Page 1

thema

Kerk 2.0 ? Eindelijk BN gaat online!

Confronterend Ieder zijn eigen manier om kerk 2.0 vorm te geven‌

Opmerkelijk Kansen die het postmodernisme de gemeente biedt

BRINKNIEUWS GEMEENTEBLAD / NUMMER 3 / 2011


Waar gaat het om/over?

Maart 2011 46e jaargang, Nummer 3 Vergadering van Gelovigen Brink 13, 8021 AP Zwolle zwolle@vergadering.nu www.vergadering.nu/zwolle

Kees C. Bakker Een zwerver wil een kerkdienst bezoeken, maar wordt door de koster tegengehouden. De man maakt er nogal een punt van, hij wil per se naar binnen. De broeder van dienst wordt erbij gehaald, en die zegt: "Komt u maar terug als u heeft gedoucht en schone kleren aangetrokken heeft." "Ik weet niet waar ik dat kan doen en heb geen andere kleren," antwoordt de zwerver, "maar ik wil graag de dienst bijwonen." "Het spijt ons," zegt de man, "U zou te veel overlast veroorzaken," en hij trekt de kerkdeur voor zijn neus dicht. De zwerver gaat op de stoep zitten. Opeens voelt hij een hand op zijn schouder. De man kijkt op en staat oog in oog met de Here Jezus. Deze kijkt hem vriendelijke aan en zegt: "Ach, maak er maar geen punt van… ik probeer hier ook al jaren binnen te komen!" We lezen de mop en we lachen. Het is best herkenbaar... bij andere kerken natuurlijk, niet bij ons. Nee, wij hebben onze schaapjes op het droge. Kom maar binnen en warm je bij het knetterende haardvuur. Hier is het veilig. Buiten woedt de grote Storm, maar hier is het lekker warm. Kerk-zijn niet een doel op zich. Als gemeente mogen we de handen, voeten, oren, ogen en de stem van de Here Jezus op aarde zijn. De Bijbel noemt ons het Lichaam van Christus. We mogen doorgaan met het werk dat Jezus begon: het Koninkrijk van de Hemel laten zien. De vrijheid verkondigen. Wat me opvalt aan het werk van de Here Jezus is dat hij op zoek ging naar het verlorene. Hij wachtte niet af tot „ze‟ tot hem kwamen, maar hij zocht hen op. Doet onze gemeente dat ook? Doe jij dat ook? Actief zoeken. Nadat Jezus gestorven was, ging de discipelen weer vissen. Na 3 jaar training waren ze weer terug bij af. Hoewel? Zelfs het vissen lukte niet meer. Totdat Jezus hen gebood het net aan de andere kant uit te gooien. En jij? Terug bij af? Gooi het net eens aan de andere kant uit. Gooi het eens over een andere boeg. De tijden mogen dan veranderen, maar Christus verandert niet! Wij moeten veranderen en daarom roept Hij ons op ons denken te vernieuwen. Zien we op onszelf of zien we op onze Maker? Zie je de obstakels of zien je uitdagingen? Laten je je verlammen door angst of inspireren door Christus? Kerk 2.0? Bring versie 0.1 maar eens in de praktijk!

Zondag diensten Aanbidingsdienst om 09:30 Woorddienst om 11:00 Gebedsbijeenkomsten Dinsdag,- Woensdag- en Donderdagavond Redactieadres Bas Wildeboer Mackayware 106, 8014 RZ, Zwolle (voor alle kopij dat ingescand moet worden) Email redactie s.remmelink@solcon.nl Uiterste inleverdatum volgend nummer

10 april 2010 thema: Horen, zien, zwijgen! (over evangelisatie) .

j i z God W ie

! ! k dan

? s r e and


De link met kerk 2.0? Als je het mij vraagt dan houdt kerk 2.0 in dat er een nieuwe generatie is gekomen. Zo kun je denken aan de jeugdkerken, aan de megakerken, aan de huiskerken. Allerlei vormen waarin mensen God willen dienen. Maar ik, persoonlijk, vraag mij af of er een nieuwe vorm moet zijn. Net zoals bij ons in de tuin. Er zijn heel veel goede delen. Maar er moet wel wat gebeuren. Anders zou het een wildernis worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling! En ook heeft iedereen een mening over hoe het moet, net als over het mos in het gras. Ik weet heel goed dat er wat moet gebeuren, omdat het anders alleen maar mos is.

