Page 1

presenteert

Winst door werkgevers Best practices 2010 voor een bereikbaar Metropoolregio Amsterdam


Inhoudsopgave Voorwoord Verkeer advies 1 Taskforce Ontspits 2 Over Amsterdam Zuidas... 4 ABN Amro 5 ING 6 Over Amsterdam Amstel / Zuidoost... 8 Rabobank 9 Proef Betaald Rijden 10 Nuon 11 Croon Elektrotechniek 12 Philips 13 Endemol 14 Zuidoostpas / Zuidaspas 15 Digitale Mobiliteit 16 Over Amsterdam Centrum... 18 Gemeente Amsterdam 19

TNT 41 Ymere 20 Dura Vermeer 42 Over Hilversum Arenapark... 22 Over Amstelveen... 44 Gemeente Hilversum 23 Nike 24 B50 45 Hewlett-Packard 46 Over Amsterdam Noord NDSM... 26 KPMG 47 Het Nieuwe Werken 27 Logica 48 HEMA 28 Over Amsterdam Teleport... 50 Over Amsterdam Rieker Business Park...30 MKB Vouchers 51 PricewaterhouseCoopers 31 KPN 52 IBM 32 UPC 53 Over Schiphol... 34 Microsoft 35 Vodafone 54 Schiphol Group 36 Over Haarlem Waarderpolder/ IJmond..56 KLM 37 In de startblokken 57 Schiphol Forenskaart 38 Over Hoofddorp... 40


Voorwoord Voor u ligt een bloemlezing van de activiteiten die (kopgroep)bedrijven in het kader van het convenant Ontspits in 2010 hebben ontplooid. Het was een interessant jaar. De Proef Betaald Rijden, een belangrijk middel om het aantal spitskilometers te reduceren, is onder grote maatschappelijke druk stopgezet en zoals het er naar uitziet, zal hierin de komende jaren geen verandering komen. Voor het bedrijfsleven was dit het middel waarmee de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam fors zou verbeteren. We zien daarentegen ook dat bereikbaarheidsmaatregelen steeds meer het resultaat is van pakketten van maatregelen waarbij duurzaamheid, werknemerstevredenheid, aantrekkelijk werkgeverschap en kostenbesparingen vaak de aanleiding zijn.

erkeer advies

uw bereikbaarheidsmakelaar

1.

Ingeborg Baltussen - Verkeer advies

.nl

Ook bij Verkeer advies is veel gebeurd. Het bestuur heeft een andere, meer vraaggerichte en verbindende koers uitgezet. Voor directeur Wouter Verkerk, die ruim 8 jaren het gezicht van Verkeer advies is geweest, was dit aanleiding op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. De organisatie maakt sinds eind 2010 stappen – onder de inmiddels nieuw aangestelde directeur Ingeborg Baltussen – naar het nieuwe Verkeer advies. Met een focus op aanjagen, verbinden en het inzetten van bestaande oplossingen uit de markt versnellen we het proces waar bedrijven maatregelen nemen op het gebied van mobiliteit en zo een bijdrage leveren aan de betere bereikbaarheid van de regio. Al met al een jaar met veel beweging en nieuwe kansen. Dit boekje geeft een beeld van het enerverende jaar dat achter ons ligt. Het beoogt nog niet volledig te zijn, maar bewijst wel dat we met elkaar de goede richting zijn ingeslagen. Verkeer advies, zomer 2011


VNO-NCW en Taskforce Ontspits Taskforce Ontspits Filerijden doet niemand graag. En toch staan dagelijks de Nederlandse snelwegen vol met langzaam rijdend of stilstaand verkeer. Bedrijven zijn slecht bereikbaar en werknemers verdoen hun tijd in de ochtend- en avondspits. Het bedrijfsleven en de overheden van Metropoolregio Amsterdam hebben daarom de Taskforce Ontspits opgericht. Doel van de Taskforce Ontspits: in 2012 5% minder files in de spits. Verkeer advies is de bereikbaarheidsmakelaar van de Taskforce Ontspits. Het principe is simpel. Minder files betekent een toegankelijke stad voor klanten, goederen en werknemers. Minder auto’s in de file betekent minder CO2-uitstoot. De regio Amsterdam wint aan bereikbaarheid en leefbaarheid Ên krijgt een beter imago als economisch zakencentrum. Tel uit uw winst. De kopgroep Ontspits Een aantal bedrijven uit de regio hebben gezegd een nog grotere bijdrage te willen leveren. Deze zogenaamde kopgroep bestaande uit grote werkgevers uit de regio, legt de lat hoger dan de Taskforce. In plaats van 5% minder files in 2012, zetten zij in op 10% minder files. VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam vervult de secretarisrol van de kopgroep. Mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid zijn belangrijke speerpunten voor hen en zij maken zich hier hard voor bij overheden. Frans van der Wel zit de kopgroep Ontspits voor en heeft die voorzittershamer recentelijk overgenomen van Uri Coronel.

Frans van der Wel - VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam

2.


Bedrijventerrein Amsterdam Zuidas


Over Amsterdam Zuidas... De Zuidas heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een prestigieuze internationale toplocatie. Op de Zuidas zijn ruim 400 bedrijven gevestigd. Er werken momenteel circa 30.000 mensen. Volgens het Masterplan is dit aantal in 2035 gegroeid tot 70.000. De opzet van de Zuidas is vergelijkbaar met die van La DĂŠfense in Parijs en The Docklands in Londen. De Zuidas ligt aan weerszijden van de Ringweg-Zuid (A10) tussen de rivieren Amstel en Schinkel. In het centrum van de Zuidas bevindt zich station Amsterdam Zuid.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam samen met het Rijk de mogelijkheden onderzocht om de ring A10, de treinsporen en de metrolijnen tussen de RAI en Parnassusweg over een lengte van 1.200 meter onder de grond te brengen in het zogenaamde dokmodel, waardoor 24 hectare aan nieuwe bouwruimte ontstaat. In september 2011 zal naar verwachting een definitieve beslissing worden genomen over de uitvoering van het dokmodel of wellicht een andere variant. Mocht het dokmodel doorgaan dan is dit rond 2030 gereed, inclusief bebouwing boven op de tunnels. De complete Zuidas zou volgens de plannen circa 2040 gereed zijn. In de toekomst rijdt ook de Noord/Zuidlijn door de Zuidas. Station Amsterdam Zuid moet volgens de plannen uitgroeien tot een soort tweede Centraal Station, met haltes voor onder meer de Noord/Zuidlijn, de HSL-Zuid en de Hogesnelheidslijn naar Duitsland en verder de bestaande trein- en metrodiensten. Met deze verbindingen wordt Amsterdam Zuid voor 3 miljoen mensen binnen drie kwartier bereikbaar. Momenteel telt station Amsterdam Zuid zo’n 70.000 reizigers per dag, in 2025 kan het station Amsterdam Zuid tussen de 250.000 en 275.000 reizigers verwerken, waarvan de helft treinreiziger en de helft gebruiker van lokaal openbaar vervoer. De parkeercapaciteit is gelimiteerd op de Zuidas. 4.


B50

Kopgroepbedrijf ABN Amro ABN Amro is een zeer actief lid van de kopgroep Ontspits en van de landelijke B50. In 2010 was ABN Amro een belangrijke gegadigde voor de Proef Betaald Rijden. Daarnaast is ABN Amro een van de actieve trekkers van bereikbaarheidsmaatregelen op de Zuidas. Er is een bundeling van krachten via een levendige community “Hello Zuidas” genaamd, waarbij bedrijven en werknemers centraal staan en die als doel heeft een spreekbuis, belangenbehartiger en katalysator te zijn op 5 aandachtsgebieden, te weten “schoon, heel, veilig, bereikbaar en levendig” waarbij duurzaamheid de verbindingsfactor is. ABN Amro is de initiatiefnemer voor Amsterdam Bright City. Dit is een Smart Work Center, een Grand Café en een ontmoetingsplek, maar je kunt er ook via TPEX Teleconferencing een realtime vergadering houden met een geavanceerd beeldsysteem met de hele wereld (initiatief van o.a. TATA communications en Cisco). Door gebrek aan (3.000) werkplekken in kantoren op de Zuidas wordt ABN Amro gedwongen tot het inzetten van slimme (bereikbaarheids-) maatregelen. Voorbeelden zijn daar waar mogelijk het implementeren van Het Nieuwe Werken en het stimuleren op OV-gebruik. De kantoorlocatiekeuze van ABN Amro wordt in belangrijke mate gestuurd door OV bereikbaarheid. ABN Amro richtte tevens in 2010 de Green Business Club op waarbij duurzaamheid centraal staat, denk daarbij aan het collectief inkopen van energie, afvalverwerking etc. Tevens focussen ze zich in het zakelijke verkeer op elektrische auto’s via een centraal reserveringssysteem (New Motion) tezamen met Accenture en Vesteda en op het elektrische fiets- en scootergebruik.

5.


