Page 1

Budowa skutecznych kanałów komunikacji to prawdziwa inwestycja w przyszłość. Przetarte szlaki pozwalają dotrzeć do najlepszych kandydatów, prezentując im to, co w Państwa firmie najlepsze. Odpowiednio zaprojektowany i przeprowadzony marketing rekrutacyjny to nie wybór – to współczesny wymóg, z którego korzyści czerpią wszyscy zaangażowani. Zgadzamy się przecież, że ludzie są największą wartością każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego rozmiarów, stażu na rynku lub popularności. Powiększanie tego kapitału, a także ciągłe zabieganie o podnoszenie jego jakości to prawdziwe wyzwanie. Wyzwanie, z którym zespół Verita PR pomoże się Państwu zmierzyć.

Daniella R. Goral, MBA Marketing Manager Verita PR Polska


O nas Stworzenie Verita PR było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na firmę oferującą więcej niż tylko usługi rekrutacyjne. W oparciu o wieloletnie doświadczenie i pasję do pracy z talentami, wzbogaciliśmy naszą ofertę o działania public relations oraz employer branding. Dział Verita PR koncentruje się na budowie pozytywnego wizerunku naszych Klientów. Przeprowadzamy analizę rynku, a następnie prezentujemy jej wyniki klientowi po to, aby wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania składające się na skuteczną kampanię wizerunkową. Oprócz pracy z firmami zewnętrznymi, chętnie wprowadzamy na rynek również autorskie projekty. Poniższa lista prezentuje przedsięwzięcia zarządzane przez specjalistów z zespołu Verita PR. Aktualnie współpracujemy z:

Employer Branding & Public Relations: Alexander Mann Solutions Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia Warsaw Tortilla Factory, Alfa Projekt Event marketing:

Paparazzi The Original Cafe Bar

Jesteśmy także autorami projektów:

Perły HR - Konkurs branży usług rekrutacyjnych Magazyn Rekruter - pismo poświęcone branży uslug rekrutacyjnych Kobieta w Pracy - program zawodowej aktywizacji kobiet Akademia Usług HR - cykl szkoleń dla specjalistów branży HR

Więcej informacji o naszych projektach odnajdą Państwo na stronie

www.veritahr.com


Struktura komunikacji Poniżej prezentujemy Państwu standardową strukturę komunikacji. Pozwoli ona lepiej zrozumieć logikę naszych działań, z podziałem na 3 części: treści komunikacji, platformy oraz grupę docelową.

Obecność na wydarzeniach

Informacje o branży

Zdjęcia, wideo

Informacje o firmie

Oferta rekrutacyjna

Działalność CSR

WWW firmy

Media

Social Media

Grupa docelowa


Treści komunikacji Oprócz wymienionych w schemacie treści komunikacyjnych, możemy i prowadzić dla Państwo firmy akcje w innych sektorach

zainicjować aktywności.

Działania prospołeczne (CSR)

Działania prospołeczne to doskonały sposób na poprawienie wizerunku firmy relatywnie niewysokim kosztem – wymagają jednak autentycznego zaangażowania i wiary w sens podejmowanych działań. W razie zainteresowania działania takie można rozbudować do formy oddzielnych projektów, skoordynowanych z pozostałymi kanałami komunikacji. Działania skierowane np. do studentów pomogą zainteresować środowisko akademickie pracą w firmie, a także pomogą w postrzeganiu jej jako otwartego miejsca pracy. Dzięki udzielonej pomocy w wyborze i budowaniu kariery firma ma szansę stać się liderem w pozycjonowaniu eksperckim w branży HR w swoim regionie – to właśnie jej specjaliści będą postrzegani jako autorytety.


