a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

����������������������������������

������������������������ ��������


����������������������������������

������������������������ ��������

������������������������������������������

��� ��� ���

�����������������������������������

����������������������������

��������������������������������


Autobusové zastávky a prístrešky Autobusové zastávky

V tejto brožúre nájdete množstvo typov autobusových zastávok z našej vlastnej výroby, ako aj zastávky nášho talianskeho partnera Metalco. Zastávky našej výroby, ktoré boli navrhnuté čisto pre potreby slovenského trhu sa vyznačujú moderným dizajnom, funkčnosťou a vysoko konkurencieschopnou cenou. Naša ponuka však zahŕňa aj špičkové modely s nezameniteľným talianskym dizajnom.

Prestrešenia fix a flex

Naše prestrešenia „fix“ sú štandardné modely s pevnými rozmermi a konštantným výberom materiálu, ktorých prehľad nájdete v cenníku. Všetky sú vypracované čo najhospodárnejšie v súlade s ideálnymi rozmermi pre použité materiály, čo má za následok tie najkonkurencieschopnejšie ceny, pri ktorých môžete získať len výhody! Všetky technické informácie získate vopred a na základe nich si zvolíte konkrétne vyhotovenie za fixnú cenu. Tieto modely sa dajú použiť iba ako voľne stojace prístrešky a preto nemôžu byť pristavené k existujúcej budove. Naše prestrešenia „flex“ sú šité na mieru a flexibilnejšie a tým vám poskytujú širší výber a väčšiu voľnosť pri voľbe rozmerov, materiálov, ako aj formy. Prístrešok je teda možné perfektne prispôsobiť okolitým požiadavkám. V tomto prípade, samozrejme, nie je k dispozícii cenník, ceny sa poskytujú na vyžiadanie. Vieme vám dodať detailnú cenovú ponuku s 3D návrhom, aby ste si vedeli presne predstaviť, aké riešenie za akú cenu vám ponúkame.

Oceľ

Konštrukcie sú vyrábané z hrubostenných profilov s hrúbkou stien obvykle 3 alebo 4 mm, čo znamená, že takéto profily sú veľmi pevné a bez problémov odolávajú zubu času.

Strešné krytiny

Pri voľbe materiálu pre strešnú krytinu máte na výber z viacerých možností. Najčastejšie sú požívané materiály ako: jednokomorový polykarbonát s hrúbkou 10 mm alebo viac (podľa požiadavky), trapézový pozinkovaný prípadne aj poplastovaný plech, alebo vlnitá PVC krytina.

Obklady stien

Pri obložení stien sú k dispozícii rôzne možnosti vo vyhotovení fix ako aj flex: impregnované smrekové drevo, tvrdé drevo, kalené bezpečnostné sklo alebo trapézový plech.

Povrchová úprava

Všetky oceľové prvky sú žiarovo zinkované, čo zaručuje vynikajúcu ochranu proti korózii. Okrem toho máte možnosť zvoliť si povrchovú úpravu práškovou farbou v odtieni RAL podľa vášho výberu.

Bus stops and shelters Bus stops

In this brochure you will find a range of different types of bus stop which we produce here, as well as bus stops manufactured by our Italian partnercompany, METALCO. The bus stops we produce, designed exclusively for the requirements of the Slovak market, stand out thanks to their modern design, yet remain highly practical - all at extremely competitive prices. We also offer top-of-the-range models with an unmistakably Italian style.

Fix and flex roofing

Our “fix” roofs are standard models with fixed dimensions and a fixed choice of material, summarised in the price list. All are designed to provide optimum value, at the ideal dimensions for the materials used, meaning that our prices are as competitive as possible – so all the customer’s boxes are ticked! You receive all the technical data in advance and can use that to choose the design that is right for you, at a fixed price. These models are only available as free-standing shelters and so cannot be attached to an existing building. Our “flex” roofs are customised and more flexible and therefore offer wider choice and more freedom when choosing the dimensions, materials and design. Shelters can therefore be completely tailored to the surrounding requirements. There is of course no fixed price list in this case and prices are quoted on request. We can provide you with a detailed quote with a 3D plan so that you can get an accurate idea of what design we are offering you and at what price.

Steel

We use thick-walled profiles, generally with a wall thickness of 3 or 4 mm. This means that our profiles are very sturdy and can easily withstand the test of time.

Roofing

There are a number of options to choose from when selecting roofing material. The following are the materials most commonly used: single-chamber polycarbonate (10 mm thick or more - as required); trapezoidal, galvanized or PVC-coated sheet metal; corrugated PVC roofing.

Wall coverings

There are various options available for wall coverings for both the fix and flex ranges: impregnated pine, hardwood, tempered safety glass or trapezoidal sheet metal.

Surfacing

All our steel components are hot dip galvanized, ensuring outstanding protection against corrosion. You can also opt for a powder coating finish in an RAL colour of your choice. Tous les éléments en acier bénéficient d’un zingage thermique, ce qui offre une garantie exceptionnelle contre la corrosion. Vous avez également la possibilité d’opter pour une finition thermolaqué en couleur RAL de votre choix.