B50

Kopgroepbedrijf ING

De ING is een van de kopgroepleden van het eerste uur en zeer actief deelnemer. Het bedrijf is tevens lid van de B50. Alle hoofdkantoren van de ING staan bij een station, wat het OV-gebruik stimuleert. Voor wie vanuit kantoor naar een zakelijke bestemming gaat, die met het OV lastiger te bereiken is, zijn auto’s en fietsen voor algemeen gebruik beschikbaar. Hierdoor kunnen werknemers hun woon-werkverkeer met het OV blijven doen. ING heeft een thuis- en telewerkregeling. Veel werknemers, zoals de hypotheekadviseurs, hebben hun eigen huis al als standplaats. Ook zijn er pilots gestart met Het Nieuwe Werken. Werknemers zonder leaseauto kunnen elk jaar opnieuw kiezen of ze een OV-jaarkaart willen of niet. In 2009 koos al bijna 50 % van de werknemers voor deze kaart. Werknemers zonder OV-jaarkaart hebben indertijd met de Zuidoost-/Zuidaspas kunnen uitproberen hoe het reizen met het OV beviel. Dat heeft een nog grotere groep werknemers voor de OV-jaarkaart enthousiast gemaakt in 2010. Over haar OV beleid houdt ING actief presentaties voor andere kopgroepleden. In 2010 is ING gestart met de oriëntatie om tot een nieuwe leasebeleid te komen. Zowel verduurzaming als een nieuwe kijk op arbeid en mobiliteit vormen de basis van deze oriëntatie.

6.


Bedrijventerrein Amsterdam Amstel/ Zuidoost


Over Amsterdam Zuidoost... Bedrijvenpark Amsterdam Zuidoost geniet nationale en zelfs internationale bekendheid. De aanwezigheid van de ArenA Boulevard, het Ajax-stadion en kantoren van diverse multinationals maken Zuidoost tot een breed bekend en dynamisch gebied. In Amsterdam Zuidoost zijn ruim 600 bedrijven gevestigd waar circa 62.000 mensen werken. Daarvan is 25% werkzaam in de financiĂŤle instellingen, 21% in de sector onroerend goed en zakelijke dienstverlening en 16% in de gezondheids- en welzijnszorg. Het AMC is met ruim 7.000 werknemers de grootste werkgever van Amsterdam Zuidoost.

Zuidoost ligt ingesloten in een ruit van rijkswegen, te weten de A2, A4, A9 en A10. Het gebied heeft vier treinstations: Duivendrecht, Diemen Zuid, Bijlmer ArenA en Holendrecht. De trein brengt je in een half uur naar omliggende knooppunten als Almere, Utrecht en Schiphol. Drie metrolijnen verbinden het centrum van Amsterdam in snel tempo met Zuidoost. Ook hebben sommige bedrijven hun eigen pendeldiensten, zo is er door Jan de Wit Autocars een pendel opgezet tussen diverse ABN Amro vestigingen in het gebied. Amsterdam Zuidoost is ook bekend door superstores (Mediamarkt, Prenatal, Decathlon, Perry Sport en IKEA), Bioscoop Pathe ArenA, Woonboulevard Villa ArenA, de Heineken Music hall en natuurlijk het stadion Amsterdam ArenA. Momenteel wordt er gebouwd aan de Ziggo Dome, welke 11 november 2011 moet worden geopend. Bij concerten, evenementen en wedstrijden trekken deze laatste drie venues een enorme hoeveelheid bezoekers aan. Bij topcapaciteit kunnen er ongeveer 80.000 bezoekers in het gebied verkeren of onderweg zijn. Daarnaast is er een (dagelijkse) uitstroom van ongeveer 50.000 naar huis gaande zakelijke bezoekers. Dit betekent dat er 130.000 mensen tegelijkertijd het gebied binnenkomen en uitgaan. Dit is een belangrijke vervoers- en capaciteitsvraag die in 2011 nader wordt uitgewerkt met overheid en bedrijfsleven. 8.


B50

Kopgroepbedrijf Rabobank De Rabobank, B50 lid en kopgroep bedrijf, is zeer actief in de regio. De Rabobank heeft in 2010 zeer actief haar kennis gedeeld en gehaald bij alle themabijeenkomsten en heeft zo stappen gemaakt met Het Nieuwe Werken ‘Rabo Unplugged’ en vergroening van haar leasebeleid door een ander parkeerbeleid in te voeren. Al sinds 2008 is Rabobank bezig met de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken in haar organisatie en is hiervan actief promotor. Bij Rabo Unplugged worden werknemers gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen. Ze bepalen zelf hoe ze hun werk het beste kunnen doen. Ze hoeven hun activiteiten niet op vaste tijden en plaatsen uit te voeren en worden aangemoedigd om samen te werken en om elkaars kennis in te zetten. Rabo Unplugged is geen op zichzelf staand project. Daarom zijn er binnen de nieuwe werkvorm drie ‘omgevingen’ benoemd, die nauw met elkaar verbonden zijn: mentaal, virtueel en fysiek. De mentale omgeving begeleidt werknemers en afdeling bij het overgangproces naar de nieuwe manier van werken. De virtuele omgeving zorgt voor de benodigde ICT-producten en -diensten en de fysieke omgeving heeft de verantwoording over de fysieke producten en diensten die nodig zijn om flexibel te kunnen werken.

9.


Algemene maatregel - Proef Betaald Rijden De eerste helft van het jaar 2010 stond in het teken van de Proef Betaald Rijden. Deze Proef was gericht op het be誰nvloeden van het reisgedrag van werknemers in de spits, door het geven van een prijsprikkel en het bieden van filealternatieven. Bedrijven en overheden zijn in die periode zeer actief geweest met de voorbereiding, vooral intern nadat afstemming in werkgroepen had plaatsgevonden. Gesprekken gingen over tarieven, privacy, administratieve druk, kosten etc. Toen onder grote maatschappelijke druk de minister besloot de Proef voorlopig in de ijskast te zetten, leidde dit tot een dip in inzet en activiteiten en kostte het de bedrijven even wat tijd om zich weer te herpakken en met andere maatregelen aan de slag te gaan. Actieve deelnemers aan de (voorbereiding voor) de Proef waren o.a.: ABN Amro, IBM, ING, Fortis, NIN KNAW, Ossira Groep, Mexx, Artratius en De Bijenkorf (hoofdkantoor).

10.


B50

Kopgroepbedrijf Nuon Nuon maakt deel uit van de B50 en is in de regio een zeer actief kopgroeplid dat graag haar kennis deelt met andere bedrijven in de regio. Nuon is al sinds 2001 actief bezig met mobiliteit en voerde toen ‘zakelijk reizen nieuwe stijl’ in met Mobility Card, Mobility Pool en Mobility Budget. Nuon heeft in 2010 een start gemaakt met Het Nieuwe Werken om filekilometers te reduceren en tot een betere werk/privé balans te komen. De kosten van woon-werkverkeer en het openbaar vervoer worden door Nuon vergoed. Op de grotere locaties staan hybride bedrijfsauto’s die voor zakenreizen kunnen worden gebruikt. Met de inzet van hybride auto’s is Nuon bezig met de vergroening van haar wagenpark. Tevens is het leasebeleid aangescherpt. Bovendien kunnen werknemers voor (een deel van) het woon-werkverkeer fiscaal vriendelijk een fiets aanschaffen. Nuon is in 2010 actief aan de slag gegaan met de invoering van het Flexibel Mobiliteits Budget om op deze wijze werknemers bewuster te laten kiezen voor hun manier van reizen.

11.


Kopgroepbedrijf Croon Elektrotechniek Croon heeft zichzelf als doel gesteld om in 2015 de uitstoot van CO2 met 11% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2008. Vanuit dit duurzaamheidsperspectief heeft Croon diverse mobiliteitsmaatregelen genomen. Croon Elektrotechniek heeft zich in 2010 bij de kopgroep aangesloten en heeft duurzaamheid, bereikbaarheid en verantwoord ondernemen tot in alle geledingen van haar organisatie laten doordringen. Zij hebben naar voorbeeld van Rabobank en Ymere hun leasebeleid aangescherpt, door te sturen op werkelijke CO2 uitstoot. Croon Elektrotechniek maakt gebruik van een elektrische bedrijfswagen en van twee elektrische scooters voor de onderhoudsmonteurs. Dat scheelt naast CO2 ook nog eens fileleed en parkeerkosten in de binnenstad. Ook bij aanbestedingen van belangrijke projecten zet Croon Elektrotechniek over de volle breedte in op duurzaamheid. Croon Elektrotechniek wil minder zakelijke kilometers maken onder andere door videoconference, het zo efficiÍnt mogelijk inplannen van werknemers op projectlocaties en het stimuleren van carpoolen. Nieuwe wagens in het wagenpark hebben minimaal energieklasse C. In de toekomst wordt het gebruik van hybride en/of elektrische auto’s gestimuleerd. Croon biedt haar werknemers een fietsplan aan om werknemers te stimuleren met de fiets naar het werk te komen. In de fietsenstalling zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen gemaakt. Er zijn dienstfietsen die werknemers kunnen gebruiken voor het zakelijk verkeer.

12.


B50

Kopgroepbedrijf Philips Philips is B50 lid en is tevens lid geworden van de kopgroep bedrijf. Philips heeft direct na het contact met Verkeer advies gevraagd om een quickscan uit te laten voeren. Het bedrijf wil actief aan de slag gaan met het ontwikkelen van nieuw beleid om in het kader van hun ‘sustainability drive’ het spitsverkeer in de regio terug te dringen. Een eerste begin is gemaakt met een fietsplan. Philips en LeasePlan gaan gezamenlijk aan de slag met de vergroening van het wagenpark. In 2010 vervangt de leasemaatschappij tijdens de periodieke onderhoudsbeurt de conventionele halogeenkoplampen van 1.000 leaseauto’s door de energiezuinige EcoVisionlamp. Met de inzet van deze nieuwe halogeenlamp, die geschikt is om de meest voorkomende varianten van autokoplampen te vervangen, laten de samenwerkingspartners zien hoe, door eenvoudige stappen te nemen, milieubewuste automobilisten en bedrijven energie kunnen besparen. De lampenvervangingsactie voor het wagenpark van Philips zal op jaarbasis de CO2-uitstoot van de leaseauto’s met 38.880 kg reduceren. Dit komt neer op een kostenbesparing van bijna € 60.000 over de levensduur van de lamp (berekend op basis van de besparing in brandstof, minder arbeidskosten, en langere levensduur van de lampen).

