Page 1

Thema Durf te dromen

Persoonlijk “Ik heb een droom om eens daar…”

Eerlijk “Ik zie mensen die moe zijn...”

BRINKNIEUWS GEMEENTEBLAD / NUMMER 9 / 2011


Ups & downs November 2011 Kees C. Bakker

Mijn leven is vaak een aaneenschakeling van ups en downs. Net als eb en vloed hoort dit een beetje bij het leven. Als je dat weet, maakt het het gaan door een down wat makkelijker. In het boekje Brieven uit de Hel, gunt C.S. Lewis ons een kijkje in de keuken van de hel. Hij laat een duivel over hoog- en laagtij schrijven: “Als jij je patiënt zorgvuldig had geobserveerd, dan zou die beweging je opgevallen zijn in ieder stuk van zijn leven (…) zolang hij op de aarde leeft zullen tijden van emotionele en lichamelijke rijkdom en levenslust worden afgewisseld door tijden van armoede en gevoelloosheid (…) Hij laat ze dan op eigen benen staan: puur op basis van de wil moeten ze dan plichten vervullen die niets aantrekkelijks meer hebben. Juist bij dergelijk laagtij groeien ze uit tot het soort wezens dat Hij wil, veel meer dan bij hoogtij.” Wat heeft laagtij met ‘durven dromen’ te maken? Soms kunnen zorgen over ‘nu’ je dromen tegenhouden. Soms kan een moeilijke periode ervoor zorgen dat je even niet meer lijkt te kunnen dromen. Wat moet je dan? Dromen over morgen kan vaak pas als we ‘vandaag’ onder controle hebben. Klopt? Niet echt… want ‘vandaag’ kun je niet onder controle krijgen. Misschien heb je wel het gevoel de wereld aan te kunnen, maar in realiteit… Mij is vroeger geleerd de downs “bij de Heer neer te leggen”. Dit is nu een mooi voorbeeld van een christianisme; een prachtige volzin, maar in de praktijk zegt het me weinig. Hoe / wat moet je neerleggen? Moet je dan maar doen alsof er geen down is? De vraag waar het uiteindelijk op neer komt is: wie regeert mijn leven? In Nederland wordt ons al van jongs af aan geleerd dat ons leven maakbaar is. Op school wordt ons geleerd verantwoordelijk te zijn en proactief de juiste keuzes te maken. Allemaal belangrijk, allemaal waar… maar… alleen effectief als de basis klopt. Wie regeert je leven? Regeer in mij met al Uw kracht in mijn mooiste droom, in mijn zwartste nacht. Er is een ding dat ik U vraag: o Heer, regeer in mij vandaag. Dromen over morgen, begint met God te vertrouwen voor vandaag…

46e jaargang, Nummer 9 Vergadering van Gelovigen Brink 13, 8021 AP Zwolle zwolle@vergadering.nu www.vergadering.nu/zwolle Zondag diensten Aanbidingsdienst om 09:30 Woorddienst om 11:00 Gebedsbijeenkomsten Dinsdag,- Woensdag- en Donderdagavond Redactieadres Bas Wildeboer Mackayware 106, 8014 RZ, Zwolle (voor alle kopij dat ingescand moet worden) Email redactie sremmelink@gmail.com Uiterste inleverdatum volgend nummer

11 december 2011 thema: Knallen!

d o G Om , n e k i e r te be e j b e h n e e g d e o g e t l e b ! g i d no


Durf t e d

romen

Christiaan Remmelink Als je dingen wilt bereiken heb je mensen nodig die dromen. Een dromer is namelijk iemand die een voorstelling kan maken van dingen die nog niet zo zijn, maar hoe ze wel kunnen worden.

Onze kids hebben net Pluk van de Pettefl et gekeken . Dit is een kinderverhaal verteld waarbij iemand met veel voorstellingsvermogen allerlei voor ons onzinnige zaken bij elkaar ‘veegt’ en zo een spannend geheel creëert. Ik vraag me dan wel eens af hoe iemand het voor elkaar krijgt om een jochie in een takelwagentje, Aagje, mevrouw Helderder, de familie Stamper (de jongens ‘Stampertjes’ met hun pijltjesschieters en bijzondere kuiven), de kakkerlak Zaza, meneer Pen de winkelier, de majoor, het paard Langworst, de torteltuin en de Krullevaar te combineren tot zo’n leuk en spannend kinderverhaal. Als je iets wilt bereiken, als je iets voor elkaar wilt krijgen, zou dat eigenlijk moeten beginnen met dromen! Want volgens de leerstijlen van Kolb heeft een dromer de volgende kenmerken:

 Groot voorstellingsvermogen;  Bekijkt iets vanuit meerdere perspectieven;  Zoekt informatie;  Is erg creatief. Ik vraag me wel eens af of we niet te bang zijn om te dromen. Dromen over de dingen die we graag zouden willen bereiken. Bang omdat dromen ook ‘de verkeerde kant’ op zou kunnen gaan. Omdat we het (misschien) niet gewend zijn. Ik heb wat stelling om dit aan te geven, zonder de illusie te hebben hierin volledig te zijn:

 

Zonder dromen weet je niet wat je wilt bereiken; Zonder dromen blijf je in wat je

hebt; Door te dromen heb je de mogelijkheid om ideeën uit te werken.

Dus we hebben dromen nodig, we hebben dromers nodig! En als ik de bijbel lees, zie ik vooral in het oude testament dat dromen gegeven worden. Ik denk dat God op deze manier mensen toesprak en inspireerde. Maar het is niet uitgesloten in het nieuwe testament. Zeker als ik de volgende belofte lees: Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen en jongeren zullen visioenen zien (Joel 3:1) Ik ben van mening dat we niet zonder dromers kunnen. En zo kunnen we net zo min zonder mensen die de mogelijkheid zien om deze dromen om te zetten in concrete ideeën. En als er dan communicatie blijft tussen deze mensen, kunnen en zullen er hele mooie ideeën uitgroeien tot concrete plannen. In de theorie van Kolb heb je hier een viertal type mensen voor nodig. Het begint met een DROMER (waarnemen en overdenken), vervolgens een DENKER (abstracte begripsvorming), vervolgens een BESLISSER (actief experimenteren) en ten slotte een DOENER (concreet ervaren). Laten we vooral veel dromen en deze elkaar vertellen, om elkaar zo te inspireren. En als we weten wie wie is in het proces, zullen uit de dromers dromen concrete ervaringen komen.


