Page 1

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ ЗА 7. РАЗРЕД

Већ давно сам схватила да је проблем на који ученици наилазе у процесу учења управо сам процес. Улажу огроман напор да попамте море података, а резултати су поражавајући и за њих, а о нама наставницима да и не говорим. Очекивано је да смо сви фрустрирани. Покренула сам пројекат мултидисциплинарног прилаза темама, „Књижевност у оку“, и одмах се наметнула и потреба да радумо на различитим начинима одбраде теме. Један од начина је и постављање питања. То је изузетно тешко ученицима, јер у неком моменту они престају да питају, труде се само да одговарају. Питам се ко је за ово крив. Посао је био невероватно напоран и мени и њима. Ученици се боје да питају, очекују своје грешке и виде их ка нешто веома лоше. Прво смо научили да су грешке путокази и то је наш највећи успех. Потом смо кренули да поправљамо и напредујемо. Ова збирка ће вам показати докле смо стигли. И имамо намеру да наставимо и будемо још бољи. Ово је разлог да не будете строге судије, научићемо и оно у чему сада грешимо. Грешке нисмо крили јер оне су нам, као што рекох, путоказ. Верица Арула

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Fusce elementum. Integer blandit lorem vel tortor. Sed sit amet metus. Suspendisse metus.


ПОКОСОВСКИ ЦИКЛУС

1. Песма ,,Смрт војводе Пријезде" припада ________________ циклусу. Одговор: 1. Песма ,,Смрт војводе Пријезде" припада косовском циклусу. 2. "Анђелија, моја вјерна љубо! Отруј мени мог брата Богдана; Ако ли га отровати нећеш, Не чекај ме у бијелу двору. " -Напиши о којој песми је реч, одреди род и врсту песме. Песма: ____________________ Род: ______________________ Врста: ____________________ Одговор: Песма: 'Диоба Јакшића' Род - Епика Врста - епска песма покосовског циклуса. 3. Допуни композицију: - Понижавајуће писмо - Војвода одбија да испуни захтеве Мехмеда - _______________________________ - Жртвовање Пријезде и Јелице Одговор: -Борба и убијање добара 4. Наведи име текста,аутора,род,врсту,тему: ,,О Јелице госпођо разумна,или волиш са мном погинути,ил' Турчину бити љуба вјерна?'' Име текста и аутор: _______________________ Књижевни род: ___________________________ Књижевна врста: _________________________ Тема: _________________________________ Шта се дешава у овом тренутку у песми?________________________________ Одговор: Име текста и аутор: ,,Смрт војводе Пријезде", нема аутора-народна песма Књижевни род: епска поезија Књижевна врста: епска песме старијих времена Тема: покушај Мемеда да понизи војводу Пријезду и часна смрт војводе и његове жене Шта се дешава у овом тренутку у песми? Пријезда пита своју жену Јелицу, шта ће и како ће, или је бити са Турчином или ће часно погинути. 5. ,,Смрт војводе Пријезде" -основне одлике рода и врсте овог текста. Одлике:_______________________________________________________


Одговор: -Основне одлике овог рода су да приповедач говори о догађајима и јунацима у овом тексту о војводи Пријезда и цару Мемеду и о обрачуну ова два јунака. -Основна одлика ове врсте је да говори о стању наше земље услед Косовске битке то јест у овом тексту после Косовске битке. 6. ,,О Пријезда,војводо Сталаћа, Пошаљи мени до три добра твоја: прво добро- сабљу навалију, која сече дрвље и камење, дрво,камен и студено гвожђе друго добро- Ждрала,коња твога, који коњиц може прелетети засобице и по два бедена треће добро- твоју љубу верну!" -Издвој једну стилску фигуру именуј је и објасни коју функцију има у тексту. -Стилска фигура:_______________________________ -Функција:_______________________ Одговор: Сабља навалија, која сече дрвље и камење - хипербола њена функција у тексту је да објасни колико је та сабља квалитетна и јака,добро направљена и важно оружје за једног јунака. 7. Шта мислиш шта је био циљ цара Мемеда и на основу чега си то закључио? ___________________________________________________________________________ Одговор: Циљ цара Мемеда био је да понизи војводу. Закључујем на основу тога што је Пријезди тражио да му да три добра жену, коња и сабљу што је за сваког јунака најважније јер жена представља породицу и његову љубав,а коњ и сабља су симбол битака у којима је био. 8. Упореди Анђелију из песме ,, Смрт војводе Пријењзде" са Јелицом из песме ,,Диоба Јакшића". ________________________________________________________________ Одговор: Анђелија и Јелица су сличне по томе сто су обе хтеле да се жртвују за своју породицу Јелица се убила ради свог достојанства и достојанства свог мужа, а Анђелија је помирила браћу Јакшићеи. 9. На основу датог текста, заокружи одлике ове врсте песама, са ДА, ако је тачно и са НЕ, ако је нетачно: ,,О Јелице госпођо разумна, или волиш са мном погинути, ил' волиш Турчину бити вјерна љуба?" а) Деле се на: епске песме старијих времена епске песме средњих времена и епске песме о ослобођењу Србије ДА б) Има непознатог ствараоца ДА в) Епски песме старијих времена деле се на: -песме о Немањићима и Мрњавчевићима -песме о косовским јунацима

НЕ НЕ


-песме о Бранковићима, Јакшићима и Црнојевићима Одговор: Тачни одговори су под б) и в)

ДА

НЕ

11. Издвој једну стилску фигуру и објасни коју функцију има у тексту: ,,Град-Сталаћу, да те бог убије! Довео сам три 'иљаде војнике, а не водим него пет стотина. " -Стилска фигура:_______________________________________ -Функција: ____________________________________________ Одговор: -Стилска фигура: Хипервола -Функција: Он преувеличава број војника који је унајмио за освајање Сталаћа, за џабе је све то урадио. 12. Погледај колико има слогова у следећим стиховима: ,,Мучи, љубо, муком се замукла! Гди ће бити лагум под Моравом?" -Колико има слогова? ___________________________ -Како се зове ова врста стиха? _______________________________ Одговор: -Колико има слогова? 10 слогова -Како се зове ова врста стиха? Дистих 13. Разумевање текста: а) Због чега се војвода Пријезда убио? ________________________________________________________________ б) Шта то представља сабља? ________________________________________________________________ Одговор: а) Због чега се војвода Пријезда убио? Војвода Пријезда се убио да не би доживео понижење од стране Турчина. Да му не би одузео три најважније ствари у животу. б) Шта то представља сабља? Сабља представља јунака и сабља је највећа подршка јунаку.

14. Да ли је ова композиција у реду или недостаје један део композицје? Изабери из понуђених делова. Композиција: Недостаје: 1. Пријезда одговара Мемеду 2. Јелица у пивници са неверницима 3. Војвода отвара капију града 4. Војвода убија добара 5. Самоубиство Недостаје: ______________________________ Одговор: Фали под в) Мемед пише писмо

а)Убијање Јелице б)Побуна људи в)Мемед пише писмо Пријезди г)Јелица бежи д)Мемед умире


15. Повежи значења или особине које се односе на одређени појам-дати појам: 1) коњ, сабља, жена а) жена 2) верност б) Мемед 3) неукост в) јунак Одговор: 1) коњ, сабља, жена представљају ЈУНАКА 2) верност представља ЖЕНУ 3) неукост представља МЕМЕДА 16. "Анђелија, моја вјерна љубо! Отруј мени мог брата Богдана; Ако ли га отровати нећеш, Не чекај ме у бијелу двору. " Напиши о којој песми је реч и одреди род и врсту песме. _____________________________________________________ Одговор: 'Диоба Јакшића'. Род - Епика Врста - епска песма покосовског циклуса. Катарина Павловић и Дејан Свилар

17. '' Волим с тобом часно погинути нег' љубити на срамоту Турке; нећу своју веру изгубити и часнога крста погазити'' а) Ови стихови су из песме ___________________ . б) Овај стих је у ______________________. Одговор: а) "Смрт војводе Пријезде" б) десетерац 18. '' Прво добро - сабљу навалију, која сече дрвље и камење. '' Подвучена стилска фигура је _________ она служи да ______________________________________________________________. Одговор: Подвучена стилска фигура је хипербола она служи да преувелича то колико је сабља јака и важна, она је јако моћна. 19. Ако је тврдња тачна заокружи Т ако није заокружи Н. а)Војвода Пријезда је убио своју жену. Т Н Нетачно б)Дао је Мехмеду сва три добра.