13.


Kopgroepbedrijf Endemol

In 2010 zijn de Nederlandse Endemol-bedrijven vanuit verschillende vestigingen naar één centrale locatie in Amsterdam Zuidoost verhuisd. Het nieuwe complex ligt aan de Holterbergweg, nabij de Amsterdam Arena. Deze locatie beantwoordde het beste aan de huisvestingsbehoefte van Endemol. Belangrijke criteria daarbij waren de uitstraling van de locatie en het pand, flexibiliteit, geografische ligging en de prijs /kwaliteit-verhouding. Ook bereikbaarheid was een zeer belangrijke voorwaarde. Er is bewust gekozen voor een locatie die goed met het OV bereikbaar is. Na de verhuizing heeft men een actief OV-beleid geïntroduceerd voor het woon-werkverkeer van de werknemers. Zo is het aantal parkeerplaatsen voor werknemers drastisch afgenomen en zijn er zo’n 480 plaatsen beschikbaar voor 800 personeelsleden, bezoekers en leveranciers.

14.


Locatiegerichte maatregel - Zuidaspas / Zuidoostpas Rijkswaterstaat heeft Verkeer advies in 2010 benaderd om een maatregelenpakket uit te rollen voor de groot onderhoudswerkzaamheden aan de Muiderbrug A1 en A6 fase 2. Het was logisch om dat op basis van de Proef Betaald Rijden te doen. Doordat deze wegviel heeft Verkeer advies met veel inspanning de beproefde methode van de bereikbaarheidspassen in weten te zetten. Op deze wijze zijn 7.600 OV-passen uitgegeven. De eerste evaluatieonderzoeken laten zien dat deze maatregel door gebruikers werd gewaardeerd met een 9,2. De eindevaluatie moet leren wat het uiteindelijke effect is van de inzet van deze maatregel. De grootste participant in dit project bleek VU Medisch Centrum te zijn. Deelname aan de Zuidaspas heeft aangezet tot verdere maatregelen en deelname aan het convenant in 2011. Goed voor 12.000 medewerkers.

15.


Algemene maatregel - Digitale Mobiliteit Digitale Mobiliteit is een initiatief van MKB Nederland en Boer & Croon. Digitale Mobiliteit wordt uitgevoerd in opdracht van de Taskforce Ontspits en het Platform Slim Werken Slim Reizen in samenwerking met Microsoft, Vodafone en UPC. Vanwege het grote succes in 2010 is het voortgezet in 2011. Ziggo, Regus, NS en Eileen hebben zich aangesloten. Digitale Mobiliteit betekent werken waar en wanneer je maar wilt. Door te werken waar en wanneer je wilt, ontwijk je files en voorkom je onnodig reizen en dat is goed voor het milieu. Digitale Mobiliteit bestaat uit vier onderdelen: software voor samenwerken en kennisdelen, overal en altijd toegang tot internet, voorzieningen voor slim werken en reizen en ondersteuning bij het ontwikkelen van een nieuwe manier van werken. Met Digitale Mobiliteit maak je gedurende een half jaar kennis met een nieuwe manier van werken. Alles is geregeld: de software, internettoegang, de voorzieningen, ondersteuning bij het ontwikkelen van een nieuwe manier van werken, uitleg over het gebruik en hulp bij vragen en problemen. Digitale Mobiliteit is gericht op het midden- en kleinbedrijf, dus voor organisaties met vijf tot tweehonderdvijftig medewerkers. Meer informatie is te vinden via www.digitalemobiliteit.nl 16.


Bedrijventerrein Amsterdam Centrum


Over Amsterdam Centrum... Amsterdam Centrum is het economisch, kloppende hart van de Metropoolregio. Er werken ruim 80.000 mensen. Vooral veel advocatenkantoren en banken hebben een vestiging aan ‘een chique gracht’. In tegenstelling tot andere bedrijfslocaties in Amsterdam is er geen sprake van één terrein waar het gros van de bedrijven zich gevestigd heeft. Bedrijven zijn verspreid over het gehele gebied van het centrum. Daarnaast heeft het Centrum ook zo’n 81.000 inwoners.

Het centrum is het OV-knelpunt voor bijna alle metro-, tram- en buslijnen in Amsterdam. Amsterdam Centrum is ook zeer goed bereikbaar met de trein. Dagelijks telt treinstation Amsterdam Centraal ongeveer 250.000 in- en uitstappers, waarmee het een van de drukste stations van Nederland is; er wordt een groei verwacht naar zo’n 300.000 in- en uitstappers per dag. Verder wordt er druk gebouwd aan de Noord/Zuidlijn die Amsterdam Centrum direct verbindt met Amsterdam Noord en de Zuidas. Naast het hoge aantal werknemers en inwoners kent het Centrum een hoge instroom van toeristen. Elk jaar wordt het Centrum door zo’n 4,5 miljoen mensen van over de hele wereld bezocht. Alleen al op de Kalverstraat passeren op de wekelijkse koopzondag meer dan 900.000 mensen. Dit betekent elk weekend grote in- en uitstromen van mensen. Dit vergt een speciale aanpak. Er is actief beleid om bezoekers te stimuleren met het openbaar vervoer naar de stad te komen. Zo kunnen bezoekers vanuit P+R terreinen aan de rand van Amsterdam naar het Centrum toekomen. Tegen een aantrekkelijk tarief kan men op deze terreinen parkeren en ontvangt men vervolgens een gratis kaartje voor de bus/metro of tram. Daarnaast is er een actief auto ontmoedigingsbeleid. De parkeertarieven in het Centrum zijn de hoogste van Nederland en staan in de top van Europa. 18.


Kopgroepbedrijf Gemeente Amsterdam De gemeente Amsterdam is met haar eigen gebouwen, wagenpark en openbaar vervoer verantwoordelijk voor ruim 5% van de totale CO2-uitstoot van Amsterdam. De gemeente heeft vastgelegd dat zij uiterlijk in 2015 CO2-neutraal zal zijn. Dat wil zeggen: evenveel CO2 vast te leggen als uit te stoten. In 2010 zijn van alle zware inzamelvoertuigen de versnellingsbakken aangepast waardoor het brandstofverbruik van deze voertuigen verder is gereduceerd. Tevens worden oude voertuigen in snel tempo door schonere vervangen. Eind 2010 voldoet 95% van het totale voertuigenpark aan de hoogste standaard (â‚Ź 5,-) en inmiddels hebben alle dieselvoertuigen een roetfilter. De mogelijkheden zijn nog beperkt en de kosten zijn nog hoog maar inmiddels is in 2010 de eerste elektrische veegmachine in gebruik genomen. Op het gebied van de inzet van alternatieve brandstoffen ligt de focus bij stadsdeel Centrum op de inzet van meer elektrisch aangedreven voertuigen in de komende jaren. De gemeente voert een actief beleid voor OV-gebruik, fietsgebruik en elektrisch vervoer voor korte zakelijke afstanden. Als gevolg van de fusie van diverse stadsdelen zijn stadsdeelkantoren ingericht op Het Nieuwe Werken.

19.


Kopgroepbedrijf Ymere Woningcorporatie Ymere - een van de nieuwe kopgroepbedrijven - gelooft in Het Nieuwe Werken. Het Nieuwe Werken biedt een breed palet aan mogelijkheden voor de manier waarop binnen Ymere wordt samengewerkt. Belangrijkste doelstelling is dat het actief invulling geeft aan Ymere’s ambitie om meer resultaatgericht te werken. Daarnaast is Ymere ervan overtuigd dat het bijdraagt aan haar ambities ten aanzien van haar klanten en stakeholders, als attractieve werkgever en de maatschappelijke verantwoordelijkheid in de metropoolregio Amsterdam. De vernieuwing van Het Nieuwe Werken zit met name in de ontwikkeling van de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Hierbij wordt in gemeenschappelijke verantwoordelijkheid afgestemd hoe, waar en wanneer het best tot een afgesproken resultaat kan worden gekomen. Deze ontwikkeling vindt geleidelijk maar doelgericht plaats. Ymere investeert nu en in de komende jaren actief in Het Nieuwe Werken. Eerste voorbeelden hiervan zijn de inrichting van flexibele werkplekken op alle vestigingen en de mogelijkheid tot telewerken. Daarnaast investeert Ymere in groen en duurzaam vervoer middels poolauto’s, scooters en fietsen en wordt autoverkeer tussen de vestigingen ontmoedigd. Sinds Ymere lid is van de kopgroep is het leasebeleid aangepast, mede geïnspireerd door het voorbeeld van de Rabobank. Hiernaast wordt onderzocht of de NS Businesscard nog een extra bijdrage kan leveren aan duurzaam vervoer van de medewerkers.

20.


Bedrijventerrein Hilversum Arenapark


Over Hilversum ArenaPark... Het ArenaPark in Hilversum is een vrij omvangrijk kantorengebied in het Zuidoosten van Hilversum dat nog in ontwikkeling is. Op dit moment zijn op locatie al meer dan 5.500 arbeidsplaatsen gerealiseerd. Bij volledige ontwikkeling kan het aantal arbeidsplaatsen oplopen tot circa 10.000. De locatie herbergt een aantal werkgevers van naam, waaronder Nike EMEA, het hoofdkantoor van Nike voor Europa, Afrika en het Midden Oosten met zo’n 2.000 werknemers , het NCOI, Inter Access, Aedes, het ROC van Amsterdam, OXXIO, AKN en Veronica programmabladen. Bovendien zijn in de directe omgeving ook nog eens 1.000 arbeidsplaatsen aanwezig bij werkgevers als Connexxion, het Tergooiziekenhuis en KCBZ Heideheuvel.