Christiaan Remmelink Helaas. Zo zit er mos in het gras. We hebben een heerlijke tuin. Ingericht zoals we graag wilden. Met genoeg ruimte om te zitten, gras voor de kinderen om op te spelen en een aantal bloemenperken waarin schitterende planten staan; ook een aantal die in de winter groen blijven. En daar kan ik erg van genieten!

Natuurlijk is niet alles top...

En daar baal ik zo van! Dat is niet zoals het moet. En er is een aantal planten dood gegaan in de afgelopen jaren en nu moet ik er eigenlijk nieuwe inzetten. Ook moet er regelmatig gesnoeid worden. Dat lukt niet altijd helemaal, omdat het 贸f regent op zaterdag, 贸f we hebben wat anders, 贸f ik heb geen zin (dat gebeurt helaas ook...). Dat mos moet er natuurlijk uit. Dus ben ik begonnen om het eruit te krijgen. Daarvoor heb ik ook op internet gekeken. De een zegt dat het eruit is te krijgen met allerlei middeltjes, de ander zegt dat het er alleen uit te krijgen is als je het omspit. Maar de vraag is of ik dat wel wil.

Het is heel verleidelijk om niets te doen als het gaat om het mos. Het is zo mogelijk nog zachter dan gras, dus de kinderen kunnen er perfect in spelen. En als ik het ga omgooien is het voor een poosje niet mogelijk om op het gras te spelen, omdat het er dan niet is! Ik ben van mening dat je, als je kerk 2.0 wilt vormgeven (en als je het mij vraagt is dat nodig als je verder wilt), 'werk in uitvoering' krijgt. Net als het mos in het gras heeft ieder zijn eigen manier om kerk 2.0 vorm te geven. Wat ik belangrijk vind is dat het niet gaat om uiterlijke dingen. En het is moeilijk om dat onderscheid te kunnen maken! Kerk 2.0 mogen we zien als een uitdaging. Samen kunnen groeien is volgens mij een enorm bijzondere ervaring. Ik hoop dat iedereen mee wil groeien en dat ook als een uitdaging ziet!


BN Online Kees C. Bakker

Tegenwoordig speelt het internet een grote rol in het dagelijks leven. Veel mensen “googlen” eerst, voordat ze ergens aan beginnen. Dit zorgt ervoor dat mensen beter geïnformeerd ergens aan beginnen. BN kon natuurlijk niet achterblijven en is vanaf het vorige nummer ook te vinden op de digitale snelweg. Harry Sleijster, de beheerder de website van Brink 13 heeft het voor elkaar gekregen om BN in perfecte kwaliteit leesbaar te krijgen via een zogenaamd Flashbook. Ik hoor u denken: wat is dat?! Ik zal u de technische details besparen, maar het komt erop neer dat als u met uw computer naar de website gaat, u nu een kopje BN Magazine vindt. Als u op dit kopje klikt, kunt u een editie van BN uitkiezen en direct vanuit uw luie computerstoel bekijken. U kunt zo ook gemakkelijk aan uw vrienden en kennissen het gemeenteblad in full colour laten zien. Wat houdt dit in met betrekking tot publicatie? We zullen vanaf nu voorzichter moeten zijn met het publiceren van materiaal waarop copyright berust, omdat dit materiaal niet zomaar op het internet kan worden gepubliceerd. Verder bevat BN soms overdenkingen en berichten die van persoonlijke aard zijn. We hebben ervoor gekozen om deze twee typen artikelen (auteursrechtelijk beschermd en persoonlijk) met een grijs vlak op het internet te publiceren. Dit voorkomt dat we problemen krijgen. Mocht u niet willen dat uw artikel in de online editie wordt gepubliceerd, dan kunt u dit bij de redactie aangeven. Wij zorgen er dan voor dat het artikel niet in de online versie wordt gepubliceerd. Wij hopen en bidden dat de aanwezigheid van BN op het internet er mede toe zal bijdragen dat mensen zien wat voor een mooie gemeente we samen zijn. Meer nog hoopt de redactie dat het licht van Christus hierdoor verder zal mogen stralen. We danken een ieder die geholpen heeft met de totstandkoming van zo‟n prachtige BN. Samen staan we sterk.

