Page 54

54

Facebook-profiili ammatillisessa käytössä – Kuka minun tulisi olla?

t

SUVI SILFVERBERG

K

I

Julkaistu Verken sivuilla 26.8.2013

un päivitän Facebook-statukseni, kerron toisille tekemisteni lisäksi samalla myös jotain itsestäni. Toimintamme, olipa se sitten sanoja tai tekoja, viestii tehokkaasti asioita meistä sosiaaliselle ympäristöllemme. Tämä identiteettimme rakentaminen on sosiaalinen tapahtuma, sillä tarvitsem-

me sosiaalisen ympäristön vahvistamaan ja muokkaamaan omia käsityksiä itsestämme. Kuitenkin viestin välittämiseen liittyy paljon haasteita. Toivomme tulevamme ymmärretyiksi ja yritämme viimeiseen asti välttää väärinymmärryksiä. Meille on tärkeää, että meille tärkeät ihmiset ymmärtävät meitä tarkoittamallamme tavalla. Vuorovaikutuksen sosiologian guru Erving Goffman (1959) vertaa sosiaalisessa tilanteessa käyttäytyvää ihmistä teatterin näyttelijään, joka toimii yhdessä kanssanäyttelijöidensä ja yleisönsä kanssa rakentaessaan yhteisen ymmärryksen sosiaalisesta tilanteesta. Goffmanin mukaan ihminen esittää aina sosiaalisissa tilanteissa roolia: tilanteen vaihtuessa myös rooli muuttuu. Sen sijaan, että esittäisimme mitä tai ketä tahansa, ovat roolimme omiamme. Käyttäydymme eri lailla eri ihmisten seurassa ja silti nämä kaikki eri toimintatavat ovat osa meitä itseämme ja identiteettiämme. Kun Goffmanin analyysi sosiaalisesta vuorovaikutuksesta viedään verkkoon, avautuu uusi näkökulma siitä, miten koemme esimerkiksi käyttäytymisen yhteisöpalveluissa omalla kohdallamme. Toimimmeko pääosan esittäjinä vai tuntuuko oma osa olevan osana yleisöä? Millaiseksi arvioimme näkymättömänä pysyttelevän yleisömme? Ja minkälaista roolia päädymme esittämään tälle laajalle yleisölle? Profiilin muovaamiseen vaikuttaa sen käyttötarkoitus (ks. esim. Maser, Murphy & Simonds, 2007). Esimerkiksi aktiivinen yhteydenpito tai puhdas tiedottaminen

Profile for Verke Verke

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Profile for verkeorg
Advertisement