Page 146

Leena Tuuttila toimii suunnittelijana Verkessä, vastuualueinaan mm. oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö. Häntä kiinnostaa verkkonuorisotyön menetelmällinen ja ammattieettinen ulottuvuus,

146

sekä nuorten ja nuorisotyöntekijöiden omakohtaiset kokemukset nettiin ja sen nuorisotyölliseen hyödyntämiseen liittyen. Juuli Vänskä työskentelee nuorisonohjaajana Espoon kaupungin liikunta- ja nuorisopalveluissa, tällä hetkellä Kauklahden nuorisotilalla. Häntä kiinnostaa kovasti erilaiset some-palvelut, joista uusimmat innostuksen aiheet ovat Instagram ja Pinterest.

Profile for Verke Verke

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Profile for verkeorg
Advertisement