Page 1

ÅRSSKRIFT

2018

Ladelund Elevforening

årsskrift

1

2018


I lighed med tidligere år invitereres alle skolens jubilarer til JUBILARMØDE. Det er både tidligere landbrugsskole-, mejeriskole- og efterskoleelever som inviteres til

Jubilarmøde 2018 lørdag den 5. maj Jubilarer er Landbrugsskole- og mejeriskoleholdene 1947-1948, 1957-1958, 1967-1968, 1977-1978, 1992-1993 og Efterskoleholdene 2002-2003 (15 år) 2007-2008 (10 år) og 2012-2013 (5 år) Program Kl. 11.00​ ​ Kl. 12.00​ Kl. 14.30​ Kl. 15.30​ Kl. ca.16.30​

Velkomst og flaghejsning Fotografering og rundvisning Frokost i skolens spisesal Sang og fortælling i foredragssalen ved forstander Steffen Bendix Pedersen Kaffe Afslutning

2018 ÅRSSKRIFT

Ladelund Elevforening og Ladelund Efterskole 114. årgang

Jubilarmødet koster 150 kr. og betales ved ankomsten. Tilmelding senest den 30. april på telefon 75381006 eller på mail: postkassen@ladelundefterskole.dk (angiv navn og årgang)

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Gamle elever, skolekreds, forældre og alle interesserede inviteres til

Forårsfremvisning og Gl. elevdag 2018 søndag den 6. maj Program Kl. 13.00​ Flaghejsning, velkomst og indvielse af udeområde ​ Fotografering af tidligere elevhold Kl. 13.45​ Elevholdet 2017-2018 viser gymnastikopvisningen Kl. 14.15​ Generalforsamling i Ladelund Elevforeningen i foredragssalen Kl. 14.15​ Rundvisninger, åbne værksteder og ”årgangsmøder” Kl. 15.00 ​Kaffe i spisesalen og gymnastiksalen ​ Fællessang i gymnastiksalen og eleverne optræder med musik kl. 17.00​ Arrangementet slutter Alle er velkomne årsskrift

2

2018

Udgiver: Ladelund Efterskole og Ladelund Elevforening Ladelundvej 75, 6600 Vejen Tlf: 7538 1006 www.ladelundefterskole.dk og www.facebook.com/ladelundlive og www.facebook.com/ladelundelevforening #ladelundefterskole Redaktion: Steffen Bendix Pedersen, Klaus Johansen og Jonas Klit Billeder: Elever og lærere Layout: Gitte Kjems TRYK: AMH-grafisk årsskrift

3

2018


Forord

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

velkommen indenfor!

Med årsskrift nr. 114 byder vi igen indenfor på Ladelund Efterskole. Med en række artikler og billeder ønsker vi at give et indblik i skolens hverdag og nogle af de tanker vi gør os med tidens trends og de udfordringer der altid vil være med at drive skole og have med unge mennesker at gøre. Der er også mange ting at tage stilling til ude i den store verden. Årsskiftet er udtryk for en god tradition – nogle vi dog mene at det er temmelig gammeldags, andre synes det årsskrift

er dejligt at der, trods megen opbrud og nye tendenser med hurtige internetbaserede sociale medier, er noget der består. Årsskriftet skal gerne inspirere, underholde, overraske, evt. bringe minder frem og ikke mindst kan det gøre dig klogere på Ladelund Efterskole. God fornøjelse Klaus, Jonas og Steffen Redaktionen 4

2018

Indholds­ fortegnelse Side 2 Jubilarmøde & Forårsfremvisning Side 3 Titelside Side 4 Forord Side 5 Indholdsfortegnelse Side 6 Livets øje Side 8 Vi vil skabe langtidsholdbare unge mennesker Side 10 Fællesskab fødes når jeg bli’r til os! Side 12 SES-stævne 2018 Side 14 Landsstævne 2017 Side 16 Efterskole er mere end undervisning Side 18 Ny LE10 på Ladelund Side 19 Vigtigheden af eksamensperioden Side 20 Friluftsliv på Ladelund Side 22 E2E - Erhvervsskoler til Efterskoler Side 24 Vox Pop Side 26 Hvorfor skal man have Counter-Strike på skoleskemaet? Side 27 Berlin Side 28 Linjefag på Ladelund Efterskole Side 30 Musicalugen Side 32 Hvor blev de af, vore kære elever? Side 36 Elevholdet 2017/2018 Ladelund Elevforenings bestyrelse Side 37 Lærerne fællesbillede Side 38 Ladelund Efterskoles bestyrelse Jens Aaby stopper som formand Side 39 Grundlovsmøde Side 40 Bagside

årsskrift

5

2018


”Livets øje”

Jeg har lært at være meget mere social og at være mere åben. Og så har jeg selvfølgeligt lært mig selv bedre at Ida Pilgaard kende.

Steffen Bendix Pedersen, forstander

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Elevcitat

Bliv menneske! Sådan lyder dannelsens motto. Mottoet er formuleret at Jean-Jacque Rosseau helt tilbage i 1762 og lige siden er begrebet dannelse blevet endevendt og diskuteret. Netop i disse år, bliver der talt meget om dannelse – eller mangel på dannelse. Undervisningsminister Merethe Rissager og uddannelsesminister Søren Pind taler om dannelse. Er det en genfødsel af begrebet som modsvar på ensidig fokus på det målbare, på konkurrencestatstænkningen, på læring og kompetencemål. Ja – måske. Eller også er det en naturlig længsel efter det modsatte af det topstyrede og det ikke målbare. Skolen og måske da især efterskolen har altid haft et dobbeltformål, som kommer til udtryk ved ordene DANNELSE og UDDANNELSE – vilje og viden – undervisning og opdragelse. Nu er det jo ikke sådan at de to begreber udelukker hinanden – læring og dannelse hænger sammen. Men det er vel sådan, at mens dannelse altid indeholder læring, behøver det modsatte ikke være tilfældet. Men definitionen af dannelse afhænger af hvem du spørger. Højskolemand og professor Ove Korsgaard taler om, at dannelse først og fremmest handler om karakterdannelse. Og netop i en tid hvor alt er til debat, hvor alle eller nye normer er i spil og hvor der tales om traditionstab – så siger Ove Korsgaard at vi skal udvikle børn og unges ”dyder”. Den store frihed vi kan opleve er et privilegium, men også en udfordring og for nogen faktisk en belastning. Det er dyder som vedholdenhed, modstandskompetence, fordybelse, ordentlighed, selvdisciplin, virkelyst og flid der skal til for at den enkelte årsskrift

kan håndtere friheden. En frihed til at ”vælge på alle hylder”, en frihed til at finde vej i uanede muligheder. Man skal derfor som lærer være ”vejviser” – måske endda formynder, der leder barnet eller den unge frem. Ikke så det blokerer – men så det fremmer evnen til at klare sig selv. Og det kan sagtens være en vanskelig rolle som lærer eller skole. På den ene side skal vi være en autoritet og på den anden side skal vi sørge for at den unge selv kan blive frit og tænke selv. Man kan sige det på den måde, at vi når i mål, når vi som lærere bliver overflødige. Grundtvig talte om lys eller oplysning og at mennesket er skabt med himmelvendte øjne, men lysvågent for alt skønt og stort hernede. Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole, har sagt at på den måde at mennesket skal være ”forundringsparat”. På Ladelund Efterskole får eleverne frie muligheder for at præge deres efterskoleophold. Det er frihed til at putte indhold i fritiden, i obligatoriske arrangementer, i undervisningen og især LE10 eleverne får frihed til at bestemme indhold i projekter og opgaver. Men vi skal også altid huske at med friheden følger ansvaret. Ansvaret for at der er respekt for skolens værdier, den gode tone, omgangsform og respekt for fagene. Og vi vil gerne gøre eleverne forundringsparate. Et efterskoleophold skal gøre verden større – skal udvide hori­sonten, skal give udsyn. Grundtvig brugte også ordet ”livets øje” – det vil sige det, der bevirker, at man får øje på livet. For menneskelivets skyld.