Т Н Нетачно

в)Одлучио је да се часно бори против турака. Миодраг Ђурић 7/2

Т Н Тачно


Одговор: а) нетачно б) нетачно в)тачно 20. Повежи дате појмове: 1. три добра 1. Мехмед 2. турски цар 2. верна љуба,сабља,коњ 3. Сталаћ 3. војводин град Одговор: 1. и 2. 2. и 1. 3. и 3. 21. Напиши Т или Н за објашњења наведене стилске фигуре: ''Узе Јела два кондира златна'' а)Користи се епитет б)Показује се снага кондира в)Показује се значајност и лепота кондира Одговор: Т Н Т 22. Наведи име текста,аутора,род,врсту,тему: ,,О Јелице госпођо разумна,или волиш са мном погинути,ил' Турчину бити љуба вјерна?'' Име текста и аутор: _______________________ Књижевни род: ___________________________ Књижевна врста: _________________________ Тема: _________________________________ Шта се дешава у овом тренутку у песми?________________________________ Одговор: Име текста и аутор: ,,Смрт војводе Пријезде" нема аутора-народна песма Књижевни род: епска поезија Књижевна врста: епска песме старијих времена Тема: покушај Мемеда да понизи војводу Пријезду и часна смрт војводе и његове жене Шта се дешава у овом тренутку у песми? Пријезда пита своју жену Јелицу, шта ће и како ће, или је бити са Турчином или ће часно погинути. 23. ,,Смрт војводе Пријезде" -основне одлике рода и врсте овог текста. Одлике:_______________________________________________________ Одговор: -Основне одлике овог рода су да приповедач говори о догађајима и јунацима у овом тексту о војводи Пријезда и цару Мемеду и о обрачуну ова два јунака. -Основна одлика ове врсте је да говори о стању наше земље услед Косовске битке то јест у овом тексту после Косовске битке. 24. ,,О Пријезда,војводо Сталаћа, Пошаљи мени до три добра твоја:


прво добро- сабљу навалију, која сече дрвље и камење, дрво,камен и студено гвожђе друго добро- Ждрала,коња твога, који коњиц може прелетети засобице и по два бедена треће добро- твоју љубу верну!" -Издвој једну стилску фигуру именуј је и објасни коју функцију има у тексту. -Стилска фигура:_______________________________ -Функција:_______________________ Одговор: Сабља навалија, која сече дрвље и камење - хипербола њена функција у тексту је да објасни колико је та сабља квалитетна и јака,добро направљена и важно оружје за једног јунака. 25. Шта мислиш шта је био циљ цара Мемеда и на основу чега си то закључио? ___________________________________________________________________________ Одговор: Циљ цара Мемеда био је да понизи војводу. Закључујем на основу тога што је Пријезди тражио да му да три добра жену,коња и сабљу што је за сваког јунака најважније јер жена представља породицу и његову љубав,а коњ и сабља су симбол битака у којима је био. 26. Упореди Анђелију из песме ,, Смрт војводе Пријењзде" са Јелицом из песме ,,Диоба Јакшића". ________________________________________________________________ Одговор: Анђелија и Јелица су сличне по томе сто су обе хтеле да се жртвују за своју породицу Јелица се убила ради свог достојанства и достојанства свог мужа,а Анђелија је помирила браћу Јакшићеи. Сташа Миладиновић 7/2 27. На основу датог текста, заокружи одлике ове врсте песама, са ДА, ако је тачно и са НЕ, ако је нетачно: ,,О Јелице госпођо разумна, или волиш са мном погинути, ил' волиш Турчину бити вјерна љуба?" а) Деле се на: епске песме старијих времена епске песме средњих времена и епске песме о ослобођењу Србије ДА НЕ б) Има непознатог ствараоца ДА НЕ в) Епски песме старијих времена деле се на: -песме о Немањићима и Мрњавчевићима -песме о косовским јунацима -песме о Бранковићима, Јакшићима и Црнојевићима ДА НЕ Одговор: Тачни одговори су под б) и в) 28. Издвој једну стилску фигуру и објасни коју функцију има у тексту: ,,Град-Сталаћу, да те бог убије! Довео сам три 'иљаде војнике,


а не водим него пет стотина. " -Стилска фигура:_______________________________________ -Функција: ____________________________________________ Одговор: -Стилска фигура: Хипервола -Функција: Он преувеличава број војника који је унајмио за освајање Сталаћа, за џабе је све то урадио. 29. Препознај колико има слогова у следећим стиховима: ,,Мучи, љубо, муком се замукла! Гди ће бити лагум под Моравом?" -Колико има слогова? ___________________________ -Како се зове ова врста стиха? _______________________________ Одговор: -Колико има слогова? 10 слогова -Како се зове ова врста стиха? Дистих 30. Разумевање текста: а) Због чега се војвода Пријезда убио? ________________________________________________________________ б) Шта то представља сабља? ________________________________________________________________ Одговор: а) Због чега се војвода Пријезда убио? Војвода Пријезда се убио да не би доживео понижење од стране Турчина. Да му не би одузео три најважније ствари у животу. б) Шта то представља сабља? Сабља представља јунака и сабља је највећа подршка јунаку. 31. Да ли је ова композиција у реду или недостаје један део композицје? Изабери из понуђених делова. Композиција: Недостаје: 1. Пријезда одговара Мемеду а)Убијање Јелице 2. Јелица у пивници са неверницима б)Побуна људи 3. Војвода отвара капију града в)Мемед пише писмо Пријезди 4. Војвода убија добара г)Јелица бежи 5. Самоубиство д)Мемед умире Недостаје: ______________________________ Одговор: Фали под в) Мемед пише писмо 32. Повежи значења или особине које се односе на одређени појам-дати појам: 1) коњ, сабља, жена а) жена 2) верност б) Мемед 3) неукост в) јунак Одговор: 1) коњ, сабља, жена представљају ЈУНАКА 2) верност представља ЖЕНУ 3) неукост представља МЕМЕДА


33. "Анђелија, моја вјерна љубо! Отруј мени мог брата Богдана; Ако ли га отровати нећеш, Не чекај ме у бијелу двору. " - Напиши о којој песми је реч и одреди род и врсту песме. Одговор: 'Диоба Јакшића'. Род - Епика Врста - епска песма покосовског циклуса.

„БОЈ НА КОСОВУ", Љубомир Симоновић

1. Историјска драма ,, Бој на Косову " припада ________________ циклусу. Одговор: Историјска драма ,, Бој на Косову " припада покосовском циклусу. 2. "Синоћ у злату,у свили и кадифи, а јутрос блатњав и крвав ,у Џеверу гвожђу! Синоћ на престолу,а јутрос у медвеђој јами! Једна је истина увече,друга ујутру! Синоћ се овом накиту ниси надао?" " И ово је, Бајазите , од Бога! " Напиши о којем тексту је реч, одреди род и врсту текста. Драмски текст: ____________________ Род: ______________________ Врста: ____________________ Одговор: Драмски текст: Бој на Косову Род: Епика Врста: Епске песме покосовског циклуса 3. Допуни композицију: - Расправа Бајазита и Лазара. - Долзак слуге Милутина. - _______________________. Одговор: - Расправа Бајазита и Лазара. - Долзак слуге Милутина. - Лазарева смрт. 4. Препознај колико има слогова у следећим стиховима: ,,. . . А зар ти не пада на памет да се упиташ што смо то данас платили тако скупо?" _____________________________ Одговор: Слогова има дванаест.


5. а) Због чега Лазар мисли да је победио ? ______________________________________________________________________ б) Због чега слуга Милутин жели да дочека главу цара Лазара , на својим рукама? ______________________________________________________________________ Одговор: а) Због чега Лазар мисли да је победио ? Зато што ће умрети у миру и као јунак. б) Због чега слуга Милутин жели да дочека главу цара Лазара , на својим рукама? Зато што толико поштује цара Лазара и жели да дочека његову главу на својим рукама. 6. Ако је тврдња тачна заокружи Т ако није заокружи Н. а)Лазар је молио за свој живот ? б)Лазар је признао да је изгубио? в)Слуга Милутин је молио за живот цара Лазара? Одговор: а)Лазар је молио за свој живот ? б)Лазар је признао да је изгубио? в)Слуга Милутин је молио за живот цара Лазара?