Ingekomen correspondentie De correspondentie die we steeds opnieuw ontvangen, brengt ons in contact met broeders en zusters die op heel verschillende manieren op heel verschillende plaatsen iets voor de Heer doen. De brieven van de afgelopen weken vindt u weer in de map „Ter Inzage‟ In zijn nieuwsbrief van januari 2011 schrijft Dick van Scharrenburg over het werk met de Evangelisatie Mobiel. Hij schrijft ook hoe juist pech met zijn auto door God wordt gebruikt om mensen tot de Heer te leiden. Naast de meer dan 100 keer dat Dick met de Evangelisatie Mobiel op weg is geweest, heeft hij ook heel wat presentaties vezorgd met een maquette van de tabernakel: www.tabernakelinfo.nl. Oasekampen 2011: kampfolders liggen op de tafel in de hal. Verder zijn er weer veel medewerkers nodig. Wie wil zich inzetten? Meer informatie op www.oasekampen.nl. 'God geeft leven en overvloed. We kwamen het afgelopen jaar niets tekort... We stonden verbaasd om te zien hoe dingen precies op het juiste moment kwamen toen we

ze nodig hadden.‟ Een geuitgenis uit de brief van Marijan Nijhof, die in Albanië werkt in De Schuilplaats. Verder in haar brief een fotoverslag van de laatste maanden van 2010. Stichting Filémon zond ons een nieuwe folder over het werk dat God wil doen via de Stichting Filémon. Deze stichting wil jongeren op weg helpen om een jaar of langer aan de slag te gaan op het zendingsveld. Verder worden oudere zendingswerkers ondersteund bij hun terugkeer van het zendingsveld door pensioentekorten te overbruggen. Over verhoring van gebeden schrijft de Stichting Vrienden van de Koningin Beatrixschool in haar nieuwsbrief van deze maand. Er waren zorgen over het werk op de school en over het aantal leerlingen, maar inmiddels gaat het heel goed met de school en is het aantal leerlingen gestegen van 239 naar 309. Mooi om te lezen is dat enkele oud-leerlingen weer contact met de school gezocht hebben, omdat zij het moeilijk hadden en moesten terugdenken aan wat zij op school hadden gehoord over de Here Jezus.


Collectecommissie

Wist u .....

dat onze geloofsgemeenschap per 1 januari jl. uit 25 eenheden bestaat?

Als collectecommissie hebben we onlangs de opbrengst van de ontvangen gelden (via de collecte en de bankoverschrijvingen) voor de Werkers in Gods Koninkrijk en de bijzondere doelen geëvalueerd.

In onderstaand overzicht is aangegeven wat de collecteopbrengsten zijn geweest voor deze doelen (afgerond op € 5,-- naar boven).

dat 5 hiervan maandelijks een bedrag overmaken voor „werkers in Gods Koninrijk‟.Per maand gaat het om een totaalbedrag van € 332,03? Op jaarbasis is dat € 3984,36;

dat ruim 30 gezinnen en alleenstaanden (werkers in Gods Koninkrijk) mede van onze financiële bijdrage afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud? (zie voor een overzicht de poster die op het prikbord in de hal hangt);

Verloop collecteopbrengsten: Bijzondere doelen

totaal

1e halfjaar 2009

Werkers voor Gods Koninkrijk € 3190,--

€ 2170,--

€ 5360,--

2e halfjaar 2009

€ 2785,--

€ 1715,--

€ 4500,--

1e halfjaar 2010

€ 3125,--

€ 1353,50

€ 4478,50

2e halfjaar 2010

€ 3150,--

€ 2140,-- *

€ 5290,--

 dat in Nederland ruim 60 Vergaderingen zijn?  dat rekenkundig dus gemiddeld 2 Vergaderingen „verantwoordelijk zijn‟ voor het inkomen van één gezin of alleenstaande?

dat wij, uitgaande van bovenstaande financiële gegevens, dan tekort schieten in onze verantwoordelijkheid?

dat God destijds Zijn volk ernstig aansprak als het niet hun tienden bracht voor zijn huis? In Maleachi 3:8 e.v. lezen we “Mag een mens God beroven? Toch berooft gij Mij. En dan zegt gij: Waarin beroven wij U? In de tienden en de heffing. Met de vloek zijt gij vervloekt, en Mij berooft gij, gij volk in zijn geheel. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.”

dat ik uiteraard altijd bereid ben verder met u / je te spreken over dit onderwerp, bijv. over het maandelijks overmaken van een vast bedrag voor „werkers in Gods Koninkrijk‟?

dat ik met spanning en verwachting uitzie naar de uitwerking van dit stukje?

