Page 144

Ari Huotari työskentelee nuoriso-ohjaajana Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla. Vastuualueina hänellä on muun muassa pelinkehitystoiminta ja erilaiset pienryhmät, kuten syrjäy-

144

tymisvaarassa olevien poikien peliryhmä. Ari harrastaa pelaamista monessa muodossa. Tietokonepelien lisäksi kiinnostuksen kohteina ovat myös erilaiset figuuri- ja roolipelit. Tero Huttunen työskentelee projektipäällikkönä Verkessä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on digitaalinen pelaaminen sekä laajemmin tietoverkottuneen ja digitalisoituneen yhteiskunnan erilaiset ilmiöt ja kommellukset. Mika Joensuu toimii Hyvinkään kaupungin Nuorisopalveluissa nuorisosihteerinä ja vastaa samalla kaupunkinsa verkkoperustaisen nuorisotyön kehittämisestä. Hän on toiminut muiden töidensä ohessa erilaisissa asiantuntija- ja kouluttajatehtävissä nuorten verkkomaailmaan liittyen jo vuosien ajan. Meri-Tuulia Kaarakainen on koulutussosiologian jatko-opiskelija ja tietojenkäsittelytieteen maisterivaiheen opiskelija, joka työskentelee Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen RoSA-laboratoriossa e-oppimisen adaptiivisia ratkaisuja kehittävässä ja tutkivassa työryhmässä. Petri Keskinen on toiminut 5 vuotta verkkopedagogina Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä. Koulutukseltaan hän on yhteisöpedagogi ja suuntautunut opinnoissaan mediakasvatukseen. Ismo Kiesiläinen työskentelee tuottajana Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen koordinoimassa pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksessa. Tomi Kiilakoski on Nuorisotutkimusverkoston tutkija. Hän toimii vuosina 2012–2014 kehittäjä-tutkijana Kaupunkimaisen nuorisotyön kehittämisverkoston Kanuunan koulunuorisotyön hankkeessa. Juha Kinanen on kouluttaja, webkoordinaattori ja Jiipeenetti.fi -verkkojulkaisun päätoimittaja ja työskentelee PTK – poikien ja tyttöjen keskuksessa, 7–14-vuotiaiden ja heidän ohjaajiensa parissa. Jussi “Kaapo” Kosonen työskentelee nuorisotyön ohjaajana Viinikan seurakunnassa Tampereella. Hän on fanaattinen pelaaja, joka löysi digitaalisen pelaamisen Civilizationin myötä 90-luvun alussa. Emma Kuusi toimii ylitarkastajana opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikössä. Anna-Maija Laine är en av Nörttitytöt-bloggens chefredaktörer. Maija är en medianom som sysslar med olika mediaprojekt, mediekunskap och levande rollspel. Anna-Maija on yksi yhteisöllisen Nörttitytöt-blogin päätoimittajista. Hän on erilaisten mediahankkeiden ja mediakasvatuksen parissa työskentelevä medianomi, jonka vapaa-aika kuluu lähinnä liveroolipelien parissa. Heikki Lauha työskentelee projektisuunnittelijana Verkessä, vastaten mm. ulkoisesta viestinnästä ja tutkimustoiminnasta. Erityisenä mielenkiinnon kohteena hänellä on nuorten osallisuustoiminnan laajentaminen sekä verkkonuorisotyön yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Sonja Leppänen toimii projektityöntekijänä Tornion kaupungin nuorisotoimen Adapteri-hankkeessa. Markku Lukkariniemi työskentelee projektipäällikkönä Tornion kaupungin nuorisotoimen Adapteri-hankkeessa. Marcus Lundqvist trollaa internetissä ja työskentelee Verkessä. Lisäksi hän seikkailee monen-

Profile for Verke Verke

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa  

Mitä on verkkonuorisotyö ja miten verkkoa hyödynnetään nuorten parissa tehtävässä työssä? Mitä asioita ja ilmiöitä on nuorten verkkomaailmas...

Profile for verkeorg