Т Т Т

Н Н Н

Т Т Т

Н Н Н

7. Ово , што је за тебе пањ , за мене је праг! А што се тиче победе , Бајазите. . . Ми смо се тукли у различитим биткама ! Ти си победио у твојој , а ја сам у мојој ! ( Прекрсти се ) Хвала ти , Господе , што сам дочекао да ме на овом прагу огреје и озари вече сунчаног дана! -Издвој једну стилску фигуру именуј је и објасни коју функцију има у тексту. -Стилска фигура:_____________________ -Функција:______________________ Одговор: Стилска фигура: огреје и озари вече сунчаног дана! Функција:Епитет - описује како се Лазар осећа пред своју смрт. 8. Дело " Бој на Косову " написао је: А) Бранислав Нушић Б) Јован Стерија Поповић В) Љубомир Симовић ____________________ Одговор: Љубомир Симовић 9. Повежи дате појмове : А) Бој на Косову 1. Јакуб и Бајазит Б)Мурат 2. Милош Обилић В)Лазар Хребљановић 3. 28. јун. 1389. године Одговор:


А) 3. ; Б) 1. ; В) 2. 10. Одговори на питања: а) Како је представљена смрт кнеза Лазара? _____________________________________________________________________. б)Протумачи значење речи слуге Милутина " Данас на пању, а вечерас у облаку" _____________________________________________________________________. Одговори: а) Како је представљена смрт кнеза Лазара? Као расправа њега и Бајазита. б)Протумачи значење речи слуге Милутина " Данас на пању, а вечерас у облаку" Мислио је на то да је он умро као јунак и да је умро у миру . 11. " Бој на Косову " -основне одлике рода и врсте овог текста. Одлике:_____________________________ __________________________ 12. У ком тренутку Бајазит одлучује да погуби кнеза Лазара? ____________________________________________________________ Одговор: Одлучује да га погуби када више не може да га надјача у разговору и зато што је убеђен да је он у праву. 13. Историјска основа: а) Где се водила битка између срба и турака ? ___________________________________________________________. б)Када се водила битка између срба и турака? ___________________________________________________________. в)Ко су биле вође те велике битке ? ___________________________________________________________. Одговор: а) Где се водила битка између срба и турака ? На Газиместану. б)Када се водила битка између срба и турака? 28. јуна 1389. године. в)Ко су биле вође те велике битке ? Кнез Лазар Хребљановић и султан Мурат I. 14. Одговори на питања: а)У каквим околностима разговарају кнез Лазар и Бајазит? ___________________________________________________________________. б)Како је Бајазит реарговао када је угледао кнеза Лазара? ______________________________________________________________________. в)Како се опходе један према другом ? ______________________________________________________________________. г)Ко је у том разговору моћнији ? ______________________________________________________________________. Одговор: а)У каквим околностима разговарају кнез Лазар и Бајазит? Разговарају у веома напетим односима зато што обојица мисле да су у праву. б)Како је Бајазит реарговао када је угледао кнеза Лазара?


Подсмева му се. в)Како се опходе један према другом ? Одговарају један другом са поштовањем . г)Ко је у том разговору моћнији ? Моћнији је Кнез Лазар. 15. Ко су лица у следећем дијалогу из драме " Бој на Косову ": "Да си знао синоћ што знаш јутрос, не би се јутрос нашао на овом путу! Ти знаш куда он води ? И докле иде ?" "Знам. Знао сам и синоћ. " "А шта си знао ?" "Да овим страдањем купујем вишњи живот?" Лица су __________________________________. Одговор: Лица су кнез Лазар и султан Мурат. 16. Допуни реченице: а) Тема _________________ (назив дела) је _____________________. б) О ________________________ песник/писац у делу _______________________ говори преко мотива _____________________. Одговор: а) Тема " Бој на Косову " (назив дела) је смрт кнеза Лазара. б) Љубомир Симовић песник/писац у делу" Бој на Косову " говори преко мотива смрти ,победе ,поштовња. 17. Главни јунак _________________ (врста и име дела) је _________________. Одговор: Главни јунак" Бој на Косову " (врста и име дела) је Лазар Хребљановић. 18. Најважније особине ______________, (јунака)_________________ ( врста и име дела) су _____________________ и ___________________. Одговор: Најважније особине Лазара Хребљановића ,( јунака) у" Бој на Косову " ( врста и име дела) су мудрост и поштовње. 19. Одговори на питања? а) Зашто Бајазит не разуме оно о чему говори кнез Лазар? ___________________________________________________________________. б) Шта о Лазаревом карактеру сазнајеш на основу његових речи и поступака? ______________________________________________________________________. Одговор: а) Зашто Бајазит не разуме оно о чему говори кнез Лазар? Зато што је заслепљен јер мисли да је победио. б) Шта о Лазаревом карактеру сазнајеш на основу његових речи и поступака? Да је веома стрпљив, сналажљив, и мудар. 20. " Јесте, Бајазите! И погледај је добро , да је упамтш!


Не виђа се оваква глава сваког јутра! Нема овако лепе смрти сваки дан! Ти жив , Бајазите , можеш да солиш и биберш!Да живот бројиш зрнима бисера , и да га мериш мерицама злата ! Ал тешко ћеш наћи живот скупљи од овог који је плаћен Обилићевом главом! Издвој једну стилску фигуру и објасни коју функцију има у тексту: -Стилска фигура: _________________________________ -Функција: ___________________________________ Одговор: -Стилска фигура: " Да живот бројиш зрнима бисера ". -Функција: Епитет - описује колико је живот вредан .

„НАШ БОЖИЋ", Б. Станковић

1. Прочитај наведени одломак и напиши име писца и назив дела. „ Опремиш ме. Даш свећу, босиљак, марамицу. Чак до капије испраћаш ме, и једнако, са свију страна, загледаш ме и поправљаш одела на мени. Чак и кад изађем на улицу, помешам се с друговима, ја видим твоју главу где вири из капије и гледа ме, прати. . . “ Име писца ___________________ Назив дела ___________________ Одговор: (Борисав станковић Наш Божић) 2. Род и врста дела „Наш Божић“ Борисава Станковића су: а) епика ; новела (Т\Н) б) епика ; приповетка (Т\Н) в) епика ; роман (Т\Н) 3. Борисав Станковић описује ______________, када говори о дечаку из приповетке „Наш Божић“. (себе) 4. Зашто се дечакова мајка расплакала када је видела дечака у очевој одећи у причи Борисава Станковића „Нас Божић“? _____________________________________________________________________________ (Зато што је видела колико је порастао и у одећи његовог покојног оца,подсетило ју је на њега) 5. Како дечак из приповетке „Наш Божић“ доживљава један дан уочи Божића? ______________________________________________________________________ (Доживљава га као један дан када је увек дивна атмосфера, све је свечано и мајка га не грди) 6. „Те Божић дошао до Скопља,“ Која је ово стилска фигура и која је њена функција? Стилска фигура: _________________ Функција: ___________________________


(персонификација) 7. „Чак ме другачије некако и гледа. Не као мајка, већ некако другачије, понизно, као старијег од себе. “ Подвуци стилску фигуру и напиши на линију њено име ____________________ („понизно, као старијег од себе. “ поређење) 8. Повежи ове три архаичне речи са њиховим објашњењима: а)учкур 1)капа б)фес 2)простирка б)асура 3)појас (учкур-појас ; фес-капа ; асура-простирка) 9. Шта је дечак из приповетке „Наш Божић“ понео у цркву са собом? ___________________________________ (босиљак, марамицу и свећу) 10. Какав је под у кући дечака из приповетке „Наш Божић“? а) земљани б) од бетона в) дрвени (земљани) 11. Зашто мајка гледа дечака „понизно, као старијег од себе. “ ? ___________________________________ (зато што га сматра домаћином куће) 12. Да ли тумачењем текста можеш доћи до тога у којем је веку написан текст? а) крај 19. века б) почетком 21. века ( а) крај 19. века ) 13. Како је описана мајка дечака у тексту Борисава Станковића „Наш Божић"? _______________________________________________________ (као вредна и издржљива жена , брижна и драга мајка) 14. Како се мајка понаша према свом сину? ___________________________________ (Понаша се као према одраслом човеку) 15.

Како дечак види своју мајку? „Цела кућа мирише на чистину, влагу и опраност. Па и она сама, мајка, откуда ли јој толико снаге? Ради, а као да не послује. Не осећа умор. . . “ „Ради од рана јутра до мркла мрака. Па поред тога мора и око мене да је. . . “__________________________________________________________________ (Диви се и велича своју мајку као вредну, поштену жену. Поноси се. ) 16. У којим тренутцима се дечак сећа свог оца?________________________________________________________ (Док облачи одећу за Божић сам себи изгледа одрасло као домаћин (отац) , очева кићанка) 17. Шта означава мотив куће у приповетци?


___________________________________________________________ (сигурност , вредне успомене породице) 18. Шта су пожелели један другом у последњем дијалогу? (мајка и син) ______________________________ (пожелели су један другом сретан Божић) 19. Смрт домаћина, главе породице који за собом оставља сина, још увек дечака неспремног да преузме вођење куће. Ово се у тексту описује кроз мотив: а) мотив смрти б) мотив куће в) мотив поноса (под а) мотив смрти) 20. Какво је двориште дечак дочекао по повратку из цркве? ___________________________________ (Све је почишћено и сређено, почишћено и спремљено за Божић)

МАЛИ РАДОЈИЦА, народна епска песма Питања за основни ниво: 1. Које особине одликују малог Радојици ? 1. Храброст- јер је смео да се супротстави Бећир-аги, мудрост- јер је знао како да превари Бећирагу и изађе из тамнице, и издржљив јер је издржао ватру на грудима, змије на прсима само како би ослободио свој народ. 2. Када се у овој песми јавља заплет? 2. Заплет се јавља када Мали Радојица жели да побегне из тамнице правећи се да је мртав. 3. Из ког је циклуса ова песма? 3. Епска песма из циклуса хајдучких песама. 4. Да ли је Хајкуна добро поступила прекривајући Радојицино лице марамом? 4. Јесте, јер да му није прекрила лице Бећирагиница би открила Малог Радојицу и убили би га. 5. Коме Мали Радојица није одолео? 5. Није одолео Хајкуни, лепој девојци која му се свиђала. 6. Зашто Бећирагиница није веровала Бећир-аги? 6. Није му веровала зато што је мислила да је паметнија од њега и да је могла да донесесе бољу одлуку. Питања за средњи ниво: 1. Какав је био Хајкунин однос према Радојици? 1. Хајкуна је волела Радојицу и спасила му је живот. 2. Какав је био однос Бећирагинице према Радојици ?