* inclusief verhoging opbrengst collecte Pakistaan van € 119,-- naar € 1000,--

Als commissie hebben we besloten de Evangelische Hogeschool weer in het collecterooster „bijzondere doelen‟ op te nemen, Citaat uit een brief van de EH d.d. 10 november 2010: “De totale exploitatie van € 860.000,-- per jaar blijft altijd een enorme uitdaging. Het boekjaar van de cursus 2009-2010 vertoonde bij de sluiting een tekort van € 53.000,--, en voor dit cursusjaar vertoont de begroting een tekort van € 93.500,--. Daarom doen wij in alle vrijmoedigheid een beroep op u om dit werk in Gods koninkrijk mede mogelijk te maken door de EH op uw collecte- of giftenrooster te plaatsen. Een vaste plaats op dat rooster betekent een investering die zich zal vermenigvuldigen in het toekomstige functioneren van een generatie die weerbaar en getuigend als christen in de samenleving durft te staan!” Aan deze oproep hebben wij dus gehoor willen geven, met als motivering „algemeen onderkende noodzaak‟. Met hartelijke groet, mede namens de andere commissieleden, Wim Zwitser

Dus… waar staat de T voor?


Kansendie het postmodernisme degemeente biedt Wanneer we denken aan nieuwe dingen van de eigen tijd zeggen we meestal: dat is modern. We bedoelen dan met het woord „modern‟: eigentijds. In dit artikel moet u deze betekenis van modern uit uw hoofd zetten. Met modern bedoelen we hier: alles wat behoort tot de tijd van de Verlichting, die begon in de achttiende eeuw.

W. Dekker studiesecretaris IZB Vereniging voor zending in Nederland

De grote filosoof van de verlichting was Immanuël Kant. Hij definieerde „Verlichting‟ als volgt: Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten had. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn eigen verstand te bedienen zonder leiding van anderen. Deze onmondigheid is eigen schuld, omdat de oorzaak daarvan niet ligt in een gebrek aan verstand, maar in gebrek aan een keuze en aan moed om zonder leiding van een ander zijn eigen verstand te gebruiken. Heb de moed je eigen verstand te gebruiken, dat is het adagium van de Verlichting‟. Vandaag We herkennen dit denken ook vandaag nog: geen geloven op gezag meer, je niets zomaar wijs laten maken, mondigheid en autonomie. Toch heeft dit Verlichtingsdenken veel deuken opgelopen. Het verstand bleek ook weer niet alles te zijn en werd een mens niet vaak meer door zijn driften en onbewuste verlangens

aangestuurd dan hij zelf wel waar wilde hebben? Uit de Verlichting kwamen ideologieën voort: grote verhalen over hoe een betere wereld zou kunnen ontstaan - liberalisme, socialisme, marxisme. Maar deze betere wereld kwam niet. Alle grote verhalen raakten in een crisis. Daarom zeggen velen, dat het tijdperk van het modernisme ( = de Verlichting) voorbij is en ze spreken over de huidige tijd als het tijdperk van het postmodernisme. Dat wil zeggen: dat wat na de Verlichting kwam (post = na). C.H.Lindijer heeft de verschillen tussen de moderne en de postmoderne tijd aldus op een rijtje gezet. Modern is het om:  de rede, het verstand en het logische hoog te achten  het leven, alles wat gebeurt, de wereld, systematisch te ordenen  veel te verwachten van technische en economische ontwikkeling  te geloven in vooruitgang, komende eenheid en harmonie  de menselijke mogelijkheden hoog in te schatten. Postmodern is het om:  de grenzen te erkennen van ons kennen, begrijpen en kunnen  gevoel, fantasie en dromen hoog te waarderen  ideologieën en systemen te relativeren of te verwerpen en economische en technische ontwikkelingen kritisch te volgen  kritisch te zijn ten aanzien van de mogelijkheden van de mens


t

(tot vrijheid, autonomie en zelfwording) te aanvaarden dat leven en wereld chaotisch en mysterieus zijn en dat het menselijk bestaan fragmentarisch en onaf is aandacht te geven aan verschillen, tegenstellingen en het andere.