Centraal in de driehoek Utrecht-Amsterdam-Amersfoort en met directe aansluiting op de afrit van de A27 is het ArenaPark goed bereikbaar met de auto. Hilversum ArenaPark is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Hilversum Arenapark ligt direct naast station Hilversum Sportpark waarbij de stoptreinen aansluiting geven op het hoofdspoorwegennet te Utrecht Centraal en te Hilversum Centrum. Vanuit Sportpark Hilversum vertrekken elk uur twee stoptreinen en twee intercity treinen naar Utrecht, twee stoptreinen naar Weesp en twee intercitytreinen naar Almere. Ook doen verschillende busdiensten het gebied aan, waarbij een deel van de bussen over het park zelf rijdt zoals de lijnen 59 (naar Zeist), lijn 70 (naar Amersfoort en Hilversum station), lijn 156 (naar Almere en Hilversum station) en lijn 320 (naar Hilversum station en Amsterdam). De uitbreiding van het kantorenpark is nog niet voltooid en op dit moment doen zich al parkeerproblemen voor. Daarnaast zullen in de komende jaren veel wegwerkzaamheden plaatsvinden in en rondom Hilversum. Hierdoor zal de bereikbaarheid van het ArenaPark de komende jaren onder druk komen te staan. Door middel van samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven op het Hilversum ArenaPark wordt geprobeerd om de parkeerproblemen op te lossen en de bereikbaarheid op een goed niveau te houden. 22.


Kopgroepbedrijf Gemeente Hilversum De gemeente Hilversum heeft een pakket aan maatregelen ingezet onder de naam IBP, wat staat voor Integraal BereikbaarheidsPlan Hilversum Deze maatregelen bestaan uit een beter openbaar vervoer, verhoging van de fietskwaliteit van en naar het Media Park en ongeveer 40 infrastructurele maatregelen, bijna allemaal op Hilversums grondgebied. Voor bezoekers van het Mediapark komen er speciale combinatiekaarten, zoals een toegangskaartje voor een tv-opname met daarbij een kaartje voor het openbaar vervoer. Met een mobiliteitspas zijn o.a. combinaties openbaar vervoer en fiets mogelijk. Met uitvoering van de voorgestelde IBP-maatregelen worden de files belangrijk verminderd en verbetert de doorstroming in Hilversum. Bestemmingen in Hilversum worden beter bereikbaar. Ondanks de verwachte toename van het autoverkeer zijn de verwachtingen dat de files in 2020 aanzienlijk verminderd zijn. Als werkgever heeft Hilversum een mobiliteitsscan van haar eigen organisatie laten uitvoeren. Naar aanleiding van deze scan is een speciale projectgroep in het leven geroepen die maatregelen zal uitwerken. Ook intern wordt fors ingezet op fietsgebruik.

23.


Nike Hoewel Nike geen kopgroepbedrijf is, vanwege internationale regels, is Nike te vergelijken met een kopgroepbedrijf, zij heeft een zeer actieve voortrekkersrol op het ArenaPark en is actief betrokken bij de projectgroep ArenaPark Bereikbaar, in de vorm van de voorzittersfunctie. Daarnaast neemt zij namens de bedrijven op het ArenaPark een voortrekkerstol als het gaat om mobiliteitsmaatregelen en contacten met gemeente en derde partijen. Nike heeft in 2010 meegedaan met het rij 2-op-5 project van de Fietsersbond, in samenwerking met Verkeer advies. Dit wil zeggen dat ze haar werknemers heeft gestimuleerd om op 2 van de 5 werkdagen met de fiets naar het werk te komen. Voor 2011 is ze de trekker voor de OV-probeerpas, een mogelijk vervolg op de Destination Workpas, en voert ze namens de bedrijven op het ArenaPark overleg met de vervoerders. Daarnaast deelt Nike haar praktijkcases met andere werkgevers op het ArenaPark.

24.


Bedrijventerrein Amsterdam Noord NDSM


Over Amsterdam Noord NDSM ... De NDSM-werf, een voormalige scheepswerf, gelegen aan het IJ in Amsterdam-Noord, is de grootste culturele broedplaats van Amsterdam. Er werken 250 kunstenaars op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, theater, film, media en architectuur. Deze unieke locatie ontwikkelt zich in de toekomst tot culturele ‘hotspot’ waar door het hele jaar heen een programma wordt gepresenteerd. Op deze aantrekkelijke locatie hebben organisaties als MTV, HEMA en VNU Media hun hoofdkantoren gevestigd. Er werken nu zo’n 3.000 werknemers en zijn er bijna 400 studenten gevestigd in tijdelijke studentenhuisvesting. De NDSM-werf wordt de komende 10-20 jaar verder ontwikkeld tot een stuk stad, met ruimte voor wonen, werken en cultuur.

De verbeterde bereikbaarheid door de rechtstreekse pontverbinding van de NDSM-werf naar het Centraal Station heeft de locatie nog aantrekkelijker gemaakt. Met de gratis pont van het GVB is het tien minuten reizen van het Centraal Station tot de NDSM-werf, vanaf de steigers aan de achterzijde van Amsterdam CS. Door de groei van het aantal bedrijven en studenten in het gebied dreigde de pont echter overbelast te geraken. Verkeer advies heeft in 2010 namens de Taskforce Ontspits een kleine reisgids gemaakt. Deze kleine reisgids is speciaal bedoeld voor mensen die werken op het NDSM-terrein. Een flink aantal werknemers was zich niet bewust van het feit dat het terrein namelijk ook goed te bereiken is met de bus. Het in stand houden van de bereikbaarheid in combinatie met de groei van werknemers en inwoners blijft de komende jaren een belangrijke aandachtspunt voor NDSM en de daar gevestigde bedrijven.

26.


Algemene maatregel - Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken is een andere manier van samen werken, ondersteund door de nieuwste technologie. In het Nieuwe Werken gaan mensen en organisaties flexibeler om met arbeidstijd en werkomgeving. Hierdoor wordt kantoorruimte effecienter gebruikt en werken mensen productiever. Het Nieuwe Werken is in de praktijk voor elke organisatie anders. Mensen krijgen de ruimte zichzelf te ontwikkelen. En een gezonde balans te vinden tussen werk en privé. Van command & control naar ‘zelfsturing’ en eigen initiatief. Met de nieuwste technologie beschikken collega’s altijd en overal over de juiste informatie en middelen om te kunnen werken, samenwerken en communiceren. Tijd-en plaatsonafhankelijk werken vraagt om een flexibele werkomgeving. Het kantoor wordt een ontmoetingsplek voor innovatie en samenwerking. Meer informatie via www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl

27.


Kopgroepbedrijf HEMA

De HEMA is een kopgroeplid dat in Amsterdam Noord samen met MTV en VNU Media een voortrekkersrol vervult voor de verbetering van het openbaar vervoer op de NDSM werf. Samen met de Taskforce Ontspits en Verkeer advies heeft zij een brochure verspreid onder haar werknemers om hen bewust te maken van alle Openbaar Vervoer opties naar het hoofdkantoor, om op deze wijze meer werknemers in het OV te krijgen. Met 10 werknemers heeft HEMA meegedaan aan Vanpool totdat dit project werd stopgezet van 20 december 2010 t/m 2 januari 2011 kon je bij de HEMA een e-ticket (voordelig dagkaartje voor de trein) kopen. HEMA spoort haar werknemers met een leaseauto aan om te kiezen voor een energiezuinige auto. Ook mogen ze gratis de rijstijltraining ‘Het Nieuwe Rijden’ volgen. Tijdens deze training leren ze zuinig en milieuvriendelijk rijden. Maar liever zien ze dat hun werknemers de fiets nemen naar hun werk. Daarom bieden ze met het HEMA-fietsplan belastingvoordeel op een nieuwe fiets.

28.


Bedrijventerrein Amsterdam Rieker Business Park


Over Amsterdam Rieker Business Park... Het Rieker Business Park heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Er hebben zich veel nieuwe bedrijven in dit gebied gevestigd. Rieker Business Park staat bekend om de hoge kwaliteit van gebouwen en openbare ruimte. De kantoorlocatie is direct verbonden met het zakenhart van Amsterdam: de Zuidas. Ook het centrum van de stad is dichtbij. Op het Rieker Business Park zijn 16 grote internationale bedrijven gevestigd, waaronder kopgroepbedrijven IBM en PwC. Momenteel telt het Rieker Business Park ruim 10.000 – 12.000 medewerkers. Men verwacht dat dit in de toekomst toe gaat nemen met de komst van nieuwe bedrijven.

Rieker Business Park heeft een strategische ligging tussen Schiphol en de Zuidas en is mede daarom bestempeld als hoogwaardige werklocatie. Gelegen aan de A4, vormt het vanuit de luchthaven de entree naar Amsterdam. Het gebied is dankzij deze ligging goed bereikbaar met de auto. Het Rieker Business Park is echter nog niet goed bereikbaar per openbaar vervoer. Er zijn onderhandelingen om de Schiphol Sternet buslijnen over het kantorenpark te laten rijden. Verder is de (loop)afstand tussen het dichtstbijzijnde metrostation Henk Sneevlietweg en de bedrijven groot. Daarom heeft een aantal van de bedrijven gezamenlijk de Rieker Circle Line opgericht. Dit is besloten busvervoer vanaf het metrostation voor alle werknemers van de bedrijven. De parkeerruimte is gelimiteerd op het Rieker Business Park, maar er komt in het middenterrein nog een ondergrondse parkeergarage.