2. Није се добро опходила према њему и није му веровала јер је она знала да је он мудрији и паметнији од ње. 3.

1. Бећир-ага хвата Малог Радојицу.

2. Превара над Бећир-агом.

3. Доказивање преваре.

4. Преживљавање Малог Радојице. 5. Освета Малог Радојице, спашавање људи из тамнице и одлазак са Хајкуном девојком. 4. Где се у тексу појављује градација? 1. ватра на прстима 2. змија у недарцима 3. клинци под ноктима 4. лепа Хајкуна 5. Наложите му ватру на прстима оће ли се одмакнути курва. Ложе њему ватру на прстима, ал је Раде срце јуначкога, ни се миче ни помиче Раде. Која је то стилска фигура? 5. То је градација. Говори колико је Радојица јак, издржљив. 6. А сви плачу,један попијева-која је то стилска фигура? 6. Стилска фигура у овом стиху је контраст. 7. Бре немојте закопати курве,већ га бац те у дебело море,те наран те рибе примонкриње,липијем хајдучкијем месу. Која је ово стилска фигура? 7. Стилска фигура у овом стиху је иронија. Бећирагиница ликује над телом јунака. 8. Која је ово стилска фигура ? Мили Боже, чуда големога!Јали грми, јал 'се земља тресе? ја се бије више о мраморје? ја се бију на Попина виле? Нити грми, нит' се земља тресе, ни себи бије више о мраморје, ни се бију на Попина виле; већ пуцају на Задру топови. . . " 8. Ово је словенска антитеза. Питања за напредни ниво: 1. Шта је епилог у овој песми ? 1. Мали Радојица издржава све муке, спашава се из затвора уз помоћ заљубљене Хајкуне и свети се својим мучитељима. 2. Шта је са градацијом наглашено у песми 3. Која је књижевна врста у овом тексту ? 4. Шта је талир ? 4. Старински сребрни новац, кованице. 5. Изабери једну стилску фигуру и објасни је ? 6. У тренутку када сужњи (робови) губе наду, појављује се лик који пева. Објасни симболику његове појаве. 7. Напиши неколико порука ове песме. 7. - Храброст, издржљивост и жеља за слободом могу победити било какво зло. - Ко чини добро, добрим ће му се вратити. - Једина људска слабост је љубав.


„МАНАСИЈА", Васко Попа 1. Ко је написао ову песму? _______________________________ Одговор: Васко Попа. 2. О чему говори песма? Одговор: Песма говори о нападу Турака на српски манастир. 3. Који је књижевни род ове песме? Одговор: лирика 4. Која је књижевна врста ове песме? Одговор: мисаона песма 5. У ком је стиху написана песма? Одговор: неуједначен стих 6. Чиме је заокупљен Зограф? Одговор: Зограф је заокупљен сликањем. 7. ,,Ближи се коњица ноћи Алах ил' илалах'' Шта се дешава у датом тренутку песме? Одговор: У овом тренутку, у песми, Турци се приближавају манастиру. 8. ,,Плаво и златно Последњи прстен видика'' Издвој једну стилску фигуру. Одговор: епитет-плаво и златно 9. Упореди песму ,,Манасија'' са песмом ,,Симонида'' Одговор: У обе песме се говори о манастирима,фрескама и нападима Турака. 10. Како Зограф показује своју храброст? Одговор: Зограф своју храброст показује тако што није отишао из манастира када је чуо Турке. 11. У ком лицу је написана песма? Одговор: У првом лицу. 12. Зашто у стиховима преовлађују плава и златна боја? Одговор: Зато што плава боја означава небо, а златна означава нешто дуговечно. 13. Да ли је Зограф свестан опасности која му се приближава? Одговор: Зограф је био свестан опасности која му се приближава, али није хтео да напусти манастир. 14. На који начин се оглашава турска војска? Одговор: Турска војска се оглашава тако што се чује њихова коњица и гласовима ,,Алах ил' илалах''.


15. Да ли постоји рима у песми? Каква је? Одговор: Не постоји. 16. Који је главни мотив у песми? Одговор: Главни мотив у овој песми је фреска. 17. ,,Кичица твоја не дрхти Боје твоје не плаше се'' Како се зове ова врста стиха? Одговор: Дистих. 18. О којим временима говори песма? Одговор:Говоре о временима Турске опсаде Српског народа. 19. Наведи једну Зографову особину и опиши је? Одговор: Храбар,зато што се није отишао из манастира када је чуо Турке. 20. Ко је дао име манастиру? Одговор: Деспот Стефан Лазаревић.

„ПОКОНДИРЕНА ТИКВА", Јован Стерија Поповић

Основни ниво 1. Ко је написао Покондирену тикву? Јован Стерија Поповић 2. Одреди књижевни род дела. -драма 3. Одреди књижевну врсту дела. -комедија 4. Како се зове главни лик у овом тексту? -Фема 5. Како гласи тема овог дела? -Однос покондирене Феме према својим ближњима. или Покушај Феме да промени себе и људе око себе. 6. Повежи ликове и њихове улоге: 1.Фема а) шегрт 2.Евица б) служавка 3.Митар в) удовица 4.Јован г) Фемин брат 5.Василије д) Фемина ћерка 6.Анчица ђ) Фемин зет -1б), 2д), 3г), 4а), 5ђ), 6б)


Средњи ниво 1. Који је главни мотив у тексту? Заокружи тачан одговор. а) лаж б) исмејавање в) женидба б) исмевање 2.Подвуци три Фемине особине из наведених. љубазна, себична, дрска, дарежљива, нескромна -себична, дрска, нескромна 3. Која је идеја текста? -Пишчева жеља да докаже људима, као у тексту, да си извештачени и смешни. или -Пишчева жеља да укаже недостатке и мане појединаца у друштву. 4. Какав утисак оставља однос ћерке и мајке у овом тексту? -Однос мајке и ћерке је веома лош, јер ћерка мисли да мајка покушава погрећно да утиче на њу, али то никако не успева да јој докаже. 5. Какво Фема има мишљење о себи? -Фема мисли да је болља неко шсто јој је муж био и да је на вићем нивоу од своје породице. 6. Како Фема покушава да оствари своју намеру тј. да претвори људе око себе у савремене особе? -Указује на поступке своје породице, тако што им говори шта да не/раде и како да се понашају. 7. Који Фемини поступци нису у складу са животном ситуацијом у којој се налази? -Раскошан и дамски живот. 8. Какво понашање Фема очекује од Евице? Заокружи тачан одговор. а) Да ради као служавка. б) Да буде дама. в) Да буде побожна. -Да буде дама. Напредни ниво 1. По чему је ово дело слично делу Мртво море? -У оба дела писац исмејава друштвене мане и поступке. 2. Какав је Фемин говор? -Фема свој говор мења убацивањем страних речи како би се модернизовала. 3. Протумачи наслов дела и његову намену. -Текст је назван Покондирена тиква по Феми, јер када се тиква покондире она се украси и на неки начин постане лепша и боља од других тикви.Фема мисли исто, да је боља од других, заправо она је дама у покушају. 4. Какав став има Василије према Фемином понашању? -Он не одобрава њено понашање .Мисли да му се сестра променила на горе и ништа не разуме. 5. Зашто Фема покушава да промени људе око себе и себе?


-Да би окусила раскошан живот који никад није имала.Да не би више била мајсторица већ дама. 6. Зашто Фема не признаје свог брата? -Јер он није господин него обичан радник, који се само мучи у животу уместо да послуша своју сестру.