Treści komunikacji Zakup mediów Kampania media relations oraz social media marketing wsparte przez odpowiednio dopasowane działania reklamowe i informacje płatne wesprą proces budowy pożądanego wizerunku. Koordynacja tych działań z kontaktami z przedstawicielami mediów, pomogą zintensyfikować przygotowany przekaz i pozwolą na dotarcie do szerszej grupy docelowej. Wideo korporacyjne Znane na świecie, ale wciąż mało popularne w Polsce. Przystępna forma to gwarancja przekazania potencjalnym pracownikom najważniejszych informacji – wiedzą, jak będzie wyglądać ich praca i otoczenie, zanim podejmą decyzję o aplikacji. Jasne nakreślenie ścieżek kariery i historii pracowników pomoże przyciągnąć nawet tych najbardziej ambitnych i wymagających.


Platformy: Media Kampania w mediach jest niezbędna, aby kreowana marka była wiarygodna. Działania te pozwalają także trafić z komunikatem nie tylko do potencjalnych pracowników, ale także do partnerów biznesowych i klientów. Prowadzona będzie według ogólnych wytycznych działań komunikacyjnych. Projekt działań media relations zakłada stworzenie dwóch, skoordynowanych ze sobą kanałów komunikacji: tej skierowanej do potencjalnych pracowników, a także te ukierunkowane na partnerów biznesowych. Odpowiednia koordynacja działań wymaga także czuwania nad zgodnością emitowanych informacji o polityce kadrowej firmy z komunikatami publikowanymi w prasie czy w mediach społecznościowych. Przemyślane działania mogą złagodzić negatywne skutki niektórych decyzji, np. zwolnień. my z komunikatami publikowanymi w prasie czy w mediach społecznościowych. Przemyślane działania mogą złagodzić negatywne skutki niektórych decyzji, np. zwolnień.


Platformy: Social media Społeczności internetowe to doskonałe miejsce na zgromadzenie odpowiednio licznej grupy sympatyków i obserwatorów Państwa firmy. Społeczności te stanowią nieoceniony kanał informacji o organizacji, jej misji, wartości, a także najnowszej oferty rekrutacyjnej. Osoby skupione wokół codziennej działalności on-line stanowić będą potencjalnych pracowników firmy. Ze względu na charakterystykę mediów społecznościowych na bieżąco można będzie obserwować liczbę osób zainteresowanych działalnością firmy, a także nawiązać z nimi interakcję.


Platformy: WWW Państwa strona może stać się jedną z wielu platform w całości działań komunikacyjnych. W innym wypadku może stanowić docelowe miejsce ruchu użytkowników sieci i główne źródło informacji o Państwa działalności. Rozwiązań jest wiele, naszym zadaniem jest pomóc w ich wyborze i implementacji.


Grupa docelowa Wiemy jak dotrzeć do Państwa potencjalnych pracowników poprzez platformy i media, które znają i którym ufają.

P r a c o w n i c y firmy S p e c j a l i ś c i odpowiedzialni za proces rekrutacji

Odbiorców kreowanych przez nas komunikatów wybierzemy w oparciu o aktualne potrzeby rekrutacyjne i sytuację rynkową. Przygotujemy dla Państwa segmentację grupy docelowej, dzięki której będziesz wiedział do kogo najlepiej trafić ze swoim komunikatem marketingowym.

S t u d e n c i i absolwenci z odpowiednim wykształceniem Ludzie p o s z u k u j ą c y zatrudnienia S p e c j a l i ś c i zatrudnieni przez konkurencję Obserwatorzy branży Dziennikarze Bloggerzy


Kontakt Dziękujemy za uwagę ! Daniella R. Goral, MBA Wymienione narzędzia i działania należy traktować jako przykładowe. Jedynie dogłębna analiza Państwa potrzeb pozwoli dostosować strategię komunikacyjną tak, aby jej rezultaty były w pełni satysfakcjonujące.

Marketing Manager Verita HR Polska Sp. z o. o. tel: 48 606 285 200 E-mail: daniella.goral@veritahr.com

Zachęcamy także do konsultacji.

Verita PR  
Verita PR  

Stworzenie Verita PR było odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na firmę oferującą więcej niż tylko usługi rekrutacyjne. W oparciu o wielolet...

Advertisement