a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

����������������������������������

����������������� �����������


����������������������������������

����������������� �����������

������������������������������������������

��� ��� ���

�����������������������������������

��������������������������������

��������������������������������


Detské ihriská Už od spustenia našich aktivít na Slovensku sme mali v ponuke program s ihriskami a športoviskami. Prinášame vám ich prehľad: Kompan KOMPAN ponúka široký sortiment hracích zariadení z rozličných materiálov a pre všetky vekové kategórie, od škôlkárov a žiakov základných škôl cez tínedžerov dokonca až po dospelých. Ich produkty sa od iných líšia mimoriadne vysokou hodnotnosťou hry a serióznou kvalitou, ako aj maximálne dlhou životnosťou a minimálnou potrebou údržby. KOMPAN sa okrem toho špecializuje na realizáciu riešení ihrísk a návrhov, zariaďovanie a inštaláciu unikátnych hracích priestorov. Naša spolupráca so spoločnosťou KOMPAN datuje už od roku 2007. Rampy RHINO RHINO zastáva na medzinárodnom trhu vedúcu pozíciu v oblasti výroby skateparkov s distribučnými miestami vo viac ako 18 krajinách a zrealizovala celosvetovo už okolo 400 skateparkov. Skating je športová aktivita s rastúcou obľubou u miliónov mladých ľudí na celom svete. Systém skateparkov RHINO s jednoducho obmeniteľnými modelmi splní všetky požiadavky, pokiaľ ide o vzhľad a rozpočet. Skateparky RHINO boli navyše vyvinuté na základe odporúčaní samotných skaterov a spĺňajú tie najprísnejšie bezpečnostné predpisy. Multifunkčné športové ihriská EUROFIMA sa v roku 2008-2010 zúčastnila programu výstavby multifunkčných ihrísk, pod záštitou Úradu vlády a splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, ktorého cieľom bolo vybaviť slovenské mestá a obce multifunkčnými športovými ihriskami. Odvtedy sme na Slovensku zrealizovali vyše 60 športových ihrísk. Naše skúsenosti a know-how sú teda nespochybniteľné!

Playgrounds Ever since the company’s launch in Slovakia, we have offered a range of playgrounds and sports fields. Here is an overview: Kompan KOMPAN provides a wide range of different playground equipment, made from various materials and designed for all ages - from nursery-school and primary-school children to teenagers and even adults. Kompan products stand out thanks to their extremely high play-value and superior quality, combined with maximum durability and minimal maintenance requirements. KOMPAN also specialises in the implementation of playground solutions and designs and equipping and installing unique play areas. KOMPAN has been one of our partner firms since 2007. Rhino ramps RHINO is the international leader in the skate park market with offices in over 18 countries and over 400 skate parks worldwide. Skating is the world’s fastest growing sport and is enjoyed by millions of skaters of all ages in every corner of the world. With their modular skate park system, RHINO can design and construct every imaginable layout, for every budget. All of RHINO’s skate parks are designed by skaters for skaters and adhere to the most stringent safety norms. Multifunctional sports grounds From 2008-2010 EUROFIMA was involved in a scheme to construct multifunctional playgrounds, sponsored by the Slovak Government and the Slovak Commissioner for Youth and Sport, the aim of which was to equip Slovak towns and villages with multifunctional sports grounds. Since then we have completed more than 60 sports grounds in Slovakia and so there is no doubting our experience and expertise!