Postmodern en postchristelijk Postmodern en postchristelijk zijn niet hetzelfde. Postchristelijk betekent dat het tijdperk, waarin het christelijk geloof min of meer algemeen aanvaard werd in ons land, en de meeste mensen lid waren van een kerk, voorbij is. Dat proces is begonnen vanaf de Verlichting en heeft zich tot in het midden van de twintigste eeuw vooral ontwikkeld in de bovenlagen van de samenleving en onder de arbeiders, die in de ban kwamen van het socialisme. Door de scholing en de welvaart is het denken van de Verlichting, met alle kritiek op kerk en christendom die daarbij hoorde, tot in alle lagen van de samenleving doorgedrongen. De grote uittocht uit de kerken valt in de jaren zestig, wel de tijd van de tweede Verlichtingsgolf genoemd. Het postmodernisme heeft hier niets aan veranderd. Het heeft niet het ongeloof verder bevorderd dan de Verlichting het al gedaan had. Wel heeft het de betekenis van de kerk als instituut sterk doen verminderen. Het persoonlijke, de eigen beleving, het eigen kleine verhaal staan zo centraal, dat grote instituten als belemmerend worden ervaren. Ook heeft het postmodernisme het relativisme sterk bevorderd: ieder heeft zijn eigen persoonlijke beleving, dat kan ook de christelijke zijn, maar niemand kan zeggen: dit is de waarheid, die voor ieder geldt. We moeten dus niet afgeven op het postmodernisme als de grote aanjager van het ongeloof. Evenmin is er reden het postmodernisme te omarmen als het tijdperk van de nieuwe kansen voor het geloof. We moeten er eenvoudig rekening mee houden. Er liggen nieuwe kansen en er liggen ook valkuilen. Dit geldt in het algemeen voor het dagelijks leven: meer aandacht voor persoonlijke beleving, rituelen als stille tochten, de eigen smaak, communicatie op gevoelsniveau etc. Het geldt ook voor de kerk en het christelijk geloof: ook hier meer aandacht voor beleving, het persoonlijke, de communicatie op gevoelsniveau. Maar valkuilen zijn

het subjectivisme en het relativisme. Dat we in een postchristelijke tijd leven is een groter probleem. De afval van het geloof is onverminderd doorgegaan. Die zullen wij ook niet keren met een goed inspelen op de postmoderne tijd. Daarvoor is een nieuwe bekering nodig tot de levende God, een gemeente die volhardt bij het onderwijs van de Schriften, die leeft uit de kracht van de Geest, die de navolging van Christus opnieuw beoefent, die zich bewust is van haar roeping en haar missie in deze wereld. Er is een vergelijking te maken met de tijd van de eerste christenen, maar de situatie is thans ernstiger: afval van het geloof en wat daarna komt is ernstiger dan een pre - christelijke situatie. Een aparte valkuil zou voor ons kunnen zijn, dat we vanuit een legitiem besef dat het eigenlijke probleem niet het postmodernisme is, maar het ongeloof van onze tijd, van de weeromstuit uit angst niet meer bij de tijd durven zijn; bang dat het dan alleen nog maar erger wordt met de afval. Dat lijkt mij niet goed. Juist wanneer we diep overtuigd zijn van de crisis, waarin het geloof vandaag verkeert, moeten we het geloof durven doorgeven op een wijze, die bij onze eigen dus postmoderne - tijd past. We moeten laten zien aan onze jongeren en aan buitenstaanders dat Jezus Christus niet behoort bij een voorbije tijd, maar dat alle tijden van Hem zijn, ook de postmoderne tijd. Gemeente zijn Wat betekent dit alles voor het gemeente zijn? 1. Overal moet het vanzelfsprekende er vanaf. Het gaat om geloof of ongeloof. En geloof heeft consequenties. Welke? De wijnstok en de ranken, de navolging van Christus. Al het andere is algemene religie. En deze algemene religie is in de meeste gevallen in onze tijd geen opstapje meer naar de kerk, maar juist een afstapje de kerk uit. In prediking, catechese, huisbezoek moet steeds het onvanzelfsprekende van geloven worden benadrukt. Wilt gij ook niet heengaan? Nee? Waarom dan niet? U hebt de woorden van het eeuwige leven (Joh.6:66 e.v.). En wat houdt dat dan in? Uitleggen, uitleggen, uitleggen. Want wanneer het bijzondere van het christelijk geloof algemeen wordt (natuurlijk zijn we het ermee eens, we zijn toch geen heidenen) is het de verdwijning nabij.

