Page 1

Fundacja Marty Chojnowskiej

„Przerwij Ciszę”


SPIS TREŚCI • Dlaczego warto uczyć się języka migowego? • Cel kursu. Fundacja "Przerwij Ciszę"

• Czas trwania kursu języka migowego.

• Koszt kursu języka migowego, koszt podręczników i płyt DVD. • Doświadczenie w prowadzeniu kursów języka migowego. • Kilka słów o podręcznikach do języka migowego. • Podręcznik do nauki języka migowego I stopnia. • Podręcznik do nauki języka migowego II stopnia.

• Podręcznik do nauki języka migowego III stopnia. • Kontakt.

2


DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ JĘZYKA MIGOWEGO ? Uchwalenie i wdrożenie Ustawy o Języku Migowym i innych

Fundacja "Przerwij Ciszę"

środkach wspierania komunikowania się. •

Zwiększenie profesjonalizmu w wykonywanym zawodzie.

Dotarcie do osób z zaburzeniem słuchu i ich rodzin.

Integracja z grupą przeszło 100.000 osób w Polsce.

Poznanie alternatywnej formy komunikacji.

Nowatorskie prace nad dotarciem przez język migowy do osób chorych na autyzm.

Przyspieszenie rozwoju dzieci (dzieci migają od 5 m-ca życia).

Rozwój intelektualny osób uczących się. 3


DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ JĘZYKA MIGOWEGO ? • Język migowy w URZĘDACH od kwietnia 2012r. Fundacja "Przerwij Ciszę"

• Język migowy w SZPITALACH od kwietnia 2012r. • Język migowy w POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ od kwietnia 2012r. • Język migowy w RATOWNICTWIE MEDYCZNYM od kwietnia 2012r. • Język migowy w STRAŻY POŻARNEJ od kwietnia 2012r.

Więcej informacji na stronie www.przerwijcisze.org 4

SPIS TREŚCI


CEL KURSU Podstawowym celem kursu jest opanowanie przez słuchaczy podstaw języka migowego. W wyniku nauczania uczestnicy:

poznają podstawy wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w pracy z niesłyszącymi Fundacja "Przerwij Ciszę"

nabędą praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi

opanują około 600 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami Systemu Językowego Miganego jak też Polskiego Języka Migowego

przygotują się do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników słowników i materiałów multimedialnych

otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w kursie z wpisaną oceną końcową, potwierdzające uzyskane kwalifikacje komunikacyjne, na ukończonym poziomie. 5


CEL KURSU

Fundacja "Przerwij Ciszę"

Nasze kursy są prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli i tłumaczy języka migowego oraz przez osoby niesłyszące z odpowiednimi kwalifikacjami z kilkunastoletnim stażem pracy w środowisku osób niesłyszących.

6

SPIS TREŚCI


CZAS TRWANIA KURSU JĘZYKA MIGOWEGO Kursy prowadzone są w formie weekendowej lub w tygodniu:  w weekendy: III zjazdy Fundacja "Przerwij Ciszę"

Piątek w godz. od 16.00 do 20.00 Sobota-Niedziela w godz. Od 9.00 do 16.30 • Kurs I stopnia- 60 godzin dydaktycznych (9dni) • Kurs II stopnia- 60 godzin dydaktycznych(9 dni)

 w tygodniu: według ustaleń w godz. od 8.00 do 17.30 Kursy będą prowadziło 2 trenerów :

-trener i wykładowca niesłyszący -trener i wykładowca słyszący SPIS TREŚCI

7


KOSZT KURSU JĘZYKA MIGOWEGO, KOSZT PODRĘCZNIKÓW I PŁYT DVD KURSY JĘZYKA MIGOWEGO ZA OSOBĘ 861 zł

II stopień

861 zł

III stopień

1045 zł

Fundacja "Przerwij Ciszę"

I stopień

W CENĘ KURSU WLICZONY JEST PODRĘCZNIK Z PŁYTĄ DVD Kurs będą prowadzili dwaj trenerzy, w tym jeden niedosłyszący.