Rust om op adem te komen... Hans Slotman

Druk, druk, druk…. Ik hoef er vast niet over uit te weiden hoe druk we tegenwoordig wel niet zijn. Misschien ervaar je die drukte in je eigen leven en als dat niet zo is zie je het ongetwijfeld bij anderen. Ik zie dat tenminste wel. Ik zie heel drukke mensen. Mensen die op hun tandvlees lopen. Eigenlijk nergens meer tijd voor omdat hun agenda’s boordevol staan. Het werk vraagt tijd, het gezin, de school, de hobby, de kerk…. En het is allemaal super belangrijk. Ik zie dat en voel me in toenemende mate ongemakkelijk als ik mensen vraag of ze iets willen doen ‘voor de kerk’. Laatst verzuchtte ik: we bieden mensen als maar klusjes en werk aan, terwijl we ze eigenlijk rust zouden moeten bieden. En dat meen ik heel serieus. Onze God is een God die zijn volk rust gunt. Dat blijkt wanneer Hij zijn volk Israël uit de slavernij (!!) van Egypte leidt. In Egypte móesten de mensen werken. Farao legde de zweep erover: werken zul je! Maar God zegt tegen zijn volk: rusten zul je! Zes dagen werken, één dag rust. Zes jaar werken, één jaar rust. Onze God is een God die van ophouden weet. In zes dagen heeft Hij

hemel en aarde gemaakt en op de zevende dag rustte Hij. Dat vraagt Hij ook van zijn kinderen. Hou eens op met werken. Werk zes dagen en hou dan een dagje rust. Werk zes jaar, en houd dan een jaar rust. Zes jaar werken, één jaar rust. De Israëlieten moesten één keer in de zeven jaar hun land braak laten liggen. D.w.z. ze mochten in dat jaar niet ploegen, niet zaaien, niet oogsten. Gewoon een jaar rust. Rust voor het land, rust voor de mensen en een les in vertrouwen. Het zogenaamde sabbatsjaar (zie bijv. Exodus 23: 10-12 en Leviticus 25). Rust voor het land. Het sabbatsjaar was een ‘groene maatregel’. De Schepper is zuinig op zijn schepping en wil niet dat het land uitgebuit wordt. Daarom na zes jaar een jaar rust voor het land. Rust voor de mens en dier. Want behalve dat het een groene maatregel was, wordt er in Exodus 23: 10-12 ook gesproken over de rust voor rund en ezel, en de ruimte voor de zoon van uw slavin en de vreemdeling om adem te scheppen… Dit zijn belangrijke teksten, ook voor ons vandaag. Gunnen we elkaar rust en de tijd om op adem te komen? Rust

voor het land, rust voor de mensen. Maar ook een les in vertrouwen. Want als het land een jaar rust krijgt, en als de mensen niet werken… hoe kom je dan aan eten? Voor de Israëlieten een knellende vraag vanwege de sterk agrarische samenleving. Geen markt- en wereldeconomie zoals wij die kennen. Levensonderhoud kwam rechtstreeks van land. Maar als er niet gezaaid werd dan was er geen oogst en was er dús geen eten… Het sabbatjaar doorkruiste alle menselijke berekeningen en wierp je terug op vertrouwen. Vertrouwen in God. Vertrouwen dat Hij wel zou zorgen. Vertrouwen dat er in het zesde jaar genoeg zou groeien om ook het zevende en achtste jaar van te kunnen leven. Vertrouwen op de zegen van God. Terug naar vandaag. Ik zie mensen die moe zijn. En denk na over de vraag: hoe verhoudt zich dat tot een God die van ophouden weet en die dat ook van zijn kinderen verwacht. Onlangs sprak ik een collega. In zijn gemeente kenden ze de sabbatsweek. Eén week per maand worden er geen binnenkerkelijke activiteiten georganiseerd: geen huisbezoek, geen vereniging, geen catechisatie, geen commissievergaderingen – maar een week lang van ophouden weten, om adem te scheppen, om aandacht te hebben voor je gezin, je buren, de mensen die op je wachten en een les in vertrouwen op de zegen van God. Ik vind dat een rijk idee en het lijkt me serieus de moeite waard om zoiets ook voor onze gemeente te overwegen. Ik zal er eens een balletje over opwerpen.

Hans Slotman is als enthousiaste dominee verbonden aan De Fontein (geref. vrijgm. kerk) in Stadshagen. Hij vindt het belangrijk dat Gods kerk met zijn tijd mee gaat, om zo ook de mensen van vandaag te bereiken. God is ook vandaag machtig aanwezig. Hans is predikant geworden om die krachtige boodschap uit te dragen.