2. Behoudend en vooruitstrevend moeten beiden voelen dat dit slechts zeer betrekkelijke tegenstellingen zijn. De enige kwestie waar het om gaat is: kennen wij God door Jezus Christus en is ons leven een leven in het geloof? Dan is de een meer behoudend, de ander meer vooruitstrevend. Dit hangt ook vaak met karakter samen. Heb liefde voor elkaar en benut ieders gaven voor de opbouw van de gemeente en de roeping naar buiten. Laat de een niet over de ander heersen. Schep structuren, waarin ieder tot zijn recht kan komen. Dat hoort bij de postmoderne tijd, maar het is ook bijbels. Alle neuzen hoeven niet dezelfde kant op. Alle harten moeten wel samen stemmen, maar dat is niet hetzelfde. 3. De gezamenlijke roeping en de gezamenlijke missie binden samen. Er is veel te doen om het evangelie te bewaren, door te geven aan de nieuwe generaties en uit te dragen naar buiten. De vreugde over het zo samen gemeente mogen zijn moet gevierd worden. De gemeente is een wonder van God, waar elke zondag voor gedankt moet worden. Wanneer een buitenstaander de kerk binnenkomt, moet hij merken dat daar mensen zijn met grote blijdschap, omdat ze de schat in de akker gevonden hebben en dat hun samenkomst bestaat uit het steeds maar weer om en om keren van die schat, zoals een diamant waar men nooit op uitgekeken raakt. Hij hoeft niet alles te begrijpen. Juist ook dat wat nog niet begrepen wordt kan verlangen wekken het te leren kennen. 1. Welke kenmerken van de moderne tijd herkent u vandaag nog en welke kenmerken van de postmoderne tijd ziet u om u heen? 2. Op welke dingen moet je letten wanneer je iemand met het evangelie benadert, die kenmerken van het moderne klimaat vertoont en wanneer je iemand benadert, die juist heel postmodern is ingesteld? 3. Hoe zou het komen dat mensen zo gemakkelijk de kerk loslaten wanneer ze verhuizen naar een andere plaats? 4. De postmoderne tijd heeft invloed op gemeenteleden, zodat ze bijvoorbeeld meer willen beleven in een kerkdienst en veel minder op een betoog voor het verstand (en het hart) zitten te wachten. Ook houden ze niet van strakke vormen, evenmin van dogma‟s . Hoe voorkomen we dat de botsing van culturen mensen uit elkaar drijft? 5. Praat eens door over de stelling: In de gemeente moeten wel alle harten samen stemmen, maar hoeven niet alle neuzen dezelfde kant op.


God is altijd online Cobi van der Hoeven God is altijd online op het wereldwijde web bij Hem is nooit een storing en Zijn server is nooit bezet.

Gods computer zoekt heel het net af om te verbinden met jou en mij we mogen gratis downloaden en virussen zijn er niet bij. De beste programma's kun je bij Hem krijgen dan loopt je computer als een trein en mocht je harde schijf toch crashen dan is God voor jou altijd online.

Met God chatten is altijd mogelijk het contact is levensecht de verbinding is gelukkig draadloos ook zonder computer kun je bij Hem terecht. Hij heeft geen wachttijd en geeft goede adviezen Hackers kunnen niet storen Hij heeft zelfs een Handleiding gemaakt Gods firewall werkt altijd correct als je die gebruikt als leidraad voor je leven je zult hem wel zelf moeten installeren dan wordt jouw (levens)computer dan is jouw verbinding perfect. nooit meer gekraakt.