p. 6 p. 30 p. 32

Kompan Multifunkčné športové ihriská - Playgrounds Rampy Rhino - Rhino ramps


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan Batoľatá

MSC5401P - Cloud Climber

PLAYGROUNDS

M188P - Little Duckling

M189P - Little Elephant

M191P - Mini Spica M190P - Pony seesaw

6


Toddlers

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

MSC5411P - Giraffe

MSC5415P - Double House

MSC5416P - Forest Giraffe

7

MSC541801P - Sandpit - Module with play wall

PLAYGROUNDS

MSC5417P - Castle Steel Slide


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Kolotoče a točidlá

GXY926 - Miram

PLAYGROUNDS

ELE400024 - Spinner Bowl

GXY8015 - Spica yellow KPL114 - Carousel with bench

8


Roundabouts & dynamics

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

GXY916 - Supernova

KPL113-0901 - Spiroette

9

GXY934 - Rock-it

PLAYGROUNDS

ELE500007 - Wacky Spinner


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Húpadlá na pružine

M106P - Crazy Gander

PLAYGROUNDS

ELE400002 - Racer

M101P - Crazy Hen

M113P - Crazy Dragon M130P - Crazy Scrambler

10


Springers

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

KPL105-0401 - Horse Springer

KPL103-0401 - Kangaroo Springer

KPL110-0401 - Daisy Springer

11

KPL104-0401 - Puma Springer

PLAYGROUNDS

M134 - Zaggy


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Prevažovacie hojdačky

M186P - Home Seesaw

PLAYGROUNDS

ELE400022 - Hopper

M187P - Ocean Seesaw

M143P - Albatross

12


Seesaws

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

ELE400021 - Blazer

13

KPL117 - Seesaw triangle

KPL111-0401 - Seesaw with springs

PLAYGROUNDS

M193 - Csaw


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Závesné hojdačky - Swings

PLAYGROUNDS

M97201 - Cwing antitwist

14


Šmykľavky - Slides

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

M385P - Embankment Slide

M331 - Slide 195

KPL302 - Freestanding Slide H 1,2m

15

BASIC300P - Slide

PLAYGROUNDS

M326P -Aladdin’s Cave


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Pieskoviská a vodné hry Sandpits & waterplay

M590P - Mermaid’s Fountain

PLAYGROUNDS

BASIC550P - Sandpit

KPL509-0401 - Sand Box 8

KPL510-0401 - Sand Box with lids M512P - Sandpit 5 edge

16


Domčeky, stolíky a lavičky Playhouses, tabels & benches

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

M700071P - Blue House

KPL503-0601 - Flower Table

M230P - Garden Table

17

KPL402-0902 - Play House - Jungle

PLAYGROUNDS

KPL402-0901 - Open Play House


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Tématické hry - vláčiky, autá, lode

KPL518 - Ship Large

PLAYGROUNDS

KPL501-0601 - Train

KPL517 - Ship Small KPL512 - Police car

18


Themed play

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

M535P - Fire Engine

M531P - Mini Car

KPL502-0601 - Truck

19

M534P - Truck

PLAYGROUNDS

M525P - Steam Engine


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Hracie zostavy

PLAYGROUNDS

ELE400114 - Palace

MQS3002P - Combination ELE400047 - Circuit

20


Play structures

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

MSC6401P - Home/Rescue Stories

GXY902 - Enif

21

MQFA1002P

PLAYGROUNDS

MQFA300100P


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Elektronické detské ihriská Electronic playgrounds

