da vi endelig kom derhen, gik jeg først ind i “Den arktiske ring”, det er nærmest et kæmpe akvarium, hvor der både var isbjørne, sæler og pingviner. Dog ikke samme sted for så


ville isbjørnen nok spise alle de andre. Bag efter gik vi over, og så den lille elefantunge, der kun var tre uger gammel. Den legede med en pind den kastede op i luften hele tiden. Da vi havde været i Zoo nogle timer, fik vi fri, og måtte gå rundt selv i København indtil vi skulle spise aftensmad på skolen. Desværre turde jeg ikke tage bybussen, så jeg måtte gå hele vejen ind til Strøget. Da vi var kommet tilbage, og havde spist aftensmad, sagde lærerne, at vi skulle tage fint tøj på, fordi vi skulle i teatret. Der var langt at gå til Nørrebro teater! Vi så en forestilling der hed ”Robin in Hood”. Den var rigtig sjov, og det var Lasse Rimmer og Christian Fuhlendorff, der havde hovedrollerne. Pharfar og Wafande spillede og sang. Da vi kom tilbage på skolen, oplevede vi desværre bagsiden af det at være i en storby, da fire personer løb

ind i pigernes gymnastiksal og stjal telefoner og en iPad. Det var en dum afslutning på en god dag! 27/3 2013 Så skal vi hjem! :-( Idag skulle vi rigtig tidligt op for at gøre skolen ren. ØV! :-(( Men den trænger nu rigtig meget, så jeg tror den bliver renere nu, end da vi kom. Vi er supergode til at gøre rent, vi gør det jo på efterskolen hver dag. Da vi var færdige, gik vi ned på hovedbanegården og tog toget hjem til Brørup. Da vi kom hjem på efterskolen, var der sangtime, og så måtte vi tage hjem på påskeferie. Tak for en god tur!


På Ladelund Efterskole er der en skolekreds, som er en gruppe af mennesker, der har interesse i, at der er efterskole på Ladelund. Denne kreds er vigtig. Uden den er der ingen efterskole. Vi har et ønske om hele tiden at få nye medlemmer til skolekredsen for at videreudvikle skolen. Ønsker du at blive medlem af skolekredsen så ring til skolens kontor på 75381006 og få en folder tilsendt.

Vi vil rigtig gerne købe (eller overtage) en gammel traktor til værkstedsundervisningen. Den behøver ikke kunne køre, men skal helst være nogenlunde komplet. Det vil være godt, hvis den har størrelse som en Ferguson 28 eller der omkring. Skriv eller ring til os på: postkassen@ladelundefterskole.dk

75381006

Ladelund Nyt Juni 2013  
Ladelund Nyt Juni 2013  
Advertisement