6

2018

årsskrift

7

2018


Langtidsholdbare unge mennesker

Elevcitat

På Ladelund har jeg lært hvor forskellige mennesker er. Jeg har lært at acceptere folk for dem de er, og at være åben over Theresa Nielsen for mange nye ting.

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Leder af Troels Borring, formand for Efterskoleforeningen ”Jeg sendte et barn afsted og fik en ung kvinde hjem”. Sådan beskrev en mor for nylig over for mig, hvordan hendes datter havde udviklet sig på efter et år på efterskole. Jeg synes, hendes ord rammer meget præcist ind i kernen af, hvad et efterskoleophold giver de unge. Efterskolernes hovedsigte er uddanne til folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse gennem undervisning og samvær. Det er fornemme ord, men vi tager dem helt bogstaveligt. Vi har et samfundsmæssigt ansvar, som er et pejlemærke i alt det, vi arbejder for. Vi uddanner, og vi danner. Knap 250 efterskoler i Danmark med hver sit særpræg og hver sin ånd giver en kæmpe mangfoldighed, der betyder, at der er en efterskole for alle. Med linjer fra esport til friluftsliv, science og medier til globalisering og idræt. Og vi har klare forventninger til de unge. Dannelse og ansvar er ikke kun ord, vi bruger i undervisningen i samfundsfag. Det er også at tage ansvar for rengøring, køkkenarbejde og fællesskabet. Vi tager ansvar for hinanden. Mere tillidsfulde og stort engagement En analyse fra Epinion fra sidste år viser, at unge, der har været på efterskole, har en højere grad af tillid til andre mennesker end unge, der ikke har været på efterskole. 56 pct. af de tidligere efterskoleelever giver udtryk for, at de stoler på mennesker, første gang, de møder årsskrift

dem, mens 41 pct. i kontrolgruppen giver udtryk for det samme. Unge, der har gået på efterskole, arbejder i højere grad frivilligt. Derudover er tidligere efterskoleelever i gennemsnit mere foreningsaktive end dem, der ikke har været på efterskole. Faglighed Mange unge, der tager på efterskole, starter i 10. klasse. Også her taler tallene for selv. Der er en positiv effekt på flere punkter. Taler vi om ungdomsuddannelser, har elever fra efterskolens 10. klasse 11 procent højere sandsynlighed for at have gennemført en ungdomsuddannelse efter fem år end en elev fra folkeskolens 9. klasse. Der er også en højere sandsynlighed for, at de påbegynder en ungdomsuddannelse og lavere sandsynlighed for frafald i gymnasiet og på erhvervsuddannelser. Det viser en undersøgelse fra marts 2017 lavet for Efterskoleforeningen. Livsduelighed, fordybelse og fællesskab Men der er også alt det, vi ikke kan måle. Nutidens unge skal forholde sig til mange valgmuligheder, høje krav og en verden, der aldrig sover. De er ”er på” konstant fra de vågner, til de går i seng. På sociale medier, i skolen, allevegne. Det er ikke mærkeligt, at de har svært ved at slappe af og bliver stressede. Det forholder vi os til på efterskolerne. For det er også 8

2018

en del af det at udvikle sig til et langtidsholdbart menneske. Og hvordan gør vi så det? Hvad er det, at efterskoler kan, som andre skoler ikke kan? Der sker noget særligt, når man er sammen 24/7. Man får et særligt forpligtende fællesskab. Man skal kunne grine, græde, tale, være stille og opleve kriser sammen. Man oplever hele mennesket og ikke bare en flig, når man er sammen med sine roomies og kammerater morgen, middag, aften og nat gennem et helt år OECD er i øjeblikket ved at revidere de kompetencer, som uddannelsessystemet bør have fokus på i fremtiden. Organisationen peger på fire kompetenceområder, som børn og unge skal have med sig fra skolen for at kunne klare de største udfordringer i samfundet: Fagspecifikke kompetencer, at kunne lære, at kunne udforske og skabe samt at kunne kommunikere, samarbejde og deltage. Fællesskabet kommer altså til at spille en stor rolle. årsskrift

Derfor er jeg sikker på, at vi gør noget helt rigtigt i efterskoleverdenen. Vi vægter det hele menneske. Personlig og faglig udvikling går hånd i hånd, og fællesskab og fordybelse er nøgleord. Giv plads Til jer forældre vil jeg anbefale at give jeres unge mennesker plads til at starte på en efterskole og være på en efterskole. Vi oplever nemlig i stigende grad, at forældrene fylder mere i de unges ophold. Hold jer i baggrunden. Giv de unge mennesker plads til at udvikle sig og løse egne konflikter. Det gør ikke noget, at de har svære dage ind imellem og mærker sig selv. Det er en del af livet på efterskolerne, ligesom det er det alle andre steder i ungdomslivet. Som rapperen Kesi synger: Ramt af følelsen, det’ så’n jeg har det. Viva a vida. Velkommen på efterskole. 9

2018


Fællesskab fødes når jeg bli’r til os! Kasper Damgaard Rasmussen, Oliver Høhrmann og Emma Eicke Poulsen, elever årgang 2016/17 Fællesskab, er når man står sammen om en ting alle holder af. På Ladelund Efterskole stiftede vi for første gang bekendtskab til gymnastikkens verden. Det blev et omdrejningspunkt i hverdagen, ikke kun for os, men for mange andre elever på Ladelund Efterskole. Det bragte en fornyet energi til hele efterskoleholdet, – det var tydeligt at mærke! Glæden og adrenalinen, som fyldte hele bussen efter en veloverstået opvisning, eller begej­ stringen og smilene der spredte sig rundt i hallen når endnu en gymnastiktime skulle til at begynde.

Gymnastikken skabte et fællesskab, og et stærkt sammenhold blandt alle. “Fællesskab fødes når jeg bli’r til os” ­­– Og det var det gymnastikken gjorde, fik en masse forskellige personligheder til at samle sig om en ting, – det bragte os sammen! Da efterskoleåret sluttede, havde gymnastikken haft så stor en indflydelse på vores efterskoleår, at vi ikke ønskede en ende på det. Vi søgte derfor et nyt fællesskab, og vi søgte det gennem gymnastikken. Vi valgte alle tre et hold, DGI Sydvest Aspiranthold, som vi kunne gå på

sammen. På trods af en ny start, så viste gymnastikken sig igen fra sin gode side. Vi gik direkte ind på holdet uden problemer og blev hurtigt en del af et nyt fælles­ skab, som vi er meget glade for. Det har betydet en del for os, at vi har haft en mulighed for, at fortsætte med at lave det vi elsker, samt at have fået skabt en masse nye venskaber. Fælles ansvar og forventninger til hinanden som et hold, hvilket man har, når man dyrker gymna­ stik, har ikke kun styrket os, men det styrker og udvikler mange mennesker både personligt og fysisk. Derudover har vi selv udviklet vores egne gymnastiske færdigheder, og er alle blevet bedre gymnaster. For os har gymnastikken betydet rigtig meget, både før, men også efter efterskole. Det fællesskab man opnår på efterskolen, kan man i den grad også opnå efter efter­skole. Vi kan varmt anbefale at andre fortsætter sin gymnastikrejse, da der stadig er masser af oplevelser og ikke mindst nye venskaber ude i gymnastikverdenen.

