Page 35

opettajat toivoivat muun muassa täydennyskoulutusta, opetusmateriaalia sekä laitekannan ja ohjelmistojen päivittämistä. Opiskelijat puolestaan mainitsivat vahvimpina osaamisalueinaan sosiaalisen median työkalujen hyödyntämisen nuorisotyössä, vuorovaikutuksen ja kohtaamisen internetissä sekä nuorten verkkokulttuurit ja -käyttäytymisen. Kiinnostavaa on, että lähes samat aihepiirit nousivat esiin, kun opiskelijoita pyydettiin kertomaan, millaisia teemoja he erityisesti toivoisivat opetuksessa käsiteltävän. Lisäksi opiskelijat halusivat kehittää erilaisten mediasisältöjen, kuten videoiden, blogien ja pelien, tuottamiseen liittyvää osaamistaan. Opetussisällöiltä toivottiin myös monipuolisuutta, syvällisyyttä, ajankohtaisuutta ja hyödyllisyyttä. Vaikka me olemme sitä sukupolvea, jotka ovat kasvaneet tässä digitaalisessa ”maailmassa, se ei tarkoita sitä että tietäisimme aivan kaiken. Netti uudistuu ja kehittyy jatkuvasti ja verkkonuorisotyöhön kuuluu paljon muutakin kuin tekninen osaaminen, esim. vuorovaikutus, kohtaaminen, etiikka yms.” (opiskelija) Aiemmin opetetut asiat ovat olleet sisällöltään vanhentuneita ja jäljessä “aikaa. Toivoisin saavani oikeasti hyödyllistä ja käyttökelpoista opetusta koskien verkkonuorisotyötä.” (opiskelija) Aihetta on käsitelty pintapuolin, syvempää aiheeseen tutustumista toivoisin ”enemmän.” (opiskelija) Opetusmenetelmien kannalta opiskelijat kokivat tärkeänä etenkin käytännönläheisyyden sekä tiiviin yhteistyön työelämän toimijoiden kanssa. Osallistuvin menetelmin. Verkkoilmiöitä ja esim. sosiaalisen median luonnetta tai ”vaikkapa pelaamista ymmärtää parhaiten itse kokeilemalla ja oikeasti tutustumalla.” (opiskelija)

Tekemällä vierailuja paikkoihin, joissa hyödynnetään internetiä nuorisotyössä. ”Tekemällä ryhmätöitä aiheesta ja tekemällä yhteistyötä / kehityshankkeita ammattilaisten kanssa. Nuorisotyöntekijät voisivat tulla kertomaan, miten he toimivat ja mikä on toiminut, mikä ei.” (opiskelija)

Yhteenvetoa ja pohdintaa Kyselyiden tulokset osoittavat, että internetin nuorisotyölliseen hyödyntämiseen sekä sen opetukseen osana nuorisotyön koulutusta suhtaudutaan varsin myönteisesti. Sekä nuorisotyön opiskelijat että opettajat ovat vahvasti sitä mieltä, että netin

35

Profile for Verke Verke

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Profile for verkeorg
Advertisement