Page 26

2. Sosiaalisten verkkoyhteisöjen käyttöön ja verkkoympäristöissä toimimiseen resursoitaisiin työntekijöille työaikaa ja mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen, sekä laadittaisiin riittävät ohjeistukset työn tueksi. Ohjeistusten ensi-

26

sijaisena lähtökohtana olisi viestinnällisten tavoitteiden sijaan nuorisotyölliset tavoitteet. Nuorisotyön laadun takaamiseksi ja sen kehittämiseksi toimintaa arvioitaisiin erilaisin mittarein ja tunnusluvuin. 3. Työntekijöillä tulisi työn kehittämiseksi olla paremmat edellytykset hyödyntää erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia työlaitteissaan. Lisäksi nuorisotiloissa käytettävien verkkoyhteyksien tulisivat olla toimivat ja ne tukisivat paremmin nuorten parissa tehtävää toimintaa.

Lähteet: Heinonen, Sara: Internetin käyttö järjestöjen nuorisotyössä. Tampereen yliopisto, 2013. http://bit.ly/1loCmJR. Hintsala, Meri-Anna & Ketola, Kimmo: Kohtaamista vai oikeaa tietoa? Kirkon työntekijöiden kokemuksia työstä sosiaalisessa mediassa. Kirkon tutkimuskeskuksen www-julkaisuja 31, Kirkon tutkimuskeskus, Tampere 2012. http://bit.ly/1ojyjvk. Hyry, Sylvia: Internetin käyttö kunnallisessa nuorisotyössä. Verke – Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, Helsinki 2013. http://bit.ly/1humVvR.  

Profile for Verke Verke

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Profile for verkeorg
Advertisement