UITNODIGING - VRIJ ZIJN ezep. dagen in W n e n n a m . e en op D.V d ema van d u th o t h e e h g is Dit 2012 worden in ruari. De dagen i en 4 feb r a u n ja 8 2 n te twee dage m o n te lo s ot e ren zo gro ng weer b ti ja h e c ti d n S a ls a voorg en bben we a 900 mann ing was in ll r e te e s Ook nu he v g e n g la n door o n. De be issen. en werden g organisere a d n kunnen m e t n ie n n a g m a d te tweede ( de laats at we die d t) lende h c o z e b p verschil o g in n in z an ons een be reacties a edoeld als n b u h n ij z in n n n. e e ld ndag loof ervare e Velen me g . n n e De manne u g h ra n v ieping va n levens en en agen verd geloofs- e d n e dere kerk n n n a a it m u e d rs e n. Het dat ze op met broed evol gezie n rd a te a c w ta ee n ls o a Ook c orden er tw n worden w e s p p n a e h rg c o s meen d van tiek. ’s M geloofsge an de han a agen iden d r e e n id ij en e z b a is middags dies. Tuss ‘s tu ls n e e programm b n ij e ib d nde min n gehou ontact. verschille inleidinge n e g ra zes voor c v u e a p ld e te s im e g ijn er ru . schriftelijk menzang madelen z a s m p. l e ra e g v ro n p de ed e n de Kam b a e v g r in e k il is Ook en en W bsite. Gert Hutt r a ja p onze we it o d u n ij t z d in rs v e r hen De spek rmatie ove Meer info ijn” is: “Vrij z 2 1 0 2 in ristenen de dagen we als ch t n a a v d a te m h c e a ncreet Het th jk heel co uit de ged li t e m rk o e k w rt o u ag. jheid n a dat vo van elke d wat die vri Een them n n e e v ff e le s t n. e e h weinig b a uitwerke oonlijk in m e rs e th p t lf e vaak (te) e h z , or ons W oord inhoudt vo oor Gods d id le e g , rs willen oek. De spreke en invalsh ig e n e e in r eid die we aarbij iede d jh ri n v e z e d ie t k orden a Ze mensen w itwerken d u re e il d w n a n e e idt dat w Gert Hutt n ertoe le e t. b b e h s at bewerk ristu d h d C o s G u e z o e J en h t kruis en wat he k n e d a n aar s ag met on en we er m b ra b g e il h w k a p a kent. V beurd n de Kam l meer ge jheid bete e ri Wilkin va e v v e o z z n o is d want er tus voor gen”, “doo Jammer, la van Chris . ij rs b e v ld n e e ta rkt b n”, “sa een bepe van zonde g leven”. in v e rg e en “eeuwig dan “v ” n e n n o overw In u die kwijt. t n u k n a kers epen d beide spre ragen opro e v d r n o e o k d ra r p e toes rdt daa iddags wo Mochten d m egaan. ’s s ie d us op in g elstu e b ij ri e ib s in n m e de uitgebreid e, r boeiend e e w t e h n en. 12 belove en te word g a d Ook in 20 e jn fi maar ook leerzame omst. naar uw k it u n ie z d. W e uitgenodig e rt a h n a U bent v

Wilkin van de Kamp

Gert Hutten De mannendagen worden gehouden in “NOORDERLICHT”, Marienrade 1 te Wezep. De zaal gaat om 9.00 uur open. Het programma begint om 9.30 uur. Het einde van het programma is rond 16.00 uur. De dagen zijn geheel verzorgd ( koffie, thee, broodjes en soep). De kosten voor de hele dag ( incl. lunch) proberen we steeds zo laag mogelijk te houden en kunnen we nu beperken tot € 16.50 pp. Voor verdere informatie (en opgave) kijkt u op onze website: mannendagwezep.nl. Ook kunt u bellen met Frans Welmers 038-3760722. Onze voorkeur is dat u zich opgeeft via internet.


Somebody prayed for me When my heart was so broken that I could not pray, When love wasn't easy to see. Someone was there, somebody cared, Somebody prayed for me. Somebody went to the throne of heaven, Somebody lifted my name. Bringing me into His holy presence, Saying what I could not say. Somebody showed me the face of His mercy, When darkness was all I could see. Somebody pleaded the Blood of Jesus, Somebody prayed for me. When the future looked hopeless and I'd given up, When I had lost sight of my dreams Somebody near, dried every tear, Somebody prayed for me. Somebody went to the throne of heaven, Somebody lifted my name. Bringing me into His holy presence, Saying what I could not say. Somebody showed me the face of His mercy, When darkness was all I could see. Somebody pleaded the Blood of Jesus, Somebody prayed for me.

auteur

Salvation Army

aangerijkt door

Geeta Bhagola


Still I will trust Still will I trust, though all my hopes lie shattered In broken fragments at my feet; Though all my plans, like driven leaves, are scattered By winds of darkness and defeat. For in my need I hear my Saviour saying, In answer to my pleading and my praying “I am thy God, be not afraid, I will be near; be not dismayed” Yea, in the deepest shadows of death's valley Where sorrows circle me around; When all the powers of darkness seem to ralley And scarce a ray of light is found; Then will I trust in Christ with great rejoicing In Him who once again His love is voicing “I am thy God, be not afraid, I will be near; be not dismayed.” So will I walk with Christ, in faith believing With childlike trust, what 'er betide; And from His hand, His strength and love receiving, As in His presence I abide. Thus shall I journey on to His glad morrow, Where I shall hear Him say: “Lay down thy sorrow, Come dwell with Me in realms above, Where all is light, and life, and love”.

auteur Albert Simpson Reitz aangereikt door Alfred Bisschop Als al je dromen en hoop vervlogen zijn en je niets meer hebt, mag dan onderstaand gedicht jou tot bemoediging zijn. Het is geschreven naar aanleiding van Jesaja 41:10.


Wat heb je te bieden? Britte Wildeboer

Zoals de meeste van jullie weten heb ik een heel lief nichtje van net drie jaar, Joyce. Een ontzettend leuk meisje waar ik af en toe gráág over op mag scheppen. Ze heeft de leukste uitspraken en is heel erg lief. Natuurlijk heeft ze haar streken en is ze enorm verwend met de aandacht van drie tantes die haar op handen dragen en alles wat zij doet geweldig vinden! Een aantal momenten in de week gaat Joyce naar “Duckie”, de kinderopvang. Daarover vertelt ze veel en ze

heeft het er enorm naar haar zin. Laatst kwam ze thuis en had ze voor mijn zus een stukje soepstengel bewaard. Een klein stukje dat ze tussen twee vingertjes hield. Ik zal eerlijk toegeven dat ik echt ontroerd was. Dat is toch prachtig! Zij heeft gedacht: dit bewaar ik voor mama. Soms vraag ik me af wat ik God te bieden heb. Misschien vinden sommige mensen mij best aardig, geef ik best om anderen en heb ik een paar taken in de Gemeente. Ik ben getrouwd en zorg voor mijn man. Maar soms denk ik over mezelf,

I HAVE A DREAM !!

ik ben helemaal niet aardig. Ik kan soms heel gemeen zijn en helemaal niet lief! Ik vind het erg belangrijk dat ik het deel krijg waar ik volgens mijzelf recht op heb (dat was vroeger al zo, vraag maar na aan mijn ouders en mijn zusjes). Ik ben snel bang dat ik niet genoeg krijg en belangrijker, dat iemand anders méér krijgt dan ik! Regelmatig heb ik echt geen zin in mijn taken in de Gemeente en doe ik het alleen omdat het moet. En zelfs tegen mijn geweldige man kan ik soms onaardig doen! Wat ik wil zeggen is dat ik heel veel met mezelf bezig ben. En soms vliegt me dat naar de keel en kruip ik op mijn knieën terug naar mijn Vader. Ik belijd hem dan dat ik Hem op de tweede plek heb gezet, of de derde, of de vierde… Dan ga ik bidden, of ik zing met heel mijn hart een lied mee tijdens de dienst. Dan bied ik Hem een stukje soepstengel aan. Heel klein, klef en een beetje zompig. Waardeloos, vies, zou je kunnen zeggen. Maar ik durf er een lief ding onder te verwedden dat God net zo ontroerd is als mijn zus was toen mijn kleine nichtje thuis kwam!