Elevcitat

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Jeg synes det fede ved Ladelund er gymnastikken og fælleskabet blandt elever og lærere Signe Terkildsen

årsskrift

10

2018

årsskrift

11

2018


SES-stævne 2018

Elevcitat

Der er plads til alle og så er der gymnastikken, som virkelig giver et godt fællesskab

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Julie Loubjerg Storm Jensen

årsskrift

12

2018

årsskrift

13

2018


Landsstævne 2017

Elevcitat

Det fedeste er når hele skolen er samlet til fælles arrangementer som gymnastik­ ken og DGA’erne lavet af eleverne. Her kan man virkelig mærke fællesskabet.

Line Ottosen, lærer

Katrine Lindby

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Elevholdet 16/17 var så heldige at have muligheden for at komme med til DGI´s Landsstævne i Ålborg. 89 elever havde valgt at deltage. Det betød også, at de skulle have valgfaget landsstævne-træning i løbet af foråret. Der blev brugt mange timer på at træne og kæmpe for at blive klar. Sidst i maj var der fællestræning i Vejen med alle efterskoler, der skulle deltage, 6700 efterskoleelver var tilmeldte. Det var spændende for både lærere og elever, at se om alle detaljer var forstået rigtigt, og den første følelse af et kæmpe fællesskab begyndte at melde sig hos eleverne. I uge 27 gik det løs! Vi kørte til Aalborg og blev indkvarteret i noget, der ligner en kontor­byg­ ning. Der var ikke meget plads, men vi skulle også bruge det meste af ugen ude i byen. Mandag eftermiddag begyndte den intensive træning. De elever, der havde gym-

årsskrift

nastik som hovedfag brugte eftermiddagen og aftenen på at træne serier. De andre var ude i byen og fx spille fodbold, badminton og fra mandag til tirsdag var der en friluftstur. Både tirsdag og onsdag stod på aktiviteter fra morgen til aften. Der var både aktiviteter med deres hovedfag og eleverne skulle også ud til deres valgfag, som bestod af mange forskellige aktiviteter. Det var fedt for både elever og lærer at lave noget andet end deres hovedfag, og vejret var heldigvis med os det meste af tiden. Torsdag var der åbning af landsstævnet 2017, det var en våd og blæsende omgang, men heldigvis klarede vej­ ret op til fredag som var dagen for efterskoleelevernes første opvisning. Om aftenen var stadion fyldt og der var en fed stemning ude på parkeringspladsen, hvor eleverne gjorde klar til at løbe ind på stadion. Så skete det! Eleverne indtog stadion med et brag af et show! Stem­ ningen var fantastisk og publikum var vilde med det. Det gjorde eleverne endnu mere klar til lørdagens to shows. Lørdag formiddag fik eleverne fri til at komme ud og opleve stemningen i byen og se mange af de andre aktivi­ teter man kunne deltage i. Om eftermiddagen gjorde vi klar til endnu et fedt show og vejret var med os. Begge opvisninger gik lige efter bogen og det var en fed afslutning efter et halvt års træning. Søndag var der koncert med Shaka Loveless for alle efterskoleeleverne og så gik turen hjem til Ladelund ingen. Det var en meget stille tur, da busserne var fyldt med trætte elever, der havde fået en kæmpe oplevelse med i rygsækken. 14

2018

årsskrift

15

2018


Efterskole er mere end undervisning

Elisabeth Andersen

Lene Kvistholm Frølund, lærer

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Elevcitat

Jeg har lært, at jeg godt kan være mig selv og med det har fulgt en masse fantastiske venskaber.

Hvad er efterskole? Ja, som det nok er gået op for de fleste, rummer og indeholder et efterskoleophold utrolig meget. Og det kunne man lave en liste noget så lang med. Bare et kig på årsplanen giver et indtryk af, at der ikke er mange uger der ligner hinanden. I august stiger man ombord på et tog, og så kører det bare derudaf. Undervisningen sættes i forskellige sammenhænge, f.eks. som den årlige storbytur til Amsterdam eller Berlin, og man bliver året igennem præsenteret for en bred pallette af forskelligartede aktiviteter. Overordnet kan man beskrive det, som at der er stillet nogle rammer til rådighed, både i form af fysiske rammer, men også i form af undervisningen, måltiderne og årsplanen mm. Altså alt det, der bliver tilrettelagt og afviklet i løbet af året fra skolens side. Kort sagt, er efterskole, noget der i sin helhed omfatter alt hvad der foregår, og skal ses som sammenfatning af alle aktiviteter, som man er involveret i, og det der binder det hele sammen. Men indimellem det tilrettelagte foregår der en hel masse ting, som er noget som bare opstår og sker - fordi det kan. Der sker noget i samværet og rummet fordi muligheden er der! Og mulighederne er mange. Efterskole kan vel nærmest beskrives som en livsform – en livsform man er en del af i ét år. En livsform og kultur som eksisterer i ét skoleår, og på lånt tid desværre, lidt som at sætte en parentes i ens liv, og stille alt andet på stand by. Med denne livsform vokser der noget årsskrift

specielt frem, en særlig stemning, en ånd og sjæl – som binder os alle sammen til en enhed. En enhed, der i sin helhed tilbyder en hel ny verden, hvor sammenhold og fællesskab er kernen. Helheden giver nogen gange først mening når man samler det hele, og erfarer det på egen krop. Efterskole er et enormt stort puslespil, hvor alt og alle står for en del af helheden, og først når det samles, vil man se hvor smukt og enestående det i sandhed er. Og bagefter vil man måske tænke, hold det var da alligevel utrolig at vi kunne det. 16

2018

årsskrift

17

2018


Ny LE10 på Ladelund

Vigtigheden af eksamensperioden

Erik Kjær Carstensen, viceforstander

Tina Bach Olesen, lærer

Den anderledes 10. klasse på Ladelund Efterskole har snart eksisteret i 8 år og vi er i lærerrådet i dette skoleår i gang med at nytænke og revitaliserer LE10. Der er flere grunde til dette hovedeftersyn af vores egen LE10. LE10 har været en succes og fungeret godt gennem årene, men tiderne skifter og der opstår nye muligheder. Disse nye muligheder skal vurderes og eventuelt implementeres. Nye folk, nye skikke, flere lærere er gennem de sidste 8 år skiftet ud og nye er kommet til. Som fri skole har vi muligheden til at lave den skole vi gerne vil, den ”gave” skal selvfølgelig bruges. Folketinget har vedtaget nye og skrappere krav for optagelse på en gymnasieuddannelse efter 10. kl. Eleverne skal fremover til en obligatorisk optagelsesprøve i juni måned, hvis eleven ikke har været til FP10 prøven. Alt dette tilsammen har gjort, at vi på Ladelund har brugt en pædagogisk weekend på at ny tænke og revitaliserer LE10 på Ladelund Efterskole. Vi har tænkt mange tanker og været langt omkring i vores diskussioner og er landet et sted ikke så langt fra det vi havde i forvejen, dog med visse ændringer. Projekt­ undervisning fastholdes dog med et mindre antal timer, matematik og engelsk er ligeledes obligatorisk. Eleverne skal vælge et af følgende 4 Fokusfag (Dansk, Tysk, Fysik/ kemi og Håndværk/design). Alle LE 10 elever bliver frem­ over tilbudt FP10 prøven i matematik, engelsk og dansk. Så kan eleverne dermed undgå optagelsesprøven hvis de ønsker at starte en gymnasieuddannelse efter Ladelund. FP10 prøven bliver ikke obligatorisk, men et tilbud