KOSZT PODRĘCZNIKÓW I PŁYT DVD Zestaw podręcznik + DVD

110,70 zł

Podręcznik

98,40 zł

Płyta DVD

49,20 zł 8

SPIS TREŚCI


DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU KURSÓW JĘZYKA MIGOWEGO

http://przerwijcisze.org/index.php?option=com_content&view=article &id=139&Itemid=72

Fundacja "Przerwij Ciszę"

Fundacja Przerwij Ciszę prowadzi cyklicznie kursy języka migowego od maja 2008 r. dla urzędników, nauczycieli, rodzin osób niesłyszących. Przeszkoliliśmy do maja 2013 r. ponad 600 osób, w ciągu roku przeprowadzamy 9-11 szkoleń. W 2012 roku przeprowadziliśmy szkolenie z języka migowego dla pracowników Urzędu Miasta Kołobrzeg. Posiadamy własną kadrę tłumaczy i wykładowców języka migowego, w tym 2 trenerów głuchoniemych. Dzięki obecności trenerów głuchoniemych uczestnicy kursu mają bezpośredni kontakt z osobami głuchymi co przyczynia się do przełamywaniu barier w komunikacji. Fundacja Przerwij Ciszę jako pierwsza w Polsce przeprowadziła kampanię zakończoną konferencją pod hasłem NAUCZ SIĘ Z NAMI ROZMAWIAĆ dla urzędników i służb społecznych z województwa mazowieckiego dotyczącą „Ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się” 9


DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU KURSÓW JĘZYKA MIGOWEGO

Fundacja Przerwij Ciszę jest wpisana do rejestru organizacji szkoleniowej WUP w Warszawie. Jesteśmy jedyną organizacją szkoleniową w województwie mazowieckim, która regularnieśrednio co dwa miesiące- prowadzi szkolenia z języka migowego.

Fundacja "Przerwij Ciszę"

Fundacja Przerwij Ciszę opracowała autorski program nauczania języka migowego wraz z podręcznikami zawierającymi zdjęcia znaków języka migowego, co zwiększyło o 40% szybkość uczenia i zapamiętywania znaków. Na naszej stronie www.przerwijcisze.org można skorzystać z bezpłatnego kursu online I, II, III stopnia. Od 2 lat przygotowujemy autorskie pomoce dydaktyczne oparte na języku migowym dla dzieci niesłyszących.

10

SPIS TREŚCI


KILKA SŁÓW O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI JĘZYKA MIGOWEGO

Fundacja "Przerwij Ciszę"

Fundacja ,,Przerwij Ciszę” przedstawia Państwu autorski zestaw podręczników do nauki języka migowego pod redakcją prezes fundacjiMarty Chojnowskiej, przygotowany z myślą o pracownikach instytucji publicznych i osobach z otoczenia osób niesłyszących, które po raz pierwszy będą miały kontakt z tym językiem. Przedstawienie znaków poprzez opis i prezentację obrazkową (zdjęcie) ma ułatwić Państwu przyswajanie nabywanej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności łączenia znaków w wypowiedzi. Do podręcznika jest możliwość dokupienia płyty DVD. Podręczniki do nauki języka migowego mają na celu ułatwienie nawiązania ,,rozmowy” między osobą niesłyszaną a słyszącą. Każdy podręcznik zawiera około 600 znaków niezbędnych do podstawowej komunikacji, podzielone na bloki lekcyjne. Zakres słownictwa zawarty w podręcznikach jest wystarczający do podstawowej komunikacji z osobą niesłyszącą.