Naše autobusové zastávky a prístrešky / Our bus stops and shelters

p. 6 p. 20 p. 26

Dizajn Eurofima - Eurofima design Dizajn Metalco - Metalco design Atypické prístrešky - Atypical shelters


Holíč Ladce Liptovský Peter

SHELTERS

dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Zenith Bus

6


eurofima design

7

PRÍSTREŠKY

Beluša Vrbové

SHELTERS

Zenith Bus


Zavar, Kaplna Bratislava, Vígľaš

SHELTERS

dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Zenith Bus

8


9

SHELTERS

eurofima design

Bátovce, Lipníky Vrbové, Borský Mikuláš

PRÍSTREŠKY

Zenith Bus


Nitrianske Hrnčiarovce

SHELTERS

dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Lucca Bus

10


11

SHELTERS

eurofima design

Vrbové, Šaľa Prešov, Žarnovica

PRÍSTREŠKY

Linea Bus


SHELTERS dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Bikedock

12


13

SHELTERS

eurofima design

PRÍSTREŠKY

Busdock


SHELTERS dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Alouette Bytča

14


15

SHELTERS

eurofima design

PRÍSTREŠKY

Flexo


SHELTERS dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Antalides Stará Turá Jablonica

16


17

SHELTERS

eurofima design

PRÍSTREŠKY

Acropolis


PRÍSTREŠKY

Only - Larry - Buddy

dizajn eurofima

Nová Dubnica Dolný Lopašov

Larry

SHELTERS

Larry

Buddy

Only

Larry

18


Solopark

Solopark

19

Solopark

SHELTERS

Omnipark

PRÍSTREŠKY

Kechnec

eurofima design

Solopark - Omnipark


PRÍSTREŠKY dizajn metalco

SHELTERS

Prístrešky Metalco Blatné

Partners

20


Plain partners

21

PRÍSTREŠKY metalco design

Koniarovce

SHELTERS

Metalco shelters


PRÍSTREŠKY

Prístrešky Metalco

dizajn metalco

Sobjekury, Horušany Čiližská Radvaň

Metalbus

SHELTERS

Metalbus

Ciudad

Ciudad

22


Plain partners

Alhena

Compact

23

Sintesi

SHELTERS

Merak

PRÍSTREŠKY

Trstice Pusté Úľany Liptovská Teplá

metalco design

Metalco shelters


SHELTERS dizajn metalco

PRÍSTREŠKY

Prístrešky Metalco

Arcobaleno

24


25

metalco design

Arts

SHELTERS

PRÍSTREŠKY

Metalco shelters


SHELTERS dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Atypické prístrešky Čierna Voda

26


eurofima design

27

PRÍSTREŠKY

Čierna Voda

SHELTERS

Atypical shelters


Lučenec Staré Grunty – Bratislava

SHELTERS

dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Atypické prístrešky

28


eurofima design

29

PRÍSTREŠKY

Humenné

SHELTERS

Atypical shelters


SHELTERS dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Atypické prístrešky

30


31

SHELTERS

eurofima design

PRÍSTREŠKY

Atypical shelters


SHELTERS dizajn eurofima

PRÍSTREŠKY

Atypické prístrešky

32


33

SHELTERS

eurofima design

PRÍSTREŠKY

Atypical shelters


EUROFIMA s.r.o. Sme všestranná spoločnosť pôsobiaca v oblasti kovových konštrukcií. Predmetom našej činnosti je inžinierstvo, výroba a montáž našich konštrukcií. Zameriavame sa na verejné priestranstvá s modernými prístreškami a štýlovým mestským mobiliárom. Naše konštrukcie na mieru slúžia na najrozmanitejšie účely: vstupné markízy, prístrešky na bicykle, prestrešenia detských ihrísk, prístrešky na autá, zastávkové prístrešky, vstupné priestory na cintorínoch, … Naša orientácia na riešenia sa prejavuje aj pri našich samočistiacich verejných toaletách: môžete sa na nás obrátiť, či už máte záujem o voľne stojace modely alebo zabudované systémy. Máme tiež k dispozícii dobre vybudovanú servisnú a poruchovú službu. Táto brožúrka je iba úvodom do našej produktovej palety. Viac technických informácií (stavebné popisy, technickú dokumentáciu, nákresy) nájdete na stránke www.eurofima.sk. Máte záujem o osobné stretnutie s niektorým z našich obchodných zástupcov alebo by ste radi získali brožúrku s informáciami o ostatných skupinách našich produktov? V takom prípade odtrhnite priloženú kartičku a pošlite ju faxom na +421 34 65 47 482 alebo nám ju zašlite späť poštou. Náš obchodný tím je pripravený zodpovedať všetky vaše otázky o cenách alebo ďalšom výbere produktov.

EUROFIMA s.r.o. Eurofima is a “one-stop-shop” metal construction company. We engineer, manufacture and install our own constructions, specialising in public spaces, modern roofs and shelters and stylish contemporary street furniture. Our customised designs are used for an extremely wide range of purposes, from entrance awnings to bike shelters, playground roofs, carports, roofs for pétanque courts, cemetery reception area shelters for mourners, ... Our self-cleaning public toilets also demonstrate our focus on solution-finding: please contact us if you are interested in free-standing models or wall-mounted systems. We also provide reliable and extensive maintenance and repair services. This brochure is just a taster for our range of products. For more detailed technical information (structural descriptions, technical documentation, design plans), please go to www.eurofima.sk. If you would like to discuss things with one of our sales representatives in person or would like a brochure with information about our other product categories, then please detach the attached card and send it to us by fax on +421 34 65 47 482 or by post. Our sales team will be delighted to answer any questions about prices or further product selection.


�� ���������������������������������� �� ������������������������������������� �� ������������������������������ �� ����������������������������������

����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������

Profile for Livy Haegeman

Prístrešky  

Autobusové zastávky V tejto brožúre nájdete množstvo typov autobusových zastávok z našej vlastnej výroby, ako aj zastávky nášho talianskeho...

Prístrešky  

Autobusové zastávky V tejto brožúre nájdete množstvo typov autobusových zastávok z našej vlastnej výroby, ako aj zastávky nášho talianskeho...

Profile for verhofste
Advertisement