30.


Kopgroepbedrijf PricewaterhouseCoopers Bij de meeste functies binnen PricewaterhouseCoopers hoort een leaseauto. Maar daar kunnen werknemers ook van afzien. Ze krijgen dan een ruime mobiliteitsvergoeding, of ze kunnen voor een OV-kaart of een leasescooter kiezen. Uit bewustzijn van de milieubelasting heeft PwC een klimaatneutrale leaseregeling, waarbij de totale CO2-uitstoot van de gereden kilometers wordt gecompenseerd. Ook krijgt een werknemers naast de leaseauto een NS-business card voor het reizen met het openbaar vervoer. Men stimuleert werknemers actief om een relatief zuinige auto te kiezen en beloont zuinig rijgedrag. Voor diegenen die niet voor een leaseauto足regeling in aanmerking komen, is er een bedrijfsfietsenplan. PwC zet in op Het Nieuwe Werken . Ook werken vanuit een ander PwC-kantoor is bespreekbaar om zo het aantal filekilometers te verkleinen.

31.


B50

Kopgroepbedrijf IBM IBM is een van de zeer actieve kopgroepbedrijven op het industriegebied Rieker Business Park en is tevens lid van de landelijke B50. IBM was een van de deelnemers aan de voorbereiding voor de Proef Betaald Rijden. Het bedrijf biedt al jaren verschillende mogelijkheden om thuis te werken of op andere manieren minder autokilometers te maken. Mede door de impuls uit de Taskforce Ontspits experimenteert het bedrijf nu actief met thuis- en telewerken. De werknemers hebben aangegeven vaker te willen thuiswerken, maar dat vraagt om duidelijke regels en afspraken om zo tot een goede organisatie van het werk te komen. IBM deelt actief haar ervaringen op het gebied van Het Nieuwe Werken. Twee andere maatregelen die hun effect op mobiliteit al hebben bewezen zijn: telepresence en de shuttleservice Rieker Circle Line. Ook heeft IBM haar aantal leaseauto’s verminderd. Verder wordt OV gebruik actief gestimuleerd. Zo is IBM in 2010 de Destination Work-pas aan nieuwe werknemers gaan aanbieden. Tot veel passen heeft dit nog niet geleid in verband met de aannamestop als gevolg van de economische crisis. Veel van deze maatregelen zijn mede tot stand gekomen op basis van een door Verkeer advies uitgevoerde Bereikbaarheidsscan in 2009.

32.


Bedrijventerrein Schiphol


Een deel van deze werknemers komt met eigen vervoer. Voor hen zijn speciale personeelsparkeerplaatsen gereserveerd. Waar en hoe dit is geregeld, hangt af van hun werkgever.

Over Schiphol... Het gebied Schiphol vervult een cruciale rol in de Nederlandse economie. De luchthaven is één van de grote vervoersknooppunten in Europa. Gemeten naar aantal passagiers is Amsterdam Airport Schiphol in Europa de vijfde luchthaven en in vracht de derde. Schiphol vervoert jaarlijks zo’n 44 miljoen passagiers, waaronder velen die met de trein een uitstapje maken naar Amsterdam. De verdere ontwikkeling van Schiphol is van doorslaggevend belang voor de regionale en nationale economie. Schiphol is opgedeeld in Schiphol Centrum, Noord, Zuid, Zuidoost en Schiphol Rijk. Schiphol trekt (internationale) bedrijven aan die veel werkgelegenheid genereren. Op Amsterdam Airport Schiphol werken zo’n 60.000 mensen bij een groot aantal bedrijven.

Het gebied is per openbaar vervoer goed ontsloten. Op station Schiphol Plaza komen trein, bus en Zuidtangent samen, 7 dagen per week, 24 uur per dag. Er rijdt een ‘Schiphol Sternet’ waardoor de bereikbaarheid van de luchthaven voor passagiers, personeel en bezoekers goed is. In Schiphol Sternet zijn het voormalig besloten personeelsvervoer en het openbaar vervoer in één systeem geïntegreerd. Schiphol is de grootste werkgever in de gemeente Haarlemmermeer maar is vanuit Hoofddorp met de fiets lastig te bereiken. In Haarlemmermeer zou een fietssnelweg komen die Haarlem-Hoofddorp-SchipholAalsmeer zou verbinden. Het doel was om vooral de vele forensen die op Schiphol werken te verleiden om de fiets te pakken. Deze plannen zijn in het kader van de bezuinigingen eind 2010 geschrapt. Er zijn nu ideeën om de bereikbaarheid van Schiphol verbeteren door de samenwerking tussen Schiphol, de grote bedrijven op de luchthaven en de gemeenten. 34.


B50

Kopgroepbedrijf Microsoft B50 deelnemer Microsoft heeft zich als doel gesteld van 2007 tot 2012 haar Co2 uitstoot per medewerker met 30% te verlagen. Microsoft heeft deze ambitie heel serieus genomen: de doelstelling is een jaar eerder gehaald dan gepland! Aan de basis van dit succes ligt de invoering van Het Nieuwe Werken. Daarbij is extra aandacht besteed aan Green IT en een duurzaam kantoorgebouw. Flexibiliteit en keuzemogelijkheid zijn ‘de toverwoorden’ voor Microsoft. Het Nieuwe Werken stelt de werknemer in staat om flexibel om te gaan met werktijden en locatie. Hierdoor kunnen de Microsoft medewerkers een betere balans aanbrengen tussen werk en privé, en zij kunnen zo een bewuste bijdrage leveren aan een lagere CO2 uitstoot. Naast het verhogen van de productiviteit is Het Nieuwe Werken een succesvol instrument gebleken voor de integratie van ecologische duurzaamheid: • De Co2 uitstoot door het wagenpark is met 20% gedaald. Het aantal auto’s is met 2% gedaald, maar er worden bijna 2 miljoen minder kilometers gereden met 20g minder Co2/km per auto • Ruim 50% van de medewerkers werkt meer dan 2 dagen per week buiten kantoor en 70% reist buiten de file Bij de invoering van Het Nieuwe Werken heeft Microsoft extra aandacht besteed aan Green IT en een duurzame kantooromgeving. Zo wordt gebruik gemaakt van een centraal energiemanagement systeem, dat helpt bij het optimaliseren van apparatuur. Verder maken alle laptops gebruik van ‘Windows 7 Power Management’ en werkt de organisatie met gevirtualiseerde servers. Het pand van Microsoft Nederland heeft energielabel A. Ondanks dit resultaat is Microsoft continu op zoek naar mogelijkheden om de energie efficiëntie te verbeteren. Optimalisatie van verlichting en klimaatinstellingen worden gezien als de volgende stap. Maar ook het sluiten van verdiepingen tijdens de vakantieperiode behoort bij dit brede palet aan maatregelen.

35.


B50

Kopgroepbedrijf Schiphol Group De Schiphol Group is lid van de B50 en neemt deel aan de kopgroep zowel als werkgever, maar vooral ook als gebiedsbeheerder. Het is van belang dat het gebied bereikbaar blijft. Schiphol zet in op het verbeteren van het openbaar vervoer zodat er minder werknemers en passagiers met de auto naar Schiphol hoeven te komen. In 2010 is Schiphol als geïnteresseerd projectlid aangehaakt bij de Schiphol Forenskaart vanuit de wens om zelf een openbaar vervoer-propositie te ontwikkelen voor het gebied waarmee naast openbaar vervoer, Sternet en parkeren ook bijvoorbeeld betaald kan worden voor andere diensten. Als werkgever stimuleert de Schiphol Groep openbaar vervoer gebruik en beloont schone auto’s met een parkeerplaats vlakbij de werkplek. Schiphol is actief met Het Nieuwe Werken en doet dit uit hoofde van goed werkgeverschap. Bovendien draagt het bij aan een betere bereikbaarheid van de luchthaven en aan een vermindering van de CO2 uitstoot door daling van het woon-werkverkeer.

36.


B50

Kopgroepbedrijf KLM KLM is een van de kopgroepleden uit de Metropoolregio Amsterdam die ook lid is van de B50. AIR FRANCE KLM is ‘best in class’ in de luchtvaartindustrie met betrekking tot duurzaam ondernemen. In 2010 is de AIR FRANCE KLM Groep voor de zesde keer op rij tot nummer één benoemd in de luchtvaartindustrie in de Dow Jones Sustainability Index. AIR FRANCE en KLM nemen een actieve rol in het opstellen van klimaatdoelstellingen voor de gehele luchtvaartsector en past dit beleid ook op zichzelf toe. Sinds 2007 maakt KLM zich sterk voor de ontwikkeling van duurzame biobrandstof en is de eerste luchtvaartmaatschappij die dit jaar daadwerkelijk commerciële vluchten op biobrandstof gaat aanbieden! Niet alleen in de lucht maar ook op de grond zet KLM zich in op duurzaamheidsgebied. KLM is een belangrijke afnemer van de Schiphol Forenskaart 2010 en was al vanaf het begin actief betrokken. Deze multimodale openbaar vervoerskaart met parttime component is actief uitgezet onder en afgenomen door het personeel. KLM is nu een van de trekkers namens het bedrijfsleven voor de ontwikkeling met vervoerders van de nieuw te ontwikkelen kaart. Het is voor de luchtvaartmaatschappij belangrijk om een aantrekkelijk product te kunnen bieden aan haar werknemers, ook voor haar vele parttime werknemers. Daarnaast heeft KLM het Cycling Blue programma uitgevoerd met als doel het fietsen te stimuleren. Daarvoor heeft Johnny Loco een unieke fiets gemaakt in de bekende KLM kleuren en voorzien van het KLM logo. In dit programma was het mogelijk een unieke KLM Johnny Loco fiets aan te schaffen voor minder dan de helft van de prijs. Deze fiets is niet alleen een stimulans om te gaan fietsen maar deze fiets staat ook symbool voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van KLM op het gebied van milieu en de sociale context waarin zij onderneemt.