PLAYGROUNDS

ICON1003 - Rocky

ICON1012 - Space

ICON1014 - Swirl ICON1002 - Nova

22


Lezecké zostavy Climbing equipement

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

BLX4100 - Bloqx 1

KPL809-0901 - Box Climber

KPL812 - Climbing wall

23

KPL813 - Tower with climbing wall

PLAYGROUNDS

KPL803-1101 - Spire Net


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Šplhacie zostavy Trim trial

KPL851 - Hang bridge

PLAYGROUNDS

KPL853 - Climbing net

FRE3045 - Grasshopper

KPL855 - Sway Alley

24


Balančné prvky Balancing

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

NAT822 - Large Cable Way

KPL811-0901 - Turning Bars

25

KPL819 - Balance Beam

PLAYGROUNDS

KPL804-0801 - Balance


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan Referencie

Lisková

PLAYGROUNDS

Lisková

Lisková

Lisková Lisková

26


References

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Bratislavský hrad

27

3 veže

PLAYGROUNDS

Plavecký Mikuláš


DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Referencie

Štúrovo

PLAYGROUNDS

Kuchajda

Štúrovo

Kuchajda Kuchajda

28


References

DETSKÉ IHRISKÁ

Kompan

Záhorská Bystrica

29

PLAYGROUNDS

Cierna Voda


DETSKÉ IHRISKÁ

Multifunkčné športové ihriská Referencie

PLAYGROUNDS

Bošáca

Dohňany

Hubice Dojč

30


References

DETSKÉ IHRISKÁ

Multifunkčné športové ihriská

Krajné

Lakšárska Nová Ves

Madunice

31

Skalka nad Váhom

PLAYGROUNDS

Jablonica


DETSKÉ IHRISKÁ

Rampy Rhino

Žiar nad Hronom

PLAYGROUNDS

Large pyramid

Streetspine

Olliebox Large funbox

32


DETSKÉ IHRISKÁ

Rhino ramps

Kuchajda

1,8 Halfpipe

1,1 Quarterpipe

33

Bowl edge

PLAYGROUNDS

Grindrail


EUROFIMA s.r.o. Sme všestranná spoločnosť pôsobiaca v oblasti kovových konštrukcií. Predmetom našej činnosti je inžinierstvo, výroba a montáž našich konštrukcií. Zameriavame sa na verejné priestranstvá s modernými prístreškami a štýlovým mestským mobiliárom. Naše konštrukcie na mieru slúžia na najrozmanitejšie účely: vstupné markízy, prístrešky na bicykle, prestrešenia detských ihrísk, prístrešky na autá, zastávkové prístrešky, vstupné priestory na cintorínoch, … Naša orientácia na riešenia sa prejavuje aj pri našich samočistiacich verejných toaletách: môžete sa na nás obrátiť, či už máte záujem o voľne stojace modely alebo zabudované systémy. Máme tiež k dispozícii dobre vybudovanú servisnú a poruchovú službu. Táto brožúrka je iba úvodom do našej produktovej palety. Viac technických informácií (stavebné popisy, technickú dokumentáciu, nákresy) nájdete na stránke www.eurofima.sk. Máte záujem o osobné stretnutie s niektorým z našich obchodných zástupcov alebo by ste radi získali brožúrku s informáciami o ostatných skupinách našich produktov? V takom prípade odtrhnite priloženú kartičku a pošlite ju faxom na +421 34 65 47 482 alebo nám ju zašlite späť poštou. Náš obchodný tím je pripravený zodpovedať všetky vaše otázky o cenách alebo ďalšom výbere produktov.

EUROFIMA s.r.o. Eurofima is a “one-stop-shop” metal construction company. We engineer, manufacture and install our own constructions, specialising in public spaces, modern roofs and shelters and stylish contemporary street furniture. Our customised designs are used for an extremely wide range of purposes, from entrance awnings to bike shelters, playground roofs, carports, roofs for pétanque courts, cemetery reception area shelters for mourners, ... Our self-cleaning public toilets also demonstrate our focus on solution-finding: please contact us if you are interested in free-standing models or wall-mounted systems. We also provide reliable and extensive maintenance and repair services. This brochure is just a taster for our range of products. For more detailed technical information (structural descriptions, technical documentation, design plans), please go to www.eurofima.sk. If you would like to discuss things with one of our sales representatives in person or would like a brochure with information about our other product categories, then please detach the attached card and send it to us by fax on +421 34 65 47 482 or by post. Our sales team will be delighted to answer any questions about prices or further product selection.


Baaikensstraat 9 9240 Zele t + 32 52 45 63 70 f +32 52 45 63 71 info@verhofste.com www.verhofste.com

�� ������������������������������ �� ������������������������������������� �� ���������������������������������� �� ����������������������������������

����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������

Profile for Livy Haegeman

Detské ihriská - Playgrounds  

Už od spustenia našich aktivít na Slovensku sme mali v ponuke program s ihriskami a športoviskami. Kompan Rampy RHINO Multifunkčné športové...

Detské ihriská - Playgrounds  

Už od spustenia našich aktivít na Slovensku sme mali v ponuke program s ihriskami a športoviskami. Kompan Rampy RHINO Multifunkčné športové...

Profile for verhofste
Advertisement