Henk Beukema

Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven. Wij vinden de volgende waarheid vanzelfsprekend; ‘dat alle mensen gelijk geschapen zijn’. Ik heb een droom dat op een dag, op de rode heuvels van Georgia, de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat mississippi, een staat die blakert in de hitte van onrecht en van onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid.

Ik heb een droom dat mijn vier kinderenop een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag. Dit was de toespraak die gebouden werd door Martin Luther King op 28 augustus 1963 vanaf de trappen van het Lincoln Memorial. Als een variant op de droom van dezebekende Martin Luther King wil ik ook graag mijn droom uitspreken. Ik heb een droom dat al onze kinderen en jongeren mogen uitgroeien tot geestelijk volwassen mensen die in de gemeente van de Heer gelukkige en dienstbare

volgelingen van Hem zullen zijn. Ik heb een droom dat alle leden van het lichaam van Christus, dat is de


Message from Matunkha Wil je deze wallpaper? Mail dan naar Suzanne op sremmelink@gmail.nl

Meer weten over dit project? Surf naar www.mathunka.nl

Bij dezen ontvangen jullie weer de maandelijkse computerachtergrond in Matunkha -design. Het is een plaatje van 'Saddlebilled Stork' (d.w.z. zoiets als een Zadelsnavel Ooievaar (we konden geen nederlandse soortnaam vinden). In ZuidAfrika staat de soort behoorlijk onder druk: er loopt een beschermingsprogramma. In South Luangwa (Zambia) is het dier nog heel goed te bekijken en bij een bezoekje aan het park (te regelen via Matunkha) zul je de vogel ongetwijfeld in het vizier kunnen krijgen.

ernstiger zal worden‌ Toen we 18 jaar geleden in Malawi kwamen wonen, telde het land 8,3 miljoen inwoners, nu zijn dat er ruim 13 miljoen. Gemiddeld krijgt een vrouw in Malawi nog steeds 6,4 kinderen; voor de insteek van miljoenen dollars (besteed aan gezinsplanning programma's) waren dat er 7,2. Van die 6,4 kinderen overleven er nu echter vele malen meer kinderen (de 'childsurvival' programma's waren wel succesvol!)‌

beperking is een lastig bespreekbaar onderwerp vanwege de vele taboes. In Matunkha besteden we veel aandacht aan informatieverstrekking over gezonde seksualiteit, ouderschap en gezinsleven. We trainen kerkleiders, ouders en jongeren. Binnenkort gaan we extra materiaal beschikbaar stellen waarmee kerkleiders aan de slag kunnen gaan in hun gemeentes. EOMetterdaad gaat mee helpen in fondswerving voor dit programma.

Ik stuur dit plaatje op de dag dat volgens de VN het 7.000.000.000'e kindje is geboren. Inderdaad zeven miljard! Het grootste deel van de wereldbevolkingsgroei vindt plaats in de arme landen, waardoor het armoede probleem in feite alleen nog maar

De economische groei is niet navenant gestegen en een simpel rekensommetje leert dan ook dat de mensen er armer op zijn geworden. Het hebben van nageslacht is traditioneel een groot goed en geboorte-

Wat zou het mooi zijn als kinderen niet slechts door meneer de ooievaar voor het huis worden gedropt, maar dat ieder kind inderdaad een echte vader (en via hem De echte Vader) zal leren kennen!

rden o w n e Drom erealiseerd! ddend g

bi

gemeente, onder leiding van hun Hoofd mogen functioneren zoals dat is bedoeld. Ik heb een droom dat wij allen deel uit mogen maken van een groeiende en inspirerende gemeente waar Gods Geest aanwezig is en leiding geeft. Ik heb een droom om een ruimte te hebben waar wij als gemeente de Heer kunnen proclameren en aanbidden en ruimtes te hebben voor allerlei groepen om te helpen, te onderwijzen en te troosten naar het voorbeeld van onze Heer. Ik heb een droom om eens daar te vergaderen met alle verlosten en de Heer eeuwig dank en eer te brengen bij onze God en Vader en de Heer Jezus Christus.


Hoe komen dromen uit? Timo Bouman

Durf te dromen, dat is het thema van deze BN. Nu sprak mij dat wel aan, het is iets waar ik de laatste tijd erg mee bezig ben zowel privé als wat de Brink betreft. Durven wij te dromen, maar meer nog durven wij die stap ook te zetten, om onze droom werkelijkheid te laten worden? Milou en ik hebben best een pittige tijd achter de rug waar we een aantal dromen in duigen zagen vallen. In 5 jaar tijd ben ik vier keer van baan verwisseld en het laatste jaar kon Milou na haar opleiding ook geen werk vinden. Wat blijft er dan nog van je droom over? En als je toen de vraag zou stellen of ik nog durfde te dromen, zou ik hem niet zo makkelijk kunnen beantwoorden. In die tijd ging ik opzoek naar wat een reële droom is en kwam ik er achter dat ik het niet wist, uiteindelijk leg je het bij God neer en kom je er achter dat je niet jouw droom moet navolgen, maar Zijn droom. Als je achteraf kijkt, is dat ook mijn droom geweest alleen de weg was iets anders. Nu heb ik een vaste baan en Milou werkt sinds kort ook parttime Tevens is er ook een andere droom van ons in vervulling gegaan, ja Milou is zwanger!!! Dit was een grote droom van ons en ik weet zeker ook een droom van God voor ons. Het verschil was alleen dat God het op een andere manier/ moment wilde dan wij, begrijp mij niet verkeerd het was wel gepland maar een jaar terug lag onze planning anders, wij wilden eerst een baan (een carrière zo gezegd) en zowel voor mij als voor Milou. We dachten dat we het allemaal wel zelf konden plannen: werk, geld, kinderen, niets bleek zoals wij dachten, want we bleven bij het eerste al steken. Die droom kwam maar niet goed van de grond. Pas nadat God ons meerdere malen moest overtuigen dat hij het anders wilde en dat Hij wel voor ons zou zorgen, hebben wij de knoop doorgehakt en zijn we Zijn weg gegaan. Wat resul-