37.


Locatiegerichte maatregel - Schiphol Forenskaart Na een succesvolle pilot van december 2007 t/m december 2009 is in overleg met de Stadsregio Amsterdam, de deelnemende bedrijven en NS, Connexxion, Arriva en GVB besloten ook in 2010 de Forenskaart voort te zetten. Dertien van de vijftien deelnemende bedrijven wilden verder met dit speciale jaarabonnement met 10% korting voor zowel full- als parttimers. 1.700 medewerkers hebben in 2010 een Schiphol Forenskaart afgenomen. Bij de pilot konden mensen tegen inlevering van hun reiskostenregeling een Forenskaart aanschaffen. Een eventueel tekort werd aangevuld met subsidie. Om te komen tot een structurele openbaar vervoer-oplossing waarvoor geen subsidie meer nodig is, is deze voorwaarde in 2010 afgeschaft. De kosten van de Forenskaart zijn vanaf januari 2010 maandelijks achteraf via het nettosalaris ingehouden. De maatregel is vooraf met de Belastingdienst besproken en had geen fiscale gevolgen voor werkgever of werknemer. In 2010 richtten vervoerders zich op de komst van de OV-chipkaart. Daarom is er tussen bedrijven en vervoerders overleg geweest om per 1 januari 2011 de formule van de Forenskaart over te laten gaan op een zogeheten OV-chipkaartpropositie.Vraag (werkgevers) en aanbod (vervoerders) bleek echter nog niet goed op elkaar te zijn afgestemd. Derhalve is gezamenlijk besloten de Forenskaart in de bestaande vorm in 2011 voort te zetten. E.e.a is vastgelegd in een afsprakenbrief tussen alle betrokken partijen om medio 2011 te komen tot een oplossing per 1 januari 2012. O.a. de kopgroepbedrijven KLM en Schiphol Group zijn hier nauw bij betrokken. 38.


Bedrijventerrein Hoofddorp


Over Hoofddorp... Hoofddorp heeft een zeer strategische ligging binnen de Randstad. De centrale ligging van Hoofddorp ten opzicht van Schiphol, Amsterdam en Haarlem maakt dat het een interessante en aantrekkelijke vestigingsplaats is voor nationale en internationale bedrijven zoals Dura Vermeer, TNT, L’ Oreal, Sanoma en Thomas Cook. Er werken bijna 34.000 werknemers in en rond Hoofddorp. Gelegen langs de A4, is Hoofddorp goed bereikbaar met de auto. Ook met het openbaar vervoer is Hoofddorp goed te bereiken. Vanaf het treinstation Hoofddorp is men binnen 3 minuten op Schiphol en binnen 10 minuten op Amsterdam Centraal. Het treinstation bevindt zich direct naast het bedrijventerrein De Beukenhorst.

Sinds 2002 loopt door Hoofddorp ook de Zuidtangent, een snelle busverbinding tussen Haarlem, Hoofddorp, Schiphol, Amstelveen en Amsterdam Zuidoost. In 2008 is de Zuidtangent uitgebreid met een busverbinding tussen Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam-Zuid. Verder zijn er streekbusverbindingen in alle richtingen, waaronder een aansluiting op het Schiphol Sternet. In 2011 is gestart met het project “De Beuk Erin”. Dit is een samenwerking tussen de op De Beukenhorst gevestigde bedrijven, met een belangrijke trekkende rol van kopgroepbedrijf Dura Vermeer. Er wordt onder andere gekeken naar de aanleg van elektrische oplaadpunten voor auto’s en fietsen, het verder optimaliseren van het openbaar vervoer en Het Nieuwe Werken. Daarnaast is de gemeente Haarlemmermeer, samen met inwoners en bedrijven, bezig met het opstellen van het Deltaplan Bereikbaarheid. Het plan heeft als doel een goede lokale en regionale bereikbaarheid, optimale doorstroming, verbeteren van de verkeersstructuur en goede ontsluiting van de kernen, verdere ontwikkeling van een hoogwaardig openbaar vervoernetwerk in de regio en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Het deltaplan zal voor de zomer van 2011 in concept gereed zijn. 40.


B50

Kopgroepbedrijf TNT Als transportbedrijf is TNT verantwoordelijk voor de uitstoot van een grote hoeveelheid CO2 en andere schadelijke stoffen. Dit besef is voor TNT reden geweest om als transportbedrijf het milieuprogramma ‘Planet Me’ op te zetten. Met het programma wordt een bijdrage geleverd aan het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Onderdeel van het programma is het vergroenen van de eigen operatie door bijvoorbeeld het inzetten van elektrische voertuigen en te investeren in nieuwe technologieën. Medewerkers worden nauw betrokken bij de activiteiten rond CO2 reductie. De inzet van de ‘Drive Me Challenge’, het internationale chauffeursprogramma rond Het Nieuwe Rijden, maakt medewerkers bewust van hun rijgedrag en ze worden gestimuleerd om zowel veiliger als zuiniger te gaan rijden. De intrek in het ‘TNT Center’, een volledig CO2-emissievrij hoofdkantoor, is een logische vervolgstap naast alle overige projecten en activiteiten rond duurzaamheid.

41.


Kopgroepbedrijf Dura Vermeer Dura Vermeer heeft, naar aanleiding van een mobiliteitsscan en een kopgroepbijeenkomst, besloten ook graag Kopgroepbedrijf te worden. Investeren in ontwikkeling van duurzame producten en haar medewerkers ziet Dura Vermeer als kans voor het continu verbeteren van haar organisatie. Vanuit het nieuwe CO2-neutrale hoofdkantoor in Hoofddorp werkt Dura Vermeer Divisie Infra actief aan minder CO2-uitstoot en gebruik van fossiele brandstoffen. Dit doet zij onder andere middels cursussen Het Nieuwe Rijden, samenwerkingen met leveranciers van ‘groen’ gas en interne bewustwordingscampagnes. Ook is digitaal vergaderen, (video) conference calls en flexwerken mogelijk op alle grote vestigingen, waardoor lange reistijden worden vermeden en CO2-uitstoot wordt gereduceerd. Dura Vermeer blijft zich ook in de toekomst richten op een betere bereikbaarheid, gezonder woon- en leefklimaat in de Haarlemmermeer en natuurlijk fittere en gezondere werknemers. Het uitzetten van een nieuw leasebeleid, het aanbieden van poolauto’s, het verzorgen van oplaadpunten voor elektrische auto’s en het opzetten van een fietsplan zijn voorbeelden van recente initiatieven.

42.


Bedrijventerrein Amstelveen

1.


Over Amstelveen... Amstelveen is een voorstad van Amsterdam en gold voornamelijk als slaapstad voor werknemers die in Amsterdam en/of op Schiphol werken. In de loop der jaren hebben zich echter steeds meer kantoren van meerdere (internationale) ondernemingen in de stad gevestigd, waaronder de (hoofd)kantoren van kopgroepbedrijven als KLM, KPMG, Logica en HP. In totaal zijn er nu bijna 44.000 werkzame personen in Amstelveen. Amstelveen kent een hoog aantal ZZP’ers in verhouding met werknemers die bij bedrijven werken. Belangrijke bedrijventerreinen in Amstelveen zijn Legmeer, Bovenkerk, Legmeerdijk en Langerhuize / De Stelling. Op dit laatste terrein is ook het nieuwe hoofdkantoor van KPMG gevestigd. De A9 en de A10 zijn de belangrijkste wegen van en naar Amstelveen. De belangrijkste Noord-Zuid as is de Beneluxbaan.

Amstelveen is verbonden met Amsterdam via een sneltram (metrolijn 51) en tramlijn 5. De Zuidtangent verbindt Amstelveen met Amsterdam Zuidoost, Schiphol, Hoofddorp en Haarlem. Daarnaast zijn er nog 20 andere busverbindingen die momenteel geĂŤxploiteerd worden door Connexxion. De gemeente heeft sinds 1950 geen eigen spoorwegstation meer. De verkeersdruk in Amstelveen en omgeving zal naar verwachting sterk toenemen als gevolg van diverse ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder de uitbreiding van Flora Holland en de bedrijventerreinen De Loeten, Amstelveen-Zuid, Greenpark Aalsmeer en werkstad A4 (Haarlemmermeer). Daarnaast heeft de gemeente Amstelveen de ambitie om circa 5.000 woningen te realiseren in de Noorder-Legmeerpolder alsmede het duurzaam (her)ontwikkelen van het glastuinbouwgebied. Door de toename van inwoners en arbeidsplaatsen in de regio neemt de vraag naar goed en betrouwbaar openbaar vervoer tussen Amstelveen en Amsterdam toe. De gemeente Amstelveen gaat in 2011 waarschijnlijk toetreden tot de kopgroep Ontspits.

44.


B50 bedrijven Uniek is de rol van 50 beeldbepalende werkgevers (de zogenoemde B50). Deze werkgevers zijn landelijke koplopers op het gebied van slim werken en reizen (of hebben de ambitie dit te worden).