11

SPIS TREŚCI


PODRĘCZNIK

DO NAUKI JĘZYKA

MIGOWEGO POD REDAKCJĄ

SPIS TREŚCI

MARTY CHOJNOWSKIEJ

Fundacja "Przerwij Ciszę"

Bloki tematyczne: • Opis układów palców u ręki • Układy rąk • Alfabet języka migowego • Lekcja 1- Znaki statyczne • Lekcja 2- Znaki dynamiczne • Lekcja 3- Znaki polskich liter i digrafów • Lekcja 4- Liczebniki główne • Lekcja 5- Liczebniki porządkowe • Lekcja 6- Zwroty grzecznościowe • Lekcja 7- Poznajmy się • Lekcja 8- Osoba • Lekcja 9- Komunikacja • Lekcja 10- Czynności cz.1 • Lekcja 11- Przeciwieństwa cz.1 • Lekcja 12- Dom cz.1 • Lekcja 13- Rodzina cz.1 • Lekcja 14- Czas • Lekcja 15- Kalendarz • Lekcja 16- Praca cz.1 • Lekcja 17- Finanse • Lekcja 18- Nauka i wykształcenie cz.1 • Lekcja 19- Zakupy i pożywienie cz.1 • Lekcja 20- Zdrowie i Medycyna cz. 1 • Lekcja 21- Państwo, instytucje , urzędy cz.1 • Lekcja 22- Sztuka, kultura, sport, rekreacja cz.1 • Ćwiczenia- Daktylografia • Ćwiczenia- Liczebniki główne i porządkowe • Ćwiczenia- Zadania • Alfabetyczny spis treści

I STOPNIA

12


PODRĘCZNIK

DO NAUKI JĘZYKA

MIGOWEGO POD REDAKCJĄ

II STOPNIA

MARTY CHOJNOWSKIEJ

Bloki tematyczne: Układy rąk Lekcja 1- Dom cz.2 Lekcja 2- Rodzina cz.2 Lekcja 3- Czynności cz.2 Lekcja 4- Przeciwieństwa cz.2 Lekcja 5- Nauka i wykształcenie cz.2 Lekcja 6- Praca cz.2 Lekcja 7- Kolory Lekcja 8- Odzież Lekcja 9- Zakupy i pożywienie cz.2 Lekcja 10- Zdrowie i medycyna cz. 2 Lekcja 11- Państwo, instytucje, urzędy cz.2 Lekcja 12- Sztuka, kultura, sport i rekreacja cz.2 Lekcja 13- Polska i świat cz.1 Ćwiczenia- Zadania Alfabetyczny spis treści

Fundacja "Przerwij Ciszę"

• • • • • • • • • • • • • • • •

13

SPIS TREŚCI


PODRĘCZNIK

DO NAUKI JĘZYKA

MIGOWEGO POD REDAKCJĄ

III STOPNIA

MARTY CHOJNOWSKIEJ

Bloki tematyczne: Układy dłoni Lekcja 1- Dom cz.3 Lekcja 2- Rodzina cz.3 Lekcja 3- Czynności cz.3 Lekcja 4- Przeciwieństwa cz.3 Lekcja 5- Nauka i wykształcenie cz.3 Lekcja 6- Praca cz.3 Lekcja 7- Zakupy i pożywienie cz.3 Lekcja 8- Rolnictwo, zwierzęta, pogoda Lekcja 10- Zdrowie i medycyna cz.3 Lekcja 11- Państwo, instytucje, urzędy cz.3 Lekcja 12- Sztuka, kultura, sport i rekreacja cz.3 Lekcja 13- Polska i świat cz.2 Ćwiczenia- Zadania Alfabetyczny spis treści

Fundacja "Przerwij Ciszę"

• • • • • • • • • • • • • • •

14

SPIS TREŚCI


KONTAKT Fundacja "Przerwij Ciszę"

Fundacja Marty Chojnowskiej ,,Przerwij Ciszę” Tel./fax (24) 264-17-51 Tel. 883 142 400 e-mail : biuro@przerwijcisze.org www.przerwijcisze.org

15

SPIS TREŚCI

Oferta język migowy  

Fundacja Przerwij cisze