teerde dat wanneer Milou net wist dat ze zwanger was, ze een sollicitatiegesprek had en dat op de dag van de echo, ze haar eerste werkdag had. Hoe mooi is dat! Eerst moesten we alles in Gods handen leggen en toen pas kwamen onze dromen uit. Zo is het eigenlijk ook met je dromen voor de Brink. Een tijdje terug heb ik in een studie gezegd dat ik de Brink in vuur en vlam wil hebben. Dit is iets waar ik al sinds dag 1 dat ik in de Brink kwam, van droomde en ik geloof ook dat dat een droom van God is en ik vroeg aan God: Hoe wilt U dat doen? Hoe moet de Brink gaan vlammen dat het een bruisende gemeente wordt vol van U? Hoe kan ik dat bereiken en God sprak tegen mij in een beeld dat ik toen in mijn studie ook had genoemd van een eikenboom (de Brink). Hoe gaat die in de brand? Simpel door er naast te gaan staan en zelf in vuur en vlam te staan. Dat gaat niet zomaar! Het is niet zoals ik het zelf vroeger deed met koffiemelkpoeder, als je dat uitstrooit boven een vuurtje krijg je snel een grote steekvlam en dan is het uitgebrand. Nee, bij een eik duurt het lang voor die brand, maar als die brand gaat het niet zomaar uit! Ik weet dat meer mensen dezelfde droom delen met mij of misschien wel een totaal andere droom voor de Brink of in je privéleven. Vaak lijkt het er op dat die droom niet haalbaar is, maar we moeten beseffen dat God zegt dat er niets onmogelijk is voor wie er geloofd?! Een tekst die ik jullie mee wil geven, is een tekst die ik van mijn ouders rond mijn dopen heb gekregen: Spreuken 3:5-6 Vertrouw op de H E ER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet,dan baant hij voor jou de weg.

Ik hoop dat we dit met zijn allen zullen doen en op Zijn manier en Zijn tijd en geloof me, het is het MEER dan waard!


Droom of werkelijkheid? Wim Zwitser

Best prikkelend het thema ‘durf te dromen’. Het roept bij mij de vraag op of je moed moet hebben om te dromen. Ik zal jullie iets verklappen. Mijn dromen gaan vaak over examen doen. Ik moet dan als 64jarige bijv. een examen Frans doen en terwijl ik al tientallen jaren geen Franse les meer heb gehad. De rode draad bij die dromen is dat ik als 64 -jarige examen moet doen, terwijl de kennis daarvoor ontbreekt. Dromen heeft voor mij dus iets te maken met angst en verleden. Volgens mij voer voor psychologen. Welk beeld komt er bij mij boven als ik denk aan begrippen die tegenhangers zijn van angst en verleden? Dan denk ik aan vrede en toekomst. Wat is dan mijn droom voor de tijd die ik hier op deze planeet nog mag doormaken? Over deze vraag heb ik een poosje mogen/ moeten nadenken. Langzaam trok de mist op. Dat is in een paar woorden te zeggen “Dat Christus meer en meer mijn leven wordt.” Dat zijn mooie woorden. Dat zijn vrome woorden. Dat zijn woorden die in BrinkNieuws passen. Dat zijn woorden die je kunt delen met broeders en zusters. Dat zijn woorden die je een christelijk aanzien geven. Maar diep in mij leven deze woorden. Ik koester en voed ze. Ik heb ze lief en het is mijn diepste wens dat ze in de praktijk meer en meer zichtbaar worden. Want die kant moet (in de zin van ‘mijn intentie’) het uit. Ik ben er van overtuigd dat Gods Geest mij verder zal leiden in mijn dagelijkse leven als ik deze wens in oprechtheid koester. God gaat deze ‘droom’ van mij dan werkelijkheid maken. Dan hoef ik niet krampachtig te leven (examen doen), maar mag ik leven in vrijheid. Een leven, zoals God dat heeft bedoeld en volgens mij ook naar uitziet. Elke dag is dan een avontuur. Elke dag mag ik mij laten verrassen door wat God voor mij in petto heeft. Ik heb genoeg gediscussieerd en

belerend gesproken op basis van mijn vermeende bijbelkennis. Daarvan moet ik achteraf vaststellen dat hoogmoed misschien vaak de drijfveer is geweest (mijn inzicht moest koning kraaien). Ik heb genoeg nagedacht over een spiritueel leven aan de hand van de boeken van onder meer Henri Nouwen en Anselm Grün. Verkeerd? Beslist niet. De schrijvers hebben mijn ogen geopend voor bij mij onderbelichte zaken. Maar daarin mag ik niet blijven steken. En zo kom ik via een omweg toch tot het onderwerp dat de redactie mij aanreikte. Voor mij is Christus kennen een zaak van het hoofd (kennis) en het hart (spirituele beleving), maar bovenal van de handen en voeten (praktijk). Deze drie, maar de meeste daarvan is (voor mij) de praktijk. Over de praktijk van het christelijke leven zijn al veel boeken geschreven. Daaraan hoeft de visie van ene Wim Zwitser niet te worden toegevoegd. Laat ik als een soort getuigenis zeggen dat mijn geloof lang niet anders is geweest dan kruiden die je aan het vlees toevoegt. Maar geloven doe je niet zo af en toe, zoals wij kruiden toevoegen aan het voedsel