B50

De B50 maken deel uit van het landelijke Platform Slim Werken Slim Reizen (SWSR). Minister Schultz van Haegen gaf 15 maart 2011 de officiÍle aftrap voor het Platform en de B50 en komt voort uit de Landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM). Ook in 2010 heeft de Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM) een goede aanzet gegeven om de bereikbaarheid van Nederland te verbeteren. De evaluatie liet zien dat de gewenste gedragsverandering van werkgevers en werknemers (meer) tijd kost. Daar willen de partijen zich samen voor inzetten. De B50 delen hun kennis en ervaring door als ambassadeur op te treden, ook naar de regio’s, en samen met de wet- en regelgever te zorgen dat fiscale en Arbo-gerelateerde belemmeringen worden weggenomen. Ze zien deze rol de komende vijf jaar voor hen weggelegd. Er zijn nu 54 bedrijven aangesloten bij de B50. Een groot aantal daarvan heeft hun hoofdkantoor, hetzij een vestiging in de Metropoolregio Amsterdam. KPN heeft de voorzittersrol. Het Platform wordt aangestuurd door Lodewijk de Waal. Meer informatie is te vinden op www.slimwerkenslimreizen.nl. 45.

Lodewijk de Waal


Kopgroepbedrijf Hewlett-Packard Hewlett-Packard is in 2009 overgestapt op Het Nieuwe Werken. In eerste instantie puur uit kostenoverwegingen, maar uiteindelijk resulteerde dat in een reductie van haar ‘overall’ CO2 uitstoot met 29%. De winst werd ook gevoed doordat 1.500 werknemers van het op te heffen kantoor in Utrecht bij de 900 werknemers van het kantoor in Amstelveen onder gebracht moesten worden. Flexibel werken werd het toverwoord en iedereen ontving een laptop, smartphone en adsl-vergoeding. De geldelijke besparing alleen al is 8 miljoen euro op jaarbasis. Hewlett-Packard verzorgt workshops voor andere bedrijven om hen bekend te maken met Het Nieuwe Werken. Tijdens deze workshops komen de cultuur, communicatie en infrastructuur aan de orde. Voor werknemers die met het openbaar vervoer naar het kantoor in Amstelveen Zuid gaan, is de rechtstreekse aansluiting niet altijd optimaal. Voor deze werknemers heeft Hewlett-Packard een shuttledienst geïnitieerd die rijdt vanaf de openbaar vervoer knelpunten Schiphol en WTC Amsterdam (Zuidas) naar het kantoor aan de Startbaan.

46.


Kopgroepbedrijf KPMG KPMG heeft zijn nieuwe duurzaam gebouwde hoofdkantoor in Amstelveen in 2010 in gebruik genomen. Het nieuwe pand dat pal naast de A9 ligt is ingericht op Het Nieuwe Werken. Dat geldt ook voor de andere nieuwe duurzaam gerealiseerde kantoorpanden van KPMG in bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag. Vanwege de aard van de werkzaamheden werken tal van professionals plaats en tijd onafhankelijk. Dit kan zijn op een van de KPMG kantoren in Nederland, bij de klant op locatie of juist vanuit huis. De IT-infrastructuur, de IT-faciliteiten en de werkomgeving zijn hier handig op ingericht. Zo wordt het gebruik van tele- en videoconferencing vanuit meerdere invalshoeken gestimuleerd. Als moderne werkgever speelt KPMG er actief op in om zijn professionals van alle gemakken te voorzien, zodat duurzaam werken en een gezonde balans tussen werk- en privé serieus gestalte kan krijgen. De professionele staf van KPMG kent over het algemeen een grote flexibiliteit wat betreft de werktijden. In veel gevallen kan het rijden in de vaste spitstijden door hen hierdoor bewust worden vermeden. KPMG biedt werknemers bovendien tal van mogelijkheden om een juiste mix van transport te kiezen. Werknemers krijgen hiervoor een mobiliteitsbudget ter beschikking en kunnen dit aanwenden voor een OV-kaart, leaseauto, Mobility Mixx of het mobiliteitsbudget gebruiken ter financiering van alternatief vervoer (zoals de fiscaal gefaciliteerde fiets). De leaseregeling van KPMG stimuleert werknemers te kiezen voor een schone, veilige en energiezuinige leaseauto (max. 160 gram CO2 uitstoot per km). Daarnaast ontvangen alle leaserijders standaard een NS Business Card. Dit met het doel om werknemers te stimuleren waar mogelijk te kiezen om te reizen met het openbaar vervoer. Verder stimuleert KPMG zijn werknemers kennis op te doen van ‘Het Nieuwe Rijden’. Werknemers worden erop geattendeerd hoe je met een ‘Nieuwe’ defensieve rijstijl eenvoudig brandstof kunt besparen of wat het belang is van een goede bandenspanning.

47.


Kopgroepbedrijf Logica Logica is een organisatie met veel leaserijders. Ondanks dat zij een 1e klas treinvergoeding biedt, reist 96% van de werknemers met de auto. De shuttlebus die is ingezet om aan te sluiten op het OV-netwerk is een maatregel om toch het OV gebruik te stimuleren. Bovendien kunnen leaseautorijders het gebruik van de leaseauto combineren met een vergoeding voor OV-kosten en met de fiets. Logica is actief bezig met de vergroening van haar leaseauto-wagenpark. 23% is al hybride als gevolg van de keuze uit twee hybride autotypes in het aanbod. Ook zet zij actief fiscale maatregelen in om de keuze voor werknemers te vergemakkelijken. Door dit beleid is al 250.000 liter minder brandstof verbruikt. Het kantoor in Amstelveen is voorzien van een eigen e-laadpunt. Logica neemt deel aan het landelijke mobiliteitsonderzoek om zo inzicht te verschaffen in ontwikkelingen in Nederland. Logica speelt verder een prominente rol bij het uitrollen van een landelijk netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s in Nederland.

48.


Bedrijventerrein Amsterdam Teleport


Het station moet een echte toegangpoort worden voor Amsterdam. Samen investeren ze ruim 60 miljoen euro. Daarnaast zijn er plannen voor een 5-sterren hotel en studentenhuisvesting.

Over Amsterdam Teleport... Het bedrijventerrein Teleport is in de jaren tachtig opgezet als kantorenlocatie met een specifieke bestemming: ‘Telematica’. Het beschikt daarom over uitstekende voorzieningen op dit gebied. Momenteel werken er ongeveer 20.000 mensen. Het grootste deel van hen werkt in de zakelijke dienstverlening. Waar de Zuidas langzaam vol wordt gebouwd en een echte gebiedscultuur heeft met onder andere een goed horeca-aanbod is dit bij Teleport nog niet het geval. Echter, hier gaat de komende tijd verandering in komen. Er vinden al grote werkzaamheden op en om treinstation Sloterdijk plaats zoals de verplaatsing van het bus- en tramstation naar het Carrascoplein. Daarnaast ondertekenden de NS, ProRail en de gemeente Amsterdam op 27 oktober 2009 een samenwerkingsovereenkomst voor de vernieuwing van het station zelf.

Een leuk feit is dat de allereerste trein in Nederland vertrok vanuit de toenmalige gemeente Sloterdijk, de huidige locatie van Teleport, naar Haarlem. Station Sloterdijk is nu al met 50.000 passagiersbewegingen per dag het negende station van Nederland en het tweede station van Amsterdam, na Amsterdam CS. Na de verbouwingen moet Sloterdijk uitgroeien tot het vijfde station van Nederland, met 100.000 reizigers per dag. In de avondspits tussen 16:00 en 18:00 uur vertrekken er zo’n 100 treinen, 130 bussen, 12 trams en 32 metro’s van het station. Teleport is dus zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarnaast is er nog de 24-uur busservice van de Westpoortbus , dit is besloten vervoer door en voor bedrijven gevestigd in de haven. Er zijn wel zorgen over de impact van de geplande bezuinigingen op stad- en streekvervoer in combinatie met een groeiend aantal reizigers. 50.


Algemene maatregel - MKB Vouchers Het subsidieprogramma Mobiliteitsvouchers geeft MKB ondernemers met minimaal 25 en maximaal 250 werknemers de mogelijkheid om gratis advies op maat te krijgen van een adviseur. De regeling is vanaf 1 juli 2010 van kracht, en is verlengd tot eind 2011. Het budget is verhoogd tot 5 miljoen euro. De investeringen moeten leiden tot een afname van 5% van het aantal autokilometers en een overeenkomstige reductie van emissies. Fabian Nagtzaam, directeur MKB MKB Noord-Holland, Vouchers ondersteunt de maatregel van harte. Een mobiliteitsvoucher is een soort tegoedbon waarmee je een mobiliteitsadviseur kunt betalen. Je kunt voor twee verschillende soorten advies een voucher aanvragen. De eerste is de kleine voucher. Met deze tegoedbon kun je een adviseur vragen voor je uit te zoeken hoe je de mobiliteit in je onderneming kan verbeteren. De ondernemer krijgt een gratis scan op maat ter waarde van â‚Ź 1.500. De tweede is de grote voucher. Hiermee wordt een mobiliteitsadviseur betaald die helpt bij het invoeren van de geadviseerde verbeteringen. Deze tegoedbon bedraagt tweederde van de advieskosten met een maximum van â‚Ź 4.500. Meer informatie is te vinden via www.mobiliteitsvouchers.com 51.