Vergadering van gelovigen in Israël .Al enkele jaren collecteren wij in Zwolle voor broeder Georg Khalil in Nazareth. Zijn website is nu in het Nederlands vertaald door een vrijwilligster, en zeer de moeite waard om te bekijken: www.emmausnazareth.net/dindex.html Broeder Georg en zijn 'ministry' richten zich op jeugdwerk onder moslims; ze verspreiden ook bijbels en lectuur onder moslims in Israel en in de Palestijnse gebieden. De website is gericht op de Arabische wereld en trekt veel bezoekers. Kijk dus even mee. Dit is een heel mooi werk om te ondersteunen. Vrijwilligster De vrijwilligster die vorige maand de website in het Nederlands heeft vertaald is Leonora Grandia. Bijzondere indrukken geven haar vier recente artikelen in het Reformatorisch Dagblad over de situatie in het Narareth van vandaag. Hier te lezen:

Naschrift Op 27 oktober 2010 was ik bij een rondleiding in "Nazareth Village" in het centrum van Nazareth en ontdekte in gesprekken dat het gebouw van de gemeente van broeder Georg Khalil daar ook stond. Helaas heb ik hem niet gesproken. Op de site www.vergadering.nu hebben we een uitnodiging aan de Vergaderingen in Nederland en Vlaanderen kunnen lezen over een bezoek Georg Khalil van de Assembly in Nazareth (zeg maar de Israëlische tak van de vergadering). Hij en zijn vrouw Rosie hebben een „ministry‟ die zich toespitst op de volgende gebieden: - Jeugdwerk onder moslimjeugd in Nazareth; - Distributie van Bijbels en christelijke lectuur onder moslims in

Harry Sleijster

Israël en de Palestijnse gebieden; Website gericht op de Arabische wereld ter verspreiding van het evangelie (200.000 bezoekers in 3 maanden). In de eerste helft van april 2010 hopen George en zijn vrouw West-Europa te bezoeken. Henk en Pieta van den Brink uit Zeist schrijven o.m. dat zij ons in overweging geven om George en Rosie uit te nodigen in onze gemeente of om hun werk op een andere manier te ondersteunen. In verband met de laatste zinsnede wordt het collectedoel „algemene nood onder broeders en zuster in Israël‟ gewijzigd in „werk van broeder Khalil in Israël‟.

Centrum voor jeugd in Nazareth http://kerkplein.refdag.nl/kerkplein/ kerknieuws/in_nazareth_centrum_ voor_jeugd_hard_nodig_1_525599 Geen kerst bij Messiasbelijdende Joden in Nazareth http://www.refdag.nl/nieuws/ in_nazareth_messiasbelijdende_jood_ laat_kerst_lopen_1_524517 Preken van imams in Nazareth http://www.refdag.nl/nieuws/in_ nazareth_preken_van_imams_zijn_ hier_niet_mals_1_523235 Bij br. Khalil in Nazareth http://www.refdag.nl/nieuws/impressie _uit_nazareth_i_1_521714

Screenshot van de website


Gezocht: (ex-)gedetineerden & familie Op verzoek van Gevangenenzorg Nederland plaatsen wij onderstaand bericht in Brinknieuws. Jaarlijkse komen ruim 30.000 mensen in de gevangenis terecht. Ook binnen kerkelijke gemeenten komen situaties rondom detentie voor. Detentie heeft een grote impact op de gedetineerde, de familie, maar ook op de kerkelijke gemeente. Om te ontdekken hoe vaak detentie binnen kerkelijke gemeenten voorkomt en hoe hiermee om wordt gegaan, zijn twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede in opdracht van Gevangenenzorg Nederland een onderzoek gestart. Concreet wordt onderzocht hoe de ondersteuning van kerkelijke gemeenten aan gemeenteleden die (ex-)gedetineerd zijn of familie zijn van een (ex-) gedetineerde er uitziet en of de geboden ondersteuning voldeed aan de behoefte. Om antwoord te krijgen op deze vragen zijn wij op zoek naar ex-gedetineerden of familie van (ex-)gedetineerden die hun ervaringen willen delen door online

een anonieme enquête in te vullen. Bent of kent u een (familielid van een) (ex-)gedetineerde, vul dan de enquête in of geef de link door. De enquête kost slechts 10 minuten van uw tijd. Op www.gevangenenzorg.nl vindt u rechts in beeld onder het kopje „Actueel‟ de link

naar de enquête. De enquête is online in te vullen tot en met vrijdag 15 april. De resultaten van het onderzoek worden later bekend gemaakt op de website van Gevangenenzorg Nederland. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