om het een aangenaam smaakje te geven. Geloven doe je 24 uur per dag met je hele zijn (ziel, geest en lichaam) en dat bedoel ik met christen zijn in de praktijk. God ziet mij als een eenheid; ziel, geest en lichaam. Op het moment dat ik het een (het geestelijke) boven het andere (dagelijkse) ga verheffen, maak ik een onderscheid dat er niet zou mogen zijn. Hierin onderscheid te maken is Griek denken en niet bijbel denken. Wat betekent dit voor mij in de praktijk? Ik wil God niet (alleen) op zondag tijdens de eredienst dienen met mijn woorden/gebeden/ dankzeggingen / lofprijzingen enz, maar (vooral) van maandag tot en met zaterdag in mijn alledaags functioneren. Het is mijn wens/ bede dat ik vooral van maandag tot en met zaterdag meer en meer ga beseffen dat ik door de Heer voor een prijs ben gekocht en dat Hij van mij vraagt Hem in alles (en dan bedoel ik ook ‘alles’) te erkennen als mijn Heer. Ik wil mij juist dan uitstrekken naar ‘die gezindheid die ook in Christus Jezus was’. Daar hoef ik niet krampachtig over te


doen. Nogmaals: als het mijn wens is Christus Jezus in het (totale) leven te manifesteren, dan mag ik daarbij rekenen op de hulp van Gods Geest. Misschien mag ik het zo zeggen: God vraagt aan jou en mij of we ons beschikbaar voor Hem wil stellen. Denk goed over het antwoord na, want christen zijn kost je niets (die prijs heeft de Heer Jezus al voor je betaald), maar discipel/volgeling zijn kost je alles (je zelfbeschikkingsrecht). Als we er voor kiezen discipel van Jezus Christus te willen zijn (ondanks de prijs die daaraan verbonden is), gaat Hij met jou en mij aan de slag van maandag tot en met zaterdag. De weerslag daarvan gaan we dan op zondag horen/merken. En dan is mijn droom (wens) voor de komende tijd: Christus laten zien/vertegenwoordigen in mijn (dagelijkse) leven. En daar hoort mijn spreken ook bij. Waarom vermeld ik hier zo expliciet ‘En daar hoort mijn spreken ook bij’? Omdat de tong het grootste gevaar voor mij is. Op de dinsdagkring hebben we een poosje geleden enkele avonden stil gestaan bij het onderwerp ‘christenen en hun communicatie’. Dat is ook de titel van het gelijknamige boekje dat ik daarbij heb geraadpleegd. Wie over spreken door christenen (mensen die wederom geboren zijn) denkt, komt vrijwel automatisch bij Jakobus 3. Ik kan het niet beter zeggen door een stukje daaruit te citeren: Zo is ook de tong een klein lid en zij beroemt zich op grote dingen. Zie, hoe zo’n klein vuur zo’n groot bos aansteekt. Ook de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid. De tong is onder onze leden gesteld als dat wat het hele lichaam bevlekt en de loop van de natuur in vlam zet en door de hel in vlam gezet wordt. Want elke natuur, zowel van wilde dieren als van vogels, van kruipende dieren als van zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur, maar de tong kan geen enkel mens temmen; zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar zegenen wij de Heer en Va-

der, en met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vloek voort. Dit moet niet zo zijn, mijn broeders (en zusters.WZ). De bron laat toch niet uit dezelfde opening het zoete als het bittere opwellen? Vandaag lazen we aan tafel Prediker 9 (na jaren zijn we afgestapt van het dagelijks lezen van Ps. 100). De laatste 2 verzen van dit hoofdstuk luiden in de Willibrordvertaling: Het rustige betoog van een wijze vindt meer gehoor dan het luide geschreeuw van dwazen. Wijsheid is meer waard dan wapens. Ja, maar één fout kan veel goeds bederven. Als het om spreken gaat kan één fout woord veel goeds bederven. Wie wat langer rondwandelt op deze planeet kan uit eigen ervaring hier tal van voorbeelden van noemen. Jaren geleden hoorde ik op een bijeenkomst: “Een christen herken je aan zijn gelaat (uitstraling), gewaad (kleding) en gepraat.” Als de ogen de spiegel zijn van de ziel, dan zijn de woorden het klankbord van het hart. Ik sluit daarom af met een citaat uit eerder genoemd boekje over christenen en hun communicatie.

Koning David ca. 1000 voor Christus:

“Moge de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, O Here, mijn Rots en mijn Verlosser” Psalm 19:15

Gebed van een wedergeboren christen:

“Moge mijn communicatie en de gedachten erachter U welgevallig zijn, O Here mijn Rots en mijn Verlosser”


Het is al weer een tijdje geleden dat er een puzzel in BN is verschenen! Vandaar dat ik dit keer een extra grote puzzel heb gemaakt die extra moeilijk is. Als het goed is kun je de vragen alleen maar oplossen door in de Bijbel de spitten. Elk antwoord begint met de laatste letter van het vorige antwoord. Kun jij deze woordslang oplossen?