Fabian Nagtzaam


B50

Kopgroepbedrijf KPN KPN is zowel regionaal kopgroepbedrijf, als landelijk betrokken bij de B50. Zij is al een aantal jaren zeer actief bezig het aantal spitskilometers te verminderen en is een van de voorlopers van Het Nieuwe Werken, ook als leverancier van diensten. KPN zet in op de balans tussen werk en privĂŠleven. Door mensen de mogelijkheid te bieden zelf te bepalen waar en wanneer zij hun werk doen, wil KPN meehelpen aan het oplossen van het mobiliteitsprobleem, het besparen van reistijd en terugdringen van CO2-uitstoot. KPN zet zeer bewust in op tijd- en plaatsonafhankelijk werken in combinatie met OV. Om die reden heeft ze het aantal parkeerplaatsen van haar in 2010 betrokken duurzame nieuwe kantoor bij Teleport teruggebracht van 1.200 naar 200. Ook de keuze naast intercity-station Sloterdijk was zeer bewust. KPN zet actief in binnen de kopgroep om haar kennis van kantoorinrichting en techniek rondom Het Nieuwe Werken te delen met anderen en organiseert rondleidingen door haar pand.

52.


UPC

B50

UPC is wel al lid van de B50 maar nog niet aangesloten bij de kopgroep. UPC probeert haar relatief hoge autogebruik terug te dringen door een volledige openbaar vervoer-vergoeding te geven. In 2010 heeft ze door NS een scan laten verrichten, mede op basis van het hieruit voortvloeiende advies regelt UPC vanaf station Sloterdijk zelf vervoer naar hun kantoor om het OV gebruik aan te moedigen. UPC is voor een tweede maal sponsor van het project Digitale Mobiliteit. Hier deed men in 2010 aan mee als sponsor en ook bij voorzetting in 2011. Andere maatregelen om het aantal spitskilometers met de auto te reduceren zijn het thuiswerken van medewerkers, indien de aard van het werk dit toelaat, een fietsenplan, waarbij ze ook meegedaan hebben aan de Fiets naar je Werk Dag, en het gebruiken van video conferencing. Dit jaar publiceert UPC haar eerste maatschappelijke jaaroverzicht. Om de reisnoodzaak van de technicians te beperken zijn ze allemaal uitgerust met apparatuur waarmee het mogelijk is om te bepalen welke technician het dichtst in de buurt is van een storing. Ook hoeft de technician niet naar het werk te komen voor het ophalen van bonnen, dit gebeurt allemaal op afstand. UPC neemt duurzaamheid zeer serieus en wil vanuit dit perspectief haar leasebeleid herzien. Dit gebeurt in 2011.

53.


B50

Kopgroepbedrijf Vodafone Vodafone is actief kopgroepbedrijf op Amsterdam Teleport en een van de deelnemers aan de B50. Zij is een van de partijen die een substantiële bijdrage levert aan het MKB-project Digitale Mobiliteit en sponsort geïnteresseerde bedrijven. Duurzaamheid is voor hun een manier van werken, een integraal onderdeel van de operaties en de strategie. Een kernwaarde en ook een stimulans voor medewerkers van Vodafone. Zo hebben zij een ontmoedigingsbeleid gelanceerd om autogebruik te verminderen, onder andere door betaald parkeren in te voeren en leaseauto’s als statussymbool af te schaffen. Vodafone Nederland heeft het Oosterdokseiland gekozen als de locatie voor haar tweede hoofd­kantoor, na Maastricht, waar het huidige hoofdkantoor gevestigd is. Vodafone is in 2010 verhuisd. De keuze is gevallen op deze plek vanwege de uitstekende locatie en de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Vodafone gaat zelfs zover dat ze geen parkeerplekken bij de nieuwe locatie heeft. Een keuze waar zelfs de gemeente door werd verrast.

54.


Bedrijventerrein Haarlem Waarderpolder / IJmond


Over Haarlem Waarderpolder / IJmond... Het belangrijkste bedrijventerrein van Haarlem is de Waarderpolder met ongeveer 14.500 werknemers en ca. 1.000 bedrijven. De Waarderpolder ligt ideaal ten opzichte van de grote steden in de Randstad, de A9 en Schiphol. De Waarderpolder heeft een eigen NS station (Haarlem Spaarnwoude) waar 4 keer per uur treinen stoppen van en naar Amsterdam, Haarlem, Beverwijk en Uitgeest. Connexxion lijn 15 rijdt op werkdagen een route door de Waarderpolder en lijn 16 verbindt de Waarderpolder met het Delftplein in het noorden van Haarlem. Op de fiets is de Waarderpolder grotendeels bereikbaar via vrijliggende fietspaden. Langs de noordzijde van het spoor ligt een groene fietsroute van en naar Halfweg en Amsterdam. Langs de A200 Amsterdamsevaart is een snelle comfortabele fietsroute in ontwikkeling.

Waarderpolder is volop in beweging: vernieuwingen worden doorgevoerd en de infrastructuur wordt aangepast aan de eisen van de toekomst. Zoals een nieuw viaduct, de fly-over. Deze zorgt vanaf 2012 voor een nog betere verbinding met onder andere de A9. De Waarderpolder ontving in 2009 de prijs van ‘Beste Bedrijventerrein van Nederland’ De Provincie Noord-Holland is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van Waarderpolder en is zelf (tijdelijk) nabij gevestigd in Schalkwijk. De Provincie is geïnteresseerd in deelname aan de kopgroep. Onder de Regio IJmond wordt verstaan het grondgebied van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. De omvang van de regionale beroepsbevolking bedraagt ruim 55.000 op meer dan 157.000 inwoners. De werkgelegenheid heeft een omvang van ca. 51.000 banen en is met name geconcentreerd in Velsen en Beverwijk. Er is veel Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en relatief weinig grote bedrijven. IJmond kent verschillende bedrijventerreinen: Industriegebied De Pijp, Marlo Center, Wijkermeerpolder, Business Park IJmond, Terrein Tata Steel en Kagerweg. Grote bedrijven zijn o.a.: Tata Steel (dat geïnteresseerd is in deelname aan de kopgroep en de B50), Rode Kruis Ziekenhuis, Brookland Frozen Products, ViVa! Thuis B.V., en USG Energy. 56.


In de startblokken Eind 2010, begin 2011, is een aantal nieuwe bedrijven toegetreden tot de kopgroep of heeft serieuze interesse om zich in te zetten voor bereikbaarheid en duurzaamheid. De Amsterdam ArenA is een potentieel kopgroepbedrijf. Zij heeft zich als doel gesteld om volledig CO2 neutraal te gaan opereren en doet er alles aan om dit te bewerkstelligen, als werkgever en als ondernemer. De Belastingdienst staat in de startblokken voor zowel de regionale kopgroep als de B50. Zij willen graag een QuickScan, zijn zich aan het oriënteren op Het Nieuwe Werken en heeft al wat met elektrische scooters gedaan op Amsterdam Teleport. Deutsche Bank heeft interesse getoond in de kopgroep. Zij gaan verhuizen naar de Oval Tower in Amsterdam Zuidoost, hetgeen kansen biedt. TomTom heeft interesse in kopgroep en B50 getoond. Ze hebben filebestrijding tot één van haar uitgangspunten gemaakt. De Provincie Noord-Holland gaat vermoedelijk in 2011 toetreden tot de kopgroep. Als medeondertekenaar van het convenant in de Metropoolregio wil zij ook in haar rol als werkgever een voorbeeldfunctie laten zien.

57.


VU Medisch Centrum heeft ondanks grote weerstand van haar werknemers het parkeerbeleid zwaar aangescherpt. Het parkeren is vercommercialiseerd en is ondergebracht in een stichting. Daarmee hebben ze betaald parkeren ingevoerd voor alle lagen van het personeel. Ze hebben toegezegd deel te nemen aan de kopgroep. Tata Steel is in de IJmond de grootste werkgever. Zij kent al een zeer stringente regeling voor het woon-werkverkeer onder de 10 km. Van deze werknemers wordt verwacht dat ze op de fiets komen. Daarnaast kent Tata een fijnmazig bedrijfsvervoer dat aansluit op het reguliere OV. Op deze wijze stimuleren ze OV gebruik. Zij zijn potentieel B50 en kopgroeplid. Achmea is al lid van de B50 en heeft interesse in regionaal lidmaatschap van de kopgroep. Ze is voorloper op het gebied van Het Nieuwe Werken, stelt haar kantoren actief open om hun kennis hierover te delen. Ze hebben hierover een boekje uitgegeven in het kader van de Week van het Nieuwe Werken. Accenture is B50 lid en op de Zuidas actief met elektrisch vervoer. Zij hebben zelf 15 elektrische auto’s aangeschaft voor zakelijk verkeer in de regio en zijn met andere bedrijven bezig een autodeelconcept op te zetten. Boer en Croon is B50 lid en zeer actief trekker van het project Digitale Mobiliteit van het MKB. Zelf doet Boer & Croon veel met Het Nieuwe Werken. AMC heeft eind maart 2011 toegezegd deel te gaan nemen aan de kopgroep.

58.


Dit is een uitgave van Verkeer advies in samenwerking met VNO-NCW Metropoolregio Amsterdam. Verkeer advies is de servicegerichte bereikbaarheidsmakelaar van de Metropoolregio Amsterdam. Verkeer advies voert daarnaast het regionale beleid uit van de Taskforce Ontspits en is betrokken bij het landelijk platform Slim Werken Slim Reizen. Voor meer informatie: Servicecenter Ontspits, telefoon (020) 716 23 66. www.verkeeradvies.nl, www.ontspits.nl en www.slimwerkenslimreizen.nl

Winst door werkgevers  

Beschrijving van praktijkvoorbeelden van (kopgroep) bedrijven in de Metropoolregio Amsterdam die bijdrage aan het verbeteren van de bereikba...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you