Om lidt står prøverne for døren og tusindvis af unge landet over skal vurderes på deres færdigheder og kompetencer inden for de forskellige fag. Selv plejer jeg at kalde det for årets festdag og sætte blomster og flag på bordet. Nok mest for at afhjælpe nervøsiteten med lidt hyggestemning. Der har i årenes løb været mange faglige diskussioner omkring indholdet af prøverne, eksempelvis hvad skulle eleverne prøves i og hvordan. Prøverne er gået fra at være de heldiges fest til at være de flittiges. Da man i langt de fleste fag, ikke længere trækker noget ukendt med efterfølgende forberedelse, men selv laver en problemstilling, som man arbejder med og fremlægger til prøven. Jeg har altid holdt meget af at undervise elever i 9. og 10. klasse og ved skoleårets afslutning føre dem til prøve. Grunden hertil er at jeg nyder at se hvad eleverne kan, når de præsterer deres allerbedste. Arbejdsprocessen i forbindelse med prøverne er god, fordi det er her eleverne får overblikket over fagets pensum og udvælger et underemne og en problemstilling, som de finder særlig interessant at gå i dybden med. Processen er ofte lang og mange går ud ad én vej og finder undervejs ud af det var en blindgyde og må gå i en hel anden retning end forventet. Det er undervejs i arbejdsprocessen at de forskellige kompetencer kommer i spil, når de f.eks. skal analysere indholdet, reflektere over udsagn, være kritiske over for kilderne og selvfølgelig finde dybden i emnet. Om end det er den stærke eller den svage elev, som sit bedste og når i arbejdsproces-

Elevcitat

Det fede ved Ladelund er, at man kan få skoleundervisning, uden man nød­ vendigvis skal sidde til kl 15 hver dag

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Theresa Nielsen

årsskrift

dvs. eleverne og deres forældre bestemmer selv om den pågældende elev skal op til FP10 prøven eller op til de hidtidige LE10 prøver. For at skabe mere en kontureret i hverdagen vil vi næste år reducere antallet af faguger, men til gengæld indføre en fast ugentlig fagdag. Det giver ikke flere timer i skoleåret, men det mere kontureret i det enkelte fags timer hen over skoleåret. Den ny og revitaliseret LE10 på Ladelund er ikke så langt fra den gamle LE10, men det er fordi LE10 i for­ vejen er god! 18

2018

årsskrift

sen ofte frem til erkendelsen af, at jeg kan langt mere, når jeg er fokuseret og arbejder målrettet. Det sidste lille kick får de fleste lige inden prøven, hvor nervøsiteten bidrager med skarphed. Lignende processer vil langt de fleste unge opleve at skulle gå igennem i deres videre uddannelsesforløb, men også i deres arbejdsliv. Så selv om de fleste unge ikke finder eksamensperioden særlig interessant eller behagelig er det en vigtig del af deres skolegang. De afsluttende ord må være held og lykke til alle, som står foran en eller anden form for prøve i foråret.

19

2018


Friluftsliv på Ladelund Efterskole

Jakob Ørnsbjerg Jensen, lærer

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Et typisk eksempel på friluftsliv på Ladelund Efterskole er en på kajaktur langs kysten ved Kolding fjord eller på skitur over det norske fjeld i en lille gruppe med læreren som vejleder. Det enkle liv i naturen, fællesskabet og miljøbevidst­ heden indgår som centrale elementer i den pædagogiske tanke. Den praktiske formidling sker via en lærerrolle og en pædagogik, hvor deltagernes ansvarlighed og medbestemmelse er centrale mål. Naturen er i centrum, roen og refleksionen bliver centrale værdier, samtidigt med at

årsskrift

Elevcitat

Jeg har lært at være meget mere social, og at være mere åben. Og så har jeg selvfølgeligt lært mig selv bedre at kende. Ida Pilgaard sikkerhed og tur efter evne er forudsætningen for den positive oplevelse. Den pædagogiske relation der udvikles når man arbej­ der med friluftsliv på Ladelund, er en konstant sonde­ ring mellem, hvornår der skal tages initiativer af læreren, hvornår initiativer skal understøttes, og hvornår det vil være forkert at blande sig i en gruppes aktiviteter. Hvordan den bedste proces udvikles afhængig af situationen, eleven, stedet og en række personlige og mellemmenneskelige relationer. Friluftsliv i efterskolesammenhæng er mange ting. Lige fra at være en uformel, uorganiseret og ofte spontan eller traditionsbestemt fritidsaktivitet, hvor eleverne i en weekend pludselig får lyst til at lave mad over bål eller sove i shelter, til at være en velorganiseret og planlagt friluftsweekend med et veltilrettelagt program og opgaver. Naturen giver eleverne en unik mulighed, for at opnå andre relationer til lærer og kammerater end de ville opnå i en almindelig skolesammenhæng. Lærer og elever får mulighed for at mødes på neutral grund og uden en traditionelt lærer-elev relation. Denne relation vil videre kunne bruges i det boglige arbejde på skolen. 20

2018

årsskrift

21

2018


E2E – Erhvervsskoler til Efterskoler

Jeg synes det fede ved Ladelund er linje­­ fagene og når man har fri og hyg­ger med ven­nerne Laurits Sørensen

Katrine Lyhne, lærer

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Erhvervslivet skriger på arbejdskraft, og alt for få unge mennesker søger erhvervsuddannelserne. Derfor bliver der rundt i landet søsat forskellige tiltag, der skal få flere unge til at vælge erhvervsvejen, og ét af de tiltag er Region Syddanmarks E2E, hvor projektlederen er tidligere Ladelundlærer, Karin Skjøth. Derfor lå det naturligt for, at LE10 skulle være med på projektets opstart sidste år. IBO (Innovations Brobygnings Opgaven) er en del af E2E og en anderledes og spændende måde, at lave OSO på. Formålet med opgaven er, at eleverne arbejder innovativt med et selvvalgt tema, der tager udgangspunkt i en ekstern samarbejdspartner. Samarbejdspartnerens rolle i projektet er, at være sparringspartner i forhold til projektet, og derudover kom-

årsskrift

Elevcitat

mer eleverne i brobygning på forskellige erhvervsuddannelser, der har relevans for deres projekt. Eleverne finder selv deres samarbejdspartner, og successen var i år virkelig til at tage og føle på. Selv om flere af eleverne var lidt beklemte ved, selv at skulle tage kontakten til en virksomhed, var det et fåtal der fik nej, og mange grupper fik rigtig meget ud af deres samarbejde. Projektet afsluttes med en fremlæggelse, hvor grupperne fremlægger og pitcher deres idé for både lærere, kammerater og samarbejdspartnere. Efterfølgende har de mulighed for at få feedback fra deres samarbejdspartner – det var en givtig oplevelse for mange. Som noget nyt i år, blev der i slutningen af februar afviklet en E2E-messe ’Skab Broen’, hvor både virksomheder, uddannelsessteder, erhvervsfolk, politikere og lærere deltog. Formålet med messen var at gøre flere opmærksomme på E2E, og at de forskellige deltagere kunne dele erfaringer og oplevelser med projektet. Ladelund deltog med fem elevgrupper, som sammen med elever fra Vardeegnens, Vojens og Skamling Efterskoler dystede om, at pitche den bedste idé for to forskellige dommerhold. Projekterne fik alle rigtig gode tilbagemeldinger både fra dommere og gæster, og det var en rigtig god oplevelse for eleverne, at få lov at pitche sådan helt rigtigt’ og ikke ’kun’ for lærere og kammerater. Jeg tror ikke, at de havde forventet, at der var SÅ mange, der gerne ville høre om deres idéer. I hvert fald var flere af eleverne endnu mere stolte over deres projekt, da messen var slut – og det var fedt. 22

2018

årsskrift

23

2018


vox pop Det madaffald som naturligt altid er i et efterskolekøk­ ken afhentes og bliver brugt i biogasproduk­ tion. Skolen er medlem af Daka ReFood ordningen.