1. Waarvan maakten Adam en Eva schorten toen ze erachter kwamen dat ze naakt waren? Genesis 3:7 2. Waar ging Izaäk wonen toen hij groot was? Genesis 24:62 3. Wat was het beroep van Sifra en Pua? Exodus 1:15 4. Wat zag Hagar toen God haar de ogen opende? Genesis 21:14-21 5. Welke drie rivieren ontsprongen er in de tuin van Eden? De Pison, de Gichon en de …? Genesis 2:10-14 6. Wie groeide als kind heel dicht bij de Heere op? 1 Samuel 2:21 7. Wat was het beroep van Kain? Genesis 4:2 8. Welke vrouw hielp de verspieders in het land Kanaan? Jozua 2:1-21 9. Wie trouwde er met Ruth? Ruth 4:13 10. Hoe heette de overstroming die de 12 Here stuurde omdat de mensheid gezondigd had? Genesis 7:6 11. God maakte scheiding tussen het licht en de …? Genesis 1:4 12. Welke koning deed R wat slecht was in de ogen van de Heere en kwam in opstand tegen de koning van Babylonië? 2 Koningen 18-20 13. Welke nieuwe naam kreeg Abram toen God een verbond met hem sloot? Genesis 17:1-8 14. Wie leidde Gods volk door de zee heen? Exodus 14:21-22 15. Waaruit bevrijdde de Heere zijn volk? Exodus 20:2 16. Wie werd er door zijn broers in de put gegooid? 11 Genesis 37:18-25 17. Hoe wordt de koning van Egypte genoemd? Genesis 40:1 18. Welke vrouw ging niet met Noömi mee, maar terug naar haar land? Ruth 1:14 19. Wie was de eerste mens? Genesis 4:1 20. Wat is de naam van de vrouw bij wie zeven demonen werden uitgedreven? Lucas 8:2 21. Welke koning liet een tempel in Samaria bouwen om Baal te vereren? Koningen 16:29-34 22. Welke kleur is het koord waarmee de gouden rozet op de tulband van de priester wordt bevestigd? … purper. Exodus 28:36-37 23. Waarmee moesten Aaron en zijn zonen zich reinigen voordat ze als priester gewijd werden? Exodus 29:4-9 24. Op wie was Jacob zo verliefd dat hij zeven jaar voor haar vader ging werken? Genesis 29:13-20 25. Welke vriend wekte Jezus op uit de dood? Johannes 11:154 26. Welke volgeling van Jezus verrichte grote tekenen en wonderen onder het volk en werd daarvoor opgepakt? Handelingen 6:8-15 27. Wie had er van

1

J

MEGA BIJBEL PUZZEL SLANG 4

V 3

G

2

15 14

H

13

K

P

26

R

25

R

34

C

16

39

32

24

5

27

33

M

38

E

35

I 6 28

A

23

36

17

37

31

M

U

29 30

R

A 18 19

7

20

22

C

V

21 8

9 10

A

d e Heere gehoord dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou hebben gezien? Lucas 2:25-40 28. Hoeveel melaatsen vergaten de Here Jezus voor hun genezing te bedanken? Lucas 17:11-19 29. Welke profeet vertelde David over een rijke die het lammetje van een arme man stal? 2 Samuël 12:115 30. In welk gebied ligt Kafarnaüm? In het gebied van Zebulon en … Matteüs 4:12-17 31. Welke naam kreeg Jacob van degene met wie hij de hele nacht geworsteld had? Genesis 32:23-33 32. Wat zei Sara over God toen ze Izaäk kreeg? God

W

maakt dat ik kan …? Genesis 21:1-7 33. Wie was de schoonmoeder van Ruth? Ruth 1 34. Van welk materiaal waren de strijdwagens van Jabin gemaakt? Rechters 4:3 35. Wat was de kleur van het eten dat Jacob had gekookt en Esau graag wilde hebben? Genesis 25:30 36. Hoe heet de kleinzoon van Boaz die later koning werd? Ruth 4:17 37. Wie kreeg de naam Beltesassar? Daniël 1:7 38. God is een God van …? Deuteronomium 4:31 39. Wat voor dier sprak tegen Bileam toen hij het volk Israël wou vervloeken? Numeri 22:21-35 40. Wie was de vader van Rachel? Genesis 29:16


In een klein dorpje in Ohio, schrijft een oude vader aan zijn enige zoon, die in de gevangenis zit de volgende brief:

Koen zegt tegen Niels: "Ik heb vannacht geen oog dichtgedaan." Zegt Niels: "Hoe kan dat dan, had je last van de buren?" "Nee", zegt Koen "Er zat een kweuzel op ons dak." "Een kweuzel? Wat is een kweuzel?" Zegt Koen: "Weet ik niet, je denkt toch niet dat ik midden in de nacht ga kijken wat een kweuzel is!"

Beste Jack, Ik zal dit jaar in mijn moestuin geen aardappelen en groenten kunnen planten. Ik heb het geprobeerd, maar het spitten valt me te zwaar. Gewoonlijk hielp je me daarbij, maar ja‌ Je Vader Een paar dagen later, antwoord uit de gevangenis:

Twee kerkleden gingen van deur tot deur om het goede nieuws te verkondigen. Ze belden aan bij een vrouw die klaarblijkelijk niet zo blij was. Overduidelijk vertelde ze hen dat ze deze boodschap niet wilde horen en met een grote zwaai sloeg ze de deur dicht. Tot haar verrassing ging de deur niet dicht. Eigenlijk stuiterde de deur weer open. Ze probeerde het opnieuw, gaf een extra zetje en smeet de deur dicht. Het resultaat was hetzelfde. De deur ging weer open alsof het een stuiterbal was. Ten volle overtuigd dat een van deze opdringerige kerkleden een voet tussen de deur hield, leunde ze achterover en nam een kleine aanloop om de deur met nog meer geweld dicht te gooien. Precies op dat moment zei een kerklid: "Mevrouw, voordat u verder gaat, misschien wilt u eerst uw kat verplaatsen!"

Twee vrienden komen elkaar tegen voor de kerk. Zegt de ene: "Ik wil graag gaan biechten, maar ik heb geen zonde om te belijden." Zegt de andere: "Dat had ik ook laatst, maar ik heb toen een oplossing gevonden. Ik heb 5 euro gestolen van de pastoor, zo had ik een zonde om te belijden en ik was 5 euro rijker!"

Beste Pa,

Verspreking v/d week Preekt de jonge priester: "als ik een dronken man uit de kroeg zie komen lopen, zeg ik: man je bent op het slechte pad, keer om!"

Dag later, opnieuw een brief uit de gevangenis:

Spit in hemelsnaam niet in je moestuin. Daar heb ik de LIJKEN begraven! Groeten, Jack Als gevolg van de censuur op de gevangenis briefwisseling, staan een paar dagen later FBI en lokale politie aan het huis van de oude man, en graven en spitten te hele tuin ondersteboven, op zoek naar de lijken. Er wordt niets gevonden, de politiemensen verontschuldigen zich bij de man en vertrekken.