„МЕЂУ СВОЈИМА",

Владислав Петковић Дис

1.Песму ''Међу својима'' написао је _______________________ Одговор: Владислав Петковић. 2.Главни мотив (тема) ове песме је _______________________ Одговор: Жал и туга мајке за мужем и мужа за домовином и децом. 3.Одреди род и врсту овог књижевног дела. Одговор: Род је лирика, а врста је тужна песма(елегија). 4.Подвуци ДА ако је чињеница тачна, а НЕ ако је нетачна а)За време стварања ове песме песник је био у Енглеској ДА НЕ б)Песма је писана за време 1.светског рата ДА НЕ в)Ова песма је родољубива ДА НЕ Одговори: а) НЕ б) ДА в) НЕ 5.У овој песми писац исказује љубав према: а)породици б)Француској в)домовини Заокружи слова испред тачних одговора. Одговор: Тачни одговори су под а) и в) 6.Рима у овој песми је: а)парна б)обгрљена в)укрштена Заокружи слово испред тачног одговора. Одговор: б)Укрштена 7.Кога у првој строфи песме описује песник? ''У мом срцу поноћ.У њој каткад тиња Мисао да још живиш, мој пределе млади. Моја лепа звезда, мајка и робиња, Боже! шта ли данас у Србији ради?'' Одговор: У овој строфи песник описује мајку. 8.Допуни композицију: 1)Опис мајке 2)Песник замишља да је у Србији


3)____________________ 4)Мајчина велика туга и опис деце 5)Мајчин плач 6)Сирота гозба мајке и деце Одговор: Мајчин страх за децу 9.Шта представљају два цвета у стиху? ''А два наша цвета из четири рата У твоме су крилу, образе ти суше'' Одговор: Два цвета представљају два детета. 10.Због чега највише брине мајка? Одговор: Мајка највише брине за своју децу, али је једино и они могу утешити. 11.Шта још више подстиче мајчин бол? Одговор: Невина питања која постављају деца ''Мама, зашто плачеш? Јел' писао тата?'' 12.Какве су строфе у овој песми? Одговор: Има шест строфа, а свака од њих је дванаестерац у катрену 13.Шта значи реч ТИЊАТИ из прве строфе? ''У мом срцу поноћ.У њој каткад тиња Мисао да још живиш, мој пределе млади. Моја лепа звезда, мајка и робиња, Боже! шта ли данас у Србији ради?'' Одговор: Тињати значи горети до пред само гашење, а у овој песми то представља мисао која се скоро угасила. 14.Објасни значење синтагме ''Твоје гладне очи'' Одговор: Ова синтагма представља мајчине очи којима нешто недостаје и очи које нешто желе, у овом случају свог мужа. 15.О чему говори песник у овим стиховима? „Лице ти се ведри: то душа светиње Љуби твоје чело, мој сјајни животе.“ Одговор: Он говори о духовној снази своје супруге и како је она његов сјајни живот. 16.Пронађи стилску фигуру у другој строфи ове песме и објасни је. ''Код вас је пролеће. Дошле су вам ласте. Оживеле воде, ђурђевак и руже. И мирише земља која стално расте У гроб и тишину, мој далеки друже.'' Одговор: У овој строфи имамо контраст између пролећа и рата. Он нам показује да чак и ако је дошло пролеће и даље у Србији због рата влада тишина. 17.Објасни израз подвучене речи: ''А два наша цвета из четири рата У твоме су крилу, образе ти суше'' Одговор: Четири рата представљају буквално четири рата од 1912-1915. за време којих су они добили децу.


18.Објасни значење подвучене речи: ''Скупила си сузе у косе детиње. Све вас гледам сада крај гозбе сироте. Лице ти се ведри: то душа светиње Љуби твоје чело, мој сјајни животе.'' Одговор: Сирота гозба представља како су они сиромашни и како се сиромашно хране. 19.Коме је тачно посвећена ова песма? Одговор: Ова песма је посвећена његовој супрузи. 20.Примети књижевнотеоријски појам у овој песми, који се види у сваком стиху. Одговор: У сваком стиху примећујемо ЦЕЗУРУ, односно паузу после 6. слога.

„КАЊОШ МАЦЕДОНОВИЋ", Стефан Митров Љубиша

1.,,Моја господо!Бољи и виши пођоше бољијема и вишијема,а ја једва вас допадох. Ја сам најпре дошо до вас, јер нећу да излазим пред дужда него славобидан , а ви ме лјепо дошекате!" Како се зове ова приповетка? Одговор:Зове се Кањош Мацедоновић 2. Кањоша Мацедоновића написао је _____________________________. (Стефан Митров Љубиша) 3.У ком лицу је написана ова приповетка? Одговор: У трећем лицу. 4.Заокружи тачне одговоре: Кањош је: а)мудар б)висок в)родољубив Тачни одговори: а)мудар в)родољубив Фурлан је: а)храбар б)уплашен в)низак Тачан одговор: б)уплашен 5.Основне одлике рода и врсте овог текста су: Одговор: Основне одлике овог рода су да приповедач говори о догађајима и јунацима у овом тексту о обрачуну два јунака Фурлана и Кањоша. Основне одлике ове вресте су да се у приповеци се прича о једном догађају (доживљају) из живота главног јунака у овом случају Кањоша. 6.Шта мислиш који је био Кањошев циљ и на основу чега си то закључио? Одговор: Кањошев циљ је био да обезбеди бољи живот свом народу и да се обала зове по њима. »Питам«, викне Кањош, »да нам не узимате царине ни мрнара, да стојите поштено на погодби коју


смо утврдилц при предаји, и за боље јемство да се зове именом нашега народа она обала у Млецима при мору гдје се искрцава наша трговина. Другога дара и обилзвжа нити тражим, нити примам.«Нареди сенат да се то мјесто за довијека назива Славенскијем тргом, La riva degli Slavoni, и прописа да се на њем искрцавају и распродају славенске трговине довозне, без царине и ђумрука. 7.Повежите дате појмове. а)дужд 1.владар млетачке републике б)тројице 2. тупа страна мача в)четрдесетине 3.мало веће, млетачки суд од три члана г)заточеник 4.тошарина,царина д)тилут 5.зло проћи ђ)ђумрук 6.онај који се бори за неку идеју е)обрсити 7.велико веће ,млетачки суд од четрдесет чланова Тачни одговори: а)и 1. б) и 3. в) и 7. г) и 6. д) и 2. ђ) и 4. е) и 5. 8.Који приповедачки поступак се користи у овој приповеци? Одговор: нарација 9.Протумачи значење следеће реченице. ,,Бољи и виши пођоше бољијема и вишијема,а ја једва вас допадох." Одговор:Кањош овом реченицом говори Млечанима да ни они нису много бољи од њега. 10.Да ли је Кањош успео у свом циљу и образложи на основу чега то закључујеш? Кањош нје трајно успе у свом циљу јер се све опет вратло на старо.То закључујемо на основу овог дела у тексту ,,Нареди сенат да се то мјесто за довијека назива Славенскијем тргом, La riva degli Slavoni, и прописа да се на њем искрцавају и распродају славенске трговине довозне, без царине и ђумрука. Но су те наредбе и ти прописи трајали колико мачки муж. Име трга Млечићи преокрену у ниско и подло - Riva dei schiavoni; а мало по мало уведу царину и почну узимати мрнаре, не пазећи ни на погодбу ни на ријеч Кањошу задану." 11.Одреди тему ове приповетке. Одговор: Борба Кањоша физички слабијег и Фурлана физички јачег у којој Кањош захваљујући мудрости односи победу. 12.О ком историјском периоду говори ова приповетка? Одговор: 15.век време када је Млетчка република заузела Босну. 13. Заокружи слова испред две тачне тврдње: а)Кањош је физички изгледао као прави јунак. б)Фурлана је победио помоћу памети. в)Фурлана је победио помоћу снаге. г)Фурлан је физички изгледао као прави јунак. Тачни одгвори: б) и г) 14.Којим реченицом у тексту тројице показују да се не уздају у Кањоша? Одговор: Ми се надали да ћe нам доћи бољи и виши јунак нег си ти. 15.На задатим линијама напиши свој лични став о овој приповеци.


______________________________________________________________________ 16.На задатим линијама напиши и образложи оно што сматраш неправедним у овој приповеци. _____________________________________________________________________ 17.Изабери једног јунака из овог текста и напиши три његове особине. пример: Кањош храбар,родољубив,мудар 18.На основу ког дела у тексту сазнајеш о ком преиоду се ради у тексту »Питам«, викне Кањош, »да нам не узимате царине ни мрнара, да стојите поштено на погодби коју смо утврдилц при предаји, и за боље јемство да се зове именом нашега народа она обала у Млецима при мору гдје се искрцава наша трговина. Другога дара и обилзвжа нити тражим, нити примам.« Нареди сенат да се то мјесто за довијека назива Славенскијем тргом, La riva degli Slavoni, и прописа да се на њем искрцавају и распродају славенске трговине довозне, без царине и ђумрука. Но су те наредбе и ти прописи трајали колико мачки муж. Име трга Млечићи преокрену у ниско и подло - Riva dei schiavoni; а мало по мало уведу царину и почну узимати мрнаре, не пазећи ни на погодбу ни на ријеч Кањошу задану. 19.Која је пословица проистекла из овог текста? Одговор: Како су чинили, тако су и обршили. 20.Стави слово Т испред тачних тврдњи и слово Н испред нетачних а) У тексту има монолога б)У тексу има дијалога в)У тексту има пејзажа г)У тексту има управног говора Тачни одговори: а) Н б) Т в) Н г) Т

„ЗВЕЗДА У ЧИЈИМ ЈЕ ГРУДИМА НЕШТО КУЦАЛО", Гроздана Олујић

1.Чиме је чобанин дозивао звезду? Oдговор: фрулом 2.Ко су главни ликови? Одговор: фрулаш и звезда 3.Напиши композицију. Одговор: 1.звезда чује звук фруле 2.звезда добија срце 3.видар открива да звезда има срце 4.поновни сусрет 4.Ко је писац дела ,,Звезда у чијим је грудима нешто куцало"? Одговор: Гроздана Олујић