Vidste du

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

at der er et Mejeri­teknikerhold fra Ladelund Mejeriskole årgang 1964/65 der udgiver en juleavis hvert år. En bestyrelse afvikler ture og dermed holdes kontakten vedlige i mere end 50 år. Imponerende.

Følg med i skolens liv ved at følge med på instagram på #ladelundefterskole

Hvad med historien om at vores praktikant Sanne kom med kaf­ fevognen en tidlig torsdag mor­ gen i februar. I vinterkulden ser­ ve­rede hun valgfri kaffe til hele personalet og om aftenen var der eleverne der kunne vælge deres favoritkaffe til aftenskaffe.

Hvis I går på Ladelund Live er der jo masser af sådanne små historier. www.face­ book.com/ladelundlive

Effekter af 10. klasse Det luner på varmebudgettet Skolens hovedbygning med mere end 500 m2 har i slutningen af 2017 fået isoleret loftet med 40 cm papiruld.

24

2018

Hvert år i den første weekend i marts indkalder Efterskoleforeningen til årsmøde. Der deltager altid både bestyrelsesmedlemmer og ansatte i mødet. Mødet tager en hel dag og der deltager normalt mere end 1000 efterskolefolk. Det er altid en god oplevelse at mødes med andre efterskolefolk. Her bestyrkes vi i, at vi har en skoleform, som vi er fælles om og som har betydning for de mere end ca. 28.000 unge der går på efterskole.

Overskuddet fra første elevfest på 3.500 kr blev doneret til KnækCancer.

En dag uden træning er en spildt dag” sagde Steffen til morgensamling. En elev tænker sig om og kommenterer udsagnet med følgende: ”En dag uden sovs er også en spildt dag

ˮ

På ungdomsuddannelsesniveau, sammenlignet med elever fra folke­ skolens 9. klasse, har elever fra efterskolens 10. klasse: En højere sandsynlighed på ca. 11 % for at have gennemført en ungdomsuddannelse efter 5 år og en højere sandsynlighed på ca. 8 % for at påbegyn­de en ungdomsuddannelse og 16 % mindre sandsynlighed for at afbryde gymnasiet og 11% mindre sandsynlighed for at afbryde en erhvervsuddannelse og ca. 31 % mindre sandsynlighed for hverken at have gennemført eller være i gang med en ungdomsuddannelse efter 6 år. (Analyse af Moos-Bjerre og Lange)

årsskrift

Årsmøde i Efterskoleforeningen

Her kan man se, hvor vores elever kommer fra. De røde knappenåle viser, hvor pigerne kommer fra og de blå viser, hvor drengene kommer fra. Moses: “Andreas” koncert En onsdag aften op mod jul var bandet Moses: “Andreas” på besøg. Skønt at få besøg af nogle unge gutter, der bare brænder for at lave deres eget musik.

Efterskolernes aften afholdt vi i år ons­dag den 10. januar. Der var mange besøg og flere blev skrevet op.

Dansk flygtningehjælps indsamling: “Gør noget godt for andre” det var temaet for en herlig weekend i efteråret. Søndag var weekendholdet i Brørup for at samle ind til Dansk Flygtningehjælp. Tæt på 6000 kr fil eleverne samlet ind.

årsskrift

25

2018


Hvorfor skal man have Counter-Strike på skoleskemaet? Søren Schou, Benjamin Larsen og Mille V. Simonsen, elever årgang 2017/18

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

På Ladelund Efterskole er der startet et nyt koncept som valgfag, der hedder Counter-Strike. I år på Ladelund efterskole har vores ene lærer Peter valgt at sætte et nyt fag på skemaet. Det hedder Counter-Strike. Counter-Strike er et holdbaseret spil ligesom mange andre sportsgrene. Spillet går ud på, at der er to hold der spiller mod hinanden om at vinde flest runder. Som Terrorist kan du vinde runder ved, at dræbe modstanderholdet eller plante bomben. Som Counter-terrorist kan du enten dræbe det andet hold eller desarmere bomben. For at man som hold skal kunne vinde runder, er det rigtig vigtigt, at man snakker sammen og laver taktikker, ligesom man gør i fodbold og håndbold osv.

årsskrift

Elevcitat

Man kan komme her som man er. Man blir accepteret som man er og så er der en masse lækre linjer, så der er noget for enhver smag <3 Marthina Johannesen Hvis man ikke rigtig snakker sammen, ved ens hold ikke hvad de skal gøre, og man ender som regel bare med, at løbe rundt i tåger og blive skudt en for en. På Ladelund går både os elever og vores lærer på Counter-Strike linjen meget op i at kommunikere, da det betyder rigtig meget for spillet, at man snakker sammen. De første 2-3 gange Counter-Strike lektioner, gik med at få det downloadet på computeren, købt server, lave lan-kabler og generelt få alt det tekniske i orden, inden vi for alvor satte os ned og begyndte at spille. Men da vi så begyndte at spille, kom der hurtigt fart over det, og 1 2 3 så var CS timen ovre- Desværre alt for hurtigt. Counter-Strike har været et rigtigt lærerigt fag, og helt specielt det med at lære at kommunikere var vigtigt. Det fedeste var også helt sikkert, at det var et fag alle glædede sig til at komme til, for det var virkeligt sjovt, og man dyrkede sin hobby. Man fik lov til at råbe og skrige af de andre og spille med nogle af sine bedste venner på efterskolen. 26

2018

Studietur i Berlin med 9. klasse Af Kasper Gravlund og Karina Muusmann Andersen, lærere 9. klasse er på studietur i Berlin. Turen og oplevelser bliver brugt som en del af pensum, så eleverne er godt forberedt til en mulig mundtlig prøve i enten historie eller samfundsfag. De sidste par år er turen gået til Berlin, der jo som bekendt er rig på historiske begivenheder og emner. Hvis man skal nå det hele, så er 3 dage slet ikke nok, så det overordnet tema for dette elevhold har været ”Kold krig”. Første dag har fokus været på at kende området, så man havde et godt udgangspunkt for at kunne finde rundt de næste dage. Vi lavede bl.a. en fællestur ud til Bernauerstrasse, der indeholder bevarede brudstykker af Muren og giver et overblik over det ingenmandsland, der fandtes mellem Østberlin og Muren. Aftenturen gik ud til den verdensberømte Brandenburger Tor. Anden dagen skal gå som altid med at eleverne skal ud og finde information til prøven hvis de skulle trække årsskrift

historie eller samfundsfag til sommer. Det nye i år er at eleverne selv har lavet ruten, og fundet de områder og museer som de vil ind på. Der er bl.a. blevet besøgt DDR museum, Checkpoint Charlie, De allieredes museum og Teknisk museum m.fl. Den sidste dag sluttede med at eleverne selv skulle vælge hvilken guidede-tur de gerne vil med på, her enten mere kold krig, streetart i Berlin, eller et tema med Hitler og jødeforfølgelse. Så hvis man kommer fra denne tur uden noget information om enten kold krig eller bare Berlins historie, kan det kun være ens egen skyld. Forårsvejret sørgede for at vise Berlin fra sin bedste side, så der er er blevet gået rigtig mange kilometer og kun kørt ganske lidt i U-bahn. Ugen slutter af med elevernes efterbehandling af alt deres nye viden, som skal formidles i en række fremlæggelser, hvor de besvare deres forberedte problemstillinger. 27

2018


Linjefag på Ladelund

Idræt

Elevcitat

Jeg ville gerne langt hjemmefra og prøve noget nyt. Derudover kunne jeg tage alle mine fritidsinteresser med mig, både Mille Vinkel Simonsen ridning og medie!