Hallo Pa, Blij met de Tuin? Groeten, Jack

Een vrouw heeft een mooie kledingkast gekocht bij Ikea. Na een paar dagen belt ze de meubelzaak en klaagt dat de kast een paar keer per dag spontaan in elkaar stort. Een mannetje van Ikea komt eens kijken naar het probleem en constateert dat iedere keer als er een trein passeert de kast inderdaad instort. Omdat hij niet kan zien wat het precies begeeft, gaat hij in de kast staan om daar, met een zaklamp, alle

boutjes, moertje en schroefjes in de gaten te houden. Hij staat in de kast en hoort gestommel. Dan wordt de kast opengetrokken en de Ikeaman staat oog in oog met een gespierde kerel. Het blijkt de man van de vrouw te zijn en deze wil weten van de medewerker in de kledingkast van zijn vrouw uitspookt. "Tsja", zegt de Ikeaman, "u gelooft het vast niet maar ik sta hier op de trein te wachten".

Jantje: "Papa, ik moest vandaag nablijven op school." Vader (boos): "Hoe kwam dat nu weer?" Jantje: "Ik wist niet waar de Dolomieten lagen, pap." Vader: "Ik heb je al zo vaak gezegd dat je je spullen beter moet opruimen!"


Tijdens een etentje in het beroemde middeleeuwse slot, Carcassonne, stond dit toetje op de kaart. Letterlijk vertaald betekend dit: drijvende eilanden. Ik vroeg me af wat dit was en de beschrijving klonk net zo lekker als dat het smaakte. Kort samengevat is het zoet eiwitschuim op custard creme. Tip: lees eerst het hele recept door voor je begint, dan weet je wat je allemaal nodig hebt. Het lijkt moeilijker dan het is. Benodigdheden voor 4 personen. Ingrediënten Voor de eilandjes • 6 vrije uitloop eiwitten • knijp citroensap • 120g basterdsuiker • 1 liter volle melk • 4 theelepels vanille aroma Voor de vanillecrème • 10 vrije uitloop eierdooiers • 80g basterdsuiker • ijsblokjes Vul alvast de gootsteen met een 5 cm koud water en doe er wat

Îles flottantes ijsblokjes in. Dit heb je later nodig om het mengsel snel te kunnen koelen. Bereidingswijze voor de eilandjes / het eiwit mengsel: 1.Klop de eiwitten en het citroensap in een schone kom stijf tot er zachte pieken in staan. Je kan de kom omkeren zonder dat het eiwit eruit komt. 2. Klop de suiker er in drie keer doorheen. Na elke toevoeging weer stijf kloppen. 3. Breng de melk en de vanille aroma aan de kook, in een grote, ondiepe pan. Gebruik hier niet de grootste pit voor. Zodra de melk kookt, zet het vuur heel laag zodat het net niet meer kookt. 4. Dip 2 eetlepels in heet water, maak dan 8 bollen van het eiwit

mengsel met behulp van de lepels om het eiwitmengsel vorm te geven. Leg het voorzichtig in de hete melk. Dek de pan met het deksel en pocheer ze gedurende 7 -10 minuten. Draai de eiwitbollen halverwege voorzichtig om. 5. Haal de gepocheerde meringues een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken op een een groot bord dat bedekt is met een paar lagen keukenpapier of koffiefilters. Dit absorbeert het teveel aan vocht in de eiwitbollen. Houdt de melk in de pan warm. 6. Voor de vanille crème, klop de eierdooiers en de basterdsuiker samen in een mengkom in 4 minuten tot een heel lichtgele gladde massa. Hoe langer je klopt hoe lichter de kleur vanzelf wordt. 7. Geleidelijk aan de warme melk toevoegen aan de eierdooiers.

Ellen Bartelds

Klop dit goed door en giet het dan weer terug in de pan verwarm het op een matig vuur, onder voortdurend roeren met een houten lepel, tot de vla goed ingedikt is. Het moet aan de achterkant van de lepel blijven hangen. 8. Zodra het goed dik is het vuur uitdraaien en de pan in de gootsteen met koud water zetten. Roer totdat de vla afgekoeld is. 9. Giet de vla in 4 schaaltjes en leg op de vla twee eiwit eilandjes en je hebt een prachtig toetje. Je kan er nog wat caramelsaus over gieten of het afmaken met een paar muntblaadjes.

Boekrecensie: de bruiloft Ellen Bartelds

Dit is een prachtig verhaal met nu eens een kijkje in de gedachten van een man als hij wordt wakkergeschud in een kritieke situatie: na dertig jaar huwlijk moet Wilson Lewis op pijnlijke manier onder ogen komen dat de romantiek uit zijn huwlijk is. Hij vergeet hun 29 jarige huwlijksjubileum en dat heeft zijn weerslag op zijn vrouw. Zijn vrouw Jane is niet meer verliefd op hem en dat is zijn eigen fout. Ondanks het geweldige voorbeeld van zijn schoonouders, die al 50 jaar dolverliefd op elkaar zijn. Wilson is niet iemand die zijn gevoelens kan uiten. Daarnaast was hij veel te weinig thuis en teveel op het werk waarbij hij de verantwoordelijkheid van de opvoeding van hun kinderen op Jane liet neerkomen. Het is alleen dankzij haar dat ze zulke fijne volwassenen geworden zijn. Nu hun dochter onverwachts aankondigd te gaan trouwen en zijn

vrouw erover denkt om hem te verlaten realiseert Wilson zich dat zijn liefde voor Jane over de jaren alleen maar groter is geworden en dat hij er alles aan zal doen om hun

huwlijk te redden. Met de herinneringen aan zijn schoonouders inspirerende leven samen, doet hij een plechtige belofte om ervoor te zorgen dat zijn vrouw opnieuw verliefd op hem wordt. Door zijn kritische zelfreflectie ontdekt ook hij opnieuw hoe je liefde moet tonen, iets wat hem compleet vreemd was. Langzaam aan verandert er iets in zijn houding en zijn vrouw voelt dat aan en er lijkt weer een vlammetje te ontbranden. Maar is het genoeg om zijn huwlijk te redden? Het verhaal is hopeloos romantisch, maar niet hopeloos onrealistisch met een bijzonder en onverwacht slot. Nicholas sparks schreef ‘The Notebook’ wat het verhaal van de schoonouders verteld. Hij schreef ook het verhaal wat de film ‘Dear John’, ‘A walk to remember’ en ‘A last song’ opleverde.

brinknieuws november 2011  

brinknieuws november 2011

Advertisement