5.Шта је звезду доводило у небеску башту? Одговор: љубав према чобану 6.Да ли је то исто доводило и чобана? Одговор: да СРЕДЊИ : 1.Које су одлике бајке? Одговор: :борба добра и зла, срећан крај, устаљени почетак, победа добре стране, неодређеност места и времена... 2.Која је тема ове бајке? Одговор: љубав између звезде и Чобана 3.Допуни композицију. 1.звезда чује звук фруле 2.звезда добија срце 3.___________________ 4.поновни сусрет Одговор: 3-видар открива да звезда има срце. 4. Ко су реалистички, а ко фантастични ликови у овом дели? Одговор: реалистички - Чобан Фантастични - звезда 5.Одреди књижевни род и књижевну врсту овог дела. Одговор: Kњижевни род:епика Књижевна врста:бајка 6.Зашто се одрасла звезда забринула? Одговор: Зато што је мала звезда добила срце ,њена мајка није била сигурна да ће њена звезда бити вечна. НАПРЕДНИ : 1. ,,Небески видар преписа звезди мировање и тишину, па оде, а Велика Звездана Мајка наже се над кревет своје најнежније кћери.Затим закључа небеску башту'' Напиши назив овог дела, његовог писца и одреди књижевни род и врсту. Одговор:Дело:Звезда у чијим је грудима нешто куцало Писац:Гроздана Олујић Kњижевни род:епика Књижевна врста:бајка 2.Објасни стилску фигуру:,,Звезда у чијим је грудима нешто куцало" Oдговор: То је персонификација која говори да је звезда добила срце и да због тога може некога да воли и да умре.Она нам и говори колико звезди значи чобанин јер због њега она је прихватилато да више није вечна. 3.Пронађи стилску фигуру у речејници: ,,Једне прозрачне ноћи иѕмеђу звезда изби свађа која је од њих најлепша, најнежнија, најблиставија.


Одговор: :прозрачна ноћ-епитет 4.Која је главна реч у овом одломку? ,,Људи имају нешто што им у грудима куца!Зато умиру.Звезде су вечне, не знам шта је са овом.Није се још родила звезда која би имала људско срце. Одговор: срце 5.,,То је сигурно моја звезда". Ко је изворио ову реченицу? Одговор: чобанин 6.Како се завршава ова бајка? Одговор: Тако што се чобанин сели у Небеско царство (Мртав је).

„ЗЛАТНА ЈАБУКА И ДЕВЕТ ПАУНИЦА" Основни ниво: 1 .Наведи бића у бајци која имају природне моћи? Одговор: Девет пауница које краду јабуке и једна која се претвара у девојку. 2. Када најмлађи син упознаје пауницу у коју се заљубљује? Одговор: Када је био ред на њега да чува златне јабуке. 3. Зашто је јунак убио свога слугу? Одговор: Зато што га је спречавао да се види са пауницом. 4. За чим трага јунак ? Одговор: Трага за девојком која му се много свиђа. 5. Зашто су љубоморна његова старија браћа ? Одговор: Зато што он увек сачува златну јабуку , а они не. 6. Којим путем он стиже у град пауница ? Одговор: Он се упутио према пустињи и тамо је срео човека који му је рекао да је близу града и само право да настави и да ће га видети. Средњи ниво: 1. Напиши композицију бајке ? Одговор: 1.упознавање јунака 2.чување јабука 3.језеро,слугина смрт 4.срећан крај 2. Објасни реченицу: ,,Кад ти устане господар кажи му да смакне горњи клин на доњи , па ће ме онда наћи .'' ? Одговор: Поручила је да га слуга спречава да је види и да треба да га убије. 3. Шта значи реч дева у реченици: ,,Куда се то дева род с наше јабуке?'' ? Одговор: Реч дева значи губи.


4. Које су одлике бајке ? Одговор: срећан крај , борба добра и зла , добро увек побеђује , бићима дате натприродне моћи. 5. Која је тема бајке? Одговор: Јунак трага за пауницом. 6. Преко којих мотива је разрађена тема? Одговор: Преко мотива:љубави,муkе,бола,златних јабука,неба,месеца... Напредни ниво: 1. У нашим митовима најчешће се примењује јабука у симболисању чега ? Одговор: У симболисању небеских тела. 2. Шта у овој бајци симболише златна јабука ? Одговор: Златна јабука симболише звездано небо са месецем које ноћу сазри и цвета. 3. Шта је приметио најмлађи син, што друга два нису успела? Одговор: Када се пробудио око поноћи схватио је да јабука зри и да обасјава цео двор . Ово симболише пун месец . 4. Која стилска фигура пролази кроз бајку? Објаси? Одговор: Персонификација. Сваки лик у бајци симболише неко небеско тело , коме су дате особине људи. 5. Шта симболизује пауницу која се претвара у девојку и зашто се радња одиграва ноћу? Одговор: Грчка богиња Хера је богиња месеца . Њој је посвећен паун , чији реп представља звездано небо . По томе је паун и њу саму представљао . Због тога је радња одиграна ноћу и она симболише ту пауницу која се претвара у прелепу девојку . 6. Зашто му на почетку бајке пауница дарује две јабуке? Објасни симболику ? Одговор: Једна јабука представља звезду зорњачу , а друга звезду вечерњачу . Поново уочавамо везу са митологијом.

„Свети сава и два супарника"

1. У ком је књижевном роду ова приповетка? 1. Књижевни род је епика. 2. Која је књижевна врста овог текста? 2. Књижевна врста је приповетка. 3. У коју групу спада приповетка „Св. Сава и два супарника“? 3. Спада у групу народних прича о Светом Сави. 4. Главни лик ове приповетке је? 4. Главни лик је сељак отмичар.


5. Има ли ова прповетка свог личног писца? 5. Ова приповетка нема свог личног писца, већ је њу написао народ. 6. У коју форму изражавања спада ова реченица: „Кад хоћеш да имаш што више земље, онда ево ти; иди, и колико год будеш данас землје опколио у овом пустом плодном крају, толико ће твоје бити; само пази добро, да ми у сунчани заход будеш тачно на овоме месту, одакле полазиш, иначе на теби главе неће бити.“? 6. Ова реченица спада у форму изражавања која се назива дијалог. 7. Ако је тврдња тачна стави Т, ако није стави Н. а) Св. Сава је у овој приповеци оштећен.ТН б) Св. Сава је отео сељаку земљу. Т Н в) Сељак коме је Св. Сава дао задатак је на крају успео да га изврши. Т Н а) Н. У овој приповеци је оштећен један од двојице сељака. б) Н. Сељаку је земљу отео други сељак. в) Н. Сељак није успео да га изврши, јер га је умор спречио. 8. Колико је времена Св. Сава дао сељаку да извши задатак? 8. Свети Сава је дао цео дан сељаку да изврши задатак. 9. Због чега су настале несугласице између ова два сељака? 9. Несугласице су настале због тога што је један сељак заузео другом сељаку комад земље. 10. На који начин је Св. Сава успео да помогне оштећеном сељаку? 10. Помогао му је тако што је на крају успео да му врати комад земље. 11. О ком веку се говори у овој приповеци? 11. У овој приповеци се говори о 12 или 13 веку. 12. По чему сазнајеш да је тај век у питању? 12. По томе што је Св. Сава рођен у 12, а умро је у 13 веку. 13. Нађи део у тексту у коме се најављује да сељак неће извршити задатак који му је задао Сава. 13. „И тако је сиромах, без душе, трчао гладан и жедан, без одмора, вас дуги летњи дан. Сунце је већ почело за брда да запада , а он је, бедник, још опкољавао травокосне макве и густе јелаке.“ 14. Шта је све сељак опколио? 14. Сељак је опколио: ливаду, гај, воћњак, виноград, њиву, пашњак... 15. Како ти гледаш на његове поступке? 15. По мом неком мишљењу... Отмичар је требао на почетку да врати сељаку комад земље, када му је Сава први пут рекао, а не да оде на тај задатак и још да допусти да га та његова саможивост и похлепа доведу до смрти на том задатку. 16. Нађи и објасни стилску фигуру у овој реченици... „И запе отимач грабљивац. Запе да трчи око лепог имања, из петњих жила. Те хаје да опколи и ову лепу ливаду, па и овај велики гај, па и овај воћњак, па и онај виноград, па ову њиву, па онај пашњак, паово па оно... И тако је сиромах, без душе, трчао гладан и жедан, без одмора, вас дуги летњи дан. Сунце је већ почело за брда да запада , а он је, бедник, још опкољавао травокосне


макве и густе јелаке. А кад је већ био близу места, одакле је пошао, сунце је већ било зашло. Од великог умора, он је пао и издахнуо, не дошавши до белеге одакле је потрчао.“ 16. У целој овој реченици се проналазе епитети, који говоре како је отмичар кренуо на задатак и како је изгледало све то што је успео да опколи. 17. На који начин је Св. Сава, прво хтео да објасни отмичару да то што ради није добро? Зашто? 17. Па, Свети Сава је на почетку покушао да помири та два сељака и да на тај начин отмичар врати оштећеном комад земље. Зато што је Св. Сава увек желео да сви људи буди у добром односина да не би долазило до оваквих несугласица...по мом мишљењу. 18. Препричај приповетку, тако што ћеш, док то радиш, објаснити сваки догађај или поступак. 18. У овој приповеци се ради о несугласици два сељака. О отмичару који је заузео једном сељаку комад земље. Касније тај оштећени долази да се пожали Св. Сави на то што му је заузет комад земље и Сава након тог разговора са оштећеним, позива отмичара... Покушава да их помири, али му то не успева. Касније Сава задаје отмичару задатак који ће га довести до смрти због његове похлепе. 19. Да ли је Св. Сава био превише окрутан зато што је његов задатак довео сељака до смрти или не? Добро образложи одговор. 19. Не. Свети Сава је прво покушао на леп начин...додуше није му успело, али је на крају успео да научи отмичара лекцију коју никад неће заборавити. 20. Шта си научио из ове приповетке? 20. Научио сам да, ако никад не будемо тражили много, имаћемо све.

„ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА", Доситеј Обрадовић

1.Ко је написао Живот и прикљученија? Доситеј Обрадовић. 2.О чему говори Доситеј Обрадовић у овом делу? О значају писања књига на народном језику. 3.Шта је аутобиографија? Дело у којем писац пише о свом животу. 4.Која је ово стилска фигура:младо срце напоји и напуни. Персонификација. 5.Који је ово дело књижевни род? Књижевно научна врста. 6.Шта значи вниманије? Пажња. 7.Зашто Доситеј користи црквенословенске речи?


Зато што је био монах. 8.Кад је писано ово дело? У другој половини XVII века. 9.Која је стилска фигура: млада је душа подобна меком воску? Поређење. 10.Шта сведочи о томе да је довољно тешко разумети књиге и без потешкоћа са језиком? Да би разумео књиге човек мора да има искуства или да је читао књиге пре тога. 11.Зашто књиге стално пореди са златом? Књига да би се разумела треба да се чита са већом пажњом него када се злато мери. 12.Зашто Доситеј Обрадовић пише ово дело на народном језику? Да би показао колико је битно писати на народном језику и да би подржао своју идеју. 13.Зашто је душа подобна воску? Зато што се исто као и восак може обликовати док је млада а после је готово немогуће кад је стара. 14.Како се у Доситејево време стицало знање? Постојале су школе само у манастирима. 15.Шта су ,по Доситејевом мишљењу, узроци грешака? Непжња и незнање. 16.Зашто су неки младићи пуни уображености? Тако су их научили док су били млади. 17.Зашто би више требало више да се старамо за истину? Зато што је она злато нашег ума. 18.Чему служи стилска фигура:злато ума нашега? Да боље прикаже истину. 19.Која је стилска фигура:злато ума нашега? Метафора. 20.Ко је био Доситеј Обрадовић? Један од реформатора српског језика.

„РОПСТВО ЈАНКОВИЋ СТОЈАНА"

1.Песма Ропство Јанковић Стојана припада: а)косовском циклусу б)покосовском циклусу


в)ускочком циклусу *Одговор: В) 2.Пажљиво прочитај дати стих и одговори на питање: Кадно Турци Котар поропбише -Овај стих је: а)дванаестерац б)десетерац в)дистих г)акростих *Одговор: Б) 3.Коју стилску фигуру представљају стихови? Вила гњиздо тица ластавица, вила га је за девет година, а јутрос га поче да развија; долети јој сив-зелен соколе од столице цара честитога, па јој не да гњиздо да развија. - Ко је изговорио те стихове? *Одговор: Стихови представљају АЛЕГОРИЈУ, а изговорио их је Стојан. 4.Шта у следећим стиховима предтавља сив-зелен соколе, а шта гњиздо? - Долети јој сив-зелен соколе. од столице цара честитога, па јој не да гњиздо да развија. *Одговор: сив-зелен соколе предтавља Стојана, а гњиздо заједнички живот. 5.Главни јунак песме Ропство Јанковић Стојана је _____________________ . *Одговор: Јанковић Стојан. 6.Коју стилску фигуру препознајеш у следећим стиховима: - Вила гњиздо тица ластавица, вила га је за девет година, а јутрос га поче да развија. *Одговор: метафору 7.Највазније особине Јанковић Стојана су: а)храброст б)племенитост в)брижљивост г)мудрост д)верност *Одговор: А), Г). 8.Препознај чије су ово речи: -Ој Стојане, јабуко од злата! Мајка те је већ заборавила, снае Јеле заборавит нећу; снао Јело, неношено злато!


*Одговор: мајчине. 9.На основу тужбалице из претходног питања откриј најбитније особине мајке: -Мајка је: а)тужна б)забринута в)срећна г)брижна *Одговор: А), Г). 10.Поређај хронолошки: 1.долазак у виноград 2.договор браће 3.смрт мајке 4.ослобоћење 5.одлазак на двор *Одговор: 2, 4, 1, 5, 3

_____ _____ _____ _____ _____

„СИМОНИДА", Милан Ракић

1. Ко је написао песму ,,Симонида''? Милан Ракић 2. Ко је била Симонида? Најмлађа Српска краљица,удата за Цара Милутина. 3. Која је тема ове песме? Трагично стање фреске у Грачаници. 4. Одреди род и врсту песме: Род- лирика Врста- родољубива песма 5.

,,Симонида'' је : а) бајка б)песма в)басна б) песма 6. Чиме је лирски субјекат ганут? Ганут је тиме што је Арбанас Симонидиној фресци ископао очи,и што то није смео да уради својом руком. 7. У овој песми имамо симбол ,,очију'', опиши тај симбол. Очи су симбол светлости,храбрости,лепоте,душе... 8. Ко је и због чега оскрнавио Симонидину фреску?


Оскрнавио је Арбанас. Из мржње према свему што је Српско (вера,историја,културно наслеђе). 9. Како је настала песма? Када је Милан Ракић посетио Грачаницу и видео прекрасну Симонидину фреску ,,на позлаћеној и старинској плочи''. Фреска је на песника оставила снажан утисак,тугу и бол, што га је навело да написе песму. 10. Какве су строфе и стихиви у песми? Песма има пет строфа од по четири стиха. Испевана је у катренима и у стоховима од једанаест строфа. 11. Песма је дата у форми директног обраћања. Ко се коме обраћа и како се то у теорији назива? Песник се обраћа лику са фреске (Симониди), као да је жива и помно слуша његове речи. Такво обраћање се у теорији назива апострофа. 12. Проучи композицију песме. а) Симонидине ископане очи на фресци б) Симонидина лепота в) Симонидина груба судбина на каменом стубу г) Очи као угашене звезде д) Сјај Симонидиних очију 13. Шта песник наглашава у првој строфи? Песник прича Симониди о томе како је у току ноћи ушао Арбанас, да га нико не види и ножем јој ископао очи. 14. Зашто каже ,,ископаше ти очи'',а не ,,ископали су ти очи''? ,,Ископаше ти очи'', то звучи свечаније и дрчније. Тако је дочарао да прича о

нечему битном.

15. Очи су јој избодене, и њихов сјај је нестао. Са чиме их песник пореди? Пореди их са звездама. 16. Шта чини отменост лика на фреске? Отменост лика на фресци чине његови поступци из будућности. 17. Наведи стилску фигуру и напиши каква је њена улога у песми. Епитет- описује како песник види Симониду. Он се диви њеној лепоти,а своју тугу вади на њеној слици. Ужаснут због злодела Арбанаса,види Симониду као прелепу,али тужну девојку. 18. Запази риму на крају катрена. Каква је то рима? Рима је парна. 19. Какав је Симонидин лик са фреске у песми? Симонида је са својим већ ископаним очима на фресци,одавно тужна, али њена је лепота узвишена и то јој нико не може узети. Она мирно носи своју грубу судбину. 20. Које је порука песме? Трагично страдање фреске у Грачаници је трагична судбина српског народа на Косову.