Message from Matunkha Meer weten over dit project? Surf naar www.mathunka.nl

Bij dezen ontvangen jullie weer de maandelijkse computer achtergrond in Matunkha-design. Matunkha zorgt voor bijna 3000 van de 1 miljoen weeskinderen die het land Malawi (met een bevolking van 13 miljoen) rijk is. Op zich lijkt dat relatief maar weining natuurlijk: slechts 0,3 % van het totaal. Maar een en ander maakt nogal een verschil: - of je onder een mosquitonet slaapt, of dat je zonder malariapreventie de nacht doorbrengt; - of je schoon drinkwater tot je beschikking hebt, of dat je elke dag het risico loopt flink aan de dunne te raken; - of je naar school kunt gaan, of dat zo'n basis je onthouden wordt in je jeugd; - of je ondersteuning krijgt bij je verdriet, of dat je je boontjes alleen moet doppen; - en ... dat je weet dat er iemand om je geeft! Voor die kinderen willen wij graag gestalte geven aan de handen, de voeten en de stem van de Goede Herder. Dat is onze plicht, ja toch? Of durft er iemand te gaan zitten wachten tot God de stenen zal laten spreken? Nee toch! Hartelijk gegroet namens het Matunkha team, met dank voor jullie ondersteuning ! Bert & Mathilde Nanninga


Ik ben een kind van God Ik ben een zoon/dochter van God Ik ben uit God geboren Ik ben een nieuwe schepping in Christus Ik ben Gods maaksel Ik heb verlossing ontvangen Ik ben verzoend met God Ik ben door God geadopteerd Ik heb Gods Heilige Geest ontvangen Ik ben door God in Christus geplaatst Ik ben een tempel van de Heilige Geest Aangereikt door Timo Bouman Ik heb ben gehecht aan de Heer en ben ĂŠĂŠn geest met Hem Ik ben door God in Christus gezalfd Ik ben erfgenaam van God Ik ben een vriend van Christus ... t g God e Ik ben een medeburger en huisgenoot van God z l e beve De Bijb Ik heb deel aan Zijn leven st iden igt jouw Ik heb de zin van Christus gekregen titei t! Ik ben bekleed met Christus Ik heb de mantel der gerechtigheid Ik ben een heilige Ik ben geliefd in Hem Christus woont in mij Kom Ik ben in Christus gekruisigd bloe t het t Ik ben mede levend gemaakt met Christus o i in je le t Ik wordt niet meer veroordeeld ven? Ik ben Gods medewerker Ik heb een geest gekregen van kracht liefde en bezonnenheid Ik mag vrijmoedig voor Zijn aangezicht naderen Ik ben in Hem een geur van Christus Ik ben in Hem meer dan overwinnaar Hij heeft mij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd Ik mag deel hebben aan zijn goddelijke natuur. Ik ben een deel van het Lichaam van Christus Ik ben met Christus gestorven en opgewekt Ik heb door de Geest toegang tot de Vader Ik ben verlost van de macht van satan Ik sta niet meer in de schuld bij God Ik ben geworteld in Christus Ik wordt opgebouwd in Hem Ik heb de volheid gekregen in Christus Ik ben met allerlei geestelijke zegeningen gezegend Ik ben uitverkoren voor de grondlegging Ik heb de Geest van God ontvangen Ik ben een uiting van het leven van Christus Ik ben rechtvaardig en heilig ning! n i w r ove Ik ben verborgen met Christus in God ven in e L Ik ben een burger van een Rijk in de hemel. Ik heb een plaats in de hemelse gewesten Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind Ik ben Zijn eigendom, gekocht en betaald met Zijn Bloed Ik ben een dienaar van God Ik kan niet meer gescheiden worden van de liefde van Christus Ik ben een dienaar van de gerechtigheid Je ben t geen Ik ben In Hem het licht der wereld Jij mag foutje, je bent er gemaa Ik ben in Hem het zout der aarde k dus zijn t door Gods h ! Ik ben een kanaal voor de liefde van Christus and!! Ik ben uitgekozen en aangewezen voor Hem vrucht te dragen Ik ben deelgenoot van de hemelse roeping Ik ben een vijand van de duivel Ik ben een levende steen bruikbaar voor de bouw van een geestelijk huis. Wij zijn een uitverkoren geslacht een Koninklijk priesterschap en een heilige natie Wij zijn een volk God ten eigendom.

Ik ben wie ik ben door Hem!

Brinknieuws maart 2011  
Brinknieuws maart 2011  

Contactblad van de Zwolse Vergadering

Advertisement