Kunst

Musik

Ridning

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Medier

Værksted

Friluftsliv årsskrift

28

2018

Jagt og fiskeri årsskrift

29

2018


Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Musical

Af Jonas Kure Klit, lærer

Musicalugen på Ladelund er ikke undervisning i tradi­ tionel forstand, tværtimod! Det handler derimod, og i høj grad om at i teaterugen er lærerne sammen med eleverne. Det er med til at skabe en motivation og en erkendelse af, at de tager ansvaret for at skabe musicalen og sætte deres eget præg på den. årsskrift

Det handler i høj grad om at se helheden at alle er med til at skabe, og ikke mindst at alle er en del af opsætningen, selvom der arbejdes intenst og indlevende i de forskellige grupper. Det er vigtigt at få med at LE´s musical ikke kun er til for oplevelsens skyld men i ligeså høj grad for styrke fællesskabet og at tage del og være en del af fællesskabet! Ugen skaber rammer og der opstår situationer der medvirker til oplevelser på flere planer blandt andet 30

2018

æstetiske, intellektuelle, emotionelle, psykiske, og fysi­s­ ke, alle sanser er i spil og det er netop her vi kan noget specielt i efterskolen, fordi vi giver dem tiden til at tænke over situationen, og hvordan musicalen skal forme sig. Ugen igennem får eleverne mulighed for at opnå endnu bedre sammenhold og relationer med både kammerater og lærere, i højere grad end man ville opnå i en almindelig skolesammenhæng fordi man kører på fra start til slut. årsskrift

Det kan lyde som en dans på roser og problemfrit, det er ikke tilfældet, men ugen opfordrer til at vi styrker elevernes identitet og troen på egen kunnen og opnår en glæde ved at skabe noget i fællesskab, der skal klippes en tå og skæres en hæl, men man oplever at skulle være lydhør, gå på kompromis og se at andres muligheder er brugbare, og derved skabe en musical. Alle kom igennem processen og det endte med en FANTASTISK MUSICAL! 31

2018


Hvor blev de af, vore kære elever? Gitte Martensen Larsen, lærer

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Når man efterhånden har været efterskolelærer i mange år, har man jo også stiftet bekendtskab med mange elever. De fleste husker jeg, men der er altså også nogle elever som ligger godt gemt i hukommelsen. Det er nemt nok, når man møder de gamle elever på skolen til forskellige arrangementer, men ude i den virkelige verden irriterer det mig, når nogle mennesker smiler til mig og kækt siger ”Hej Gitte”, så vil jeg nemlig gerne svare tilbage, som om jeg klart erindrer vedkommende. Jeg gør mit bedste, og de sociale medier som Facebook og In­sta­gram, hjælper også med til at ansigterne ikke er helt ukendte. Nedenstående er hilsener fra tidligere elever, det er altid dejligt, at høre, at det går dem godt og for at bruge et gammeldags udtryk - ”De er kommet godt i vej”. Og efter at have læst nedenstående, så er der ikke mange grunde til bekymringer, de klarer sig jo godt de tidligere elever. Når efterskolen er grobund for kærlighed, ved man aldrig hvad fremtiden bringer. Men i Camilla og Nicklas´ tilfælde kan man vel rolig sige, at efterskolelivet førte mere med sig end ventet. De blev kærester på Ladelund Efterskole i 2007, og i dag sidder de som ægtefolk i et hus i Fredericia med en søn på 1½ år. Det er da efterskole…. Nedenfor kan man læse lidt om hvad de har lavet siden tiden på efterskole.

årsskrift

En hilsen fra Camilla og Nicklas Camilla Seeberg og Nicklas Dyhr Seeberg, elever årgang 2007/08 Efter efterskolen startede Nicklas som automekanikerlærling i Nr. Broby på Fyn og Camilla startede på handels­ skolen i Haderslev. Efter Camilla afsluttede handelsskolen flyttede vi sammen i en lejlighed i Odense, hvor hun fik læreplads som frisør. I 2012 startede Nicklas på maskinmesteruddannelsen i Fredericia og da Camilla blev udlært frisør i 2014 flyttede vi til en lejlighed i Frede­ ricia, hvor Camilla også fik job som frisør. I Oktober 2014 fik Camilla konstateret Sclerose, det var et rigtig træls sygdomsforløb som resulterede i mange besøg og timer på sygehuset, 10 mdrs. sygemelding og mange nye tiltag og hensyn vi nu skulle lære at kende i vores hverdag. Det resulterede i en omskoling da jobbet som frisør ikke længere er en mulighed fysisk. Pt er sygdommen stabil og Camilla får daglig medicin som holder hendes sygdomsforløb stabilt. I september 2015 fik Camilla læreplads som kontorassi­stent med speciale i offentlig administration, i Psykiatrien i Middelfart, hvor hun er udlært juli 2018. 24. oktober 2016 blev vi forældre til Karl. Hans start på livet var hård med en del indlæggelser og div. Sygdomme som der nu er kontrol over. I dag er han en glad og fræk lille dreng som ligner sin far til forveksling på 32

2018

udseende og hans mor på temperamentet, han går i dagpleje i Fredericia. 1. januar 2017 blev Nicklas udlært maskinmester og tilbudt en stilling som maskinmester ved Carlsberg i Frede­ricia, hvor han stadig er ansat. 1. oktober 2017 overtog vi vores nye hus i Vestbyen i Fredericia, som vi de næste 3 mdr. gennemrenoverede og derefter flyttede ind i. Ellers nyder vi tiden med venner, fra både efterskolen (vi er fx stadig nogen der holder fast i traditionen med nytårsaften) men også fra andre steder.

Efterskoleminder mange år efter… Anne Eeg, elev årgang 2005/06 Søndag anno 2018 ser en anelse anderledes ud, end den gjorde tilbage i 2005/2006, da jeg gik i 10. klasse på Ladelund Efterskole. Hvor en søndag i dag er lig med uendelige mængder af vasketøj, legepladsbesøg og madpakke-smøring, var søndag aften for efterhånden 11-12 år siden i stedet lig med at pakke tasken for at vende tilbage til pigeværelset på Spurvekvisten. årsskrift

Det virker helt surrealistisk, at det allerede er mere end et årti siden, at jeg levede hele mit liv i en efterskoleboble. Når jeg kigger mig i spejlet eller ser på mine to børn, giver det selvfølgelig mening, at tiden er passeret forbi, men når jeg tænker tilbage på 10. klasse, synes jeg jo alligevel ikke helt, det kan passe, at det skulle forestille at være så længe siden. Imens jeg gik på efterskolen, havde jeg en forestil­ling om, at jeg derfra skulle på handelsskolen og efterfølgende videre på universitet i Århus eller København. Ad omveje endte jeg i stedet på gymnasiet og sidenhen på Den Sociale Højskole i Odense, hvor jeg her uddannede mig til socialrådgiver. Inden jeg nåede så vidt, tog jeg efter min studentereksamen knap fem måneder til Au­ stralien, hvor jeg her fik arbejde som au pair. Ud over at det var nogle helt fantastiske måneder Down Under, så fik jeg tilmed fornøjelsen af at nyde noget af tiden dernede sammen med min bedste veninde og roomie fra Ladelund, Christina, som ved rent tilfælde var havnet på de samme breddegrader som jeg i selvsamme periode. En junidag i 2013 stod jeg så med mit eksamensbevis i hånden og var nu færdiguddannet socialrådgiver. Samme formiddag havde jeg været til min allerførste jobsamtale i en børn- og ungeforvaltning på Langeland, og om afte33

2018


nen kunne jeg ånde lettet op med beskeden om, at mit første fuldtidsjob var i hus. Selvom jeg dengang svor, at det bare lige skulle være for et enkelt år eller to, at jeg skulle pendle dertil fra Odense, så kan jeg til sommer alligevel allerede fejre femårs jubilæum. Det virker så fjernt og langt ude i fremtiden, eftersom at mine unger ikke engang har ramt børnehavealderen endnu, men jeg håber så inderligt, at de også vil have modet og lysten til at tage et år på efterskole, når den tid en dag kommer. De piger jeg dengang lærte at kende på Ladelund Efterskole, er stadig dem jeg anser for at være nogle af mine allerbedste veninder i dag, dette endda til trods for, at snart 12 år er gået, og vi – som også dengang – fortsat bor på kryds og tværs fordelt over hele landet og måske kun har tid til at ses en enkelt gang eller to om året!