„СВЕТОГОРСКИ ДАНИ И НОЋИ“, Миодраг Павловић

1.Ком књижевном роду и врсти припада песма 'Светогорски дани и ноћи'? ______________________________________________________________ (лирика, родољубива песма у прози) 2. ''Јеси ли невидљивом сличан?'' ,ко представља 'невидљивог'? ___________________________________ (Бог) 3.Протумачи значење реченица ''Не надевај ми имена.Зато што већ имам име.'' ______________________________________________________________ (Писац говори о томе како не треба да надевамо једни другима имена која нису наша,и да треба да будемо срећни са именом које имамо) 4.Koме се писац обраћа у прозној песми? ___________________________________ (Богу/Св.Сави) 5.Које је значење речи ''свеопштост''? ___________________________________ (целокупност,свеобухвашћеност) 6.Ко је написао ову песму у прози? ______________________________ (Миодраг Павловић) 7.Протумачи значење реченице ''И само име је већ твоје семе'' 8.Шта је главни мотив у последњем делу текста? ___________________________________ (тишина/ћутање) 9.Koји је главни мотив у другом делу текста? ______________________________ (Име) 10.Која је тема овог текста? 11.Повежи мотиве са делом текста у коме се спомињу: 1.Име А. трећи део 2.Невидљиви Б.други део 3.Ћутање В. први део ___________________________________ (1 и Б,2 и В,3 и А) 12.Шта представља ''мала рука'' у првом делу текста? 13.Напиши други прозни део као песму сачињену од стихова:


''Имена су ти многа и добра. И само име је већ твоје семе. Име које те има и које ти имаш. Сви кажу име. Не надевај ми имена. Зато што већ имам име. И говорим у име. И радим у име. И као што моје име није само моје, тако ни твоје име није само твоје, него је раздељено у свеопштост и налази се у сваком слову. И словљењу. И ословљавању. Ето нас с тобом, у имену.'' 14.На кога се односи реченица ''Не кажем да сам те одгонетнуо''? ___________________________________ (На Невидљивог тј. Бога) 15.Која се питања појављују у тексту? 1.Јеси ли невидљивом сличан? (Да) 2.Сродан бићима што се виде само у огледалу? (Не) 3.Да ли си предодређен знању? (Да) 16.Који је главни мотив у овом делу? ___________________________________ (Свеопштост,свемогућност) 17.На шта указује реченица „имена су ти многа и добра“? ___________________________________ (Указују на свеопштост и саму величину Светог Саве и Бога) 18.Шта значи ''И да ћутим,јер о теби ћутим''? ___________________________________ (Значи да писац налази унутрашњи мир док ћути и размишља о Богу) 19.Зашто је писац инспирисан Светим Савом,шта је он урадио за српски народ? 20.Где се одвија радња овог текста? ________________________________ (У пишчевим мислима)

„ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА", Стеван Сремац

1. Роман ,,Поп Ћира и поп Спира" припада: а) епици б) лирици в) драми Заокружи тачан одговор. (Тачан одговор је под а) 2. Ко је написао роман ,,Поп Ћира и поп Спира"? а) Стеван Сремац б) Радоје Домановић в) Стефан Митров Љубиша Заокружи тачан одговор. (Стеван Сремац) 3. Где је радња романа смештена?


Радња романа смештена је у ___________. (Банату, непознато село) 4. Роман представља: а) социјалне разлике б) живот у селу в) хришћанство г) људски односи Заокружи тачан одговор. (Тачан одговор је под г) 5. Какви су односи између Ћире и Спире? Односи између Ћире и Спире су __________.

(најбољи пријатељи)

6. Какви су односи између Сиде и Персе? а) исти као и код попова б) немају мишљење једна о другој в) не подносе се г) одлични су Заокружи тачан одговор. (Тачан одговор је под б) 7. Шта осуђује писац романа? а) разлике међу људима б) како су радили попови в) људске односе г) Меланију Заокружи тачан одговор. (Тачан одговор је под в) 8. Издвој најважније особине Меланије. Најважније особине Меланије су ____________. (Својеглава, образована, размажена, живахна) 9. Због чега је Габријела типски лик? Због ___________________________. (Она је доливала уље на ватру и уживала у томе...) 10. Повежи жене са њиховим мужевима. Сида Поп Петар Персида Шаца Меланија Поп Спира Јула Поп Ћира (Сида и поп Спира, Персида и поп Ћира, Меланија и поп Петар и Јула и Шаца) 11. Која је најупечатљивија стилска фигура у роману? а) поређење б) епитет в) персонификација г) контраст


Заокружи тачан одговор. (Тачан одговор је под г) 12. Издвој мотив који те је заинтересовао и објасни га у пар реченица. Мотив ________________, јер ______________________. (Мотив прошлости је одличан, јер се писац стално осврће на прошлост и како су пре живели попови и жене. Такође указује на последице.) 13. а) Шта писац каже за Меланију, а за Јулу? __________________________________. б) Како из пореди? _____________________________. в) Која стилска фигура је присутна између њих две? ________________________________. (Под а) Меланија и Јула се разликују. Меланија је била за образовање, а Јула за домаћински живот.) (Под б) пореди их само по томе да су биле ћерке попова, да су дружиле...) ( Под в) контраст.) 14. Да ли је свађа између попова била неопходна? Свађа је била _________, јер________________. (Свађа није била неопходна, јер су могли да наставе да се друже.) 15.

Писац је грађу за роман узео из ____________. (Писац је грађу за роман узео из живота.)

17.

Језик који користи је ___________. (Писац користи окружни језик.)

18.

У роману присутни су највише. а) дескрипција б) нарација в) дијалог г) монолог Заокружи тачан одговор. (Тачни одговори су под а), б) и в))

19.

Да ли постоји неки догађај у историји, а да помало подсећа на свађу између попова? То је _________________________. (Велики раскол. Хришћанство се поделило на католизам и православље 1054, године. Попови су на исти начин раскинули пријатељство.) 20.

Какви су твоји утисци о роману?

___________________________________.

„ПЛАВА ГРОБНИЦА" , Mилутин Бојић

Питања за основни ниво: 1.Због чега су јунаци ишли да се боре? 1.Наши људи,тј.јунаци ишли су да се боре како би одбранили свој народ.


2.Одреди род песме Плава гробница? 2.Песма Плава гробница је: род - епика. 3.О ком догађају се говори о песми? 3.У песми се ради о јуначкој смрти српских јунака који су бачени у Крф. 4.Како би описао/ла наше јунаке који су преко Албаније отишли у Грчку? 4.Наши преци, тј.јунаци су борбени, храбри и осећајни. 5.Због чега су људи најчешће умирали? 5.Људи су најчешће умирали због разних болести (најчешће тифуса), од умора, глади. 6.Због чега су били бачени у море, а не сахрањени? 6.Нису били сахрањени јер нису могли да се превезу у своју државу,а били су бачени у море јер тамо није било места за сахрањивање. Питања за средњи ниво: 1.На који начин песник одаје поштовање јунацима? 1.Песник пре свега поштовање палим јунацима одаје састављајући ову песму, јер их у песми описује као храбре људе који су мислили на свој народ. 2.У другом делу песме, песник нас подсећа на њихову смрт како не би заборавили. На који начин? 2..У песми се доста пута понавља стих Стојте галије царске. Тим стихом жели да стално присећа људе на њихову смрт. 3.Шта песник жели да постигне овом песмом? 3.Овом песмом песник жели да млађе генерације знају каквом смрћу и борбеношћу су умрли јунаци. 4.Која је стилска фигура (најзаступљенија)? 4.Најзаступљенија стилска фигура у тексту је метафора. 5.У ком делу песме писац описује догађај као бајку? Због чега? 5.Али ово гробље где је погребена страшна тајна епопеје, колевка ће бити бајке за времена где ће дух да тражи своје корифеје, то је стих у коме се говори о догађају као у бајци. Писац сматра да је то нешто нестварно. 6.Којом стилском фигуром је описан стих? Како се виде небо јоште? 6.Стих Како се виде небо јоште је поређење. Писац жели да овај догашај у песми представи као један од битнијих догађаја иначе. 7.Којим мотивом лирски субјекат оживљава прошлост? 7.Лирски субјекат прошлост оживљава мотивом туге, патње, бола, смрти. 8.У ком делу песме се јавља императив? 8.Императив се јавља у следећем делу песме: Стојте. Спутајте. Буктиње нек' утрну. Питања за напредни ниво:


1. Шта у наредном стиху реч света вода означава- опело гордо држим у доба језе ноћне, над овом светом водом? 1.Света вода означава море у ком су бачени јунаци. Писац сматра да је та вода света јер су се храбри људи налазили у њој. 2.И доћи ће нова и велика смена, да дом ствара на гомили рака-о чему се говори у овом стиху? 2.У овом стиху се говори о генерацијама који ће једнога дана бити поносни на своје претке,говори и о слободи у којој ће они живети. 3.Како врућим кључем крв пенуша њина, у деци што кликћу под окриљем славе-о чему се говори у овом стиху? 3.У овом стиху се говори о томе како су пали јунаци били позвани у битку како би заштитили и обезбедили бољи живот будућим генерацијама. 4.Тиха као поноћ врх острвља јужна,Мрачна као савест, хладна и очајна-која стилска фигура је заступљена у овом стиху? 4.Стилска фигура која је засупљена у овом стиху је поређење.Тиха као поноћ-место на ком су умрли је мрачно,тужно. 5.Због чега су наши јунаци наш понос? 5.Наши јунаци су наш понос јер су нас спасили,жртвовали се за нас по цену смрти. 6.Зрак месеца шета-шта је писац тиме хтео да каже?Која је то стилска фигура? 6.Писац је тиме хтео да каже да месец посматра шта се дешава. Стилска фигура је персонификација.

Шпенадла 7 збирка 11111  

Збирка ученичких задатака за 7. разред из књижевности

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you