Der var engang

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Sara Rasmussen, elev årgang 2005/06 Tænk, at det allerede er mere end 10 år siden, jeg stod med tårer i øjnene på parkeringspladsen ved Ladelund Efterskole. Jeg var overbevist om , at det måtte være enden! Nu skulle vi spredes for alle vinde og jeg var endnu ikke helt klar over, hvor langt ind under min hud, det sted og de mennesker var kravlet. Jeg kan stadig huske fornemmelsen af gelænderet når jeg i, lidt for sent på aftenen, sneg mig op af trappen til Lærkereden. Jeg viste præcis, hvilken bruser, som var bedst og når jeg passerede dørene, så så jeg ikke døre, men ansigter på dem som boede bag. Hver en krog, gang og sti fortalte historier om de oplevelser, jeg havde haft. Et år var gået. Det er mange år siden, og alligevel føles det som var det i går. Mit efterskoleophold ligger som en solid hjørnesten i det, som gør mig til Sara. I dag står jeg, et sæbehandlet plankegulv, en stationcar, et stokerfyr, årsskrift

en flagstang, en dejlig mand og to søde børn rigere. Den dag i juni for 12 år siden var bestemt ikke enden, men begyndelsen. ”Fællesskab” står for mig, som det mest fremtrædende når jeg tænker tilbage på efterskolen. Jeg mærkede fællesskabet på min egen krop. Et fælleskab, hvor jeg ikke skulle gøre mig fortjent gennem præstationer på papiret, men et fælleskab, hvor det væsentligste, jeg kunne bidrage med var MIG. Jeg fik oplevelsen af at slå til, og være lige tilpas som jeg var. Ingen anden kunne udfylde min plads i det store fællesskabs-puslespil. Den følelse har jeg taget med mig fra Ladelund, og selvom jeg aldrig er vendt tilbage der til i fysisk form, så kommer jeg der tit i tanken.

er en ung pige, som har mange tunge ting med i bagagen. Min opvækst var svær, men hjælpen fra fagpersoner og bestemt også lærerne fra Ladelund har gjort, at jeg i dag har overskud til at klare hverdagen og gøre de ting, som jeg skal. Det er selvfølgelig stadig svært, men jeg tror bestemt at det ville have meget svære, hvis jeg ikke havde været så heldig og få al den hjælp, som jeg har fået. Jeg vil altid kigge tilbage på Ladelund, som det varme sted det er – hvor der er plads til forskelligheder og udfordringer. - ”Man kommer ikke over det, men man lærer at leve med det”.

TAK!

7 år i den virkelige verden

Kicki Lenschow, elever årgang 2015/16

Laust H. Christiansen, elev årgang 2010/11

Mit navn er Kicki. Jeg var elev på Ladelund Efterskole, årgang 15/16. Jeg har været på efterskole i 3 år og går nu på 2. HF. Ladelund gjorde noget rigtig godt for mig, både fagligt, men bestemt også socialt og på det personlige plan. Fagligt lærte jeg mere end jeg havde troet og blev mere forberedt på, at skulle starte på HF denne efterfølgende sommer – hvilket der gjorde det mere klar til det fede og hårde gymnasieliv. Socialt lærte jeg hvad det vil sige, at være i et tæt og fedt fællesskab, sammen med forskellige typer af mennesker, hvilket jeg tidligere har haft det svært ved. Personlig er jeg blevet et helt andet menneske, som er blevet mere opmærksom på de udfordringer, som livet kan bringe, men også at der faktisk findes en løsning på disse problemer, hvis bare man er tålmodig og lever længe nok ;) Jeg vil til slut derfor sige et kæmpe stort TAK til alle lærerne på Ladelund, fordi de tog sig tid til at være der for mig. De mange lange samtaler har betydet utroligt meget for mig, da jeg ikke kan komme uden om, at jeg

Pludselig står man der, sidste dag inden hjemrejsen fra Ladelund Efterskole. Realiteten rammer hårdt, når det går op for en, at det fællesskab, sammenhold, og de venskaber man har opbygget igennem et år pludselig begynder at føles meget fjernt. Efter nu 7 år i den ”virkelige” verden med ansvar, krav, uddannelser, oplevelser som ikke kan købes for penge, rejser og nye bekendtskaber, er der stadigvæk altid et sted, man kan føle sig velkommen: på Ladelund Efterskole. Efter sommerferien 2011 startede jeg som VVS lærling. Dog fandt jeg hurtigt ud af, at det ikke var så fantastisk som UG.dk ellers så fint havde beskrevet, og jeg valgte derfor at skifte over på uddannelsen til landmand, et valg, jeg aldrig har fortrudt. Uddannelsen til landmand har bragt mange gode oplevelser, bl.a. udstationering med en efterskoleven til Australien, New Zealand, Hawaii og Canada, en rejse som udover at bidrage til livslang erfaring og personlig dannelse gav mig et netværk af internationale arbejds-

34

2018

årsskrift

givere, et netværk, som jeg også har gavn af den dag i dag. Jeg dimitterede som Faglært Landmand i slutningen af januar 2015, hvorefter jeg ville prøve noget helt anderledes end landbruget for at blive udfordret personligt, både fysisk og mentalt, på nye områder. 1.februar 2015 startede jeg som værnepligtig hos Gardehusarregimentets Hesteskadron. Dens opgave er at udføre ceremonielle eskorter både militært, men først og fremmest for Det Danske Kongehus. Livet som husar mindede lidt om livet på efterskolen. Alle var en del af et større fællesskab og et sammenhold, som var ubrydeligt. Venskaber blev stiftet, og et år senere, efter gode og hårde tider, havde jeg endnu engang fået rygsækken fyldt med gode oplevelser, bl.a. eskorte af Hendes Majestæt Dronningen, faldskærmskursus i Tjekkiet og meget mere. I mellemtiden havde jeg søgt en stilling som bedriftsansvarlig og markmand på en større landbrugsejendom nær Aarhus, som jeg startede på direkte efter tiden som Husar (værnepligtig). Jeg arbejdede et år for landmanden, hvor jeg fik brugt nogle af de værktøjer, som jeg havde lært under min uddannelse. 1. februar 2017 startede jeg på første trin af landbrugets lederuddannelse, Produktionsleder, på Vejlby Landbrugsskole. Uddannelsen forøgede min viden og kompetencer i det landbrugsøkonomiske og ledelsesmæssige perspektiv. I skrivende stund sidder jeg på en mejetærsker på femte måned på Tasmanien, som eneste dansker i Tasmaniens største høstteam, endnu en oplevelse for livet, med nye bekendtskaber og erfaringer til min ekspande­ rende rygsæk. I den nære fremtid er der et dykkercertifikat i Thailand der skal erhverves, samt en såsæson i landbruget på ”mainland” Australien, hvorefter turen går hjem til videreuddannelse i DK med start i august 2018. 35

2018


Elevholdet 2017-2018

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Ladelund Elevforenings bestyrelse

Formand

Elevforeningens formål er at være bindeled mellem skolen og tidligere elever. Bestyrelsen arrangerer i samarbejde med skolen forskellige møder og event. Se foreningens facebookside:www.facebook.com/ladelundelevforening

Anne-Mette Jørgensen (2002-2003) Galthogårdvej 7, 6870 Ølgod, 31147826 Mail: 90520@hih.dk

Anni Skov (2014-2016) Tudvadvej 12A, 6040 Egtved, 29872493 Mail: skov.anni@gmail.com

Chris Kock Adsbøll (2010-2011) Moshusevej, 6092 Stenderup, 81759520 Mail: Ca393399@gmail.com

Kathrin Pelgröm (2007-2008) Havvejen 2B, 6100 Haders­lev 40377580 Mail: kathrin.pelgrom@ofir.dk

Lasse Lauridsen (2006-2007) Granly 30, 6760 Ribe Mail: lasse@lauridsen-it.dk

Jane Hvirring Skovby (2012-2013) Langelandsvej 79, 6100 Haderslev, 50741500 Mail: Janeskovby96@hotmail.com

Personalet 2017-2018 Bagerste række fra venstre: Steffen Pedersen, Niels Nielsen, Klaus Johannsen, Erik Kjær Carstensen, Kasper Gravlund, Esben Sommer, Heidi Horsbøl, Jakob Ørnsbjerg Jensen, Mads Kaack og Verner Storm. Midterste række fra venstre: Hanne Noes, Anette Brusgaard Nielsen, Karina Muusmann Andersen, Ulrik Duus Jensen, Peter Torpe, Line Ottosen, Søren Thomsen og Gitte Martensen Larsen.

Lisa Pelgröm (2014-2015) Havvejen 6A, 6100 Haders­lev, 61303575 Mail: lisa.pelgrom@ofir.dk

Louise Kjærgaard Linnet (2013-2014) Vestergaardsvej 24, 6051 Almind 27131254 Mail: louiseklinnet@live.dk

årsskrift

Maja Hunt (2012-2014) Vibevej 94, 7330 Brande 60217330 Mail: majahunt97@gmail.com

36

2018

Kasper Rasmussen (2016-2017) Hellevej 15, 6853 Agerbæk 21139052 Mail: Kasper-hellevej@live.dk

Forreste række fra venstre: Tina Bach Olesen, Katrine Munk, Anna Stoustrup, Niel Gus, Eva Storm Jørgensen, Leanne McCormack, Katrine Lyhne, Anne-Marie Lysholm Madsen og Lene Kvistholm Frølund. Mangler på Billedet: Louise Heide Madsen, Marie Bech Jensen og Jonas Kure Klit. årsskrift

37

2018


Grundlovs­ møde

Ladelund Efterskoles bestyrelse: Bagerst fra venstre: Thomas Grønbech Sørensen, Tirslund, Brørup. Thomas gik i 10. klasse på det første elevhold på Ladelund Efterskole i skoleåret 2000-2001. Han er selvstændig tømrer. Jens Aaby, Falling ved Odder. Medlem af bestyrelsen siden 1999 og formand siden 2014. Finn Jensen, Nr. Nebel. Finn har været lærer på Ladelund Efterskole i 6 år. Dernæst folkeskolelærer og nu vice­skoleleder ved Blåvandshuk skole i Oksbøl. Forrest fra venstre: Ulla Schelde-Jensen, Gejsing pr. Vejen. Ulla har haft tre døtre på Ladelund. Hun er selvstændig erhvervsdrivende i Vejen med egen butik. Ole Jacobsen, Brørup. Ole har haft en dreng på Lade­ lund. Han har ligeledes være tilknyttet Ladelund Rideklub. Ole har en tandlægeklinik i Brørup. Anna Simonsen Jensen, Folding pr. Brørup. Anna er vores lokale præst i både Malt – og Folding Kirke. Hun er aktiv i KFUM- spejderne og bor med sin familie i præs­te­ gården i Folding.

Susanne Steiner Schelde, Vamdrup. Susanne har haft både en pige og en dreng på Ladelund. Hun er bankrådgiver i SaxoPrivatbank. Bestyrelsens opgaver: Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen og den er underlagt generalforsamlingen i skolekredsen. Ved generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmerne og deres vigtigste opgave er at sikre skolens fortsatte eksistens. Det betyder at der en række opgave med økonomi, handleplaner, bygningsplaner, værdigrundlag, ansættelser osv. som behandles på bestyrelsesmøder og i udvalgsarbejde. Bestyrelsen skal godkende en lang række planer: årsplaner, indholdsplaner og selvfølgelig budget og årsregnskab.

på Ladelund Efterskole tirsdag den 5. juni kl. 18.00 Traditionen tro er der grundlovsmøde i samarbejde med Malt-Folding Pastorat.

Program: 18.00 Velkomst og sang ​ Grundlovstale ved Peter Kiel Nielsen 18.30​ Fællesspisning – grillmad kan købes Sang og underholdning. 20.00​ Tak for i dag. Præsentation af Peter Kiel Nielsen: Peter har i mange år været helt alminde­lig sognepræst – med barnedåb, konfirmander, vielser, begravelser og gudstjenester. Her møder han livet – både i glæde og i sorg – og det helt almindelige. I mange år har han været præst i Sønderjylland, men valgte for 1½ siden at flytte på den anden side af Kongeåen, til VejenLæborg sogne. Peter kan godt lide at være præst for alle i et sogn – uanset kirkelige ståsted eller politisk opfattelse. Ved siden af det almindelige præste­arbejde, er Peter også præst på Fighter Wing Skrydstrup. Det har betydet en del udsendelser i krig både i Libyen, Syrien, Irak, Afghanistan. Det giver mange tanker om bl.a. demokrati, etik og menneskesyn – tanker der nok aldrig bliver tænkt helt til ende. Men det skal tanker jo heller ikke nødvendigvis.

Frihed under ansvar i et forpligtende fællesskab

Jens Aaby stopper som formand for besty­relsen Jens stopper som formand for skolen ved den kommende generalforsamling i maj 2018. Han har ydet en helt usædvanlig stor indsats for Ladelund Efterskole. Hans hjerte har banket for stedet i mange år. Ladelund har fyldt både hans arbejdsliv og hans store interesse for unge menneskers dannelse og uddannelse. Jens Aaby har været lærer på Ladelund Landbrugsskole og derefter både inspektør og afdelingsleder frem til Landbrugsskolens lukning i 1999. Jens og hans kone Edel var nogle af initiativtagerne til Ladelund Efterskole og Jens blev valgt ind i den første efterskolebestyrelse i 1999 og var næstformand i mange år. I 2014 blev han formand. Her Steffen Pedersen

årsskrift

i starten af 2018 viser det sig at bestyrelsen har afholdt 110 møder siden starten i 1999. Jens har deltaget i alle møderne på nær to – imponerende. Jens har således været den gennemgående person, der både har kendt til skolens historie og traditioner, men i høj grad også den, der har kigget fremad og vedholdende har arbejdet for, at skolen er et udviklende sted for unge mennesker. Efter 18 år har han valgt at stoppe som formand og flytter nu med Edel til Østjylland. På skolens og egne vegne vil jeg gerne takke Jens for både inspirerende samarbej­de og en helt uvurderlig indsats for skolen. 38

2018

årsskrift

39

2018


Ladelund Efterskole Ladelundvej 75 6600 Vejen 75 38 10 06 postkassen@ladelundefterskole.dk www.ladelundefterskole.dk www.facebook.com/ladelundlive #Ladelundefterskole Instagram: ladelundefterskole

Ladelund Elevforening Ladelundvej 75 6600 Vejen 75 38 10 06 postkassen@ladelundefterskole.dk www.ladelundefterskole.dk www.facebook.com/ladelund-elevforening

Ladelund Efterskole Årsskrift 2018  
Ladelund Efterskole Årsskrift 2018  
Advertisement